Vi er flyttet! modkraft.dkKapitalismen i krise (2) 2009-

En række artikler og sites med den internationale venstrefløjs aktuelle debat og mere grundlæggende analyser af kapitalismens aktuelle tilstand


Forord
På dansk
In English
- Appendix 1: China and capitalism
- Appendix 2: Wall Street krisen 1929
- Appendix 3: Marxist Books on the Global Financial Crisis and Capitalism
- Appendix 4: Karl Marx’ Kapitalen og kriseteorier


Forord

Med afsæt i finanskrisen har vi samlet en række artikler og sites med den internationale venstrefløjs aktuelle debat og mere grundlæggende analyser af kapitalismens nuværende tilstand. Udviklingen i Kina behandles særskilt i appendixet.
Denne emneliste har kun artikler med fra 2009 og opdateres løbende. For 2008 og tidligere (+ baggrundsmateriale), se:
- Emnelisten Kapitalismen i krise (1) 2008
- Tidsskriftcentrets Emneindex om Økonomi

Bjarne A. Frandsen
Påbegyndt januar 2009


Danmarks Radio
- Tema: Den internationale finanskrise
"DR Nyheder har samlet artikler, indslag og links med overblik over og forklaringer på krisen."

Information
- Emne: Finanskrisen

Wikipedia.dk
Økonomisk krise i 2008
Finanskrisen 2007-2008Illustration: Closed down steel plant, Zug Island, Detroit

På dansk (og norsk)

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Dansk krise blandt de største i Europa. Af Frederik I. Pedersen og Niels Storm Knigge (19. januar 2011, 14 sider)
"Man kan ikke finde et belæg for påstanden om, at dansk økonomi skulle have klaret krisen bedre end de fleste andre lande. Tværtimod viser denne analyse, at Danmark har været blandt de hårdest ramte. På flere helt centrale områder er vi således kun overgået af kriselande som Grækenland, Spanien og Irland."

Cevea
I orkanens øje - erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Redigeret af Kristian Weise og Malthe Munkøe (13.2.2010, 115 sider)
"Cevea udgiver bog om finanskrisen. I bogen præsenterer en række førende danske eksperter og praktikere deres tanker om krisen." Bl.a. bidrag fra Joseph E. Stiglitz, Finn Østrup, Anders Lundkvist og Henrik Plaschke.

Enhedslisten
- Tema: Krise
Med Enhedslisten ud af krisen: socialistiske svar på den økonomiske krise [kort version] (pdf) (marts 2011, 22 sider)
Socialistiske svar på den økonomiske krise [Krisepjece II] (pdf) (februar 2011, 72 sider)
"Hæftet er udviklet gennem diskussioner med Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse og afspejler derfor Enhedslistens analyser, men er ikke vedtaget som udtalelse. Hæftet henvender sig til Enhedslistens medlemmer."
Den økonomiske krise i Danmark (pdf) (december 2010, 39 sider)
"Enhedslistens analyse af og politiske opgaver under den økonomiske krise ... Hæftet er skrevet af en arbejdsgruppe nedsat af Hovedbestyrelsen i efteråret 2009: Krisehæftegruppen."
- Tema: Grådighedens pris
"Her på siden har vi samlet en række tekster om finanskrisen, samt om Enhedslistens alternativ."
- SUF temaside: Den økonomiske krise
"På denne side kan du læse om krisen, se hvad SUF mener om krisen og få informationer om krisens udvikling, der er fri for borgerlig jubeloptimisme og berøringstrang overfor arbejdsgiverne."

Henrikherloevlund.dk
- Henrik Herløv Lund: Den økonomiske krise i Danmark: Baggrund, udsigter og hvad kan der gøres (pdf) (Forlaget Alternativ, Småskrift nr. 6, maj 2009, 32 sider)
"Kan vi ’forbruge os ud af krisen’, kan vi ’ bygge os ud af krisen’ eller kan øget offentlig beskæftigelse bremse ledighedsudviklingen?"

Internationale Socialister
- Tema: Øk. kriser: 2000-
Med artikler på dansk og engelsk.

Kommunistisk Parti
Kapitalisme - nej tak (pdf). To artikler af Lotte Rørtoft-Madsen og Karen Sunds (Forlaget Arbejderen, marts 2009, 48 sider)
"Til debatten om den kapitalistiske krise, dens rødder og konsekvenser. Med et marxistisk afsæt leverer denne pjece nogle synspunkter om den nuværende krise, dens rødder og konsekvenser."

Kritisk Debat
- Jan Helbak: Gældskrisen og de politiske kup (15. november 2011)
"Denne kommentar hævder, at situationen på finansmarkederne og problemerne i selve systemets indre transaktionskæde sætter en mere overgribende dagsorden - ’too interconnected to fail- at all’ ..."
- Jan Helbak: Gældskrisens politiske økonomi (15. august 2011)
"... selv om man ikke skal lade sig rive med af økonomernes aktuelle dommedagsprofetier ... eller baserer sine analyser af den kapitalistiske økonomis aktuelle krise på tal fra de sidste 3-4 kvartaler, så forekommer det stadigt vanskeligere at få øje på mulighederne for, at krisen eller den langstrakte stagnation kan overvindes indenfor den eksisterende økonomiske-politiske og magtpolitiske verdensorden."
- Immanuel Wallerstein: Dynamikken i den uløste globale krise: Tredive år efter (15. oktober 2010)
"I 1980’erne så det ud, som om begrebet krise forsvandt fra den offentlige diskussion for i stedet at blive erstattet af et andet modeudtryk - globalisering. Det er først i begyndelsen af 2008, at stemningen igen er blevet dyster og ordet krise atter er dukket op, denne gang i en skarpere form end i 1970’erne, men lige så lemfældigt anvendt."
Debat/kritik:
Anders Hadberg: Krisen – økonomisk og politisk (15. december 2010)
Anders Lundkvist: Kommentar til Wallerstein (15. december 2010)
Kristian Weise: 30-års krisen: Finansialisering og ulighed som drivkræfter (15. december 2010)
Birger Steen Nielsen: En radikal reformpolitik (15. december 2010)
- Anders Hadberg: Statsgælden, krisen og venstrefløjen (15. august 2010)
"Når man læser analyser ... skrevet af kommentatorer fra centrum-venstrefløjen i Danmark sidder man tilbage med indtrykket af, at en ond finanskapital har ødelagt en ’sund’ ... kapitalisme, samt at hvis blot vi genindførte den stramme regulering af finanssektoren, så ville vejen til genopretning af europæisk kapitalisme være næste stop."
- Jan Helbak: Er krisen afblæst: eller søger vi svarene i forkerte data? (oktober 2009)
"Bankerne og finansverdenen har ikke handlet uansvarligt. De har fulgt deres instinkt for at skabe den maksimale profit, og her har de ... fået følgeskab af en lang række af de store transnationale virksomheder, som igennem flere år først og fremmest har hentet deres afkast ved finansiel spekulation og her igennem udskudt eller modvirket profitfaldet." Artiklen er trykt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).
- Jesper Jespersen: Den økonomiske krise: Hvad har vi lært om beskæftigelse og arbejdsløshed? (september 2009)
"Hvis den økonomiske krise skal forstås, så må der gøres op med dogmerne fra den neoklassiske mainstream teori. Det markedsøkonomiske system er ikke selvregulerende, og den neoklassiske model er misvisende."
- Kai Vangskjær: Krise og krisepolitik (september 2009)
"Siden krisen startede i 2006 har regeringen fejlvurderet dens karakter, dybte og varighed. Regeringen hænger fortsat fast i sit nyliberalistiske morads. Det rækker ikke med bankpakker, skattelettelser, stimulering af det private forbrug og erhvervsstøtte."
- Laurids S. Lauridsen: Den globale økonomiske krise rammer u-landene hårdt (september 2009)
"Det er med den globale finansielle og økonomiske krise som med klimakrisen. Den har sin arnested i centrum af den globale kapitalisme, men virkningerne ser ud til at blive mest alvorlige i verdens fattige nationer - i periferien."
- Anders Lundkvist: Krisen og økonomisk teori: hvorfor neoklassikerne og Marx går fejl af den moderne kapitalisme (april 2009)
"Sigtet med denne artikel er at diskutere nogle vigtige elementer i økonomisk teori, som er aktualiseret af den økonomiske krise. I første afsnit diskuteres forholdet mellem finanskapital og produktiv kapital ... I andet afsnit behandles forholdet mellem markedsøkonomi og kapitalisme." Artiklen er også bragt på Modkraft.dk/Kontradoxa (19. april 2009)
Debat: Sven Tarp: Marx’ værdilære: et uundværligt redskab for arbejderklassen (september 2009) + Replik fra Anders Lundkvist (oktober 2009)
- Jan Helbak: Diagnosen afgørende (marts 2009)
"Det er absolut ikke ligegyldigt, om krisen vurderes som en finanskrise, der strangulerer realøkonomien eller som en strukturel krise på verdensmarkedet, som først har vist sig som et sammenbrud på finanskapitalens grund." Artiklen er også bragt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).
- Joachim Bischoff: Det store sammenbrud og den borgerlige stat (marts 2009)
"Endelig indrømmer også de mest hårdnakkede optimister: at med den globale finanskrise, som har raset siden foråret 2007, er en århundrede års begivenhed blevet til virkelighed. Den kapitalistiske samfundsformation står foran en udfordring, der er af art og omfang er på linje med verdenskrisen i den første tredjedel af det tyvende århundrede."
- Henrik Herløv Lund: Efterkrigstids største krise men regeringen spiller hasard med den økonomiske politik (februar 2009)
"Har regeringen forstået den økonomiske krises omfang? Og hvis den har, handler den så tilstrækkeligt og effektivt for at imødegå denne?"
Principper for økonomiske genopretning og finanspolitisk rekonstruktion fra progressive økonomer (februar 2009)
"Måske det var en ide for venstrefløjen herhjemme, at skele til USA, hvor en række progressive økonomer på hjemmesiden Dollarsandsense.org har offentliggjort disse principper for genopretning af økonomien.

Lars Henrik Carlskov blog
Tilbage til Marx og ’Kapitalen’ - interview med Andrew Kliman (30. september, 2009)
"Den nuværende økonomiske krise udspringer ikke af faldende lønninger, men af faldende profitrater. Derfor vil økonomisk omfordeling ikke kunne løse krisen. Det siger den amerikanske professor i økonomi Andrew Kliman i dette interview, hvor han også fortæller om sin bog Reclaiming Marx’s Capital, der tilbageviser en række populære myter om Marx’s økonomiske teori." Artiklen er også bragt på Modkraft.dk/Kontradoxa (31. oktober 2009) + trykt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).
Verdensøkonomien foran afgrunden - interview med Robert Brenner (12. april 2009)
"Den marxistiske økonomiske historiker Robert Brenner svarer i dette interview på spørgsmål om krisen og bl.a. finansialisering, Obama, regulering, USA’s hegemoni og Kinas situation." Artiklen er også bragt på Modkraft.dk/Kontradoxa (9. maj 2009) + trykt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).

Modkraft.dk
De fleste af artikler er bragt på sektionen Kontradoxa.
- Anders Lundkvist: Genopretningspolitikken efter nyliberalismen (31. marts 2010)
"Status over den økonomiske krise og krisepolitikken, især i Danmark. Der løftes også lidt på sløret for en af Danmarkshistoriens store hemmeligheder, nemlig hvordan den danske kapitalisme har udviklet sig under 25 års nyliberalisme, og hvordan den ser ud i dag."
Livet i Limbo (1. december 2009)
"Neoliberalismen er død, men det virker ikke til, at den har indset det ... Denne tekst er skrevet af Turbulence-kollektivet som har udgivet deres tanker og idéer om de politiske bevægelser på den antikapitalistiske venstrefløj. Vi bringer her hovedartiklen fra kollektivets nyeste udgivelse ..."
- Andrew Kliman: Kriser løses ved destruktion af kapital (31. oktober 2009)
"Den økonomiske krise udspringer ikke af faldende lønninger, men faldende profitrater. Økonomisk omfordeling vil ikke løse krisen." Artiklen er trykt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).
- Anders Lundkvist: Markedsmagt og kapitalmagt i Danmark (13. oktober 2009)
"Markeds- og kapitalkoncentration betyder at færre og færre får mere og mere magt - trods et vist indslag af ’folkekapitalisme’."
- Birger Linde: Nyliberalismens mystik (3. september 2009)
"Kræver markedsfundamentalisme en stærk eller svag stat? Ny bog opererer med flere forståelser af nyliberalisme." Anmeldelse af Anders Lundkvist (red.): Dansk Nyliberalisme (Frydenlund 2009)
- Mikael Hertoft: Kapitalismens samfundsmæssige krise (25. august 2009)
"Hvis venstrefløjen ikke lærer at forstå krisen og formulere en vej ud af den, kan den ikke få samfundsmæssig succes." Artiklen er en bearbejdning af et oplæg holdt på Enhedslistens sommerlejr i Salling, juli 2009.
- Henrik Herløv Lund: Krisepolitik (8. juni 2009)
"Både regeringens og Socialdemokraternes krisepolitik er ueffektiv og dyr. Der er behov for offentlig beskæftigelse og genopretning af velfærden."
- Robert Brenner: Verdensøkonomien foran afgrunden (9. maj 2009)
"Interview med Robert Brenner om krisen, finansialiering, Obama, regulering, USA og Kina." Artiklen er trykt i tidsskriftet Solidaritet (se nedenfor).
- Susan George: En Ny Økologisk Økonomisk Orden er påkrævet (1. maj 2009)
"Den nuværende finansielle krise præsenterer en ideel mulighed for at implementere skattereformer, der kunne finansiere overgangen til en øko-venlig industri: En miljø-keynesianisme, der kunne trække verden ud af den økonomiske ruin og det sociale kaos ..."
- Karen Helveg Petersen: Marx, Keynes og krise (24. april 2009)
"Krisen er en kærkommen anledning til at gentænke det økonomiske tankegods på venstrefløjen - i sammenhæng med nyudviklingen af kapitalismen."
- Kenneth Haar: Finanslobby i ekspertklæder (31. marts 2009)
"Finanslobbyen brugte store summer på at få Washington til at vedtage regler, der tillod dem at gamble stort. I Bruxelles får de penge for det."
- Anders Hadberg: Enhedslisten og krisen: To hovedopgaver (16. marts 2009)
"Problemet med Enhedslistens udmeldinger under krisen er, at de ikke kritiserer kapitalismen, skriver Anders Hadberg i en replik til Pelle Dragsted."
- Birger Linde: Hvad er det med den krise (2. marts 2009)
"Finans-, bolig- eller produktionskrise? Spekulation, overakkumulation eller profitratefald? Spørgsmål bober sig op - her er et par svar."
- Bent Gravesen: SF og samfundsøkonomiens forandring (25. februar 2009)
"SF har ikke faldet på knæ for en neoliberalistisk kapitalstrategi. Svar til Peter Nielsen."
- Pelle Dragsted: Styrkeforhold, agitation og analyse (18. februar 2009)
"Kommentarer til Anders Hadbergs kritik af Enhedslistens krisepolitik." Artiklen har link til tidligere artikler i debatten.
- Anders Hadberg: Enhedslisten og finanskrisen (11. februar 2009)
"Om Enhedslistens politiske udmeldinger under finanskrisen." Se også Modkraft Debat
- Peter Nielsen: Værdikampens tredje dimension (6. februar 2009)
"Uden marxisme, kritisk teori og venstrekeynesianisme står venstrefløjen uden modstandskraft overfor kapitalisme og liberalisme."

Le Monde Diplomatique (Nordisk Utgave)
- Gérard Duménil og Dominique Lévy: Washington-dissensen (nr.3, mars 2011)
"I mai 2009 nedsatte Obama en granskningskommisjon for årsakene bak finanskrisen som felte flere store amerikanske finansinstitusjoner høsten 2008. Nylig leverte kommisjonen sin rapport, med to uforsonlige og avslørende verdenssyn."
- François Chesnais: Renovering, reform eller revolusjon? (30.10.2009)
"Siden finanskrisen slo ut for fullt i september 2008 har det kommet en strøm av bøker om krisens årsaker, virkninger og framtidige konsekvenser for verdensøkonomien. Le Monde diplomatique ser nærmere på årets krisebøker i Frankrike."
- Jacques Sapir: Finanskrisen og frihandelsmytene (06.03.2009)
"Den økonomiske krisen har satt proteksjonisme på dagsordenen. Men foreløpig virker det som statslederne er enstemmig enige om at årsaken til problemet også er løsningen. Er tiden kommet for en alternativ proteksjonisme basert på sosiale rettigheter, reallønnsvekst og miljøvern?"

Rødt!
- David Harvey: Hvorfor den amerikanske stimuleringspakka ikke vil virke (nr.2, 2009)
"Det er mye å vinne på å se krisa som et vulkanutbrudd på overflaten, skapt av tektoniske platebevegelser dypt nede i kapitalismens skiftende geografiske utviklingsmønster. De tektoniske platene beveger seg stadig raskere, og det er nesten sikkert en økende sannsynlighet for hyppigere og voldsommere kriser av det slaget vi har sett siden 1980 eller der omkring."
Se også Lenkeboks om Finanskrisa.

Socialistisk Information
- Anders Hadberg: Er krisen slut? (16.11.09)
"I denne artikel diskuteres perspektiverne for den økonomiske krise på baggrund af analyser præsenteret på et internationalt økonomi-seminar 2-4. oktober i Amsterdam."
- Finn Kjeller: Ny økonomi: Velfærd uden vækst? (22.10.09)
"Den britiske økonomiprofessor Tim Jackson gør op med vækstdogmet og slår til lyd for en ny model, der bygger på økologisk omstilling, social omfordeling og livskvalitet."
- Walden Bello: Den kommende kapitalistiske konsensus (20.03.09)
"Følelsen af at de gamle neoliberale formler er godt og grundigt i miskredit har overbevist mange om, at Obama vil bryde med den markeds-fundamentalistiske politik, som har regeret siden de tidlige 1980’ere. Men hvor beslutsomt og definitivt vil bruddet med neoliberalismen blive?"
- Anders Hadberg: Enhedslisten og den økonomiske krise (05.03.09)
"Det fundamentale problem med Enhedslistens udmeldinger under krisen har været, at de samlet set ikke har præsenteret nogen grundlæggende kritik af kapitalismen, skriver Anders Hadberg i en replik til Pelle Dragsted."
- Pelle Dragsted: Om styrkeforhold, agitation og meget andet (17.02.09)
"Svar på Anders Hadbergs kritik af Enhedslistens linje i den økonomiske krise."
- Anders Hadberg: Enhedslisten og finanskrisen (28.01.09)
"Jeg vil i denne artikel argumentere for, at Enhedslisten nok har formået at få hidtil uset ørenlyd på formuleringen af økonomisk politik, men ikke har udnyttet krisen til at præsentere en konsekvent anti-kapitalistisk linje med revolutionært socialistisk perspektiv."
Nyliberalismens krise (13.01.09)
"Interview med den franske økonom Michel Husson om den globale økonomiske krise og regeringernes ’hjælpepakker’."

Socialistisk Standpunkt
- Rob Sewel [i.e. Sewell]: Kapitalismens krise uddybes: intet opsving i sigte (20. september 2011)
"Kapitalismens verdensomspændende krise er gået ind i en ny fase. I stedet for at komme sig over krisen, viser flere lande tegn på økonomisk depression. Det er en hidtil uset situation og viser, hvor dybt dårligdommen når ind i det kapitalistiske system, som stadig vakler efter nedturen i 2008-9."
- Frederik Ohsten: Marxisme versus keynsianisme (2. juli 2009)
"Sandheden er, at Keynes’ politik ikke har virket. Den blev fuldstændig miskrediteret efter krisen i 1970’erne."
- Michael Roberts: Menneskets natur, kapitalisme og den globale krise (27. april 2009)
"Alan Greenspan er lige fyldt 83 år. Han var leder af den amerikanske centralbank i mere end 19 år før han trådte tilbage i januar 2006."
- Tema: Verdenskapitalismen i krise
"Krisen udvikler sig med en sådan hastighed, at det er umuligt at følge op på alle begivenheder. Banker falder på stribe, og hele verden bliver vendt på hovedet ... Her samler vi vores dækning af krisen."

Solidaritet
- David McNally: Arbejderne, profitten og det store tilbageslag (nr.4, december 2009, s.9-13)
"Efter en bred analyse af verdensøkonomiens situation konkluderer David McNally, at trods den begejstring flertallet af økonomiske vismænd lægger for dagen, vil de fattige og arbejderklassen sandsynligvis ikke i den nærmeste fremtid komme til at mærke at økonomien er i fremgang."
- Jan Helbak: Green shoots - er krisen afblæst? (nr.3, oktober 2009, s.13-17)
"Der er opstået en sand fauna af nye metaforer, som primært skal signalere håb og tro på, at et nyt kapitalistisk opsving er lige om hjørnet - ja faktisk allerede er sat ind. Nu hedder det f.eks. ’green shoots’, ’lysninger i skoven’, ’forårsbebuder’ osv. Det gælder for dem alle, at de først og fremmest på signalplanet skal skabe en tillid til, at der er styr på samfundsøkonomien, og at det værste allerede er overstået."
Tilbage til Marx og "Kapitalen". Interview med Andrew Kliman (nr.3, oktober 2009, s.30-37)
"Den nuværende økonomiske krise udspringer ikke af faldende lønninger, men af faldende profitrater. Derfor vil økonomisk omfordeling ikke kunne løse krisen. Det siger den amerikanske professor i økonomi Andrew Kliman i dette interview, hvor han også fortæller om sin bog Reclaiming Marx’s Capital, der tilbageviser en række populære myter om Marx’s økonomiske teori."
Verdensøkonomien foran afgrunden. Interview med Robert Brenner (nr.2, maj 2009)
"Den marxistiske økonomiske historiker Robert Brenner svarer i dette interview på spørgsmål om krisen og bl.a. Obama, regulering, USAs hegemoni og Kinas situation."
- Jan Helbak: Krisen: Diagnosen afgørende (nr.1, februar 2009, s.16-25)
""Det er absolut ikke ligegyldigt, om krisen vurderes som en finanskrise, der strangulerer realøkonomien eller som en strukturel krise på verdensmarkedet, som først har vist sig som et sammenbrud på finanskapitalens grund."


Cartoon by Phil Evans (Paul Foot: Why You Should Be a Socialist, 1977, Marxists Internet Archive)


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Dem, der ønsker at opgive frihed for sikkerhed, vil ikke få, og fortjener ejheller, nogen af delene.

Thomas Jefferson . USAs tredje præsident (1743-1826)

Flere citater