Vi er flyttet! modkraft.dkSocialister om religion

Marxistisk og socialistisk religionskritik og historiske analyser af hovedreligionerne


- Forord
Leksika mv. om religion
Artikler

Socialists on Religion (English references)
Foreword
General on Religion
The Classics
On Islam
On Christianity
On Judaism / Jews
- Appendix: On the Bolsheviks and Religion


Forord

Som en lille modvægt mod religionens renæssance i det offentlige rum denne materialesamling om socialisters forhold til religion. Emnelisten har klassiske og nyere tekster med marxistisk religionskritik, og mere historiske analyser af islam, kristendommen og jødedommen.
Nedenfor findes links til tekster på dansk (og skandinavisk) om religion

Bjarne A. Frandsen.
Påbegyndt oktober 2006

"Den religiøse elendighed er på en gang udtryk for og protest mod den virkelige elendighed. Religionen er den betrængte skabnings suk, den er en hjerteløs verdens hjerterørelser, den er åndløse tilstandes åndsindhold. Den er folkets opium."
Karl Marx: ’Kritik af den hegelske retsfilosofi : Indledning’. – I: Karl Marx: Økonomi og filosofi (Gyldendals Uglebøger, 1962, s. 51-52). Artiklen er online på Marxistiske Klassikere

For nyere ikke-socialistisk religionskritik, se emnelisten Religionskritiske bøger (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


Se også emneordet Religion med alle linksamlinger om emnet


Leksika/sites

Gads Religionsleksikon
Gads religionsleksikon (1999, 616 sider) stilles her til rådighed for alle, komplet og gratis.

Leksikon.org
Religion
Islam
Jøde
Kristendom
Ateisme
Med links til relaterede emner.

Marxistarkiv.se
Texter om religion
Texter om islam och islamism ur marxistisk synvinkel
Texter om judendom och sionism ur marxistisk synvinkel
Texter om kristendom ur ett marxistiskt perspektiv

Religion.dk
Kristeligt Dagblads portal til den religiøse verden.
Islam
Kristendom
Jødedom
Kristendom

Religionsguiden
Redigeret af Tim Jensen (Syddansk Universitet). Med afsnit om bl.a. Islam, Jødedom og Kristendom.

Denstoredanske.dk
Religion

Videnskab.dk
- Emne: Religion

Wikipedia.dk
Religion
Med links til større artikler på bl.a. engelsk og eksterne links til ateisme mm.


Ateistisk Forum (Ateist.net)
Foreningen formidler ateisme og religionskritisk debat.

Ateistisk Selskab (Ateist.dk)
Selskaber arbejder for adskillelse mellem religion og stat i Danmark.

Gud er menneskeskabt (Menneskabt.dk)
En kort introduktion til religion og guder.

Om kristendom - Andre religioner - uden religion.


Bibelen på Internettet
(Bibelselskabet)

Koranen on-line
(Forlaget Vandkunsten)


Illustration:
Walter Crane:
The Capitalist Vampire,
Justice Journal (1885)

Artikler

Brydningstider i Europas historie
Af Gustav Bang (Forlaget Fremad, 1945)
- Kap. 2: Kristendommens Gennembrud

Fjärde Internationalen
- Michael Löwy: Marxism och religion: befrielseteologins utmaning (1/1988)
"Vi har emellertid genom befrielseteologin sett framväxten av ett religiöst tänkande som använt sig av marxistiska begrepp och inspirerat en social befrielsekamp."

Folkets opium? : om marxisme og religion
Af Michael Löwy (Oversat og redigeret af Bertel Nygård, Socialistisk Arbejderforlag, 1997, 19 sider).
"Teksten er et uddrag af Löwys værk ’Marxisme og befrielseideologi’. Dette teksuddrag er et bud på nogle af de veje, man kan gå, hvis man kritisk vil undersøge marxismens forhold til religionen nøjere."
Se også Michael Löwy: Opium för folket - marxism och religion (Röda Rummet, nr.3, 2005) + artiklen i Socialistisk Information nedenfor.

Gnisten
- Neil Davidson: Islam og Opplysningstida (nr.3, marts 2006)
"Den intellektuelle bevegelsen i det 17. og 18. århundre som ble kjent som opplysningstida hjalp en ny klasse å komme til makta i Europa. Neil Davidson spør hvorfor de mer avanserte sivilisasjoner i den islamske verden ikke utviklet en liknende bevegelse."
- Hazel Croft: Religion, opprør og reaksjon (10. jan. 2002)
"Det skulle være tydelig for enhver som ser omkring seg i dag, at religiøse ideer fremdeles har stor innflytelse blant millioner av verdensborgere. Hvorfor tyr folk fremdeles til religion, og hvilken hodning burde sosialister ha til den? Religion ’er opium for folket’, er et av de mest berømte sitatene etter Karl Marx."

Information
- Per Bregengaard: Marxismens religiøse rødder (kronik, 12. oktober 2007)
"Ser man på kristendommen og kommunismens idéhistoriske rødder, vil man opdage, at marxismen og kristendommen ikke står i modsætning til hinanden, tværtimod."

Islamisme, Shari’a og ret: undersøgelser af forholdet mellem politisk islam og menneskerettigheder (pdf)
Af Nils Bredsdorff (Roskilde Universitetsbibliotek, juni 2007, 107 s.) (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, 48)
"Nils Bredsdorff undersøger hvad Shari’a er set gennem fortrinsvis liberale muslimske teolog-juristers briller. Han ser på forholdet mellem den nye aktive rolle, islamisterne tildeler Shari’a og menneskerettighederne. Er ytringsfrihed og Shari’a forenelige? Er de islamistiske strategier forenelige med demokrati og kritisk politisk offentlighed? Der lægges særlig vægt på analysen af den kendte, tilsyneladende liberale, euroislamistiske prædikant Tariq Ramadan og hans forhold til rettighedsspørgsmålet i en europæisk sammenhæng."

Kommunistisk Politik
- Klaus Riis: Religion og kommunisme (nr.3, 1998; online på Kpnet.dk)
"En konkret analyse af religionen – eller religionerne - og deres rolle i dag – viser entydigt, at de generelt er et instrument i de herskendes hænder til at afholde folkemasserne fra revolution."

Kontradoxa/Modkraft.dk
- Mette Buchardt: Religionernes renæssance på venstrefløjen (5. september 2008)
"Bente Hansen vil med bogen Gud og hvermand lange ud efter det religiøse højre og det ateistiske venstre. Det er hos de sidste hun placerer sin solidaritet. Prisværdigheden til trods, halter argumentationen dog flere steder."
- Mette Buchardt: Moralsk panik (10. maj 2007)
"Religion er ikke en essens, men sammenvævet med social praksis. Om marxister, feminister og religion."
Venstrefløjen og identitetsmyterne. Interview med Daniel Bensaïd (23. december 2006)
"Klassekamp skal genintroduceres som alternativ til religiøse og nationale identitetsmyter, mener den franske filosof og politiske aktivist Daniel Bensaïd."

Kritisk Debat
- Nils Bredsdorff: Ytringsfrihed, demokrati og Islam (maj 2009)
"Et klart flertal af muslimerne i Danmark bryder sig ikke, at religion bliver kritiseret ... Nils Bredsdorff diskuterer grænserne for, hvad der må og skal kritiseres og hvad, der ikke skal."
Debat:
Kasper Vieland Nielsen: Til angreb for ytringsfriheden! (juni 2009)
Nils Bredsdorff: Til forsvar for ytringsfriheden (september 2009)
Poul Petersen: Ytringsfrihed er ytringsfrihed. Punktum! (oktober 2009)
- Tinne Stubbe Østergaard: Religiøs identitet - et politisk redskab eller en privatsag? (november 2007)
"Efter læsning af artiklen ’Sagaen om Asmaa’, er det uklart hvad sociologerne Brun og Herch vil med artiklen. Den stiller en masse spørgsmål, men virker mere som en emotionel meningstilkendegivelse end en analyse ..."
- Ellen Brun og Jacques Hersh: Sagaen om Asmaa (oktober 2007)
"Partiet fortjener ros for at have vist mod til at gå mod strømmen og udfordre gængse venstreorienterede ideologiske og politiske antagelser."
- Jesper Garsdal: Nogle refleksioner over forholdet imellem religion og politik (juni 2007)
"Dette essay består af to dele. I første del reflekteres der over nogle af de temaer, der er dukket op i forbindelse med diskussioner om forholdet imellem religion og politik, specielt i Danmark og specielt i forhold til Islam, medens anden del primært består i en løs præsentation af nogle temaer i muslimsk tænkning og idéhistorie i forbindelse med deres relevans for nutiden og for opfattelsen af forholdet imellem religion og politik."
- David McLellan: Religionen er en hjerteløs verdens hjerterørelser
"I forbindelse med udgivelsen af Deutsch-Französische Jahrbücher i 1843 forberedte Karl Marx en række kritikker og begyndte med et essay om filosoffen Bruno Bauers skrifter om det jødiske spørgsmål. Det generelle tema for dette essay var kontrasteringen af den politiske frigørelse, som kan frigøre mennesket lige så lidt som religionen, over for den menneskelige frigørelse, der kun vil kunne opnås med staten og pengenes forsvinden."

Marxistarkiv.se
- Gilbert Achcar: Frihet att kritisera religionen är en av yttrandefrihetens prövostenar (pdf)
"Intervju från 2012 angående de våldsamma protesterna mot en muslimfientlig video som spridits på Internet."
- Gilbert Achcar: Marxister och religionen – igår och idag (pdf)
"Artikel från 2004 om marxisters förhållningssätt till religion, främst i förhållande till islam."
- Karl Kautsky och Per Meurling: Kristendom och socialism (pdf) (Tidens förlag, 1973, 84 s.)
"En klassisk marxistisk skrift om kristendomen, uppdaterad av Per Meurling."
Se også:
Muhammed: Om profetens liv och Islams uppkomst (pdf). Av Maxime Rodinson (Gidlund, 1981, 194 s.)
Texter om religion

Modkraft.dk
- Modkraft Debat: Venstrefløjen og religion (april 2007-)
"Kan religion og socialisme lade sig gøre sammen. Må socialister gå med kors, kalot, turban eller tørklæde?"

Rødt!
- Tema: Religion - mer enn opium (nr.3, 2010). Se her bl.a.:
- John Molyneux: Marxisme og religion
"... en mangelfull, mekanisk og ensidig forståelse av den marxistiske religionsanalysen har vært en vesentlig faktor i å bidra til at et antall venstreorienterte individer og grupperinger fullstendig har tapt sine tidligere politiske holdninger og endt som venstreapologeter for imperialismen."

Salt
- Henning Eichberg: Hverken Gud eller Herre! (nr.1, feb. 2007, s.5-6).
"Om det religiøse spørgsmål på venstrefløjen. Anmærkninger til religionsdebatten i tidsskriftet Salt." Online på Modkraft Debat.
Fokus: Tro og politik på venstrefløjen (nr.4, september 2006, s.3-7):
- Per Warming: På gyngende grund! (s.3-4)
"Religion udspringer ikke kun af elendighed, også af herlighed. Om religion og politik på venstrefløjen." Online på Modkraft Debat.

SF
- Ida Auken: Politik og religion kan ikke skilles ad (24. oktober 2007)
"Religiøse spillere er fuldt legitime, så længe de holder sig inden for demokratiets spilleregler og ikke forsøger at tage patent på ’sandheden’."

Socialistisk Arbejderavis
- Anindya Bhattacharyya: Marx og religion (nr.253, 16. marts 2006)
"Mange af de angreb, som muslimer oplever i dag, er de samme som jøderne blev udsat for på Marx tid. Liberale tænkere hånede religion, og så religion som det afgørende problem i kampen for frihed. Marx mente, at det at se på religion på en så snæver måde, skjulte for det større billede af samfundet og derved også de grundlæggende problemer vi i dag har."
- Jørn Andersen: Socialister og religion (nr.248, 4. november 2005)
"Mange kender citatet fra Marx om, at ’Religion er opium for folket’. Det stammer fra indledningen til ’Kritik af den hegelske retsfilosofi’ og er skrevet i 1844. Udtalelsen markerer, at marxister er de mest grundlæggende og konsekvente kritikere af religion."
Se også tema med tekster på dansk og engelsk: Religion.

Socialistisk Information
- Michael Löwy: Folkets opium?: Marxisme og religion (nr.218, maj 2007, s. 26-30 + 01.07.14)
"Den gammelkendte frase om, at religion er ’folkets opium’, udtrykker et stærkt forsimplet billede af marxismens syn på religion. Michael Löwy udfordrer her denne misforståelse og præsenterer et langt mere nuanceret syn på forholdet mellem marxisme og religion." Artiklen er også online på Modkraft.dk/Kontradoxa med titlen: Religion er et mangefaceteret fænomen (28. maj 2007).
- Saral Sarkar: Venstrefløjen og religionen (nr.196, april 2005)
"Fremvækst af religiøs fundamentalisme, politisk religion og religiøst begrundede voldshandlinger har skræmt venstrefløjen. Der er brug for en analyse af det religiøse fænomen og for at udvikle venstrefløjens svar."

Socialistisk Standpunkt
- Alan Woods: Marxisme og Religion (2001)
"Denne lange baggrundspjece, skrevet af den britiske marxist og historiker, Alan Woods, blev oprindeligt skrevet som svar på en række henvendelser som vores internationale tendens modtog fra forskellige religiøse grupper, som samtidig kaldte sig marxister. I dette svar forklares religionens historiske og nutide rolle, hvordan marxister filosofisk adskiller sig fra dem og hvorfor det er nødvendigt med en klar forståelse af samfundet, hvis vi skal ændre det."
- Joannes a Stykki: Socialister og religion (Juli 2003)

Solidaritet
- Tariq Ali: Brev til en ung muslim (nr.2, maj 2003, s.8-14; online på Internet Archive WayBackMachine)
"Kære Ven: Jeg kan huske du kom hen til mig efter den store anti-krigsdemonstration i november (i Glasgow tror jeg) og spurgte, om jeg var troende? Jeg har ikke glemt det ryk det gav i dig, da jeg svarede nej, eller den bemærkning, som din ven kom med (vores forældre havde også advaret os mod dig) - eller de vrede spørgsmål I begge to udslyngede mod mig som pilekast. Det alt sammen fik mig til at overveje sagen og her er mit svar til jer og til alle de andre fra Europa og Nordamerika, som stiller de samme spørgsmål".

Videnskab.dk
Hvor er beviset for, at Jesus har levet? Af Kristian Sjøgren (20. december 2012)
"I denne tid fejrer vi, at Jesus blev født. Men hvilke beviser er der overhovedet for, at han levede, vil en læser gerne vide. Vi kigger de historiske kilder igennem."Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Johanne ødelagde mit væddemål. Det er hendes skyld.

Peter Mogensen. Politisk kommentator. I TV2 News program, »Mogensen og Christiansen«, om Enhedslistens spidskandidat, Johanne Schmidt-Nielsen, og resultatet af Folketingsvalget i november 2007, hvor han havde forudsagt, at Enhedslisten ikke kom over spærregrænsen.

Flere citater