Vi er flyttet! modkraft.dk5. juni - Grundlovsdag og grundloven

Linkbox med en samling af artikler fra nettet, fra tidsskrifter og bøger om 5. juni, grundlovsdag, og om socialisters holdning til grundloven. Vægten er lagt på grundloven principielt og mindre på det nationale spørgsmål og om grundloven i forhold til EU-traktater. Forslag til link til sites, artikler online mm. er velkomne!
(Modkraft Biblioteket, påbegyndt maj 2003- )


Leksikalt: De danske grundlove

Danmarks Riges Grundlov (lov nr. 169 af 5. juni 1953) (Leksikon.org)
Grundloven. Af Mikael Witte (Leksikon.org)
Danmarks Riges Grundlov (Wikipedia.dk)
Danmarks Riges Grundlov (Denstoredanske.dk)
Grundloven. Af Richard Juhre (FaktaLink, 1999)

Folketinget
Grundloven
"Grundlovens 89 paragraffer, Tronfølgelovens 7 paragraffer og Lov om ændring af tronfølgeloven. Til brug i undervisningen og til opslag."
Min grundlov
"Indeholder grundlovens paragraffer med supplerende kommentarer. Hver paragraf er forklaret på letforståeligt dansk."
Derfor grundloven
"Studiehæftet præsenterer grundlovens indhold og baggrund."


Artikler og sites

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
- Henning Grelle: Socialdemokratiet og Danmarks grundlove (13. marts 2009)
Gennemgang af baggrunden for grundlovene, inkl. systemskiftet 1901 og grundlovsforslaget 1939 (Staunings).
- Jan Ingemann Sørensen: Arbejderbevægelsens første grundlovsfest (15. maj 2003). Med udvalgte numre af bladet Socialisten 1872 online. Se udvidet udgave af artiklen: Arbejdernes første grundlovsfest (pdf) (Arbejderhistorie, nr.1, 2003, s.14-25)
- Tema: Demokrati og grundlov. Med links til artikler om arbejderbevægelsens og grundlovsfesterne + Dokumenter (Grundlovsfestprogrammer og sange [1873-1961]) + Grundlovsmærker [ca. 1889-1974].
Se også:
Arbejderhistorie (nr.1, 2003): Forsideillustration af Grundlovsfest 1874, illustration til ovenstående artikel.


Et dansk grundlovsmøde (Socialdemokraterne Syddjurs)

Danmarkshistorien.dk
Junigrundloven 1849 og demokratiet. Af Anne Engelst Nørgaard (4. juni 2014)
"Blev Danmark demokratisk i 1849? Med Junigrundloven 5. juni 1849 fik Danmark sin første grundlov ... Alligevel nævnes ordet demokrati hverken i Junigrundloven eller i den nuværende grundlov." Med relaterede links.

Foreningen Grundlovsværn
"... formål er at udbrede kendskabet til Danmarks Riges Grundlovs bestemmelser om suverænitetsafgivelser. Det er foreningens opgave at sikre, at Den danske Grundlovs substans bevares, og at dens retsgarantier for danske statsborgere overholdes."
Inkl. materialer om EU-Grundloven (2003-2008)

Historie-online.dk
Udg. af Dansk historisk Fællesråd.
Årstiden: "Kulturhistoriske baggrund for årets forskellige skikke":
Grundlovsdag

Information.dk
- Bertel Nygaard: Grundloven og kommunismens genfærd (4. juni 2014)
"I anledning af grundlovsdag i morgen er det værd at huske på, at Grundlovens moderne Danmark i høj grad bygger på frygten for kommunismen."
Se også:
- Bertel Nygaard: Det røde spøgelse: Kommunismen og 1840’ernes danske politiske kultur (SFAH, 2014, 243 sider). Anmeldelse af Morten Thing: Det røde spøgelse og Håbet (Kritisk Debat, 15. oktober 2014) + Svend Vestergaard: Kommunismens spøgelse i 1840’ernes Danmark (Modkraft.dk, 19. august 2014)
- Bertel Nygaard: Kommunismens spøgelse i 1840’ernes Danmark (Modkraft.dk/Kontradoxa, 15. oktober 2014).

Minoriteternes grundlovsdag
Arkiv for taler, program og billeder 2006-2014. Bl.a. Ole Espersen 2007: "Det endelig mål må være en grundlov, hvor alle dele tjener demokrati og mindretalsbeskyttelse. Majoriteten har brug for bistand!". Vagn Greve 2006: "Når den danske Grundlov ikke giver os nogen reel beskyttelse, hvorfor skal vi så fejre den?"

Modkraft.dk
- Tue Magnussen: Grundlovsbrud med accept af Højesteret (Modkraft, blog, 5. juni 2013)
"Regeringen og Folketinget - brød Grundlovens § 19.2 med velsignelse af Højesteret. Det har skabt en trist præcedens!" Se også afsnit Irak-kringen længere nede.
- Gorm Gunnarsen: Grundloven fejres for sent (Kontradoxa, 24. maj 2013)
"Grundlovsdag burde fejres den 25. maj ... Netop denne dag giver håb om, at folket kan bestemme noget andet end det, statens top ønsker. Nu er statens top EU-systemet – og ikke længere en konge."
- Per Clausen: Grundloven sikrer ikke folkestyret (Kontradoxa, 5. juni 2008)
"Grundloven er ingen garant for demokrati; det er folkelige bevægelser."

Politiken.dk
- Christian Harlang og Ole Espersen: Grundloven: Pynte- eller brugsgenstand? (Kronik, 5. juni 2008)
"Danmark har en grundlov for meget af navn og for lidt af gavn."

Revolution
Demokrati, Grundlov og andre borgerlige løgne. Af Kalle Kühlmann (4. juni 2014)
"Grundloven udgjorde kapitalismens politiske indtog i Danmark."

Sorte Fane Blog & Distro
Grundloven. Af Jean Jaques Ipsen
"Følgende artikel blev første gang bragt i bladet ”Den røde krig” og sender genoptryk i ”Mælk og Honning”. Det er oprindeligt skrevet til grundlovsændringen i 1918."


Grundlovsdag - noget at feste for ?

Irak-krigen

Den nye krigsdiskurs - grundlovsbrud, Akademia og Højesteret (pdf). Af Nils Bredsdorff og Jørgen Vogelius (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, nr.53, maj 2010, 35 s.). Tillæg med Højesterets dom af 17. marts 2010.
- Se også Tue Magnussens blog på Modkraft (5. juni 2013) ovenfor.
- Se også linksamlingen Imod besættelsen af Irak - Sites og artikler (Modkraft Biblioteket)


Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Personernes placering på Constantin Hansens maleri Den Grundlovgivende Rigsforsamling (1860-64) afspejler ikke deres politiske indflydelse, men derimod deres forhold til Orla Lehmann, som står yderst th. i forgrunden; hans svigerfamilie bekostede billedet. Bondevenner og Konservative, der udgjorde 23 af forsamlingen, danner baggrund for de nationalliberale koryfæer. Maleriet hænger på Frederiksborgmuseet. Kilde: Denstoredanske.dk)
Se også:
Var vore forfatningsfædre demokrater?. Af Palle Svensson (Temp: tidsskrift for historie, nr.7, 2013). Del af afskedsforelæsning. Diskuterer bla. forskellige fremstillinger og debatten i 1848-49. (Se også Bertel Nygaard i Information ovenfor).

Bøger

Danmarks grundlov år 2002, 2003, 2004 - ?: debatoplæg. Ved Aage Frandsen (Forlaget Axel, 1999, 44 sider).

Grundlov eller forfatning. Vi skal have en ny grundlov, den gamle er klar til museet. Af Aage Frandsen (Forlaget Axel, 2003, 189 sider)

Forslag til Danmarks grundlov: om menneskerettighedernes republik. Red. af Mikael Witte, Jens Peter Kaj Jensen & Ulf W. Olsen (Klim, 1999, 109 sider) (Genmæle, nr. 9).

Ny grundlov?: en menneskeretlig forfatningsreform. Af Eva Ersbøl mfl. (Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1999, 58 sider).

Grundloven. Af Mikael Witte (Klim, 1997, 191 sider).
Omslagstitel: Kommenteret udgave af Danmarks riges grundlov.

Se også:

Kvindernes valgret: Linksamling i anledning af 100-årsdagen 20. april 1908 for kvindevalgret til kommunalvalg i Danmark (Modkraft Biblioteket).
Grundlovsdag bruges traditionelt til en række andre aktiviteter

Jørgen Lund. Påbegyndt juni 2003


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Personalet i en patruljevogn undrede sig over, at to mænd var i færd med at åbne en personvogn med en skruetrækker. Politipersonalet ønskede at vide hvem de to personer var. Den ene ønskede ikke at oplyse navn m.v. til politimanden. Til gengæld fremsatte han trusler om anvendelse af vold overfor politimanden, og drog sammenligning med politimanden og ideologien bag den tyske besættelsesmagt, der var i landet for 60-65 år siden. Den pågældende, - en 20-årig mand, - blev anholdt og sigtet efter straffelovens bestemmelser.

Københavns Politi. Døgnrapport, 2. marts 2006 kl. 1704.

Flere citater