Vi er flyttet! modkraft.dkPariserkommunen 1871
- Forord
Leksikalt (dansk og engelsk)
Artikler mv. (dansk)
Sites
Articles (engelsk)
Historiske tekster
Litteratur

Forord

Pariserkommunen starter 18. marts 1871:
"Om morgenen den 18. marts 1871 blev Paris vækket af det tordnende råb: "Kommunen leve! (...) Den var væsentlig en arbejderklassens regering, resultatet af den producerende klasses kamp mod den udbyttende klasse, den endelig opdagede politiske form, under hvilken arbejdet økonomiske befrielse kunne foregå. (...) arbejderklassen kan ikke simpelthen tage den færdige statsmaskine i besiddelse og sætte den i bevægelse for sine egne formål."
(Karl Marx: Adresse fra Generalrådet om borgerkrigen i Frankrig 1871, afsnit 3 (Udvalgte Skrifter, bind 1, Forlaget Tiden, 1971, s. 511-518; online på Marxistisk Internet Arkiv: Danske afdeling)
Blandt de direkte følger af Pariserkommunen var initiativet til en dansk sektion af Internationalen, den organiserede danske arbejderbevægelses fødsel, se på Tidslinjen (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret):
22. maj 1871 om Louis Pios udgivelse af Socialistiske Blade.
Se også Tidslinjen:
30. juni 1871 om Eugene Pottiers sang "Internationale".
29. maj 1830 om kommunarden Louise Michel.Leksikalt

Pariserkommunen. Af Svein Erling Lorås (Leksikon.org)

Pariserkommunen 1871 (Denstoredanske.dk)

Paris Commune (Wikipedia.org). Godt linket artikel, med kun lidt reaktionær vinkel.

Paris Commune (Marxists Internet Archive). Se også her Timeline


Artikler mv. (dansk/norsk)

Tema: Pariserkommunen (Socialister.dk). Artikler på dansk og engelsk.

Pariserkommunen, der rystede Europas magthavere. Af Alfred Lang (Autonom Infoservice, 18. marts 2014). Bragt i tidligere udgave på Modkraft.dk/Kontradoxa (12. april 2006)
"Den 18. marts 1871 rejste befolkningen i Paris sig imod den foragtede og forhadte regering og proklamerede et uafhængigt, frit og basisdemokratisk bysamfund. Her er Pariserkommunens historie."

Pariskommunens bragder. Av Christophe Voilliot (Le Monde Diplomatique (nr.12, desember 2011)
"Endre politikken, skape likestilling, oppfinne nye styringsformer, deltakelse fra folket. I 1871 gjorde pariserne opprør for å gi konkret innhold til disse i dag forslitte slagordene."

Pariserkommunen, der rystede Europas magthavere. Af Alfred Lang (Autonom Infoservice, 18. marts 2014). Tidligere bragt på Modkraft.dk/Kontradoxa (12. april 2006)
"Den 18. marts 1871 rejste befolkningen i Paris sig imod den forhadte burgøjserregering og skabte et selvforvaltet bysamfund ... Her er Pariserkommunens historie."

Pariserkommunen 1871. Af Albert Jensen (Solidaritet, nr. 1, marts 2001)
"18. marts til 28. maj 1871 var Paris i folkets hænder. Trods det at Kommunen kun overlevede i 72 dage og blev kvalt i blod - borgerskabet myrdede efterfølgende 30-40.000 mænd, kvinder og børn - gav den med sine fejl og sejre en række vigtige erfaringer, der endnu i dag peger frem mod demokrati, socialisme og kommunisme."

Pariserkommunen (Borgerkrigen i Frankrig). Af Karl Marx (Udvalgte Skrifter, bind 1, Forlaget Tiden, 1971, s. 468-543; online på Marxistisk Internet Arkiv: Danske afdeling)
"Arbejdernes Paris med sin Kommune vil til evige tider blive fejret som den berømmelige bebuder af et nyt samfund. Dens martyrer gemmes i arbejderklassens store hjerte. Dem, der tilintetgjorde den, har historien allerede nu naglet til den skampæl, som alle deres præsters bønner ikke vil magte at frelse dem fra."

Kommunardernes Mur, Le mur des Fédérés på Père-Lachaise Kirkegård i Paris, hvor kommunarderne blev trængt sammen og skudt ned. (Wiki-artikel på engelsk).
Tekst på mindeplade: "Til Kommunens døde 21 - 28 maj 1871". Siden samlende optogs-sted (som Fælledparken i Kbh.) for den franske venstrefløj. Se fransk artikel: Le Mur des Federes)


Sites

History of the Paris Commune (Marxists Internet Archive: Revolutionary France)
"Detailing the first workers government ever created, with primary documents describing the Commune and the events leading up to its creation and what happened after its fall, a time line of the Civil War, and an extensive photo gallery."
See also the book: Communards: The story of the Paris Commune of 1871, as told by those who fought for it (pdf). Texts selected, edited, and translated by Mitchell Abidor (Marxists Internet Archive Publications, 2010, 302 pages)

Theme: Paris Commune (Libcom.org)
"The world’s first socialistic working class uprising which took place in Paris 1871. The mini-revolution was crushed as the exiled French government massacred 30,000 people."

The Siege and Commune of Paris, 1870-1871 (Northwestern University Library Special Collection)
"This site contains links to over 1200 digitized photographs and images recorded during the Siege and Commune of Paris cir. 1871."

Theme: Paris Commune 1871 (Workers’ Liberty, 2005)
Articles, also older, among others by Ernest Belfort Bax, Vladimir Lenin and Leon Trotsky.

Paris Commune History Links (Anarchy Archives)
With articles and pamphlets.


Articles (engelsk)

Communal Luxury: The Political Imaginary of the Paris Commune. By John Westmoreland (Counterfire, May 15, 2015). Review of Kristin Ross’ book (Verso, 2015, 156 p.)
"Communal Luxury is an effective account of the 1871 Paris Commune, and how understanding it aids our struggle for freedom within a decaying capitalism."

The Paris Commune: the face of proletarian revolution. Chapter 60, - i: Neil Faulkner; A Marxist History of the World (Counterfire, 30 January 2012)
"The Franco-Prussian war produced the first proletarian revolution in history, and showed to the world for the first time what a workers’ state looks like."

Massacre. By Sarah Ensor (Socialist Review, Issue 399, February 2015). Review of John Merriman, Massacre: The Life and Death of the Paris Commune of 1871 (Basic Book, 2015, 327 p.)
"Merriman’s account celebrates the Commune, but largely focuses on its repression, revealing the disgusting gloating of the upper classes as they watched the slaughter of tens of thousands of working class people."

Women in the Paris Commune. By Christina Gridley and Carolyn Kemp (In Defence of Marxism, 8 March 2012)
"In honor of International Working Women’s Day, we would like to highlight the efforts and achievements made by the working women during the Commune."

Remembering the Paris Commune. By Keith Mann (Against the Current, Issue 153, July-August 2011)
"Reformist socialist, communist, and labor leaders haven’t been too anxious either to preserve or celebrate the memory of the Commune. It has been revolutionaries including anarchists, syndicalists, pre-Stalin communists, Trotskyists and leftwing academic historians who have done the most to preserve the memory of the Commune."

Storming Heaven: The Paris Commune. By Charles Brown (Counterfire, 28 May 2011)
"140 years ago, the world’s first experiment in workers’ self-government came to an end. For a few short weeks the workers of Paris had given shape to a new kind of socialist politics from below."

Inspirational feats and heroic failure. By Nick Rogers (Weekly Worker, Issue 867, May 26, 2011)
"In this article I want to provide a little of the background to the revolution that was the Paris Commune and ask what lessons Marxists can still draw from the experience of the Parisian working class 140 years ago."

140th anniversary of the Paris Commune. By Greg Oxley (In Defence of Marxism, 27 May 2011)
"The Parisian workers strove, in extremely difficult circumstances, to put an end to exploitation and oppression, and to reorganise society on an entirely new foundation. The lessons of these events are of fundamental importance for socialists today."

The Paris Commune, Marxism and Anarchism. By Iain McKay (Anarchist Writers, 04/22/2008)
"An anarchist analysis of the Paris Commune of 1871, showing how it was influenced by anarchism and what lessons anarchists drew from it. It also discusses the Marxist and Leninist analyses of the Commune, showing how alien Leninism is to the spirit of the Commune and to the genuine Marxist theory of the state."

72 days that shook the world. By Chris Nineham (International Socialism, Issue 111, Summer 2006). Review of Donny Gluckstein, The Paris Commune: A Revolution in Democracy (Bookmarks, 2006)
"Gluckstein tells the Commune’s dramatic story through a series of analyses of the economics of Paris, the Commune’s social programme, its military defence and the politics of its leaders. He keeps current debates in mind throughout."

Paris, 18 March 1871. By Ian Birchall (Socialist Review, Issue 228, March 1999)
"... for the first time working people had shown they could take power into their own hands. The Commune was to be an example and an inspiration for the next generation of socialists."

The Commune, Paris 1871. By Maurice Brinton (Solidarity, Vol.1, No.6, May 1961)
"The most significant aspect of the Paris Commune is that it created social forms which in a sense define socialism itself, social forms which serve as yardsticks for proletarian revolutions passed, present and to come."

1871: The Paris Commune. By Max Shachtman (Chicago, Daily Worker Publishing; The Little Red Library, No.8, early 1920s; online at Marxists Internet Archive).


Vendome-søjlen væltes 16. maj. (Foto-oplysninger: Archive Napoleon III.)


Historiske tekster

Karl Marx: The Civil War in France (1871) (Marxists Internet Archive)
"A book by Karl Marx detailing the events and political significance of the commune. Written as an address to the International, Marx explained the events underway in France with the purpose of distributing the information to workers all around the world."
I dansk udgave: Pariserkommunen (Borgerkrigen i Frankrig) (Marxistisk Internet Arkiv: Danske afdeling)

Lissagaray: History of the Paris Commune of 1871 (1876) (Marxists Internet Archive)
"Prosper Olivier Lissagaray was a participant in the Paris Commune and his critical eye-witness account was published in French in 1876. Eleanor Marx translated the work into English and the manuscript was revised and checked by Karl Marx."

A short account of the Commune of Paris of 1871. By E. Belfort Bax, Victor Dave and William Morris (The Socialist Platform, No.4, 1886, 20 pages; online at Marxists Internet Archive)

Contemporary observers of the Paris Commune (Marxists Internet Archive)


Litteraur

Pariserkommunen 1871. Red. af Anne-Lise Walsted og Vagn Buchmann (Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, 1998, 40 sider). Artikler af Søren Federspiel og Niels Finn Christiansen + billeder af Kommunen.

Pariserkommunen 1871: et dokumentarium. Red. af Thorvald Berthelsen og Claus Clausen (Rhodos, 1972, 256 sider) (Revolutionshistoriske dokumenter, 1)
"I dette dokumentarium er samlet det vigtigste af, hvad der blev skrevet under og om Kommunen. Foruden øjenvidneskildringer, opråb, mødereferater og andre samtidige dokumenter, bringer bogen uddrag af de senere diskussioner om Pariserkommunen i den internationale venstrebevægelse."

Paris under Communen. Af Wilhelm Dinesen (Jacobs Lunds Boghandel, 1873, 334 sider). 2. rev. udgave 1891. Genoptryk 1968 (Gyldendals Trane-Klassikere)
(Bogen er online på Openlibrary.org). Wilhelm Dinesen (far til Karen Blixen) var officer og nedskrev den eneste danske øjenvidneberetning om Pariserkommunen.

Communards: The story of the Paris Commune of 1871, as told by those who fought for it. Texts selected, edited, and translated by Mitchell Abidor (Marxists Internet Archive Publications, 2010, 302 pages). See sample text, page 1-14, online at Marxists Internet Archive (pdf)

The Paris Commune: A revolution in democracy. By Donny Gluckstein (Bookmarks, 2006, 255 pages). See review (International Socialism, Issue 111, Summer 2006)

Writings of the Paris Commune. By Karl Marx and Friedrich Engels. Edited by Hal Draper (Monthly Review Press, 1971, 248 pages)
"A centennial edition containing over 100 pages of previosly unavailable writings as well as fully annotated texts of the traditional writings."

The Commune of Paris (1871). Annotated bibliography by Sharif Gemie (Anarchy Archives)

Se også

- Staten og revolutionen. Kap. III: Erfaringerne fra Pariserkommunen 1871. Marx’ analyse (1917). Af V.I. Lenin (Udvalgte Værker, bind 9, Forlaget Tiden, 1984, s. 42-61; online på Marxistisk Internet Arkiv: Danske afdeling)
La Commune (de Paris, 1871): The Paris Commune of 1871 - a brief historical background (Peter Watkins). Se mere om filmprojektet La Commune (Paris 1871)IMDb.com.
On Google Video: 345 min. (Fr./Eng subt.) - Part I (2:45) - Part II (1:52)
See also Ben Lewis’ review of the film: Truth, memory and distortion (Weekly Worker, Issue 867, May 26, 2011)Emneindex: Historie / History + Frankrig / France
Placering: Modkraft.dk/Tidsskriftcentret / Linksamlinger
Kort URL:
Emneord: Paris, Pariser Communen, fransk-tyske krig, borgerkrig, proletariatets diktatur, staten, statslære, statsmaskinen, kirkegårde, kommunarder, communarder.
Variantord: pariskommunen, parises kommune, paris’.


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Dem, der ønsker at opgive frihed for sikkerhed, vil ikke få, og fortjener ejheller, nogen af delene.

Thomas Jefferson . USAs tredje præsident (1743-1826)

Flere citater