Vi er flyttet! modkraft.dkSocialdemokratiet

Linkbox om Socialdemokraternes historie og personer.
(Modkraft.dk/Tidsskriftcentret, 2012)


Indhold:
Generelle links
Leksikalt
Partihistorier
Div. parti- og arbejderhistorie
Historie
Personer
Bøger
Se også-henvisninger
I denne liste er fokus på det danske socialdemokrati, (2002-2016 Socialdemokraterne), og linkene er hovedsageligt samlet fra Tidslinjen på Modkraft.dk. Begivenheder på datoer, hvor der ikke er link, er ikke medtaget.


Generelt

Socialdemokratiet (eget site)
Leksikalt:
Socialdemokratiet (Leksikon.org)
Socialdemokraterne (Denstoredanske.dk)
Socialdemokraterne (Wikipedia.dk)
Partihistorier:
Socialdemokratiets Aarhundede I
Socialdemokratiets Aarhundrede II
Socialdemokratiets Aarhundede III
Disse tre online-bind om Socialdemokratiet frem til 1904 (inkl. de andre skandinaviske partier) er redigerede udgaver - og desværre uden illustrationerne - af Socialdemokratiets Aarhundrede : Fremstillinger af Arbejderbevægelsens Historie fra Revolutionen 1789 indtil vore Dage (1904), red. af C.E. Jensen og Fr. Borgbjerg (Kbh, 1901-4, 2 bind).
Se: "Socialdemokratiets Aarhundrede - en god idé". Af Anne-Lise Walsted (ABA årsskrift, 1989-90, s.22-29). Scroll ned.
Socialdemokratiet i Danmark 1871 - ca. 1990: resultater og problemer. Af [Gerd Callesen og Vagn Oluf Nielsen] (Socialdemokratiet, [1993], 29 sider; online på Historie.syd-fyn.dk). Del 1 (s.3-12) + del 2 (s.12-21) + del 3 (s.21-29). Med litteraturfortegnelse.
- Partiprogrammer: Socialdemokratiet (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv). 35 stk. for perioden 1876-2004.
- Partiprogrammer og partipolitiske skrifter (pjecer, valgaviser m.m). 1872-2001: Socialdemokraterne - Socialdemokratiet (Det Kongelige Bibliotek)
Div. parti & arbejderbevægelse:
Arbejderhistorisk bladliste 1835-1940 (Modkraft.dk)
Arbejderhistorie - tidsskrift for historie, kultur og politik. Udgivet af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH). Online fra nr. 1, 1995 -
Plads til os alle (Arbejdermuseet.dk). "En beretning om den danske arbejderbevægelses historie".
- Se også afsnittet Bøger længere nede på denne side.

Historie

22. maj 1871, Pio udgiver Socialistiske Hefter.
22. juli 1871, Pio udgiver ugeavisen Socialisten.
15. oktober 1871 stiftes Den Internationale Arbejderforening i Danmark.
5. maj 1872, "Slaget på Fælleden".
8. juni 1876, første principprogram: Gimleprogrammet.
23. marts 1877, om Louis Pio og "flugt til Amerika".
- 12. februar 1878, Socialdemokratisk Forbund dannes.
- 14. juli 1889, om dannelsens af Socialistisk (Anden) Internationale
- 20. november 1889, om eksklusion af Gerson Trier mfl.
- 24. september 1900, SUF grundlægges.
- 16. september 1906, Socialdemokratisk UngdomsForbund (SUF) stiftes.
- 1. maj 1907, førte nummer af "Fremad" udg. af SUF/DKU.
29. september 1916, "Natkongressen" godkender regeringsdetagelse i ikke-socialmokratisk flertalsregering (+ salget af De Vestindiske Øer til USA).
- 23. april 1924, første Stauning-regering.
- 18. marts 1925, storkonflikten.
1. maj 1931, 1. maj morgenkaffe-traditionen opstår.
- 30. januar 1933, Kanslergadeforliget.
- 28. oktober 1933, Steincke fremlægger Socialreformen.
- 23. maj 1934, programmet Danmark for Folket vedtages.
- 22. oktober 1934, "Stauning eller Kaos"-succesvalget.
- 7. november 1944, Arbejderbevægelsens Informations-Central (AIC) dannes.
- 21. august 1945, programmets Fremtidens Danmark vedtages.
- 30. juni 1951, Socialistisk Internationale (gen)dannes.
- 22. november 1966, Danmarks første arbejderflertal (S+SF).
- 30. juni 1976, blokadecirkulæret.
- 26. november 1976 soc.dem. regering truer benzinchaufører til nederlag.
- 1. april 1987, dyrtidsreguleringen afskaffes.

Personer

(Kronologisk)

16. december 1827, om Fr. Drejer.
23. marts 1877, om Louis Pio.
- 6. juni 1911, om Chr. Hørdum.
- 23. november 1848, om P. Knudsen.
- 18. november 1854, om Nicolaj L. Petersen.
- 11. november 1862, om C.F. Madsen.
- 26. september 1971, om Gustav Bang.
- 16. oktober 1966, om Nina Bang.
- 23. oktober 1873, om Th. Stauning.
21. juli 1910 om Viggo Kampmann.
- Om Jens Otto Krag, se linkboxen Jens Otto Krag, 1914-1978
13. juli 1922, om Anker Jørgensen.
- 7. januar 1972, om Bodil Koch.
4. august 2009, om Svend Auken.
Se også: "Det Røde Hav" - socialister og andre progressive på Vestre Kirkegård (linksamling) med links til flere socialdemokratiske plitikere.

Bøger

Socialdemokratiske tænkere. Redigeret af Anders Dybdal (red.) (Informations Forlag, 2014, 327 sider). Se sammendrag af bogens efterskrift: En bygning skal (gen)rejses (Information.dk, 12. april 2014) + bogens site: Socialdemokratisketænkere.dk

Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000. Af Lars K. Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund Hansen (SFAH, 2007, 464 sider)
Med temaartikler af Claus Bryld, Niels Finn Christiansen, Knud Knudsen, Jytte Larsen, Erik Strange Pedersen og Morten Thing + en kommenteret litteraturoversigt (s.415-40).

Udfordring og omstilling: bidrag til Socialdemokratiets historie 1971-1996. Redigeret af Gerd Callesen, Steen Christensen og Henning Grelle (Fremad, 1996, 559 sider)
Med litteratur og kilder efter hvert kapitel. Se her bla. Gerd Callesen: "Socialdemokratiets historie 1971-1996" (s.1-109).

Den demokratiske socialismes gennembrudsår: studier i udformningen af arbejderbevægelsens politiske ideologi i Danmark 1884-1916 på den nationale og internationale baggrund. Af Claus Bryld (SFAH, 1992, 577 sider)

Kampen for en bedre tilværelse: arbejdernes historie i Danmark fra 1800-tallet til 1990. Af Knud Knudsen, Hanne Caspersen og Vagn Oluf Nielsen (SFAH, 1991, 372 sider)
Med kommenteret litteraturoversigt (s.347-58). Samt engelsk resumé af Gerd Callesen: "The struggle for a better life" (Revised edition 2009: A brief history of the Danish labour movement; online på Modkraft Biblioteket)

Fremad og aldrig glemme: ti års forskning i arbejderbevægelsens historie - status og perspektiver. Redigeret af Gerd Callesen, Hanne Caspersen og Knud Knudsen (SFAH, 1981, 328 sider)
Bogen har større emneopdelte litteraturfortegnelser om bl.a. dansk arbejderbevægelses historie 1870 til 1970erne (s.63-81 + 124-35), om Socialdemokratiet og fagbevægelsen (s.206-12) og om arbejderkvinders historie (s.245-49)

Klassesamarbejde og klassekamp: den politiske, sociale og økonomiske udvikling i Danmark 1940-78. Af Hans Erik Avlund Frandsen (Gyldendal, 1980, 434 sider)

Se også under afsnittet Partihistorier længere oppe på denne side.

Se også

- Linkboxen "Det Røde Hav" - socialister på Vestre Kirkegård
- Emnelisten Socialister på Assistens Kirkegård
- Emnelisten Socialistisk Folkeparti - SF (1959-)
- Tidslinjen 9. november 1919 om DKP.
- Emnelisten Den 1. maj : Historie og tradition
- Tidslinjen 6. januar 1850 om Eduard Bernstein.
- Tidslinjen 16. oktober 1854 om Karl Kautsky.


Emneindex: Arbejderbevægelsen / Labour Movement
Placering: Modkraft.dk/Tidsskriftcentret/linksamlinger
Kort URL:
Emneord: socialdemokrat, fagbevægelsen, reformismen, personer, arbejderbevægelsen
Variantord: sosialdemokraterne, social-demokraterne, sosialdemokraterne


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
De to grundpiller er skattestop og bremsen på væksten i den offentlige sektor. Hvis stat, amter og kommuner ikke får flere penge, men økonomien fortsat vokser, vil den private sektor løbe fra den offentlige sektor. Det tager tid før effekten slår igennem. Men efter ti år vil den offentlige sektor kun være øget med 5%. Mens den private er blevet 20% større. Så opstår et nyt Danmark.

Claus Hjort Frederiksen. Venstrestrateg. Om VK-regeringens strategi. Børsen 16. februar 2004.

Flere citater