Vi er flyttet! modkraft.dkWilkinson/Picketts bog Lighed

Linkbox om Richard Wilkinson og Kate Picketts vigtige bog (nu i dansk udgave) om ulighedens omfattende politiske og sociale konsekvenser, med anmeldelser, debat og interviews.
(Modkraft.dk/Tidsskriftcentret, september 2011)


Indhold:

Site og leksikalt
Anmeldelser, debat og interviews på dansk (+ norsk)
Reviews, debate and interviews in English
Videoer
Se ogsåLighed: Hvorfor lighed i samfundet gavner alle
JPEG Af Richard Wilkinson og Kate Pickett.
(Informations Forlag, 2011, 399 sider)
"I Lighed præsenterer de to britiske statistikere og retfærdighedsforskere Wilkinson og Pickett en vidtrækkende socialforskning ud fra et omfattende statistisk materiale fra 21 rige lande, heriblandt Danmark, samt et større antal amerikanske stater. Deres hovedpointe er, at der ses et tydeligt sammenfald mellem graden af indkomstforskelle og omfanget af sociale og helbredsmæssige problemer i et samfund."


Site og leksikalt

The Equality Trust
"The Equality Trust is an independent, evidence based campaign working to reduce income inequality in order to improve the quality of life in the UK."
See also:
The authors respond to questions about The Spirit Level’s analysis (July 2010)

Wikipedia.org
The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better
Richard G. Wilkinson

Anmeldelser, debat og interviews på dansk (+ norsk)

Arbejderen.dk
Lighed gør os lykkelige (25. februar 2011)
"Ulighed har ikke kun konsekvenser for de mest udsatte og fattigste – stor ulighed rammer også middelklassen og overklassen, konkluderer engelsk forsker på Ulighedens Topmøde i København."

Information.dk
Uligheden er højere end nogensinde. Af Richard Wilkinson og Kate Pickett (19. marts 2014)
Det er fem år siden, Wilkinson og Pickett udgav deres bog om ulighedens konsekvenser. Siden er uligheden steget, selv om alle fra Paven til USA’s præsident har indset, at det ikke kan betale sig."
Jo mere lighed i et samfund, desto mere rigdom. Af Bent Greve (13. september 2011)
"Bogen har en imponerende samling af data og sammenligninger på tværs af lande, som viser, at et mere lige samfund klarer sig bedre. Der er mindre kriminalitet, folk lever længere og folk har mere tillid til hinanden."
Sammenhæng mellem ulighed og ringe livskvalitet er ikke bevist. Af Andreas Bergh (24. februar 2011)
"Ulighed svækker livskvaliteten for høj som lav, skriver Richard Wilkinson i sin feterede bog ’The Spirit Level’. Men konklusionerne bygger på selektiv omgang med data og et mangelfuldt overblik over den nyeste velfærdsforskning."
Ulighed rammer alle. Af Richard Wilkinson og Jens Jonatan Steen (22. februar 2011)
"Ulighed går ikke kun ud over samfundets fattigste. Også dem på toppen må se deres livskvalitet forringet af sociale dårligdomme, viser ny forskning. I Danmark har tiltag som starthjælp, lavere topskat og kontanthjælpsloft forstærket det sociale hierarki. Det går i sidste ende ud over alle danskeres livskvalitet."
Lighed og retfærdighed gør os sunde og glade. Interview med Richard Wilkinson (1. februar 2011)
"En række af samfundets dårligdomme kan reduceres ved at mindske indkomstkløften i befolkningen og indføre ’god’ kapitalisme, siger to britiske retfærdighedseksperter."

Kritisk Debat
Ulighedens samfundskonsekvenser. Af Kasper Vieland Nielsen og Tobias Abel (15. august 2010)
"Umiddelbart kan implikationerne af Wilkinson og Picketts studie forekomme voldsomme, når de trækkes så stærkt op, som det gøres i deres seneste bog. Resultaterne må derfor nok forventes først og fremmest at vække interesse blandt socialdemokrater og på venstrefløjen. Men spørgsmålet er, om Wilkinson og Picketts studier ikke har potentiale til at nå bredere ud."
Social ulighed i sundhed. Interview [in English] med professor Richard Wilkinson (1. maj 2007)
"Beskæftiger man sig med forskningen i social ulighed i sundhed, så komme man ikke uden om den engelske professor Richard Wilkinsons omfangsrige studier. Wilkinson har beskæftiget sig med sundhedens sociale determinanter i mere end 30 år og har spillet en afgørende rolle for forskningen, såvel som for offentlighedens kendskab til social ulighed i sundhed."
Forbindelsen mellem sociale strukturer og individuel sårbarhed. Af Richard G. Wilkinson (15. september 2005)
"Forskning i den sociale ulighed i sundhed har gjort os opmærksom på, hvor følsom sundhed fortsat er, i forhold til vores samfunds sociale og økonomiske strukturer. I denne artikel skitserer jeg en fortolkning af forskningen i sundhedens sociale determinanter og undersøger ulighedens effekt, ikke kun i forhold til sundhed, men også i forhold til fænomener såsom social-kapital og vold."

Modkraft.dk/Kontradoxa
Ulighedens tyranni. Af Pil Christensen (14. januar 2012)
"Lige samfund klarer sig bedre end ulige samfund. Og det er ikke bare de fattige, som får det bedre i lige lande, det er faktisk hele befolkningen ... Hvis vi følger konklusionerne i »Lighed«, er vi nødt til grundlæggende at transformere vores samfund – hvilket ikke er noget, som socialdemokratisk politik anno 2011 peger i retning af".

Res Publica
Argumentene i Ulikhetens pris (26. august 2011)
Om den norske udgave af Wilkinson og Picketts bog. Med video-interview med forfatterne + Mer Ulikhetens pris i media.

Socialistisk Arbejderavis
Ulighed er usundt. Af Jørn Andersen (nr.301, 18. september 2010)
"Bogen ’The Spirit Level’ bør læses af alle, der arbejder med sociale spørgsmål, sundhed, uddannelse, pædagogik – og alle andre områder, der er ramt af nyliberal ideologi. Den bør læses af alle, der er tvunget til at høre på nyliberale demagoger som Claus Hjort Frederiksen."

Solidaritet
Lighed er atter på dagsordenen (pdf). Interview med Richard G. Wilkinson (nr.6, december 2010, s.12-17). Scroll ned.
"Ulighed i samfundet og følelsen af at være underlegen gør folk syge, dokumenterer en stor undersøgelse fra forskeren Richard G. Wilkinson. Hans opsigtsvækkende budskab har skabt stor debat i England og er begyndt at brede sig."

Ugebrevet A4
Ulighed har negativ slagside for både høj og lav. Af Anna Glent Overgaard og Lars Bertelsen (nr. 11, 21.03.2011)
"Økonomisk ulighed rammer ikke alene samfundets svageste. Uligheden fører en lang række sociale onder med sig, som rammer alle samfundsgrupper – rige som fattige. Det konkluderer den britiske professor Richard Wilkinson, som står i spidsen for et omfattende forskningsprojekt om ulighed."

Ulighedens Topmøde (23.2.2011)
Se reportage + notater fra konferencen.


Jo større forskelle der er på rig og fattig i et land, jo dårligere har langt de fleste af landenes indbyggere det. Mellem 90 og 95 procent af borgerne nyder godt af mere lighed, sagde Richard Wilkinson på mødet. (Foto: Niels Sigaard, kilde: Arbejderen ovenfor)

Reviews, debate and interviews in English

Against the Current
Thinking about equality. By Bill Smaldone (Issue 153, July/August 2011)
"Both of these books provide readers with plenty of ammunition to make the case for equality. They are less successful in showing how to build a mass movement for the reforms they seek, and neither work grapples adequately with those processes within the system that cause inequality in the first place."

International Socialism
Reviving the spirit of equality (Issue 127, Summer 2010, p.67-79)
"Iain Ferguson spoke to Richard Wilkinson about his most recent book, The Spirit Level, and his research that shows the deep mental and and social wounds caused by inequality ... ’Kate Pickett and I have done over 200 talks in the last year [and] what’s most surprising is the remarkable enthusiasm shown - occasionally audiences have given standing ovations, quite unlike anything you get academically!’"

Kritisk Debat
Social ulighed i sundhed. Interview [in English] med professor Richard Wilkinson (1. maj 2007)
"Beskæftiger man sig med forskningen i social ulighed i sundhed, så komme man ikke uden om den engelske professor Richard Wilkinsons omfangsrige studier. Wilkinson har beskæftiget sig med sundhedens sociale determinanter i mere end 30 år og har spillet en afgørende rolle for forskningen, såvel som for offentlighedens kendskab til social ulighed i sundhed."

OpenDemocracy
The killing-fields of inequality. By Göran Therborn (6 April 2009)
"The evidence that unequal societies inflict great damage on the lives and health of their citizens is clear. Why does it matter and what can be done? Göran Therborn thinks big."

Policy Exchange
Beware false prophets: equality, the good society and The Spirit Level. By Peter Saunders (July, 2010, 125 p.)
"In this report,Wilkinson and Pickett’s empirical claims are critically re-examined using (a) their own data on 23 countries, (b) more up-to-date statistics on a larger sample of 44 countries, and (c) data on the US states. Very few of their empirical claims survive intact."
See also Richard Wilkinson and Kate Pickett:
Peter Saunders’s sleight of hand (The Guardian, 9 July 2010)
Beware false rebuttals: our response to Peter Saunders’ Policy Exchange report (21 July 2010)

Radical Anthropology
Why equality is good for our health (pdf) (Issue 3, 2009/10, p.5-9). Scroll down.
"If it benefits everyone to live in a more equal society, what is to be done? Kate Pickett discusses the main message of her recent book."

Red Pepper
‘The Spirit Level’ three years on (March 2012)
"Tom Robinson talks to Richard Wilkinson, co-author of The Spirit Level, the influential book on inequality, which is now being made into a documentary."

Socialism Today
Inequality rising. By Bill Hopwood (Issue 149, June 2011)
"While some of the political analysis about the nature of capitalism is weak, the book does demolish the false claims of ‘trickle-down’ economics. It provides powerful evidence in support of socialist economic planning and workers’ democracy."

The Spirit Level Delusion
"Fact-checking the Left’s new theory of everything."
See also:
A ‘theory of everything’ that explains nothing. By Christopher Snowdon (Spiked Review of Books, Issue 34, May 2010)
Responses from Professors Richard Wilkinson and Kate Pickett to the 20 questions posed by Mr Christopher Snowdon: Fact Checking ‘The Spirit Level’ (pdf) (July 2010, 10 p.)

Videoer

YouTube.com
Hello, and welcome to today’s Inequality Report... (1:22 min.)
The Spirit Level by Richard Wilkinson and Kate Pickett (3 min.)
Interview with Richard Wilkinson: Why Greater Equality Makes Societies Stronger (29 min.)
The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone - Richard Wilkinson (44 min., Marxism 2011)

Se også


Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Tema: Ulighed
"AE laver hvert år en række analyser af ulighed og fattigdom i Danmark."

Inequality.org
"[Our] aims is to be your portal into all things online related to the income and wealth gaps that so divide us, in the United States and throughout the world."

Wikipedia.org
Economic inequality
International inequality


Emneindex: Om bøger / On books
Placering: Modkraft.dk/Tidsskriftcentret/linksamlinger
Kort URL:
Emneord: social retfærdighed, ulighed.


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
I gennemsnit afbrændes 90 biler hver nat i Frankrig. En slags evig ild for Den Ukendte Immigrant, som den der brænder under Triumfbuen.

Jean Baudrillard. Fransk filosof. Om de franske forstadsoprør i en europæisk kontekst. New Left Review, jan.-feb. 2006

Flere citater