Vi er flyttet! modkraft.dkRosa Luxemburg

Links om tyske marxist og revolutionære Rosa Luxemburg


Indhold: JPEG
- Forord
Leksikalt
Artikler og værker online, af/om RL
Litteratur på dansk og svensk
In English
Se også-links
Film/video


Forord

Den tyske revolutionære Rosa Luxemburg fødes 5. marts 1871 i Zamość (Nuværende østlige Polen, ved Lublin, dengang russike zarrige. Hun blev myrdet i Berlin af kontrarevolutionære frikorps under socialdemokratisk ledelse 15. januar 1919.
Luxemburgs første farverige år med forbudt socialistisk aktivitet, eksil, akademiske år og parforhold adskiller sig næppe fra mange (kvindelige) emigranters historie. Det er i de to årtier efter århundreskiftet, at hendes særlige historiske rolle slår igennem:
Som kritisk og teoretisk skarp venstrefløj i verdens største og vigtigste arbejderbevægelse og socialdemokrati, som analytiker og polemiker over for også den polske og russiske arbejderbevægelse, som direkte modstykke til det tyske partis nederlag over for den imperialistiske (Første) Verdenskrig - og endelig som vægtigste stemme i det revolutionære opsving i de sidste krigsår og den teoretiske og organisatoriske dannelse af de vest-europæiske kommunistpartier (se om emner og udgivelser i vores Se-også-links nedenfor).

Jørgen Lund & Bjarne A. Frandsen
Påbegyndt november 2010.

Luxemburgs vigtigste værker på dansk (online)
1899: Socialreform eller revolution
1905: Det russiske socialdemokratis organisationsspørgsmål (også kendt under titlen Leninism or Marxism?)
1906: Massestrejke, parti og fagforeninger
1915: Socialdemokratiets krise (= Junius-brochure) (kun udkast/teserne hertil online og på dansk), men er online på svensk
1918: Den russiske revolution***
Klassikeren om Luxemburgs liv er Paul Frölichs Rosa Luxemburg: Gedanke und Tat. Bogen blev i november 2010 udgivet i en dansk oversat og gennemarbejdet (og indbunden) 512-siders udgave: Rosa Luxemburg - idé og handling, af Forlaget Solidaritet.
Anmeldelser:
En klassiker om Rosa. Af Svend Vestergaard Jensen (Socialistisk Information, 16.01.11)
Rosa – revolutionens ørn. Af Bjarne Nielsen (Arbejderen, 7.12.10)
Paul Frölich skrev flere udgaver af bogen (se på Tidslinjen 7. august 1884).


Leksikalt

Luxemburg, Rosa. Af Jon Elster (Leksikon.org)
Rosa Luxemburg (Wikipedia.de). Større tysk Wiki-artikel med links (menu tv.) til biografier på andre sprog, bl.a. til de rimelige danske og engelske artikler, til Luxemburgism, og med mange links til billedsamlinger, artikler, værker og institutioner.
Biographical Information: ’Rosa Luxemburg: A socialist with a human face’. By Beverly G. Merrick (Feminist Theory Website; Center for Digital Discourse and Culture, 1998)
’You alone will make our family’s name famous’: Rosa Luxemburg, her family and the origins of her Polish-Jewish identity’. By Rory Castle (Praktuka, 6/2012, p.93-125; online at Academia.edu). Biographical article on RL’s family history.


Köln Universitet besat og omdøbt i maj 1968


Artikler og værker online, af/om RL

På dansk (og svensk) :
Rosa Luxemburg (Marxisme Online). Med tekster online på dansk af Luxemburg.
Revolutionært demokrati (Sh-site). Links til Luxemburg på dansk + bøger.
- Tema: Rosa Luxemburg (Socialister.dk). Samling af links til egne artikler og engelske.
Luxemburg, Rosa (Marxistarkiv.se). Svensk site med værker af og artikler om Rosa Luxemburg.
Om Nina Björks Drömmen om det röda – Rosa Luxemburg (pdf) (Marxistarkiv.se, 8. oktober 2016, 8 s.). Recensioner av Nina Björks bok (Wahlström & Widstrand, 2016, 297 s.)
Rosa Luxemburg i vores tid. Af Nancy Holmstrom (Socialistisk Information, 22. marts 2016). "Efterlader Rosa Luxemburg en teoretisk og politisk arv til feminister i dag?"
Arven fra Engels: Rosa Luxemburg. Af Gerd Callesen (Arbejderen.dk, 7. marts 2016). Biografisk artikel: "Luxemburg tog den marxistiske teori til sig langt klarere end så mange andre ..."
Hvem var Rosa Luxemburg og hvad stod hun for? Af Alfred Lang (Autonom Infoservice, 15. januar 2016/4. januar 2010)
Rosa Luxemburg: en revolutionær der var, er og bliver! Af Marie Frederiksen (Revolution!, 26. september 2014). Bragt som forord i Forlaget Marx’ nye genudgivelse af Rosa Luxemburgs "Socialreform eller revolution?"
Nyt lys over Rosa Luxemburg. Af Gerd Callesen (Arbejderen.dk, 3. september 2014). "Et nyt tysksproget bind med Rosa Luxemburgs artikler fra perioden 1893-1906 er udkommet her i foråret."
Revolutionære: Rosa Luxemburg – en ørn. Af Anders Hagström (Socialistisk Information, 12. december 2012). Biografisk artikel, tidligere bragt i nr. 214, januar 2007, s. 20-22.
Det, Rosa mener, er ... Af Paul Le Blanc (Solidaritet, nr.5, november 2010). P.t. ikke online. Artiklen er oversat efter: The challenge of revolutionary democracy in the life and thought of Rosa Luxemburg (MR Zine, 14/03/06). Tale som Le Blanc holdt i Kina på universitetet i Wuhan i marts 2006.
Rosa Luxemburg: en politisk biografi. Af Tony Cliff (Politisk Revy, 1972, 107 sider; online på Marxisme Online)
Den dobbeltsidige arv fra Rosa Luxemburg. Af Peter Hudis (Socialistisk Information, nr.187, juni 2004)
Rosa Luxemburg og den revolutionære marxisme. Af Hanne Reintoft (Røde Fane - Teaterprogram, 1970) Billedtekst: In one of her earliest interventions in the Social-Democratic Party of Germany (SPD).. (Kilde: https://platypus1917.org/tag/rosa-l...)


In English:
Rosa Luxemburg (Marxists Internet Archive). With Biography, Works and Critiques of Luxemburg, der indeholder en række marxisters artikler, bl.a. Lenin, Raya Dunayevskaya, Georg Lukacs og Paul Mattick. Norsk Seksjon af sitet har flere artikler af Luxemburg online på norsk end der er online på dansk.
Rosaluxemburgblog: debate, publications and scholarship (site). "... to publicise and share articles, reviews and resources ... to build a base for researchers (or anyone) interested in Luxemburg."
Secular stagnation and Rosa Luxemburg’s breakdown theory. By Barry Finger (New Politics: A Journal of Socialist Thought, Issue 61, Summer 2016). Review of The Complete Works of Rosa Luxemburg, Vol.I-II, Economic Writings 1-2. Ed. Peter Hudis (Verso, 2014/2015)
’The hammer blow of the Revolution’: Rosa Luxemburg’s critique of bourgeois democracy. By Michael Löwy (New Politics: A Journal of Socialist Thought, Issue 61, Summer 2016). "Less well known and often forgotten is her critique of bourgeois democracy, its limits, its contradictions, and its narrow and partial character."
Rosa Luxemburg for our time. By Nancy Holmstrom (Against the Current, Issue 181, March-April 2016). "Does Rosa Luxemburg leave feminists a theoretical and political legacy?"
Red Rosa takes another genre. By Paul Le Blanc (SocialistWorker.org, November 9, 2015). Review of Kate Evans, Red Rosa: A Graphic Biography of Rosa Luxemburg, ed. by Paul Buhle (Verso, 2015, 224 p.). See also interview with Paul Buhle: Rosa lives (Jacobin, January 29, 2016)
Rosa Luxemburg: Economics 
for a new socialist project. By Ingo Schmidt (New Politics, Issue 57, Summer 2014)
“I was, I am, and I will be”: Reconsidering Rosa Luxemburg for the 21st Century. By Axel Fair-Schulz (Logos, Vol.13, No.1-2, Spring 2014)
The dialectic of the spatial determination of Capital: Rosa Luxemburg’s Accumulation of Capital reconsidered. By Peter Hudis (Logos, Vol.13, No.1-2, Spring 2014)
Rosa Luxemburg - a revolutionary for our time, or a liberal? By Ingo Schmidt (New Politics, April 29, 2014). Review of Jason Schulman (ed.), Rosa Luxemburg: Her Life and Legacy (Palgrave Macmillan, 2013, 214 p.)
- Theme: Rosa Luxemburg’s concept of crisis in contemporary thoeretical context (Critique: Journal of Socialist Theory, Vol.40, No.3, 2012, p.309-464). Only firstpage preview online. With articles by Hillel Ticktin, Peter Hudis, Ingo Schmidt, Ottokar Luban, Alex Levant, Donny Gluckstein, Christos Memos, Michael Kasprzak, Ben Fine and Michael Löwy.
Rosa Luxemburg: In the storm of struggle. By Helen Scott (International Socialist Review, Issue 81, January-February 2012). Review article of The Letters of Rosa Luxemburg, edited by Georg Adler, Peter Hudis and Annelies Laschitza (Verso, 2011, 656 p.)
- Special Section: Rosa Luxemburg’s political economy: contributions to contemporary political theory and practice (Socialist Studies, Vol.6, No.2, Fall 2010, p.38-172). With articles by Elaine Coburn, Klaus Dörre, Peter Hudis, Ingo Schmidt, Helen C Scott, Estrella Trincado and Paul Le Blanc.
The Rosa Luxemburg Reader. Edited by Peter Hudis and Kevin B Anderson (Monthly Review Press, 2004, 432 p.). Review by Kanishka Chowdhury (pdf) (Science & Society, Vol. 71, No. 1, October 2007, p.133-136)
The revolutionary orientation of Rosa Luxemburg. By Paul Le Blanc (Europe solidaire sans frontiéres, 21 May 2004)
Can capitalism go on forever? By Judy Cox (International Socialism, Issue 100, Autumn 2003, p.133-146). Review of Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital (Routledge, 2003)
Rosa Luxemburg in retrospect. By Paul Mattick (Root and Branch, Issue 6, 1978; online at Marxists Internet Archive). Svensk udgave på Marxistarkiv.se (pdf).
Rosa Luxemburg and German Social Democracy. By Ernest Mandel (Socialist Action, 1971)
Rosa Luxemburg. Vol.1-2. By J.P. Nettl (Oxford University Press, 1966). Vol. 1 (1871-1911, 450 p.; online at Monoskop.org). The 1969 edition is abridged. See review by Jim Higgins: Luxemburg and Lenin (International Socialism, No.27, Winter 1966/67; online at Marxists Internet Archive). "Nettl has carried out a useful and long overdue service. The research involved has been monumental ..."

Monument af Ralf Schüler ved Landwehrkanal i Berlin, sliske-formet for at symbolisere at hendes lig her blev smidt i denne kanal.

Litteratur på dansk

Om Rosa Luxemburg:

- Per Clausen: Rosa Luxemburg (Forlaget Solidaritet, 2015, 68 sider)
- Toni Liversage: Røde Rosa: en bog om Rosa Luxemburg (Vindrose, 1994, 157 sider)
- Ditte Cederstrand: Revolutionens ørn: 13 billeder af Rosa Luxemburgs liv (Medusa, 1979, 103 sider) (Arbejderlitteratur; Socialistisk Kulturfront)
- Tony Cliff: Rosa Luxemburg: en politisk biografi (Politisk Revy, 1972, 107 sider; online på Marxisme Online)

Af Rosa Luxemburg:

- Rosa Luxemburg: Politiske skrifter (Tiderne skifter, 1976, 320 sider). Oversat og redigeret af Toni Liversage, med introduktion side 11-86.
- Rosa Luxemburg: Kapitalens akkumulation: et bidrag til den økonomiske forklaring på imperialismen (Rhodos, 1976, 450 sider). Bogen indeholder også skriftet Kapitalens akkumulation eller hvad epigonerne har lavet ud af den marxske teori. En Antikritik (1915), side 351-437.
- Rosa Luxemburg: [Kapitalens] Andet og tredje bind (1918). I: Franz Mehring: Karl Marx: Hans livs historie (Rhodos, 1976. Bind 2, side 408-18)
- Rosa Luxemburg: Socialreform eller revolution? (Gyldendal, 1969, 128 sider). Oversat og redigeret af Hanne Reintoft, med introduktion side 26-42. RLs tekst er genudgivet af Internationale Socialisters Forlag (1997, 64 sider), med indledning af Donny Gluckstein, side 5-15 + af Forlaget Marx (2014, 80 sider), med forord af Marie Frederiksen.
- Rosa Luxemburg: Breve fra fængslet (Tiden, 1949, 62 sider). Breve til Sophie Liebknecht. Revideret genoptryk 1985 (Idons forlag, 74 sider).
Nyoversættelse + cd/lydbog (Solidaritet, 2013, 116 sider)


Et omdiskuteret (vest)tysk frimærke fra 1974. Se: Rosa Luxemburg-Wikipedia-artiklen: Politische Wirkungen; nach 1945

Se også

Rosa Luxemburg und die Freiheit (ZDF.de) (Tv-Serie Die Deutschen II). Noget tynd tysk tv-materiale om Luxemburg, med tidslinje og links.
Rosa Luxemburg Stiftung: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. V. Berlin (site).
The origin of Rosa Luxemburg’s slogan ‘socialism or barbarism’. By Ian Angus (Climate and Capitalism, October 22, 2014)
Røde Fane - Teaterprogram: "Orden hersker i Berlin". Program for Fiolteatrets stykke: "Orden hersker i Berlin", oktober 1970, 8 A4-sider. Med artikler af bl.a. Claus Bryld og Hanne Reintoft.
- Tidslinjen 4.-8. april 1899 om udgivelsen af Socialreform eller revolution.
- Tidslinjen marts 1902 om RLs kritik af Lenins ’Hvad må der gøres’ etc.
- Tidslinjen 16. september 1906 om udgivelsen af Massestrejke, parti og fagforeninger.
- Tidslinjen 13. august 1871 om Karl Liebknecht.
- Tidslinjen 7. august 1884 om Paul Frölich.
- Tidslinjen 15. januar 1919, Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht myrdes.
- Tidslinjen 27. november 1953 om Emil Bønnelycke’s Luxemburg-digt og -oplæsning.
- Linkbox om Den tyske revolution 1918-1923
- Emneliste om Liebknecht-Luxemburg-demoer i januar i BerlinFilm

Die Geduld der Rosa Luxemburg [Rosa Luxemburgs Tålmodighed] (1986), in German & Polish. Directed by Margarethe von Trotta, Barbara Sukowa som Luxemburg (Best Actress Award i Cannes 1986)
Die Geduld Der Rosa Luxemburg (1986) (YouTube). Deutsche Text & English subtitles (2 hours).
Rosa Luxemburg (film) (Wikipedia.org)
- Audio: In Our Time: Rosa Luxemburg. Melvyn Bragg discusses the life and times of Rosa Luxemburg (with Jacqueline Rose, Mark Jones & Nadine Rossol) (BBC, Player Radio, 13 April 2017, 43 min.)


Emneindex: Tyskland/Germany
Placering: Modkraft.dk/Tidsskriftcentret/Personer
Kort URL: linkweb.dk/rosalux
Emneord: SPD, Tyskland, arbejderbevægelse, KPD, Novemberrevolution, Spartakus
Variantord: Rozalia Luksenburg, luksemburg, luxembourg, roza, Spartacus


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Dem, der ønsker at opgive frihed for sikkerhed, vil ikke få, og fortjener ejheller, nogen af delene.

Thomas Jefferson . USAs tredje præsident (1743-1826)

Flere citater