Vi er flyttet! modkraft.dk1912

Tidslinje med progressive links til begivenheder i året 1912
Bladlisten
Nye blade 1912:
- Individualisten
- Stormklokken
Se:
Arbejderhistorisk bladliste, under året 1912. (scroll ned)

8. januar 1912
Den sydafrikanske befrielsesorganisation for det indfødte befolkningsflertals interesser South African Native National Congress (SANNC) dannes i Bloemfontein. (Fra 1923: African National Congress - ANC).
Se:
African National Congress (Leksikon.org)
African National Congress (Wikipedia.no). Norsk artikel, med link til længere engelske og kortere danske.
African National Congress (Marxists Internet Archive). Documents 1943-2001.
African National Congress (site)
ANC: origins and background (South African History Online)
Et nyt ANC. Af Mercia Andrews (Socialistisk Information, 21.07.12)
’Amandla Ngawethu’. Af Gorm Gunnarsen (Modkraft.dk/Kontradoxa, 6. januar 2012)
What is the ANC and where is the left in South Africa? By Chris Webb (New Socialist, 4 October 2012)
The ANC transformed. By Mercia Andrews (International Viewpoint, Issue 449, June 2012)
South Africa’s ANC at 100: a balance sheet of bourgeois nationalism. By Bill Van Auken (World Socialist Web Site, 11 January 2012)
A poisoned chalice: liberation, ANC-style. By John S. Saul (The Bullet, January 6, 2012)
Various documents on the Stalinism of the ANC. By Baruch Hirson and others (Searchlight South Africa, No.5, July 1990, p.30-68; online at Libcom.org)
Se også:
- Links på Tidslinjen 27. april 1994 om Sydafrika.
Bookwatch: South Africa - the struggle continues. By Charlie Kimber (International Socialism, Issue 64, Autumn 1994)


11. januar 1912
32.000 tekstilarbejderes begynder 10 ugers strejke i Lawrence, Minnesota, der ender med sejr for arbejderne og syndikalisterne (IWW). Til kvindernes indsats i strejken laves sangen Bread and Roses.
Se:
Bread and Roses (sangtekst), by Joan Baez on YouTube.com
Lawrence textile strike (Wikipedia.org)
- Theme: Lawrence Strike of 1912 (Marxists Internet Archive)


Art Young, Industrial Worker (21 March, 1912)

100 years ago: The Lawrence textile strike begins (World Socialist Web Site, January 9 - January 15, 2012)
Bread and Roses: The Lawrence Strike. By Randi Hensley (International Socialist Review, Issue 86, November 2012)
A strike for bread and roses. By Elizabeth Schulte (SocialistWorker.org, January 11, 2012)
Bread and Roses: the 1912 Lawrence strike. By Judith Orr (Socialist Worker, Issue 2284, 7 January 2012)
1912: The Lawrence textile strike. By Alex Aspden (Libcom.org, Sep 10, 2006)
1912 Lawrence strike. By Greg Beiter (Socialistworld.net, 12/07/2002)
Bread and Roses: The 1912 Lawrence textile Strike. By Joyce Kornbluh (from Rebel Voices: An IWW Anthology, by Joyce Kornbluh (Charles H. Kerr Publishing, 1988; online at The Lucy Parsons Project)
How did immigrant textile workers struggle to achieve an American standard of living? The 1912 Lawrence Strike. Document List (Women and Social Movements in the USA, 1600-2000)Bread and Roses (Folkarchive.de) On the strike and song, with lyrics.
- Song: Bread and Roses . Joan Baez (on YouTube.com)
Se også:
Industrial Workers of the World (IWW) (Leksikon.org)
Litteratur:
- Lawrence Strejken, i: Bill Haywoods bog. Af William D. [Big Bill] Haywood (Gyldendal, 1979, side 217-233)
"Brød og roser": Tekstilarbejderstrejken i Lawrence, Massachusettes, 1912. Af Per H. Hansen (Arbejderhistorie, nr.33, oktober 1989, side 31-50)


15. januar 1912
Kulturradikaleren og litteraturhistorikeren (især H.C. Andersen) Elias Bredsdorff fødes på Roskilde Højskole (dør 8.8.2002 på Glænø). Også medudgiver af Kulturkampen og Frit Danmark
Introducerede begrebt "kulturradikalisme" på dansk i Politikens kronik 17.7.1955 "Om at fodre sine karusser". (Indskannet på Modkraft: Kulturradikalismen: to artikler, se denne).
Links:
Bredsdorff, Elias (Leksikon.org)
Elias Bredsdorff (Denstoredanske.dk)
Elias Bredsdorff (Wikipedia.dk)
Elias Bredsdorff (Litteratursiden.dk)
Litteratur af Elias Bredsdorff:
Kommer det os ved?: kulturreadikale essays 1934-1971. (Thanning & Appel, 1971. 164 sider)
- Revolutionær humanisme : En introdukto til 1930’ernes venstreorienterede kulturtidsskrifter (Gyldendal,1982, 255 sider)
Min egen kurs: erindringer 1912-46 (Gyldendal, 1983, 183 sider)
Mit engelske liv: erindringer 1946-1979 (Gyldendal, 1986, 256 sider)
Gensyn med fortiden: udvalgte artikler 1933-2001 (Forum, 2002, 188 sider)
Se også:
Kulturradikalismen: to artikler, af Elias Bredsdorff (1955, 16 sider; online på Modkraft Biblioteket)
- Personlisten H.C. Andersen - i en progressiv vinkel: Sumpplanten (Politiken.dk/Kronik, 1. december 1985; online på Modkraft Biblioteket)
Arbejderhistorisk Bladliste, 1933, Åndehullet, og 1940, Kulturkampen
Kulturradikalisme af Morten Thing (Leksikon.org)
Kulturradikalismen – dengang og nu (FaktaLink, januar 2014)
Kulturradikalismen har længe været død. Af Hans Hertel (Politiken.dk/Kronik, 19. december 2015)


29. januar 1912
Forfatteren Herman Bang dør under oplæsningsturne i USA. (født 20. april 1857, se denne)


12. marts 1912
"En lille gruppe københavnske fagforeningsfolk" samles på Tømrerkroen i Adelgade for at stifte Arbejdernes Andels Boligforening (AAB).
Se:
Arbejdernes Andels Boligforening (København) (Wikipedia.dk)
AAB (Arbejdernes Andels Boligforening) Site.
- Afdeling 23: Afdelingens historie
Se også: Det var på Tømrerkroen, at:
- Louis Pio dannede Den Internationale Arbejderforening i Danmark, se 15. oktober 1871.
- Danmarks første strejkende fra Tømrerskruen havde ophold, se 30. juli 1794


12. april 1912
Digteren og maleren Gustaf Munch-Petersen fødes i København. (Dør antageligt 2. april 1938, se denne, scroll ned til datoen)


14. april 1912
Skibet Titanic - verdens største og synkefri passagerskib - støder i Atlanten samen med et isbjerg lige før midnat og synker i løbet af 2½ time. Af de 2224 ombordværende dør ca. 1500, stærkt bestemt af klasseforskelle.
Katastrofen får stor betydning som symbolsk og politisk katastrofe, bl.a. sammenbrudsopfattelsen" i kulturen m.m. sammen med Første Verdenskrig.

Se:
Leksika:
Titanic (Denstoredanske.dk)
RMS Titanic (Wikipedia.dk). Med links til bl.a. engelske og norske artikler.

Artikler:
Titanic: a disaster built on class. By John Gray (Socialist Worker, Issue 2298, 14 April 2012)
The Titanic disaster 100 years on. By David Humphries (Socialist Standard, No.1292, April 2012). Med citater fra samme avis 1912! + links til andre artikler, bl.a. The Class Struggle Aboard the Titanic
100 years since Titanic tragedy: prestige and profits still put before safety. By Nick Chaffey and Perry McMillan (The Socialist, 4 April 2012)
Titanic Sinking History (Old Magazine Articles). Incl. Conan Doyle, Bernhard Shaw, etc.
Incl. Titanic History Film Clips
Den sidste rejse - Jacob Christian Milling (Vimeo, 5:27 min.) Video om en af de 14 danskere på Titanic, en del af Levende Fortællinger fra Assistens Kirkegård. Side om Jacob Christian Milling (Assistens.dk)

Se også:
Titanic as a social phenomenon. By David Walsh (World Socialist Web Site, February 25, 1998)
- Links om filmen Titanic på X-Ray (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)
- Tidslinjen 28. juni 1904 om "de fattiges Titanic’s" forlis.


Teksten til Michael Wiehes sang "Titanic".
Også kaldet ’Anden klasses passagerens sidste sang’


15. april 1912
Nordkoreas Kim Il-Sung fødes (dør 8.7.1994).
Se:
Kim Il Sung (Leksikon.org)
Kim Il-Sung (Denstoredanske.dk)
Kim Il-sung (Wikipedia.da). Længere dansk artikel.
Kim Il-sung (Wikipedia.org). Engelsk lidt længere.
Kim Il Sung (Marxists Internet Archive; National Liberation)
Kim Jong Il, A Great Leader, A Great Man (YouTube.com)
Se også:
North Korea: a divided history. By Ha-young Kim (Socialist Worker, Issue 2073, 20 October 2007)
North Korea’s hidden history. By Owen Miller (International Socialism, Issue 109, Winter 2006)
The formation of North Korean state capitalism. By Kim Ha-yong (International Socialism; Resources, June 2006)
- Linkboxen Koreakrigen 1950-1953 (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


5. maj 1912
Første nr. af avisen Pravda udkommer legalt som avis for de russiske socialdemokrater (bolsjevikkerne). Tidligere var avisen bl.a. (fra 3. oktober 1908 blevet udgivet i Wien af Trotskij mfl. Fra 1917-revolutionen til 22. august 1991 udgives Pravda af Bolsjevikkerne/Kommunistpartiet.
Se:
Pravda (Wikipedia.org). Link til kort dansk artikel
Pravda (Truth) (Marxists Internet Archive; Pravda (Glossary of Perodicas)
Pravda: The legal newspaper - A real workers’ paper - Pravda as an organizer. Chapter 19, - i: Tony Cliff: Lenin. Vol.1: Building the Party (Pluto Press, 1975, p.338-352; online at Marxists Internet Archive)
The Revival. Part 4, - i: Alan Woods: Bolshevism: the road to revolution (Wellred Publications, 1999; online at Marxist.com). Scroll ned til afsnittet Lenin and Pravda (side 374-379)
The revolutionary press. By Chris Harman (International Socialism, No.24, Summer 1984, p.3-44). Scroll ned til afsnittet The Bolshevik Pravda (side 19-24)
Pravda’s Anniversary. By V.I. Lenin (Pravda, No.92, April 28, 1913; online at Marxists Internet Archive)
The workers and Pravda. By V.I. Lenin (Pravda, No.103, August 29, 1912; online at Marxists Internet Archive)
16. marts 1918 meddeler avisen Pravda deklarationen om Polens selvstændighed fra Rusland
Se også:
- Linksamling på Modkraft Bibliotek: Den Russiske Revolution 1912-1922


14. maj 1912
Den svenske dramatiker August Strindberg dør (født 22. januar 1849).
I sine første skuespil og fortællinger erlærer han sig for sociaistisk radikal og kritiserer borgerlig moral. Senere reaktionær. Se:
August Stindberg (Denstoredanske.dk)
August Strindberg (Wikipedia.dk). Med til til bl.a. den lange fremhævede svenske artikel.
A. Strindberg, Isbrud, fire Fortællinger (P. G. Philipsens Forlag, 1885, 301 s.). Anmeldelse af A. P.-St. (Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind/Ny række 4, 1886; online på Tidsskrift.dk)
Det paranoides logikk. Av Astrid Hygen Meyer (Klassekampen.no, 27. desember 2012)
Palaces of memory: August Strindberg and Ingmar Bergman. By Richard Adams (World Socialist Web Site, 21 May 2012)


16. maj 1912
Den amerikanske sociale forfatter og kommentator Studs Terkel fødes New York. (Dør 31. oktober 2008 i Chicago).
Se:
Studs Terkel (Wikipedia.dk). Kort dansk intro.
StudsTerkel (Wikipedia.org). Med fine links.
Studs Terkel: Conversations with America (Chicago Historical Society)
Studs Terkel (The Daily Show, April 4, 2006, 4:58 min.)
Nekrologer:
My Studs Terkel, and yours. By Frank Fried (Against the Current, No.138, January-February 2009)
Studs Terkel, American writer and documentarian, dead at 96. By Fred Mazelis (World Socialist Web Site, 17 December 2008)
Studs Terkel - talking America. By Mike Gonzalez (Socialist Review, December 2008)
A chronicler of our side. By Anthony Arnove (Socialist Worker, US, Issue 684, November 3, 2008)
Studs Terkel, in memoriam. By Matthew Rothschild (The Progressive, November 1, 2008). Plus Studs Terkel interview 2004.


14. juli 1912
Den amerikanske sociale folkesangs ypperste, Woody Wilson Guthrie, fødes i Okemah, Oklahoma, USA (dør 3.10.1967 i New York).
Se:
- Personlisten: "This Machine kills fascists" - Woody Guthrie 1912-1967 (Modkraft Biblioteket)


10. september 1012
Den kommunistiske tegner Herluf Bidstrup fødes i Berlin (dør 26. december 1988 i Allerød).
Se:
Herluf Bidstup (Wikipedia.dk)
Herluf Bidstrup (Denstoredanske.dk)
Herluf Bidstrup (Dansk Biografisk Leksikon)
Herluf Bidstrup (Tegneserie i Danmark)
Herluf Bidstrup (Familien Anker og Bidstrup) biografi m. værker + litteratur
Den unge tegner. Af Hanne Abildgaard (Arbejdermuseet, 2005, på Familien Anker og Bidstrup)


Oktober 1912
Forfatteren Marie Bregendahl (født 6.11.1867 i Fly, død 22.7.1940 i Kbh.) får udgivet sit hovedværk, romanen "En Dødsnat".
"En Dødsnat" blev læst, 2. oplag udkom allerede samme år, et 3. i 1917, 4. i 1927 og et 5. udkom i 1938, det sidste i forfatterens levetid.
Se:
Marie Bregendahl (Wikipedia.dk)
Marie Bregendahl (Kvinfo, Dansk Kvindebiografisk Leksikon)
Marie Bregendahl (Dansk Biografisk Leksikon)
Danmark set gennem en hengemt egn - Marie Bregendahl. Af Johannes Nørregaard Frandsen (Dansk litteraturs historie, bd. 3, side 615-638
Bregendahl, Marie - En dødsnat (Litteratursiden.dk)
Hun satte ord på et samfund, der var ved at gå under. Af Karen Syberg (Information, 28. marts 2014)
Stationsbyerne 1886- 1895 (pdf). Afsnit om bl.a. arbejderbevægelses start, og afsnittet "Revolutionen i Fly" om Jeppe Åkjær og Marie Bregendahl (s.49-50). Fra bogen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank fra 1876-2001 (Salling Bank, 2001)
Se også: Jeppe Åkjær, 22. april 1930


25. november 1912
Basel-manifestet mod den kommende krig vedtages af 2. Internationale på kongres i Basel.
Illustration: Postkort Bsel-kongressen Se:
Internationales Fredsmanifest (Social-Demokraten, nr. 330, 28. november 1912; på Marxisme Online)
Manifesto of the International Socialist Congress at Basel (Marxists Internet Arvhive)
- Se også: Første Verdenskrig - Linkbox med materiale fra Tidslinjen om 1. Verdenskrig, begyndelse, begivenheder og afslutning på krigen.


Tilbage til forsiden af TidslinjenTidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
En optimist tror, vi lever i den bedste af alle verdener, en pessimist frygter, optimisten har ret.

Zygmunt Bauman. Polsk sociolog, Information 10. maj 2002.

Flere citater