Vi er flyttet! modkraft.dk1953

Tidslinje med progressive links til begivenheder i året 1953

5. marts 1953
J.V. Stalin dør (alt for sent) (født 21.12.1878, officielt 1897).
Se:
Josef (Vissarionovitsj Dsjugasjvili) Stalin (Leksikon.org)
Josef Stalin (Denstoredanske.dk)
Var Stalin så slem? Af Anders Lundkvist (Modkraft/Kontradoxa, 27. juni 2014). "Ny bog søger at stille Stalin i et mere positivt lys. Det lykkes ikke, men en række interessante spørgsmål rejses."
Stalin - tsaren som bar titlen generalsekretær. Af Alfred Lang og Inge Kongsgaard Hansen (Modkraft.dk/Kontradoxa , 4. marts 2004)
Stalin, 50 år efter en tyrans død, del 1. Af Alan Woods + del 2 + del 3 (Revolution, april-maj 2007)
Stalin - En biografi. Af Peter Mouritsen (Historie-online.dk). Anmeldelse af Bent Jensens bog (Gyldendal, 2005, 352 s.)
Stalin och stalinismen (pdf). Av Roy Medvedev (Prisma, 1981, 234 s.; online på Marxistarkiv.se)
Artikler om Stalin + Artiklar om stalinismen + Böcker om stalinismen (Marxistarkiv.se)

In English:
Joseph Stalin (Wikipedia.org). In English, with links to shorter article in Danish and in Norwegian ("Excellent article").
Joseph Stalin : Biography (Spartacus Educational). Long (with many links) anti-Stalin political biography.
Stalin Internet Archive (Marxists Internet Archive). Biographies & tributes to Stalin - Library, works by decade - Image Collection - Subject Section - Additional Ressources (Audio & Documents).
A review of Stephen Kotkin’s Stalin: Paradoxes of Power, 1878-1928. Part 1-4. By Fred Williams (World Socialist Web Site, 1-4 June 2015)
Stalin’s river of blood (Socialist Worker, Issue 2343, 9 March 2013). "Ian Birchall looks at his life and how his politics damaged the idea of socialism for decades."
Stalin: 50 years after the death of a tyrant. Part 1. By Alan Woods (In Defence of Marxism, 5 March 2003) + Part 2 + Part 3 + Part 4
Review of Robert Service’s Stalin. A Biography. Part 1-2. By Fred Williams (World Socialist Web Site, 2-3 June 2005)
Stalin’s system of terror. By Jack Conrad (Weekly Worker, Issue 470, March 6, 2003)
Stalin’s place in history: Assessing the social role of the great assassin. By Albert Gates [i.e. Glotzer] (The New International, Vol.19, No.2, May-June 1953; online at Marxists Internet Archive). With an editorial introduction by Paul Flewers.
Stalin: An appraisal of the man and his influence. By Leon Trotsky. Edited and translated by Charles Malamuth (Harpers and Brothers, 1946, 516 p.; first seven chapters online at Marxists Internet Archive). Svensk udgave på Marxistarkiv.se (pdf). See about the new edition translated and edited by Alan Woods (Wellred, 2016, xl, 890 p.): Rob Sewell: The story of Trotsky’s unfinished biography of Stalin (In Defence of Marxism, 9 May 2016) + Alan Woods: Trotsky’s Stalin – a Marxist masterpiece (ibid., 20 May 2016) + Video by Alan Woods: Leon Trotsky’s last book: "Stalin" (In Defence of Marxism, 12 October 2016, 12:13 min.) + Andrew Murray: Trotsky’s sins of omission (Morning Star, October 17, 2016) + Alan Woods: The truth about Stalin - a reply to the Morning Star (In Defense of Marxism, 8 November 2016) + Video: Wellredbooks launch of Leon Trotsky’s "Stalin" (11 November 2016, 1:26 min.).
På dansk: Historien om Trotskijs uafsluttede biografi om Stalin, af Rob Sewell (Revolution, 27. september 2016) + Trotskij på banen, af Svend Vestergaard Jensen (Socialistisk Information, 21. oktober 2016)
Stalin: A critical survey of Bolshevism. By Boris Souvarine. Translated by C.L.R. James (Longman, Green and Co., 1939, 690 p.; online at Marxists Internet Archive). Svensk udgave på Marxistarkiv.se (pdf).
Se også:
Who is Stalin, what is he? (pdf). By Lars T. Lih (Crisis and Critique, Vol.3, No.2, March 2016, p.9-30). "We examine a number of attempts from the years 1938-1949 to give an answer to this question."
Reflections on the meaning of Stalinism (pdf). By Paul Le Blanc (Crisis and Critique, Vol.3, No.2, March 2016, p.81-106)
- Linkboxen Den sorte bog om ’kommunismens’ forbrydelser (Modkraft Biblioteket)
- Linkboxen Berlinmurens fald (Modkraft Biblioteket)
- Linkboxen Den Russiske Revolution 100 år (Modkraft Biblioteket)
- Linkboxen Den russiske revolution, fra februar - oktober 1917 (Modkraft Biblioteket)

Illustration: Joseph Stalin’s death mourning. Pioneers guard near portrait. Scanned by me from "Ogonyok" magazine, March 15, 1953, 11 (1344). Kilde: Wikipedia Commons


16. marts 1953
Den tyske revolutionære Paul Frölich dør i Frankfurt am Main. (født i Leipzig, 7. august 1884, se denne)


25. marts 1953
Skribenten og fredsforkæmperen Ellen Hørup dør i København. (Født i Kbh. 29. dec. 1871).
Links:
Ellen Hørup. Af Helge Larsen (Denstoredanske.dk/Dansk Biografisk Leksikon)
Ellen Hørup (1871-1953). Af Anette Faye Jacobsen (Dansk Kvindebiografisk Leksikon)
Ellen Hørup - en kort biografi. Af Holger Terp (Det Danske Fredsakademi)
Ellen Hørup (Gravsted.dk). Med kort biografi.
Personalbibliografi over journalisten Ellen Hørup. Af Holger Terp (Det Danske Fredsakademi)
Den glemte Hørup - Ellen Hørup og Mohandas Gandhi. Af Holger Terp (Fred.dk)
De højere hensyn (pdf). Af Ellen Hørup (august 1937, genudgivet af Det danske Fredsakademi, 4 sider).
Spain - the Battlefield of Capitalism. By Ellen Hørup, 1937. (Fred.dk). "Spain is kept down in ignorance, poverty, and dependence by the three equally mighty and equally corrupt powers: the Church, the Feudal System, and the Army."
Se også:
Ellen Hørup’s Fond
- Tidslinjen 22. maj 1841 om Viggo Hørup.


Maj 1953
160 beboerer tvangsforflyttes fra Uummannaq (Dundas)-området ved Thule uden at grønlandske politikere, embedsmænd eller indbyggere er blevet spurgt.
Litteratur:
Retten til Thulelandet. Af Chr. Harland mfl. (Forlaget Dike, 1999, 208 sider)
Thule farvel. Tvangsflytningen i 1953. Af Per Walsøe. (Tiderne Skifter, 2003, 260 sider). Se omtale på FagbogInfo.6. maj 1953
Tony Blair, engelsk premierminister 1997-2007, fødes i Edinburgh, Skotland.
Se:
Blair, Anthony Charles Lynton (Tony) (Leksikon.org)
Tony Blair (SourceWatch)
Blair’s destructive path. By Peter Taaffe (Socialism Today, Issue 142, October 2010). Review of Tony Blair’s autobiography: A Journey (Hutchinson, 2010)
- Theme: Into the dustbin with Blair (Socialist Worker, Issue 2050, 12 May 2007)
- Theme: Britain after eight years of Blair (International Socialism, Issue 106, Spring 2005, p.35-111)
The woeful record of the House of Blair. By Michael Lavalette mfl. (International Socialism, Issue 90, Spring 2001, p.77-102)


5. juni 1953
Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 vedtages.
Se:
5. juni - Grundlovsdag og grundloven (Modkraft.dk; Tidsskriftcentret). Emneliste med online link og bøger.
Se også:
Danmarks Riges Grundlov : lov nr. 169 af 5. juni 1953.


17. juni 1953

Sovjetiske tanks nedkæmper arbejderopstanden i Østberlin, startet pga. forøgelse af arbejdsnormerne.
Se:
På skandinavisk:
Juniopstanden 1953 (Denstoredanske.dk)
DDR 1953: Arbejderopstand mod det stalinistiske diktatur. Af Richard Lux (Socialistisk Information, nr. 178, juli 2003)
Folkeoppstanden 17. juni 1953 (Wikipedia.no)
In English/Deutsch:
Uprising of 1953 in East Germany (Wikipedia.org)
Siebzehnter Juni 1953 (Wikipedia.de). Mere omfattende tysksprogede artikel/long article in German.
17 Juni 1953 (17juni1953.de). Einhalt: Chronik, Karte, Material, etc. "... Material ist als ein begleitendes "Handbuch" gedacht". Material - Bibliographie.
June 17, 1953. By Gareth Dale (Jacobin: Reason in Revolt, 17 June 2016). "On this day in 1953, a strike in Berlin turned into a nationwide rebellion for workers’ power in East Germany."
Fifty years since the workers uprising in East Germany (World Revolution, No.266, July 2004)
Uprising in East Germany, 1953: shedding light on a major cold war flashpoint. A NSA Electronic Briefing Book, Edited by Malcolm Byrne, compiled by Gregory F. Domber (National Security Archive; The George Washington University, June 15, 2001)
The working class uprising in East-Germany June 1953 (1953). By Cajo Brendel (London, Echanges et Mouvement, [1990], 26 p.; online at Marxists Internet Archive) Review on book by Robert Havemann on the 1953 uprising.
An Alienated Man. By Colin Humphreys (International Socialism, No.69, May 1974, p.28.; online at Marxists Internet Archive). Review of Robert Havemann’s book (Davis-Poynter, 1973)
1953-articles:
Germany 1953: Workers rise against Stalinist rule (Workers’ Liberty, Vol.3, No.40, June 2013, 20 p.). With articles from 1953-1954 by Hal Draper, Max Shachtman and others.
The June Days in review. By George Clarke (Fourth International, Vol.14, No.2, March-April 1953) + The East German Uprising. By the Editors (Vol.14, No.3, May-June 1953; online at Marxists Internet Archive)
The June Uprising by the East German Wrokers (pdf). By H.F. Stille (The New International, Vol. XIX. No.3, Whole No.159, May-June 1953, p.130-143; online at Marxists Internet Archive)
Litteratur:
Fem dage i juni: en roman om arbejderopstanden i DDR i juni 1953. Af Stefan Heym (Modtryk, 1978, 370 sider)
Se også/See also:
- Digtet Løsningen af Bertolt Brecht, på Bertolt Brecht - socialist frem for alt (Socialistisk Revy, nr. 2, marts 1998, side 24) (+ Digtet på tysk og engelsk: Die Lösung/The Solution) (MR Zine, 14/08/06).
Berlinmurens fald (Modkraft Biblioteket). Linkbox om Berlinmurens historie, dens fald i november 1989 og stalinismens sammenbrud i Østeuropa.
- Emnelisten Den Russiske Revolution 100 år (Modkraft Biblioteket)
- Emnelisten Den russiske revolution, fra februar - oktober 1917 (Modkraft Biblioteket)


(Source: http://www.liveauctioneers.com/item...)


19. juni 1953
Ægteparret Ethel og Julius Rosenberg henrettes for spionage til fordel for Sovjetunionen.
Se:
- Emnelisten Rosenberg-sagen og McCarthyismen / The Rosenberg Case and McCarthyism (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


20. juli 1953
Storstrejke i den sovjetiske fangelejr i Vorkuta starter.

Links:
Vorkuta uprising (Wikipedia.org)
Vorkuta Gulag (Wikipedia.org)
Resistance and the everyday: reconsidering the Vorkuta prisoner strike of 1953 (pdf). By Alan Barenberg (The Havighurst Center for Russian & Post-Soviet Studies, Miami University, FLorida, USA, 36 p.)
1953: The gulag uprising at Vorkuta. By Raya Dunayevskaya (News & Letters, April 23, 1955)
The revolt in the slave labor camps in Vorkuta. By Raya Dunayevskaya (News & Letters, July 8, 1955)
’Russia more than ever full of revolutionaries...’. In 1953 Russian slave laborers in Vorkuta acted: From the Writings of Raya Dunayevskaya. By Raya Dunayevskaya (News & Letters, July-August 2013; originally in Correspondence, June 12, 1954
Litteratur:
Vorkuta (1959-53): Oppositional currents and the mine strikes, by Brigitte Gerland, in: Samizdat: Voices of the Soviet Opposition. Edited by George Saunders (Monad Press, 1974, p.217-234)
Se også / See also:
Trotskyists in Stalin’s concentration camps. By Sandy Boyer (SocialistWorker.org, March 7, 2011)
Trotskyists at Vorkuta: an eyewitness report (International Socialist Review, Vol.24, No.3, Summer 1963)
The Trotskyists in Stalin’s concentration camps: An eyewitness account of the strike at Vorkuta (1961). By MB (In Defence of Marxism, 15 December 2004)
How the Trotskyists fought and died in Stalin’s camps. By Suzanne Leonhard (Workers’ Liberty, 3 July 2013; originally in The Militant, 15 January 1951)
Gulag (Wikipedia.org)
Gulag (Det Danske Filminstitut: Den højeste straf)
Holocaust: The ignored reality. By Timothy Snyder (The New York Review of Books, Vol.56, No.12, July 16, 2009). About the mass killings of European civilians during the 1930s and 1940s.
- Links Solsjenitsyn, Gulag og stalinismen (Modkraft Biblioteket)
- Links Stalin / Stalinism: Tidslinje / Timeline 5. marts 1953
Kolyma: Det hvide krematorium (Gulag.dk)
Se også:
- Emnelisten Den Russiske Revolution 100 år (Modkraft Biblioteket)
- Emnelisten Den russiske revolution, fra februar - oktober 1917 (Modkraft Biblioteket)


26. juli 1953
135 mænd fra befrielsesbevægelsen angreb Moncada-kasernen i Santiago de Cuba. De fleste blev dræbt og angrebet slået tilbage. Fidel Castro fængsles, hans forsvarstale i retten blev politisk program, for den senere ”26. Juli-Bevægelse”.
Se:
Historien vil frikende mig [tekst i uddrag]. Engelsk fuldstændig udg.: History Will Absolve Me (Castro Internet Archive).
Attack On the Moncada Army Barracks near Santiago de Cuba, July 26, 1953 (An excerpt from the book: "The Twelve" by Carlos Franqui Random House, New York. From the Introduction by Tana de Gámez (The Timetable History of Cuba).
Se også emnelisten Fidel Castro og Cuba (Modkraft.dk; Tidsskriftcentret).
Litteratur:
Historien vil frikende mig : Fidel Castros forsvarstale i Santiago de Cuba den 16. oktober 1953. (Forlaget Demos, 1973, 100 sider).


27. juli 1953
Koreakrigen slutter med våbenhvileaftale.
Se:
Koreakrigen (Leksikon.org)
- Linkbox: Koreakrigen 1950-1953 (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


12. august 1953
Med Sovjetunionens prøvesprægning af brintbomben, er våbenkapløbet udlignet og politisk er kommunistpartiernes udenrigspolitiske/militære rolle for USSR kraftigt nedtonet.
Se:
Atomvåben (Leksikon.org)
Kernevåben (Denstoredanske.dk)
Kernevåben (Wikipedia.dk)
Se også:
Oprustning (Leksikon.org)


19. august 1953
Iran: CIA’s kup sætter shahen tilbage på tronen (til 1979).
Se:
Iran (Leksikon.org). Scroll ned til 1951 Mossadegh -
CIA afslører opskriften på et statskup. Af Poul Høi (Berlinske.dk, 29. september 2013) Detaljeret gennemgang af USAs vej til kuppet.
In English
Mohammed Mossadegh (Wikipedia.org)
The Mossadegh Project (Site)
The Iran Documentation Project (The National Security Archive; The George Washington University)
A short account of 1953 Coup: Operation code-name: TP-AJAX (Iran Chamber Society, September 2012)
The Iranian coup, 1953 (Libcom.org, December 14, 2016). Excerpted from Stephen Kinzer: Overthrow: America’s century of regime change from Hawaii to Iraq (Barnes & Noble, 2007)
Iran coup: Tudeh’s inglorious role. By Torab Saleth (Weekly Worker, Issue 941, December 6, 2012). Review of Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA and the Roots of Modern US-Iranian Relations (New Press, 2013)
A crass and consequential error. By Roger Cohen (The New York Review of Books, Vol.59, No.14, September 27, 2012). Review of Christopher de Bellaigue, Patriot of Persia: Muhammad Mossadegh and a Tragic Anglo-American Coup (Harper, 2012)
When Uncle Sam went to Iran. By Peyman Jafari (Socialist Review, Issue 297, November 2003). Review of Stephen Kinzer, All the Shah’s Men (John Wiley & Sons, 2003).
The spectre of Operation Ajax. By Dan De Luce (The Guardian, August 20, 2003). "Britain and the US crushed Iran’s first democratic government. They didn’t learn from that mistake."
50 years after the CIA’s first overthrow of a democratically elected foreign government (Democracy Now! August 25, 2003). "We take a look at the 1953 US backed coup in Iran."
Overthrow of Premier Mossadeg of Iran, November 1952-August 1953, CIA Clandestine Service Historical Paper No. 208, March 1954. Declassified in 2000 (Cryptome.org)
A ’great venture’: overthrowing the government of Iran (Lobster, Issue 30, December 1995). Extract from Mark Curtis, The Ambiguities of Power: British Foreign Policy since 1945 (Zed Press, 1995)
See also:
Iran’s past and present (Jacobin: Reason in Revolt, 20 April 2017). Interview with Ervand Abrahamian: "Why has the history of Iran’s left been erased?"


3. september 1953
Den europæiske Menneskerettighedskonvention træder i kraft.
Se:
Den eropæiske Menneskerettighedskonvention (Denstoredanske.dk)
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (Wikipedia.dk)
European Convention on Human Rights (Wikipedia.org). Mere uddybet engelsk tekst.


7. september 1953
Stalins chefbøddel og politichef Beria (født 29.3.1899) arresteres. Han henrettes (23.12.1953) for mangeårig spionvirksomhed til fordel for briterne osv osv.
Se:
Berija, Lavrentij Pavlovitj (Leksikon.org)
Lavrentij Pavlovitj Berija (Denstoredanske.dk)
BogFeature: Berija - Stalins bøddel [af Amy Knight]. (Bogomtale) Af Kristian Hansen (HistorieOnline.dk)
Lavrentiy Beria (Wikipedia.org)
Lavrenti Beria, 1899-1953 (Marxists Internet Archive, Lavrentij Beria Archive)
The Beria Purge. By Raya Dunayevskaya (Correspondence, October 3, 1953)


27. november 1953
Den danske ekspressionistiske forfatter Emil Bønnelycke dør i København (født 21.3.1893 i Århus). Hovedværker er hyldesen til den moderne storby Asfaltens Sange (1918) og antikrigsromanen Spartanerne (1919, genudgivet, se nedenfor).
Affyrede 4. februar 1919 tre revolverskud under oplæsning af digtet "Rosa Luxemburg".
Se Tidslinjen 4. februar 1919 om digtoplæsningen.
Se links:
Rosa Luxemburg. Prosalyrisk symphoni pathetique in memoriam (København: Chr. Christensen, 1919, 54 s.) - Og citat herfra:
Emil Bønnelycke. Varna. Artikel 1919-1942 (Tanker i gang)
- Biografi: Emil Bønnelycke (DR Skole / Tema: Danske digtere)
Emil Christian Theodor Bønnelycke (Gravsted.dk). Med kort biografi.
Emil Bønnelycke (Denstoredanske.dk)
Emil Bønnelycke (Dansk Biografisk Leksikon)
Emil Bønnelyske (Wikipedia.dk)
Fartens og forvirringens skønhed - Emil Bønnelycke. Af Lasse Horne Kjeldsgaard (Dansk litteraturs historie)
Litteratur:
Aarhundredet (Asfaltens Sange, 1918)
Gaden (pdf). Af Emil Bønnelycke, 1917 (Sprog til litteraturen, Gyldendal)
Emil Bønnelycke. Af Paardekooper (- i: Stemmer og sten ved Vestre Kirkegård. Digte (Biblioteket Øverste Kirurgiske, 2003, 72 s.)
Emil Bønnelycke:Rådhuspladsen. (Et prosadigt af Emil Bønnelycke fra digtsamlingen Asfaltens sange fra 1918
Spartanerne, + Rosa Luxemburg + Berlin. Af Emil Bønnelycke (Gladiator, 2016, 331 sider) (Sandalserien/Gladiator; nr. 9). Side 297-313: "Rosa Luxemburg. Prosalyrisk Symphoni Pathêtoqie in Memoriam". (p.t. ikke online). Omtale: Bønnelyckes krudt futter fremragende. Uddrag af omtale i Politiken, 27. maj 2016, med links til andre artikler om forfatteren.
Se også:
- Perioder: Ekspressionisme. Af Louise Rosengreen (Forfatterweb)


8. december 1953
Den amerikanske politolog og forfatter Norman Finkelstein fødes i Brooklyn, New York.
Se:
Norman E. Finkelstein (Wikipedia.org)
The Official Website of Norman G. Finkelstein (Normanfinkelstein.com)
Interview med Norman Finkelstein: “Den væsentligste faktor er palæstinenserne selv” (Eftertryk, 1. maj 2017)
Straf og ydmygelse som politisk strategi. Af Michael Irving Jensen (Information.dk, 20. juni 2015). Anmeldelse af Norman G. Finkelstein: Method and Madness: The Hidden Story of Israel’s Assaults on Gaza (OR Books, 2015, 215 p.)
Finkelsteins sans for detaljer. Af Lars Ploug (Modkraft.dk/Kontradoxa, 19. oktober 2005). Anmeldelse af Norman G. Finkelstein, Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History (University of California Press, 2005, 343 p.)
American Radical: The Trials of Norman Finkelstein (Wikipedia.org) + filmen online (Al Jazeera, 46 min.)

Finkelstein i DR2 Deadline med Adam Holm (13.11.2009).
Se interviewet i helhed på Eigils Blog (9:11 min.)
A broken romance? 
Israel and American Jews. By David Finkel (New Politics, Issue 58, Winter 2015). Review of Norman Finkelstein, Old Wine, Broken Bottle. 
Ari Shavit’s Promised Land (OR Books, 2014, 83 p.) + Knowing Too Much: 
Why the American Jewish Romance with Israel is Coming to an End (OR Books, 2012, 454 p.)
Se også:
- Flere artikler af Finkelstein på Tidslinjen 5. juni 1967 om seksdageskrigen i 1967.
- Linkbox om Defamation - en dokumentar (interview med bl.a. Finkelstein)
- Bogen The Politics of Anti-Semitism online.
- Flere bidrag af Finkelstein på linksamlingen Israels blodige krig mod Gaza’s folk (søg på listen med Ctrl + F).Tilbage til forsiden af TidslinjenTidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Dem, der ønsker at opgive frihed for sikkerhed, vil ikke få, og fortjener ejheller, nogen af delene.

Thomas Jefferson . USAs tredje præsident (1743-1826)

Flere citater