Vi er flyttet! modkraft.dk1978

Tidslinje med progressive links til begivenheder i året 1978


2. januar 1978
SFs avis, Minavisen (udkom føste gang 1. maj 1970 under navnet Minavisen : SF-dagbladet, Udgivet af SP bladforlag, i samarbejde med Socialistisk Folkeparti), 2. jan. 1978 skiftes navn til Socialistisk Dagblad, SODA, og ophører i juni 1982.


16. marts 1978
I Rom bortfører de italienske Røde Brigader tidligere
premierminister og formand for De Kristlige Demokater Aldo Moro
- og myrder ham 9. maj 1978.
Se:
Kidnapping of Aldo Moro (Wikipedia.org)
L’affaire Moro - 30 år efter. Af Gert Sørensen (Det Ny Clarté, årg.3, nr.9, 2008, s.18-21). Artiklen er p.t. ikke online.
Aldo Moro killing: a miscalculation that almost destroyed the Italian left. By Tom Behan (Socialist Worker, Issue 2104, 7 June 2008)
Se også:
Brigate Rosse (De røde brigader) (Leksikon.org)
Red Brigades (Wikipedia.org)
’Brigate Rosse’ – una historia italiana (Autonom Infoservice, 30. juli 2013). Dansksproget artikel.


28. april 1978
Dødsstraf afskaffes endeligt i Danmark, også i den militære straffelov.
Se:
Dødsstraf (Wikipedia.dk)
Dødsstraf (Leksikon.org)
Se også:
- Emnelisten Dødsstraf, fængsler og fangekampagner i USA (Tidsskriftcentret.dk)


30. april 1978
Første Carnival Against the Nazis i London, Victoria Park, Hackney, som afslutning på en march fra Trafalgar Square, arrangeret af Anti Nazi League/Rock Against Racism.


The Clash at the original Rock Against Racism Carnival in 1978

Se:
Rock Against Racism (Wikipedia.org)
Anti-Nazi League (Wikipedia.org)
The year rock found the power to unite. By Sarfraz Manzoor (The Observer, 20 April 2008). "On the eve of a festival marking the 30th anniversary of that remarkable day, we remember the birth of Rock Against Racism."
Letter from Britain: Carnival Against the Nazis. By Dave Widgery (Radical America, Vol.12, No.5, September-October 1978)
Se også:
- Tidslinjen september 1976 om Rock Against Racism.


1. maj 1978
Husets Forlag i Århus udsender plakaten Danske svin ("Danske svin er sunde – de strutter af penicillin") lavet af plakatkunstneren Mikael Witte og Selskabet for Smukkere Byfornyelse, der bl.a. medfører sagsanlæg fra Andelsslagterierne og Højesterets frifindelse i 1980.

Se:
Mikael Witte (Leksikon.org)
Mikael Witte (Wikipedia.dk) med bibliografi og links.
Danske svin er sunde - de strutter af penicillin: Højesteret, Dato: 29-10-1980, Sagsnummer: U.1980.1037/2H. (Update; mediejura). Højesterets afgørelse.
Litteratur:
Danske svin: Politiske svin – politiske plakater. Af Mikael Witte (Husets Forlag, 1980, 280 sider).
Socialisme er til for menneskene. Af Mikael Witte. (Husets Forlag, 1982, 55 sider). Samling af gamle protestdigte om Vietnamkrigen, ajourført til "ny skarp protest mod det kommunistiske partis forbrydelser i Polen"
Se også:
Plakat (Leksikon.org)
Litteratur:
Revolutionens kunst: 96 plakater fra Cuba. Red. af Dugald Stermer, indledning af Susan Sontag, på dansk ved Mogens Boisen (Lademanns Forlag, 1972, 33 sider stort format, 96 tavler (plakater, fleste fra OSPAAL)
Se Ospaal.com - Artwork by the Organization on Solidarity with the People of Asia, Africa & Latin America - Poster art by various designers of Ospaaal from the 1960s to the present.
- Links om OSPAAL, se Tidslinjen 3. januar 1960.
14. maj 1978 (Mors dag!)
Kunstnerkollektivet Røde Mor ophører, fortsætter som fond (grundlagt 1969). Udgav i 2002 8 x cd boxsæt "indlagt gennemført bog, manifest , med alle sangtekster, artikler og billeder". Genopstået efteråret 2002 med ”Rockshow 2002”, der turnerede til 2006.
Se:
Leksikalt:
Røde Mor (Leksikon.org)
Røde Mor (Wikipedia.dk)
Kunstnerkollektivet Røde Mor (site). Indhold: Medlemmer, Artikel af Olav Harsløf, historie, produktioner, tekster, falshback, udstillingsfoto, etc.
Artikler:
Røde Mors rotteunger revolterer igen. Af Mikkeline Gudmand-Høyer (Modkraft.dk/Modkultur, 17. februar 2011) Interview med Troels Trier.
Røde Mor. Af Frans Sørensen (sh-site, 21.6.2005)
Røde Mor Rockshow 2002 - Skypumpe i Pumpehuset (Socialistisk Standpunkt, 6.12.2002)
Litteratur:
- Røde Mor: Billedroman (Demos, 1976, upag. 78 linoleumstryk). Tre billedfortællinger uden ord, om Vietnam, Chile og Danmark.
Se også:
Tidslinjen 26. maj 2001 om Dea Trier Mørch.


6. juni 1978
Folkesafstemning om ejendomsskat i Californien, USA, sætter den maksimale skat til 1%. Afstemningen ses af mange som indledningen til den politiske højredrejning (Reaganismen) i 80’erne. Men efterfølgende blev tilsvarende forslag til skattenedsættelser nedstemt i andre stater.
Se:
Erfaringerne med anvendelse af anskaffelsessum som vurderingsgrundlag i Californien (Skatteministeriet; Redegørelse om vurdering af fast ejendom, august 1999, kap. 6.2.2.2.)
California Proposition 13 (1978) (Wikipedia.org)


8. juni 1978
Landsretssagfører Carl Madsen dør født 29.5.1903, se denne)


22. juni 1978
Tidl. socialdemokratiske statsminister Jens Otto Kragh dør i Skiveren. (Født 15. september 1914 i Randers).
Se personlisten på Modkraft: Jens Otto Krag (1914-1978)


1. august 1978
Første nummer af Arbejderen udgives af KS(m-l), bliver 1. september 1982 til Dagbladet Arbejderen (se også 31.12.1978 længere fremme)
Se:
Dagbladet Arbejderen (Leksikon.org)
Dagbladet Arbejderen’s site


22. august 1978
Italienske forfatter og politiker Ignazio Silone dør. (født 1. maj 1900, se denne). Medstifter af italienske kommunistparti og senere socialdemokratisk koldkriger. Forfatter til de antifascistiske romaner Fontamara (1930, dansk 1935) og Brød og Vin (da: 1936).


September 1978
Kommunistisk Arbejdsgruppe dannes.
Se:
Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA). Af Torkil Lausen (Leksikon.org)
Kommunistisk Arbejdskreds, 1960-80. Af Bertel Nygaard (Danmarkshistorien.dk, 17. august 2011)
Se også:
- Emnelisten Blekingegade-sagen (Modkraft Biblioteket)


17. september 1978
Camp David-aftalen underskrives af Egyptens Anwar Sadat og Israels Menachem Begin.
Se:
Camp David-aftalen (Denstoredanske.dk)
Camp David Accords (Wikipedia.org)
Se også:
- Emneindex om Palæstina / Israel (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)

Håndslaget i Camp David: Den zionistiske forbryder Begin med Egyptens præsident Anwar Sadat (de fik Nobels Fredspris i 1978. I baggrunden the fat cat, den amerikanske præsident Jimmy Carter


19. september 1978
Folkeafstemning nedsætter valgretsalder fra 20 til 18 år.
for: 1 224 448, imod: 1 049 832 %34,2 29,0


November 1978
Tillidsmandsringen i København dannes.

Se:
Tillidsmandsringen (Leksikon.org)


10. november 1978
Folketinget vedtager lovforslaget om efterløn, for ældre arbejdsløshedskassemedlemmer, der forlader arbejdslivet før det 67. år.
Efter statsministerens nytårstale 2011 bliver kampen for efterlønnen central op til folketingsvalget 2011.

Statsminister Lars Lykke Rasmussens nytårstale 1.1.2011, afsnit om efterlønnen (YouTube.com, 2,50 min.)
Se:
- Linksamlingen Kampen for efterlønnen15. november 1978
Den amerikanske antropolog Margaret Mead dør i New York (født 16. december 1901 i Philadelphia)
Se:
Mead, Margaret (Leksikon.org)
Margaret Mead (Wikipedia.org)
Coming of Age in Samoa (Wikipedia.org). Bl.a. om The Mead-Freeman controversy.
Sex, ’lies’ and videotape. By Clint Talbott (Colorado Arts & Sciences Magazine, December 14, 2009)
Margaret Mead, Derek Freeman: What did he know and when did he know it? (pdf). By Paul Shankman (Pacific Studies, Vol.32, No.2-3, 2009, p.202-221)
Margaret Mead, Derek Freeman ...and the Samoans. By Stan Strain (University of South Florida, May 1997)
Litteratur:
The Trashing of Margaret Mead: Anatomy of an Anthropological Controversy. By Paul Shankman (The University of Wisconsin Press, 2009, 299 p.)
See:
Excerpt from the book: How Derek Freeman fooled us all on an alleged hoax (Skeptic, December 16, 2009)
Review by A.B. Diefenderfer (pdf) (Journal of International and Global Studies, Vol.2, No.2, April 2011, p.108-112)
Video:
Margaret Mead and Samoa (Google Video, 51:13 min.)
Flawed pro-Freeman documentaty, directed by Frank Heimans, 1987.


19. november 1978
Det grønlandske parti Iniut Ataqatigiit (IA) stiftes som landsorganisation i Aasiaat. (Før politisk lokal gruppe, Aasianni Inuit Ataqatigiit, stiftet 8. november 1976).
Se:
Inuit Ataqatigiit (IA) (Leksikon.org)
Inuit Ataqutigiit [IA’s site]
Valgsejr til Grønlands venstrekræfter. Af Aksel V. Carlsen (Skub, nr. 10, 2001)27. november 1978
Kurdistans Arbejderparti (PKK) dannes på grundlag af gruppen "Apocular" (efter stifteren Abdullah Öcalan; Apo)

Links:
PKK (Kurdistans Arbejderparti) (Leksikon.org)
Kurdistan Workers’ Party (Wikipedia.org)
Peace in Kurdistan (site). Campaign for a peaceful solution of the Kurdish question.
Analysing the PKK: a reply to Alex de Jong. By Phil Hearse and Sarah Parker (International Viewpoint, 26 August 2016)
The new-old PKK. By Alex de Jong (Jacobin: Reason in Revolt, March 18, 2016). "The PKK has continued to struggle for justice in Kurdistan. But its democratic transformation leaves much to be desired."
Stalinist caterpillar into libertarian butterfly? - the evolving ideology of the PKK. By Alex de Jong (International Viewpoint, 11 March 2015)
The long struggle of the Kurds. By Memet Uludag (Irish Marxist Review, Vol.2, No.8, 2013, p.22-36)
Agreement reached between Turkish government and Kurdish nationalist PKK. By Justus Leicht (World Socialist Web Site, 29 March 2013)
Turkey and Kurds: Imperialism welcomes deal. By Yassamine Mather (Weekly Worker, Issue 955, March 28, 2013)
Rejection of Marxism (Weekly Worker, Issue 929, September 13, 2012). "Esen Uslu takes a look at the programme of the Workers’ Party of Kurdistan (PKK)."
The politics of the PKK (Kurdish Workers Party): a balance sheet. By Ute Reissner and Justus Leicht (World Socialist Web Site, 12 March 1999)
FRA KKP TIL PKK: Om den kurdiske nationale bevægelse i Tyrkiet 1917-1999. Af Bjarke Friborg (Bjarke Friborgs hjemmeside). Hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen Institutt for Sammenliknende Politikk, 1999.
Major Kurdish organizations in Iraq. By Martin Van Bruinessen (Middle East Report, Issue 141, July-August 1986)
Se også:
- Tidslinjen 15. februar 1999 om tilfangetagelsen af PKKs leder Abdullah Öcalan og det kurdiske spørgsmål.
- Tidslinjen 29. juni 2014 om IS/ISIS og deres angreb på irakisk Kurdistan.
- Tidslinjen 16. september 2014 om belejringen af den kurdiske by Kobane i det nordlige Syrien.
- Linkboxen Kurdistan, Roj-Tv og den kurdiske kamp (Modkraft Biblioteket)
Tiden er kommet. Af Søren Berggreen Toft og Mads Staghøj (Information.dk, 28. marts 2015). Longread (4 kapitler): "Da Kobane blev belejret af Islamisk Stat, rejste kurdere i Danmark og Europa sig og samledes om kærligheden til den fængslede leder Abdullah Öcalan."


27. december 1978
Den algierske uafhængigsleder og republikken 4. præsident Houari Boumédien dør. (født 23.8.1932).
Se:
Houari Boumédienne (Wikipedia.org)
Se også:
Algeriet (Leksikon.org)


28. december 1978
Danske socialistiske forfatter Harald Bønnelykke Herdal dør. (født 1.7.1900).
Se:
Harald Herdal (Wikipedia.dk)
Harald Herdal (Denstoredanske/Dansk Biografisk Leksikon)
Harald Herdal (Bibliografi.dk: international forfatterbibliografi)
Harald Herdal (Litteratursiden.dk)
Harald Herdal (Gravsted.dk)


31. december 1978
Fra en splittelse i KAP (Komunistisk Arbejderparti) dannes DKP/ML af KSML. Opløses 10. nov. 2006, for sammen med Kommunistisk Samling at danne et nyt parti.
Se:
Kommunistisk Sammenslutning (marxister-leninister) (KS(m-l)) (Leksikon.org)
Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister (DKP/ML) (Leksikon.org)
Danmarks Kommunistiske Parti/ Marxister-Leninister (DKP/ML). Af Bertel Nygaard (Danmarkshistorien.dk, 15. august 2011)
- Politiske partiers programmer: Danmarks Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister - DKP/ML (Det Kongelige Bibliotek, Småtrykssamlingen). Programmer, sagpolitiske udtalelser, pjecer, valgaviser, love, vedtægter o.l. for perioden 1978-2000 (facsimile-aftryk)
En fighter siger farvel. Tilbageblik på de 28 år (Arbejderen, 9.11.2006)
Litteratur:
20 års kamp for socialismen: Danmarks Kommunistiske Parti ML 1978-98. (Arbejderen, 1999, 132 sider).
Se også:
- DKP/ML (Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister’s site), nedlagt, refererer til Kommunistisk Partis site.
Tilbage til forsiden af TidslinjenTidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
De to grundpiller er skattestop og bremsen på væksten i den offentlige sektor. Hvis stat, amter og kommuner ikke får flere penge, men økonomien fortsat vokser, vil den private sektor løbe fra den offentlige sektor. Det tager tid før effekten slår igennem. Men efter ti år vil den offentlige sektor kun være øget med 5%. Mens den private er blevet 20% større. Så opstår et nyt Danmark.

Claus Hjort Frederiksen. Venstrestrateg. Om VK-regeringens strategi. Børsen 16. februar 2004.

Flere citater