Vi er flyttet! modkraft.dk1990

Tidslinje med progressive links til begivenheder i året 1990

2. februar 1990
Rydningen af Sorte Hest og Mekanisk Musikmuseum, de sidste store BZatte huse i København.


11. februar 1990
ANCs leder Nelson Mandela løslades efter 27 år i det sydafrikanske apartheid-systems fængsler.


Se:
Mandela, Nelson (Leksikon.org)
Nelson Mandela (Wikipedia.dk)
Se også:
Mandela Center (Danmark)
Se også Tidslinjen:
- 21. marts 1960 om Sharpeville-massakren og anti-aparthied bevægelsen.
12. juni 1964 om Mandelas fængsling.
- 16. juni 1976 om Soweto-opstanden.
- 27. april 1994 om Sydafrikas første frie valg.


11. marts 1990
Lithauen erklærer uafhængighed af Sovjetunionen.
Se:
Litauen (Leksikon.org)


13. marts 1990
Den tyske socialist Oscar Hippe dør. Født 1. april 1918, se denne), deltog i den tyske revolution 1918 og forblev aktiv i venstreooppositionen.


21. marts 1990
Namibia bliver som sidste afrikanske koloni (under Sydafrikansk herredømme) uafhængigt.
Se:
Namibia (Leksikon.org).
Namibia (Wikipedia.org).


Marts-april 1990
Modstand og protester mod den konservative regerings forslag om poll tax (kommunal kopskat) ("Don’t pay – Don’t collect") kulminerer med massive optøjer i London 31. marts - 1. april. Skatten umulig at gennemføre og ophæves 23.3.1991.
Se:
Poll Tax Riots (Wikipedia.org)
Thatcher’s downfall - 25 years since the poll tax riot. By Sadie Robinson (Socialist Worker, Issue 2447, 31 March 2015)
Bollocks to the Poll Tax (RS21: Revolutionary Socialism in the 21th Century, March 31, 2015). "Colin Revolting remembers the day 25 years ago ..."
Poll Tax riot: The day that sunk Thatcher’s flagship (Socialist Worker, Issue 2194, 27 March 2010)
The great anti-poll tax victory: How 18 million people brought Thatcher down. By Peter Taaffe (Socialism Today, Issue 136, March 2010)
Fifteen years since the poll tax revolt (Socialist Worker, Issue 1946, 9 April 2005)
Poll Tax: “We Won’t Pay”: How Thatcher was defeated (1990). By Rob Sewell (In Defence of Marxism, 19 April 2013)
Beating the Poll Tax (Anarchist Communist Federation, March 1990; online at Libcom.org). Booklet.
- Section: Militant and the Poll Tax (Socialist Party)


7. april 1990
Færgen "Scandinavian Star" forulykker i Skagerak, 158 døde.
Se:
M/S Scandinavian Star (Wikipedia.dk). Med links.
Støttegruppen for etterlatte og overlevende fra Scandinavian Star (Scandinavianstar.no)
Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star (Stiftelsen) (Stiftelsenscandinavianstar.no)
Inspektør bryder 26 års tavshed: professionelle stod bag mordbrand. Af Lars Halskov (Politiken.dk, 20. februar 2016)
Manden der ikke ville godkende ’Scandinavian Star’. Af Lars Halskov (Politiken.dk, 20. september 2015). Lars Halskovs bog Branden: gåden om Scandinavian Star udkommer 29. september (Politikens Forlag, 390 s.)
Nedtælling for Scandinavian Star. Af Ulrik Dahlin (Information.dk, 27. januar 2015)
Skibskatastrofen, der ikke vil gå i glemmebogen. Af Ulrik Dahlin (Information.dk, 8. oktober 2010)
Enmandshæren fra Korsør. Af Ulrik Dahlin (Information.dk, 21. september 2007). Interview med Mike Axdal, forfatter til bogen: Scandinavian Star: mordbrand med statsstøtte (Nautilus Forlag, 2006, 256 s.)


5. juli 1990
Den danske sociale sanger og sangskriver Jan Toftlund dør i Retsvindinge på Fyn. (Født i København 2. december 1949, se denne)


16. juli 1990
Frihedsrådets leder, kommunisten, minister i befrielsesregeringen (5. maj til 30. oktober 1945), første formand for Fredens Tilhængere, medstifteren af SF, Københavns Universitets rektor i ’68 mm., Mogens Fog dør. (Født 9. juni 1904).
Leksikalt:
Fog, Mogens (Leksikon.org)
Mogens Fog (Denstoredanske.dk)
Mogens Fog (Wikipedia.dk). Kort biografi.
- Frihedsrådet: Mogens Fog (Frihedsmuseet)
Mogens Ludolf Fog (Gravsted.dk)
Mogens Fog (Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg.)
Se også:
Frihedsrådet (Wikipedia.dk)
- ’Kommunisten: Mogens Fog 1904-1990’. I: Portrætter af 10 kommunister. Af Morten Thing (Tiderne Skifter, 1996, s.220-239). Bogen er online som pdf-fil (RUDAR, Roskilde University Digital Archive, s.128-138)
Mogens Fog og Aksel Larsen: allierede med forbehold (pdf). Af Morten Møller (Arbejderhistorie, nr. 2, 2008, s.17-32)
Den nye modstandsbevægelse: Mogens Fog og Fredens Tilhængere 1950-1959 (pdf). Af Morten Møller (Arbejderhistorie, nr.3, 2008, s.34-51)
Fredens Tilhængere i Danmark (Fredsakademiet.dk/ Ordbog). Med links.
Fredens Tilhængere (Leksikon.org)
Fredens Tilhængere. Af Jesper Jørgensen (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Årsskrift 2001, side 16-22).

Foto: Frihedsrådet forsommeren 1945, Fra venstre: Ole Chievitz, Frode Jakobsen, Aage Schoch, C.A. Bodelsen, Børge Houmann, Mogens Fog, Hans Øllgaard, Arne Sørensen, Niels Banke og Erling Foss.

Litteratur:
Mogens Fog: en biografi. Bd. 1-2. Af Morten Møller (Gyldendal 2009, 832 s.). Se uddrag på Google books.
Anmeldelser:
To nye biografier over nogle af dansk modstandsbevægelses mest centrale aktører. Af Jens Juhler Hansen (Arbejderhistorie, nr.2, september 2012, s.75-83). Artiklen er p.t. ikke online.
Mogens Fog - en marxistisk demokratiforkæmper. Af Bjarne Nielsen (Arbejderen, 28. maj 2009)
Forføreren Fog. Af David Rehling (Information, 13. maj 2009)
Information og den gådefulde Mogens Fog. Af Morten Møller (Information, 12. maj 2009)
Den røde rektor. Af Ditlev Tamm (Universitetsavisen, 16. juli 2009). "Havde universitetet set anderledes ud uden Mogens Fogs indsats under ungdomsoprøret?"
Dobbelthed og stjernekvalitet. Af Morten Thing (Kritik, nr.194, december 2009, s.116-120)
En bog om Mogens Fog. Red. Elias Bredsdorff (Spektrum, 1991, 282 s.)


2. august 1990
Irak invaderer Kuwait (anledning til Operation Ørkenstorm i 1991).
Se:
Golfkrigen (Leksikon.org)
Golfkrigen (Denstoredanske.dk)
Gulf War (Wikipedia.org)
Imperialism and the Gulf war 1990-1991. By Lynn Walsh (Socialistworld.net, 1991/2003)
The Gulf War and the new world order. By Avishai Ehrlich (Socialist Register, 1992)
Løgne om Golfkrigen: Generalernes krig mod sandheden. Af Tom Christiansen (Socialistisk Arbejderavis, nr.127, 25. januar 1996)
Litteratur:
- Temanummer: Golfen og Vesten: Et slag for en ny verdensorden? (Vandkunsten, nr.5, januar 1991, 244 sider)14. oktober 1990
Den amerikanske komponist Leonard Bernstein dør i New York (født 25. august 1918 i Lawrence, Massachusetts).
Se:
Leonard Bernstein (Wikipedia.org)
The legacy of Leonard Bernstein. By Fred Mazelis (World Socialist Web Site, 24 November 2010). Review of Barry Seldes, Leonard Bernstein: The Political Life of an American Musician (University of California Press, 2009)
Leonard Bernstein’s tragedy. By Peter Drucker (Against the Current, No.144, January-February 2010). Review of Barry Seldes, Leonard Bernstein: The Political Life of an American Musician (University of California Press, 2009)
The Bernstein Files, 1-3. By Alex Ross (The New Yorker, August 10, 2009)
The legend of Lenny. By Alex Ross (The New Yorker, December 15, 2008)


22. oktober 1990
Den franske filosof Louis Althusser dør (født 16. oktober 1918, se denne)


2. november 1990
Den engelske regeringsleder, konservative Margaret Thatcher, træder tilbage og afløses af John Major.
Se:
- Linkboxen Bye Bye Maggie: Margaret Thatcher (1925-2013) (Modkraft Biblioteket)
Margaret Thatcher (Spartacus Educational)
Thatcherism (Wikipedia.org)
Thatcher og thatcherismen (Rødt! Marxistisk tidsskrift, nr.2a, 2013, 43 s.). Ekstranummer.
Thatcherism: a timeline. By John Rees (Counterfire, 8 April 2013)
Thatcher’s economic legacy. By Jane Hardy (Socialist Review, May 2013)
Thatcher saved their Britain, their privileges (Solidarity, Issue 283, 24 April 2013). Interview with Andrew Gamble, author of Thatcherism, The Free Economy and the Strong State (1988)
Capitalist decline: Thatcher in history. By Jack Conrad (Weekly Worker, Issue 958, April 18, 2013)
Did Thatcher’s economics save the country? By Adam Frew (International Socialist Group, 17 April, 2013)
Thatcher: there was no alternative (Michael Roberts Blog, April 9, 2013)
Thatcher behind closed doors. By Simon Basketter (Socialist Worker, Issue 2183, 9 January 2010)
Papers released under 30 year rule reveal full force of Thatcher’s fury. By Alan Travis and Owen Bowcott (The Guardian, 30 December 2009)
Thatcher can teach us. By Neil Davidson (Socialist Worker, Issue 2163, 8 August 2009). See Debate: How historic was Margaret Thatcher?, by Bob Fotheringham + Myths and reality of Thatcherism - a response, by Neil Davidson (Issue 2166, 29 August 2009)
Thatcher: thirty years on. By Terry McPartlan (In Defence of Marxism, 9 June 2009)
Margaret Thatcher: Architect of chaos. By Chris Bambery (Socialist Worker, Issue 2149, May 2009)
Thatcher’s bitter legacy. By Peter Taaffe (Socialism Today, Issue 128, May 2009)
Thatcher and the welfare state. By Sue Clegg (International Socialism, Issue 44, Autumn 1989)
The Thatcher years. By Bill Schwarz (Socialist Register, 1987, p.116-152)
Thatcherism and women: after seven years. By Elizabeth Wilson (Socialist Register, 1987, p.199-235)
Law and order, moral order: the changing rhetorics of the Thatcher Government. By Ian Taylor (Socialist Register, 1987, p.297-331)
Se også:
- Tidslinjen marts-april 1990 ovenfor om modstanden mod den britiske poll tax (kopskat).


28. december 1990
Dagbladet "Land og Folk" udkommer med sidste nummer (startede 5. maj 1921 som "Arbejderbladet", og 5.5.1945 som dagblad, organ for Danmarks Kommunistiske Parti.
Se: 5. maj 1945
Se også: Land og Folk (Wikipedia.dk)


Tilbage til forsiden af TidslinjenTidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Vi er en græshoppegeneration. Vi æder alt og efterlader intet.

Björn Nörgaard. Deadline 2. sektion 14.9.03.

Flere citater