Vi er flyttet! modkraft.dk2006

Tidslinje med progressive links til begivenheder i året 2006
31. januar 2006
Dansk Folkeparti får - i utilfredshed med DIIS-rapporten - gennemført forslag om et særligt Center for Koldkrigsforskning (CFKF) under ledelse af den sorte professor Bent Jensen. CFKF lukker 31.12.2010.
Se:
Center for Koldkrigsforskning (Wikipedia.dk)
Center for Koldkrigsforskning (site)
- Emne: Center for Koldkrigsforskning (Information.dk)
Polemik eller forskning? Af Leif Hermann (Modkraft.dk/Kontradoxa, 30. april 2015). Kritik af Bent Jensens spionanklager mod Gert Petersen i bogen Ulve, får og vogtere.
Koldkriger gentager beskyldninger om agentvirksomhed i ny bog. Af Ole Wugge Christiansen (Modkraft.dk, 25. februar 2014). Med links til anmeldelser af bogen Ulve, får og vogtere - den kolde krig i Danmark 1945-1991 (Gyldendal, 2014, 1.512 sider). Se kilder, forskning og litteratur på Den kolde krig i Danmark 1945-1991 (Gyldendal.dk) + uddrag fra bogen: ’Ikke en troværdig del af Vesten’ (Information.dk, 22. februar 2014)
Danmark gjorde selv op med fodnotepolitikken (Information.dk, 28. februar 2014). Interview med Thorsten Borring Olesen.
Intet belæg for, at fodnotepolitikken bragte Danmark i fare (Information.dk, 27. februar 2014). Interview med Poul Villaume.
Til afdansningsbal hos koldkrigsforskerne. Af Ulrik Dahlin (Information.dk, 14. januar 2011)
Danmark og Den Kolde Krig. Af Bent Jensen (Kronik i Jyllands-Posten, 14.01.11)
Debatten om professor Bent Jensens forskning. Af Kim Ingemann (Modkraft.dk, maj 2010). Samling af debat mellem Kurt Jacobsen, Morten Thing, Curt Sørensen og Bent Jensen.
Kommunismeforskning: Videnskab som moral og forklaring ud fra ondskab. Af Curt Sørensen (Modkraft.dk, 9. marts 2005)
Anmelderartikel af Bent Jens bog GULAG og glemsel: Ruslands tragedie og Vestens hukommelsestab i det 20. århundrede (Gyldendal, 2004). Oprindelig bragt i tidsskriftet Arbejderhistorie (pdf) (nr.4, december 2004, s.119-132)
Kommunismeforskning: Ond vilje som forklaring. Af Bent Jensen (Modkraft.dk, 9. marts 2005). Oprindelig bragt i tidsskriftet Arbejderhistorie (pdf) (nr.2-3, oktober 2005, s.99-101). Bent Jensen besvarer Curt Sørensens anmeldelse af "Gulag og glemsel".
Bent Jensens kommunismeforskning: slalomløb. Af Curt Sørensen (Modkraft.dk, 11. marts 2005). Oprindelig bragt i tidsskriftet Arbejderhistorie (pdf) (nr.4, december 2005, s.126-128). Genoptryk af Curt Sørensens anmeldelse af "Gulag og glemsel".
Kommunisme-forskning: Når høns skal vogte ræve ... Af Ole Wugge Christiansen (Modkraft.dk, 27. august 2004). "Bent Jensens forsimplinger ... og hans manipulationer og inkvisitoriske retorik sætter ham i bås med den stalinisme, han foregiver at bekæmpe."
Se også:
Bent Jensen-Foreningen (site)
- Tidslinjen 20 april 2010 om retssagen mod Bent Jensens udokumenterede påstande ("Dragsdahl-sagen").
- Tidslinjen 24. juni 2009 om PET-kommissionens beretning, med debat og kritik.
- Tidslinjen 30. juni 2005 om DIIS-udredningen Danmark under den kolde krig.
- Linkboxen Bent Jensens kolde krig (Modkraft Biblioteket)


4. februar 2006
Muhammed-krisen oven på Jyllands-Postens tegninger og Foghs politik eskalerer gennem demonstrationer i Mellemøsten og Pakistan. I Syriens hovedstand Damaskus sættes danske (og norske) ambassader i brand og søndag d. 5. nedbrændes ambassaden i Beirut, Libanon.
Se:
- Emnelisten Muhammed-tegningerne (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


4. februar 2006
Den amerikanske forfatter Betty Friedan dør i Washington, D.C. (født 4.2.1921 i Peoria, Illinois). Gav med bogen The Feminine Mystique (dansk: Farvel kvindesag?, 1964) grundlag for feministisk bølge, og dannede 1966 ligestillingsorganisationen NOW - National Organisation of Women, hvis formand hun var 1966-1970.
Se:
Betty Friedan (Wikipedia.org)
National Organisation of Women (Wikipedia.org)
The sexual solipsism of Sigmund Freud. Chapter 5, - i: Betty Friedan: The Feminine Mystique (1963; online at Marxists Internet Archive)
The making of the Mystique. By Elizabeth Schulte (SocialistWorker.org, February 28, 2013)
Fifty years since ’The Feminine Mystique’. By Suzanne Weiss (Green Left Weekly, Issue 951, January 31, 2013)
The problem that had no name. By Megan Behrent (International Socialist Review, Issue 84, June 2012). Review of Stephanie Coontz, A Strange Stirring: The Feminine Mystique and American Women at the Dawn of the 1960s (Basic Books, 2011)
Women on the Left: Betty Friedan. By Claire Green (International Socialist Group, February 24, 2012)
Obituary: Betty Friedan. By Liz Ross (Socialist Alternative, Issue 100, March 2006)
Betty Friedan and the radical past of liberal feminism. By Joanne Boucher (New Politics, No.35, Summer 2003, p.23-32]
A study of the Feminine Mystique. By Evelyn Reed (International Socialist Review, Vol.25, No.1, Winter 1964, p.24-27; online at Marxists Internet Archive). Review of Betty Friedan, The Feminine Mystique (W. W. Norton & Co., New York, 1963)
Se også:
The personal and the political: Literature and feminism. By Megan Behrent (International Socialist Review, Issue 92, Spring 2014, p.39-64)
Feminisme (Leksikon.org)


25. februar 2006
Komponisten Thomas Koppel dør (født 27.4.1944).
Se.
- Personlisten Thomas Koppel (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


5. marts 2006
Redaktør Kate Fleron dør, født 6. juni 1909, (se denne).11. marts 2006
Den tidl. serbiske præsident Slobodan Milosevic dør i Haag, Holland, anklaget ved krigsforbrydertribunal. (Født 28. august 1941).
Se:
Milosevic, Slobodan (Leksikon.org)
Slobodan Milošević (Wikipedia.dk)
Slobodan Milošević (Wikipedia.org)
Dossier - On Slobodan Milosevic. By Catherine Samary (International Viewpoint, Issue 380, July-August 2006)
Slobodan Milosevic: Architect of Yugoslav break-up. By Alan Thornett (International Viewpoint, Issue 380, July-August 2006)
Se også:
- Tidslinjen 25. juni 1991 om borgerkrigen i Ex-Jugoslavien.
- Tidslinjen 10. juli 1995 om Srebrenica-massakren.
- Tidslinjen 24. marts 1999 om NATO-krigen mod Serbien.
- Tidslinjen 17. februar 2008 om Kosovos selvstændighed.
- Tidslinjen 5. februar 2014 om demonstrationsbølge i Bosnien-Hercegovina.


1. maj 2006
100.000’er af emigrantarbejdere strejker og demonstrerer i USAs byer.
Se:
Renewing the traditions of May Day. By Sharon Smith (Socialist Worker [US], April 28, 2006)
Out from the shadows, into the streets: The new immigrant civil rights movement. By Justin Akers Chacón (International Socialism Journal, Issue 47, May–June 2006)
Se også:
The hidden history of US radicalism. By Megan Trudell (Internatioal Socialism, Issue 111, 2006, p. 49-81)


17. maj 2006

Landsdækkende demonstrationer mod regeringens velfærdsnedskæringer.
Se:
17. maj-bevægelsen – hvem var de ? (Socialistisk Information, juni 2006, nr. 206, side 3, pdf-fil)
Velfærdsbevægelsen 2006: Regeringen i defensiven og politiske protestaktioner genoplivet. - Vedtaget af SAP’s 23. kongres, 2. december 2006 (Socialistisk Arbejderpolitik, SAP)


2. juni 2006
Folketinget vedtager med stemmerne 86-61 at ophæve forbuddet med, at læger hjælper enlige og lesbiske kvinder med kunstig befrugtning (Lovforslag L 151).
Se:
L 151: Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Folketinget.dk)
Bekendtgørelse af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Retsinfo.dk)
Kunstig befrugtning (Wikipedia.dk)
Kunstig befrugtning (Denstoredanske.dk)
- Emne: Kunstig befrugtning (Information.dk)


20. juli 2006
Den britiske marxist og tidligere leder af Militant-tendensen Ted Grant, dør i London. (Født i Germinston, ved Johannesburg i Sydafrika, 9. juli 1913, se denne)


3. oktober 2006
Regeringens oplæg til nedskæringer i kommunerne giver opbakning til "Velfærd til alle"s aktionsdag, efter uger med forældre og pædagog-blokader, aktioner mv. 110.000 demonstreret ved Christansborg, 70.000 andre i landet. "Professionelle politiske balledemagere" (ikke "Socialistiske ballademagere"), if. statsministeren til Danmarks Radio samme dag..
Se:
Velfærd til alle


31. oktober 2006
Den britiske marxistiske skribent og journalist Peter Fryer dør (født 18. februar 1927). Mest kendt for som kommunistisk dagbladsrapporter at skrive øjenvidneberetningen om den ungarnske revolution, Hungarian Tragedy (1956) der skildrer den som en arbejderrevolution.
Se:
Peter Fryer (Wikipedia.org). Med link til online-værker.
Peter Fryer Internet Archive (Marxists Internet Archive). With some obituaries.
Peter Fryer: socialist journalist published by Index Books.
Peter Fryer (Spartacus Schoolnet)
A bibliography of the books and journalism of Peter Fryer (1927 - 2006). By Patrick J. Kearney (Scissors & Paste Bibliographies, 2008)
Peter Fryer (1929-2006). By Ken Coates (Revolutionary History, Vol.9, No.4, 2007)
Peter Freyer. By J.J. Plant (Revolutionary History, Vol.9, No.4, 2007)
Goodbye to a good comrade. By Charlie Pottins (randomPottins; November 01, 2006; blog)
Peter Fryer, 1927-2006: Chronicler of Hungarian Revolution (Workers Vanguard No. 883, 5 January 2007)


Se også:
- Emnelisten Ungarn 1956 om den ungarnske opstand i 1956 mod besættelse og stalinisme (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


Tilbage til forsiden af TidslinjenTidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
De to grundpiller er skattestop og bremsen på væksten i den offentlige sektor. Hvis stat, amter og kommuner ikke får flere penge, men økonomien fortsat vokser, vil den private sektor løbe fra den offentlige sektor. Det tager tid før effekten slår igennem. Men efter ti år vil den offentlige sektor kun være øget med 5%. Mens den private er blevet 20% større. Så opstår et nyt Danmark.

Claus Hjort Frederiksen. Venstrestrateg. Om VK-regeringens strategi. Børsen 16. februar 2004.

Flere citater