Vi er flyttet! modkraft.dkBesættelsen: begivenheder 1940-45

Emneliste med artikler om Besættelselsestiden’s vigtigste begivenheder og datoer, 9. april 1940 - 5. maj 1945, og lidt om eftertiden.Besættelsen 1940-45: Generelt
Besættelsen: Begivenheder 1940-45
Besættelsen: Personer & bøger


(siden revideret feb.2012)
Indhold
Besættelsen 1940
Tyskland angriber Sovjetunionen
Kommunistloven
Antikominternpagt-demonstrationerne
Sabotagen og væbnet modstandskamp 1942
Auguststrejkerne 1943
Frihedsrådet
Jødeaktionen
Folkestrejken 1944
Shellhuset bombes
Maj 1945
Efter maj 1945
Se også-links

Besættelsen 1940

9. april 1940: Tyske tropper besætter Danmark og Norge.
Se:
9. april 1940 og den tyske ”fredsbesættelse”. Af Niels Wium Olesen (Danmarkshistorien.dk)
Kongens og regeringens proklamation om Danmarks besættelse 9. april 1940 (Danmarkshistorien.dk)
Danmark besat den 9. april 1940 - Danmarks besættelse den 9. april 1940 (Youtube.com; 5 min.). Tysk propagandaopfattelse af besættelsen 9. april (dansk/tysk-tale). Inkl. oplæsning af teksten til "Oprop! Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk !"


Tyskland angriber Sovjetunionen

22. juni 1941 brast Hitler-Stalin-pagten, da Hitler-Tyskland angreb Sovjetunionen.
Se:
Operation Barbarossa (Wikipedia.dk)
Kommunisterne - Socialdemokratiets fjende nummer ét. Af Kalle Kühlmann (serie: Besættelse og klassekamp, 3) (Revolution, 26. januar 2016)
- 22. juni 1941: Da de danske kommunister blev arresteret (Arbejderen, 22. juni 2016)
Se også:
- Tidslinjen 23. august 1939 om Hitler-Stalin pagten (Modkraft.dk/Tidslinjen).’
Det mærkværdige kommunistparti. Af Ernst Dahl (Vindrosen, nr. 4, 1970, side 37-41). Indskannet på Modkraft.dk, oktober 2010.
’Det vil komme til en befrielseskamp’: Kommunisterne og ikke-angrebspagten 1939-41 (pdf). Af Lars Jepsen og Thomas Bindesbøll Larsen (Arbejderhistorie, nr.3, 2002, s.1-22)
Debatten om hammer, segl og hagekors (pdf). Af Jesper Jørgensen (Arbejderhistorie, nr.1, 2004, s.70-73)


Kommunistloven

22. august 1941 begår Den Danske Rigsdag grundlovsbrud og vedtager på nattemøde forbud med tilbagevirkende kraft mod kommunistisk virksomhed.
(Se også Tidslinjen 22. august 1941 og bruddet på Hitler-Stalin-pagten (se Tidslinjen 23. august 1939) (Modkraft Biblioteket)
Se:
Kommunistloven 22. august 1941 (Danmarkshistorien.dk) Med selve lovteksten.
Kommunistloven af 1941 (Denstoredanske.dk)
Justitsminister Søren Pind er helt skamløs. Af Niels Wium Olesen (Politiken.dk, 7. juni 2016). "Hvordan kan ministeren gøre Kommunistloven af 1941 til et forbillede?". Se også: Søren Pind på Grundlovsdag: Nogle gange er demokratiet nødt til at være militant (DR Nyheder, 5. juni 2016).
Årsdag: Politiets internering af kommunister var »europæisk kvalitetsarbejde«. Af Albert Scherfig (Modkraft.dk, 22. juni 2015)
Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft straks: Kommunistloven 70 år. Af Mogens Japsen (Skub, nr.2, august 2011, s.11-19). Artiklen er p.t. ikke online.
Den store dag. Af Carl Madsen (Arbejderen, 22. juni 2011). Uddrag fra Carl Madsens bog: Vi skrev loven (Stig Vendelkær, 1968)
Højforræderi. Af Leif Larsen (Information.dk, 29. maj 2007). "... er det 60 år siden, den skændige Kommunistlov blev vedtaget. Fra den ene dag til den anden blev medlemmer af et lovligt politisk parti jaget vildt."
Besættelsestiden og kommunistinterneringen (pdf). Af Ib Martin Jarvad (Arbejderhistorie, nr.3, 1995, s.33-42). "På baggrund af 3 bøger om politiet og interneringen af de danske kommunister diskuterer forfatteren retsstatens og demokratiets langsomme udvikling og befæstelse."
På sporet af kommunisterne: Politiets overvågning af DKP 1932-1941 (pdf). Af Torben Jano (Arbejderhistorie, nr.1, 1996, s.1-20)
Se også:
Vi blev reddet denne gang. Af Ragnhild Andersen og Helge Larsen. Med tegninger fra koncentrationslejre af Per Ulrich. Forord af Børge Houmann (Forlaget Tiden, 1945, 63 sider; online på Perbenny.dk)
Illegal bog: Begyndelsen af Aksel Larsens tale i Danske Toner (scroll ned) (Det Kongelige Bibliotek, webudstilling Illegale tryk)
"Med de første flyveblade og løbesedler, som DKP udsendte i sommeren 1941 som reaktion mod interneringen og den efterfølgende kommunistlov, der forbød partiet, udsendte DKP også den første illegale bog eller pjece: "Danske Toner". Det harmløse omslag dækkede over "Talen, som burde været holdt i Folketinget 20. August 1941" - talen, som Aksel Larsen som eftersøgt ikke havde mulighed for at holde i folketinget den dag det - uden større postyr i befolkningen - vedtog den grundlovsstridige kommunistlov."


Antikominternpagt-demonstrationerne

Antikominternpagten blev oprettet 25.11.1936 mellem det nazistiske Tyskland og Japan om bekæmpelse af Komintern (Kommunistisk Internationale) og Sovjetunionen. Diktaturlande som Spanien, Bulgarien mfl. havde tilsluttet sig, og 25. nov. blev pagten fornyet i Berlin med bl.a. tilslutning fra danske regering.
Sammenstødet mellem samarbejde og modstand. Af Anders Dalsager (Danmarks befrielse 5. maj 1945)
- 25. november 1941: Flyveblad: Antikominterndemonstrationerne. Øjenvidnet (Det Kongelige Bibliotek)


Sabotagen og væbnet modstandskamp 1942

Sabotage. Af Anders Dalsager (Danmarks befrielse 5. maj 1945)
BOPA: en modstandsorganisation under Danmarks besættelse 1940 - 1945 (site). Indeholder bl.a.: Læseforslag, Materiale, WW II, Besættelsen, Modstanden begynder, BOPA’s organisation, Organisations-diagrammerne, Modstandskampen, Befrielsen, Våbenfordelingen.
- om "Brandt" (BOPA-leder), se: Børge Thing: 18. april 1917
Modstandsbevægelsen på Vesterbro under 2. Verdenskrig (pdf). Af Erik Jensen (Demos Nyhedsbrev, nr.116, maj 2015, 38 s.). Specialudgave udarbejdet for Dokumentationsgruppen i Demos og udsendes i samarbejde med Vesterbro Lokalhistoriske Forenings Arkiv og 4. maj Initiativet ved 70-året for Befrielsen.
Frihedskæmpere hyldes med fakler og blomster. Af Ulrik S. Kohl (Modkraft.dk/Nyheder, 4. maj 2011). "Mindst 7.000 danskere blev dræbt i det blodbad, der går under navnet »Besættelsen«. ... Den tidligere BOPA-sabotør Per Mortensen er én af dem."
Med links til filmen "Bomben i Boyesgade" (sabotage mod radiofabrikken Always i Boyesgade på Vesterbro i marts 1945, på Facebook) + Mikkel Skov: Bomben i Boyesgade (Modkraft.dk, blog, 4.maj 2011)
Se filmen på YouTube.com: Bomben i Boyesgade, 7:01min.
Karl var aktiv i industri-sabotage (Amager Bladet, 4. maj 2010, s.28). Interview med Karl Chrisensen, tidl. Spaniensfrivillig og aktivist i KOPA/BOPA.
Se også:
Kategori:Modstandsgrupper fra Danmark (Wikipedia.dk)


Auguststrejkerne 1943

9. august 1943 begynder lokale generalstrejker, der udvides til lokale folkestrejker i provinsen, fra Esbjerg, Odense til Ålborg-områderne, hvor arbejderne rejser sig imod den nazistiske besættelsesmagt. Den danske regering går af, og den tyske besættelsesmagt indfører d. 29.8. militær undtagelsestilstand i Danmark. "Augustoprøret" indleder opgøret med samarbejdspolitikken under besættelsen.


Illustration: En sabotageaktion på havnen i Esbjerg 6. august førte til tyske repressalier og efterfølgende generalstrejke i byen.
(kilde: Danmark under besættelse og befrielse: Leksikon: 29. august 1943)
Se:
Indhold: Baggrunden - Esbjergstrejken - konfliktlinier - Strejkerne spredes - Kulminationen - Politisk humor - Hinsides politikken - Sabotage-spillet.
Augustoprøret - 70 år: Generalstrejke mod besættelse og samarbejdspolitik. Af Niklas Zenius Jespersen (Revolution, 27. august 2013)
Auguststrejkerne i 1943. Af Freddie Nielsen (International Socialisme, nr. 6, s. 23-30)
Besættelsen: Augustoprøret 1943. Af Jakob Heuseler (Faktalink, februar 2015)
Illustration: En sabotageaktion på havnen i Esbjerg 6. august førte til tyske repressalier og efterfølgende generalstrejke i byen (HBS: Danmark under besættelsen og befrielsen). Scroll ned.
Folkestrejken 1943 – det startede i Esbjerg. Af Lars Ulrik Thomsen (Kronik i Arbejderen, 26. august 2010)

18. august 1943: Generalstrejken i Odense indledes, udløst af tysk clearingmord. (Se liste over clearingmord på Wikipedia.dk)
Se:
Om... Augustoprøret 1943. Af Jørgen Thomsen og Claus Thøgersen (Historiens Hus, Odense). Intro til udstillingen:
Augustoprøret 1943 Samarbejde eller modstand? (Historiens Hus, Odense). "Da Odense gjorde modstand, og samarbejdspolitikken faldt" (Webudstilling bestående af 23 billedplancher fra udstilling i 2013 med tilhørende tekst ...". Opslag og omtale af udstillingen i Arbejderen: Sommerudstilling: Augustoprøret 1943 - samarbejde eller modstand?.

Da folkets vilje blev landets lov. Af Anton Nielsen (Dagbladet Arbejderen, 7.8.2003)
Generalstrejken under besættelsen i 1943 (LO’s historie; Billedserie-tema: Arbejdskampe)

Illustration: Tysk opråb om militær undtagelsestilstand i Danmark 29. august 1943.

Se også:
60-året for bruddet med besættelsesmagten (DR Nyheder, 29. august 2003). Med Overblik, Lyd/video & Links.
Litteratur:
29. august 1943: Hvad der gik forud, - og hvad der fulgte efter. Udgivet af Frit Danmark, 1943. 127 sider (Klammehæftet tryksag, 10 kr.)
Se også 29. juni 944 om Folkestrejkerne nedenfor.


Frihedsrådet

16. september 1943
Danmarks Frihedsråd, Frihedsrådet, dannes i lejlighed hos sproglærer Andersen-Harild Junior, Nørrebrogade 156 i København. Frihedsrådet var ledelse under Folkestrejken i 1944. Frihedsrådet 1945. Fra venstre: Ole Chievitz, Frode Jakobsen, Aage Schoch, C.A. Bodelsen, Børge Houmann, Mogens Fog, Hans Øllgaard, Arne Sørensen, Niels Banke og Erling Foss
Danmarks Frihedsråd (Wikipedia.dk)
Rådet udsender i november programpjecen Naar Danmark atter er frit om "ufortøvet og uindskrænket" genindførelse af demokratiet og retsopgør med tilbagevirkende kraft.
(Online fra udstillingen Illegale tryk, Montre 33, Det Kongelige Bibliotek, 1995)
Frihedsrådet – modstandskampens ledelse (Danmarks Radio, Befrielsen, baggrund)


Jødeaktionen

1. oktober 1943 begynder den tyske aktion mod danske jøder.
Se:
Jødeaktionen (Denstoredanske.dk)
Redningen af de danske jøder. Af Hans Kirchhoff (Befrielsen 1945)
Danske jøders skæbne (Holocaust uddannelse)
Redningen af de danske jøder (Wikipedia.dk)
Litteratur:
Jødeaktionen oktober 1943. Forestillinger i offentlighed og forskning . Af Sofie Lene Bak (Museum Tusculanums Forlag, 2001, 198 sider). Se omtale og indholdfortegnelse på forlagets site.
Se: Tidslinjen 1. oktober 1943


Folkestrejken 1944

Se:
- Linkboxen Folkestrejken 1944: Linkbox om Folkestrejken i København (26. juni - 4. juli 1944) (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


Shellhuset bombes

21. mart 1945 bombes Shellhuset i Kbh, og en række prominente fanger undslipper, bl.a. Mogens Fog.

Shellhuset (Wikipedia.dk)
Shellhuset (Denstoredanske.dk)
Shellhuset (Bopa Film på YouTube.com, 5:10 min.). Per Mortensen fortæller om Dagmarhus i 2009.


Maj 1945

Befrielsen (Danmarks Radio)
Frihedsbudskabet 4 Maj 1945. Med Johannes G Sørensen fra BBC: Af BBC’s udsendelse til Danmark. Fredag den 4. Maj 1945 kl. 20.30 - 21.00.
Danmarks befrielse den 4. maj 1945
Danmarks Frihedssang (YouTube.com; 6:23 min., med stillbilleder). Med Befrielsesbudskabet oplæst af Johannes G. Sørensen fra BBC, efterfulgt af sangen og tekst til Danmarks Frihedssang: [= "De fem forbande år"]. Tekst af Svend Møller Kristensen, melodi af Knud Åge Riisager, forfattet 1944, trykt første gang i det illegale Frit Danmark, januar 1945. Indspillet af Axel Schiøtz, 11. maj 1945 (gengivet på denne video).
Frihedsbudskabet. Af BOPA-film (YouTube.com; 7:05 min.). Personlig beretning om 5. maj 1945.
Se også:
4. Maj Initiativet, Vesterbro
"arrangerer hvert år det traditionsrige fakkeltog gennem Istedgade til minde om befrielsesaftenen 4. maj 1945". Site med artikler, billeder, videor etc.


Efter maj 1945

Befrielsesregeringen (Denstoredanske.dk)
Retsopgøret (Danmarkshistorien.dk, 24. februar 2012) + tema: Retsopgøret efter befrielsen (Danmarkshistorien.dk)
- Tema: Besættelsestiden i eftertidens lys (Danmarkshistorien.dk). Med kilder og links.
Danmarks befrielse 1945 – en mislykket revolution? (pdf). Af Niels Wium Olesen (Kontur, nr.18, 2008, s.29-44)
Fra krig til klassefred: DKP i 1945. Af Jørgen Lund (Socialistisk Arbejderavis, nr. 9, maj 1986, side 6)
Det mærkværdige kommunistparti. Af Ernst Dahl (Vindrosen, nr. 4, 1970, side 37-41; indskannet på Modkraft.dk, oktober 2010).
- Film: "Det gælder din frihed" af Theodor Christensen (Minerva Film, maj 1946, 102 min.; streamed på Filmcentralen). "Det mest forsinkede nej i Danmarks historie - lyder det om den danske regerings endelige frasigelse af samarbejdet med den tyske besættelsesmagt den 28. august 1943 i Karl Roos’ rytmiske, stilsikre speakertekst til vennen og kollegaen Theodor Christensens geniale redigering af filmoptagelser fra de fem forbandede år. Bestilt af Frihedsrådet og med premiere den 4. maj 1946 rejste filmen straks voldsom debat med sine skarpe kommentarer til den danske politik, der var ført umiddelbart før og i de første år af besættelsesårene."
Se også:
Besættelsestidens film.
(Streamede på Filmcentralen). "En samling af dokumentarfilm, der skildrer krigen, modstandskampen og den almindelige danskers hverdag. Nogle af filmene er lavet under eller lige efter Besættelsen, mens andre ser tilbage."


Se også:

Tidslinjen 4. maj 1985 (Overdøvelsen af Statsminister Poul Schlüter på Rådhuspladsen, Kbh.)
- Linkboxen Flygtninge 1943-1949, inkl. afsnit: Tyskerpiger.


Tyske soldater forlader København efter kapitulationen. I baggrunden ses Vestersøhus, hvor mange kendte personer boede under krigen. Det gjaldt en række ledende tyske sikkerhedspolitifolk, sortbørsfolk, der havde aftrædelseslejligheder, herunder Rudolf Nicolai. Læs mere: dobbeltdanmark.dk

Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Nødvendigheden af at skaffe stadig øget afsætning af produkterne jager bourgeoisiet ud over hele jordkloden. Det tvinges til at skaffe sig indpas overalt, at slå sig ned overalt, at knytte forbindelser overalt.

Karl Marx og Friedrich Engels. Det kommunistiske Manifest, 1848.

Flere citater