Vi er flyttet! modkraft.dk



Blekingegade-sagen - Bøger

Hvad mente de? Tidslinje 1963-1991 og materialer om den politiske og teoretiske udvikling i organisationerne bag sagen gennem 3 årtier.


Forord
Bøger
Film
Baggrundsmateriale og leksikaartikler
Tidslinje 1963-1991 : Fra KAK til Manifest-KA


Menu

Bog af Gabriel Kuhn
"Det handler om politik" af medlemmer af Blekingegadegruppen
"Blekingegadebanden" af Peter Øvig Knudsen
Andre bøger


Gabriel Kuhns bog om Blekingegadegruppen er nu udkommet på 3 sprog: Tysk, engelsk (amerikansk), og 25. september 2014 udkom en svensk udgave.

Nedenfor findes oplysninger om de enkelte udgaver, samt omtaler og anmeldelser.


Svensk udgave september 2014

Ran för revolutionen : Blekingegadegruppen inifrån. Av Gabriel Kuhn (red.). Koloni / Verbal, 2014, 240 s.

Den svenske udgave er udkommet i et samarbejde mellem Koloni Förlag og Verbal Förlag.

Bogen indeholder et indledende kapitel skrevet af Kuhn selv. Desuden ”Det handler om politik” skrevet af tre medlemmer af gruppen i 2009. Herefter følger et langt nyt interview med Jan Weimann og Torkil Lauesen, der uddyber Kommunistisk Arbejdskreds Kreds´s og Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppes politik. Det sker blandt andet med udgangspunkt i en diskussion om forskellen mellem ”Blekingegadegruppen” og grupper som RAF og Weather Underground, som engelske og tyske læsere kender langt bedre. Desuden er der en diskussion om den antiimperialistiske kamps situation i dag.

Omtaler

Tre frågor till Gabriel Kuhn om nya boken Rån för revolutionen.
"Under bokmässan i Göteborg släpper vi tillsammans med Koloni förlag boken Rån för revolutionen: Blekingegadegruppen inifrån, om de danska aktivisterna som rånade banker och gav pengarna till befrielserörelser. Vi ställde tre frågor till Gabriel Kuhn som sammanställt boken."

Rån för revolutionen (FIB / Kulturfront, 1. september 2014)
"Den så kallade Blekingegadeligan eller Blekingegadegruppen rånade värdetransporter och postkontor i Danmark under 1970- och 80-talet och skickade pengarna till befrielserörelser i tredje världen. Gruppen har på senare år uppmärksammats i böcker och tv-serier. Nu kommer för första gången aktivisternas egen berättelse."

Anmeldelser

Krönika #309. Rån för revolutionen. Av Staffan Jacobson. (Konst och Politik, 23 oktober, 2014)
"Till skillnad från Peter Øvig Knudsens rafflande deckarsuccé är detta en politisk bok. Den skingrar många missförstånd, som att gruppen skulle vara en isolerad terrorsekt. Tvärtom byggde de sin antiimperialism på en sofistikerad marxistisk analys och på ett brett solidaritetsarbete. Att de lyckades verka illegalt under 20 år med miljonbidrag till PFLP får nog anses vara en helt fantastisk insats. ’Blekingegadegruppen såg den ekonomiska och sociala skillnaden mellan världens rika och fattiga länder som kapitalismens största motsättning. Denna skillnad har inte försvunnit sedan 1970-talet.’"

Revolutionär kriminalitet. Av Benny Holmberg. (Tidningen Kulturen, okt 27 2014)
"Det intressanta med denna bok ”Rån för revolutionen” är, till skillnad från innehållet i boken Blekingegadeligan (2009, Peter Ovig Knudsen), att autentiskt få ta del av hur resonemanget konkret egentligen gick bland de direkt inblandade. Och man kan inte undgå att notera hur storvulet expansiva resonemangen är anlagda i den lilla gruppen. Det tycks som en genomgående regel för dessa revolutionskriminella är att ju mer isolerad gruppen blir och ju färre antal medlemmar den har, desto grandiosare och mer allomfattande och världsomspännande blir de storskaliga analyserna."

Revolutionärerna som blev bankrånare. Av Kaj Odelstål (alba.nu, 27/10 2014)
"En intressant del i boken är de diskussioner som förs angående användandet av våld i den politiska kampen. Om fienden använder sig av våld, skall vi då avstå från att använda våld?"..."De såg sig själva arbeta politiskt i en värld som var uppdelad i rika och fattiga länder. De demokratiska befrielserörelser som var antiimperialistiska och som inte hade valt den väpnade kampens väg skulle bli lätta att krossa för imperialistiska stater, som strävade efter att behålla imperialistiska strukturer i den tredje världen. Därför måste den väpnade kampen få allt stöd. Gruppen tog också stöd för sitt våldsanvändande i den danska motståndsrörelsens aktioner under den nazistiska ockupationen. Det var alltså rätt att i solidaritetsarbetet använda alla medel för att besegra imperialismen."

Blekingegadegruppen inifrån. Av Fredrik Edin. (Arbetaren.se, 17 oktober, 2014)
"Boken berör en rad intressanta frågeställningar. Om politisk organisering, om våld som politiskt medel, om huruvida ändamålen alltid eller aldrig helgar medlen, om revolutionära gruppers våld kontra det våld som är ett resultat av det kapitalistiska systemet. Inte minst handlar den om hur fan vi ska göra för att förändra världen."

Rån för revolutionen: Blekingegadeligan inifrån. Av Anders Svensson. (Svensson, 8 september, 2014)
"Boken är ett viktigt bidrag till vänsterns historieskrivning. Blekingegadegruppens perspektiv på global rättvisa är högaktuellt i en värld där de före detta kolonierna fungerar som den rika världens fabrik och klyftan mellan fattig och rik bara växer."


Amerikansk udgave august 2014

Turning Money into Rebellion: The Unlikely Story of Denmark’s Revolutionary Bank Robbers. Redigeret af Gabriel Kuhn. Udgivet af PM Press/Kersplebedeb, 2014, 240 s., ill.

Bogen indeholder et indledende kapitel skrevet af Kuhn selv. Desuden ”Det handler om politik” skrevet af tre medlemmer af gruppen i 2009.
Herefter følger et langt nyt interview med Jan Weimann og Torkil Lauesen, der uddyber Kommunistisk Arbejdskreds Kreds´s og Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppes politik. Det sker blandt andet med udgangspunkt i en diskussion om forskellen mellem ”Blekingegadegruppen” og grupper som RAF og Weather Underground, som engelske og tyske læsere kender langt bedre. Desuden er der en diskussion om den antiimperialistiske kamps situation i dag.
Bogen kan købes hos det amerikanske forlag PM Press til $ 19,95 + porto eller i større engelske netboghandler.
Mere om bogen på Snylterstaten.dk eller Modkraft.

Uddrag online:
Contents
Foreword: Craftsmen of World Revolution af Klaus Viehmann
Forordet i dansk version kan ses på Modkraft eller Snylterstaten.dk

Omtaler: Podcast: Gabriel Kuhn: Turning Money into Rebellion. (Stand Up Fight Back Podcast, November 19, 2014)
"Today we welcome Gabriel Kuhn, author of "Turning Money into Rebellion: The Unlikely Story of Denmark’s Revolutionary Bank Robbers" from PM Press."..." We talk about the political analysis of these revolutionaries, of the importance of their story for present day organizing, and why the bank robbers themselves are speaking out now." (Podcast time: 1:05:12)

Denmark reacts to Turning Money into Rebellion (Kersplebedeb, 29 August 2014)
"International recognition is not the only aspect of interest for the Danish media, however.Turning Money into Rebellion also includes the first extended interview with key members of the group in twenty years. While the conversation mostly focuses on political analysis, revolutionary practice, and the prospects of socialism, Danish journalists have covered almost exclusively the parts addressing criminal activities."
Blekingegadebanden: Vi havde måske stoppet efter afhøring. Af Kim Kristensen (Information, 7. august 2014)
Nye svar på seks uløste mysterier om Blekingegadebanden. Af Poul Høi (Berlingske Tidende, 6. august 2014)
»Hvorfor kom PET aldrig efter os?« Af Poul Høi (Berlingske tidende, 5. august 2014)
Blekingegadegruppen får internationalt gennembrud med ny bog. Af Rune Eltard-Sørensen (Modkraft.dk, 31/7 2014)

Anmeldelser

Ny bog om Blekingegadegruppen. (Internationalt forum, december 2014)
"Gruppen havde en talemåde der lyder: Solidaritet er noget du kan holde i hænderne. Ifølge gruppen var det ikke nok med antiimperialistisk retorik. Solidariteten må have konkret materiel form, det kan være pengegaver, våben, tøj osv. For at nå det mål røvede de banker og pengetransporter og indsamlede tøj til Afrika og lavede loppemarkeder. Men hvor de måske kunne samle en halv million kroner ind gennem et års hårdt legalt arbejde, kunne de ved bankrøverier få fingre i mange millioner på få timer!"

Gabriel Kuhn (ed): Turning Money into Rebellion: The Unlikely Story of Denmark’s Revolutionary Bank Robbers. Reviewed by Joshua Moufawad-Paul (The Marx and Philosophy Review of Books, 9 September 2014)

Review of "Turning Money Into Rebellion". By Joshua Moufawad-Paul (M-L-M Meyhem, september 10, 2014)
"In such a context, whatever we might think of the theory and practice of such people, the publication of books like Turning Money into Rebellion are important because they provide a voice for the people who sacrificed decades of their lives attempting to bring a better world into existence. Effectively silenced by the mainstream narrative, forced to witness distorted depictions of their actions and beliefs, books that attempt to tell their story according to the way they saw the world allow us to recapture aspects of that revolutionary heritage the culture industry generally suppresses."

Book Review: Turning Money Into Rebellion. (The Partisan, No.55, Revolutionary Communist Party, Canada, sept. 5, 2014
In French: Compte-rendu de lecture: Turning Money Into Rebellion (Partisan, No.55, Parti Communiste Revulutionaire, sept. 5, 2014)
"... is a gripping snap-shot into a unique period of anti-imperialist struggle in the 1960s-1980s. At some places it reads as a political thriller; it’s engaging from the first page to the last. Focused on the so-called “Blekingegade Group,” a small band of undercover revolutionaries in Denmark who committed a large number of robberies so as to funnel money to armed anti-imperialist movements in the third world, the book is significant in that it examines the ways in which committed revolutionaries in that period attempted to support what they believed to be the advent of world revolution."

Turning Money into Rebellion edited by Gabriel Kuhn reviewed part 1. By Leading Light (LLCO, Aug 23, 2014)
Turning Money into Rebellion edited by Gabriel Kuhn reviewed part 2. By Leading Light (LLCO, Sep 14, 2014)
Turning Money into Rebellion edited by Gabriel Kuhn part 3. By Leading Light (LLCO, Sep 21, 2014)
"Revisionism, the abandonment of real revolutionary science, has led the so-called “left” into insignificance and irrelevance. The M-KA embraced a more advanced political economy in its effort to understand global class. They embraced more advanced understanding of imperialism. And they embraced a more advanced practice than other First World movements at the time. Like ourselves, the M-KA rejected dogmatic orthodoxy of First Worldism without falling into liberalism and wishy-washy movementarianism. In their context, they avoided both the dogmatism and liberalism that are so prevalent in the First World so-called “left.” The M-KA continued to maintain their correct orientation toward the Third World even to this day."


Tysk udgave opktober 2013

Bankraub für Befreiungsbewegungen : Die Geschichte der Blekingegade-Gruppe. Redigeret af Gabriel Kuhn. Unrast-Verlag, Münster, Oktober 2013, 230 s.

Gabriel Kuhn er bosiddende i Sverige, og bogen består af 4 hoveddele: 1. En kort beskrivelse af gruppens historie. 2. En let forkortet version af "Det handler om politik". 3. Et næsten 100 sider langt interview med Torkil Lauesen og Jan Weimann, om en bred vifte af emner, den teoretiske udvikling i KAK, KUF og KA, det praktiske solidaritetsarbejde, den kriminelle praksis, om samarbejdet med og forhold til andre organisationer, om udviklingen i verden siden og de revolutionære perspektiver. 4. Desuden er der optrykt en række tekster fra både KAK og KA. Bogen har et forord af Klaus Viehmann, der i 70’erne var medlem af den tyske 2. juni-bevægelse og efter anholdelse i 1978, sad 15 år i fængsel.

Kan købes direkte hos Unrast-Verlag for 14 € + forsendelse. Indholdsfortegnelse

Anmeldelser:
Befreiung durch Bankraub? Von Ronja Morgenthaler (iz3w - informationszentrum 3. welt, Ausgabe 341, Märts/April 2014)
"Identifizieren kann man sich mit den Überzeugungen und den Zweck-Mittel-Relationen der Gruppe heute wohl kaum. Und doch hat die Geschichte der Blekingegade-Gruppe nicht nur historischen Wert. Es geht, wie die Mitglieder der Gruppe es formulieren, um die Gretchen-Frage politischer Aktivität: Was tun? Der Zeitgeist ist heute ein anderer als in den 1970ern und Gewalt als Mittel zur revolutionären Befreiung ist aus guten Gründen alles andere als populär. Aber die Notwendigkeit zur politischen Aktion ist ebenso dringlich."

Soliparty? Bankraub! Die Blekingegade-Gruppe und ihr „Finanzierungskonzept“ für die Linke. Von Sebastian Kalicha (Direkte Aktion, 221, Januar-Februar 2014)
"Die Ausführungen zur „Schmarotzerstaatentheorie“ und die Frage nach dem revolutionären Potential der Arbeiterklasse in unterschiedlichen Teilen der Welt sind ebenfalls Themen, die zu diskutieren in syndikalistischen, sozialistischen und anarchistischen Kreisen auch heute noch spannend ist."

„Solidarität ist etwas, das ud in der hand halten kiannst". Gabriel Kuhns Buch „Bankraub für Befreiungsbewegungen“. Von Andi Pavlic. (Malmoe on the web, 31.01.2014)
"Fazit: Das Buch ist ein interessanter Beitrag zur Geschichte der radikalen Linken und deren damaligem Analyseraster und der politischen Stimmung. Es verweist auf einen Punkt, der sich auch gegenwärtig nicht ausblenden lässt: das globale Wirtschaftssystem mit seinen Profiteur_innen und Benachteiligten. Was zur Frage führt: Was will eine solidarische radikale Linke heute in der Hand halten …? "

(Leckeres Buch) Dänemarks politische Bankräuber. Von Peter Schaber-Nack (Lower Class Magazine, 15. Januar 2014)
"„Bankraub für Befreiungsbewegungen“ dokumentiert diese Geschichte sehr umfassend. Mit Zeugnissen von Mitgliedern, rückblickenden Darstellungen und Analysen und "..."einem äußerst klugen Vorwort von Klaus Viehmann, der ja auch selber schon mal in einer Organisation war, die das Gelesene nicht nur in Flugblättern verwurstet wieder ausspuckt, sondern auch ernst genommen hat."

Bankraub für die Dritte Welt. Von Niels Seibert (Neues Deutschland, 08.01.2014)
"Im Buch werden erstmals ausgewählte Texte und Dokumente in deutscher Sprache veröffentlicht, außerdem ein Interview mit zwei Gruppenmitgliedern, in dem auch aktuelle Fragen diskutiert werden. Das Buch rückt die Debatte um das privilegierte Leben in den imperialistischen Ländern auf Kosten der Unterdrückten in der Dritten Welt in die Gegenwart: »Die globale Ungleichheit ist immer noch der deutlichste Widerspruch des Kapitalismus. Die Produktion mag sich in die Dritte Welt verlagert haben, aber die Profite fließen immer noch in die Metropole«,..."

Bankraub im Namen des Antiimperialismus. Von Kim Son Hoang (Der Standard, 26. November 2013)
"Für sein im Oktober erschienenes Buch ’Bankraub für Befreiungsbewegungen’ konnte Gabriel Kuhn aber mit Torkil Lauesen und Jan Weimann sprechen. Der österreichische Schriftsteller will den Fall der Blekingegade-Gruppe über Dänemark und über das engere linke Milieu hinaus bekannt machen. Im Interview reden Lauesen und Weimann vor allem über ideologische Feinheiten, aber auch über das Leben als KAK-Mitglied: ’Wir fühlten uns der Organisation sehr verpflichtet. Man stand rund um die Uhr zur Verfügung. Wenn du gebraucht wurdest, tatest du ohne zu zögern das, was zu tun war.’"

Gegen linke Luftkissen. Von Markus Mohr (Junge Welt, 23.11.2013)
"Für sein Buch führte Herausgeber Kuhn mit den beiden Gruppenmitgliedern Torkil Lauesen und Jan Weimann ein langes Interview über die Perspektiven sozialistischer Politik, damals wie heute. Nebenbei entfaltet er ein hierzulande bislang völlig unbekannt gebliebenes Szenario aus dem großen Puzzle der antiimperialistisch-internationalistischen Linken in Westeuropa von den 60er bis zu den 80er Jahren. Hier zeigt sich wieder einmal, daß es gerade die oft als Sektierer, Putschisten und ähnliches verleumdeten Maoisten waren, die immer für eine Überraschung gut waren."


Det handler om politik. Af Niels Jørgensen, Torkil Lauesen og Jan Weimann (Tidsskriftet Social Kritik nr. 117, februar 2009, s. 4-61, Tema: Blekingegade – 20 års dobbeltliv). Den kan nu læses både på Kontradoxa og på sitet snylterstaten.dk, hvor teksten er opdateret af forfatterne, bl.a. med et helt nyt afsnit om Peter Øvig Knudsens beskyldninger om terrorforbindelser og konspirationsteorier. Desuden er der kommentarer til filmen Blekingegadebanden.
Artikel skrevet af medlemmer af KA og Blekingegadegruppen, som et svar på de mange fordrejninger og forkerte påstande, der har været fremme i medierne i kølvandet på bl.a. Peter Øvig Knudsens bøger. Forfatterne sætter den kriminelle praksis ind i sammenhæng med deres politiske linje og den globale virkelighed i 1970’erne og 1980’erne. Artiklen falder i tre hoveddele: 1. Vores teori, praksis og samarbejdspartnere. - 2. De kriminelle aktiviteter og retssagen. – 3. Moral og politik. Omfattende litteraturliste og noteapparat. Tidsskriftet kan købes hos Social Kritik. Pris 110 kr. + evt. forsendelse.

Omtale:

En tidskrift av de som inte gjort avbön. Af America Vera-Zavala (Flamman, 11/06-09)
"På 58 mycket välskrivna sidor hinner Niels Jorgenssen, Torkil Lauesen och Jan Weiman berätta, ifrågasätta och kontextualisera historien om de mest framgångsrika bankrånen i dansk historia."..."Det är en text skriven av en grupp vänsteraktivister som inte har tagit avstånd. Som fortfarande är vänster, som säger: Så tänkte vi då, hade vi haft all den livserfarenhet vi har nu kanske vi hade agerat på ett annat sätt. För kravet på avståndstagande har som mål att få oss att ta avstånd från drömmar och visioner. Den här texten är en representant för rösten inifrån som säger: Jag agerar, jag drömmer, jag tror på en annan världsordning."

”Bättre än att skramla med insamlingsbössor” Af Åsa Linderborg (Aftonbladet, 25/3 2009)
"Den 60 sidor välskrivna essän, som varken är ett försvarstal eller en avbön, är ett sällsynt initierat och medvetet diskussionsunderlag om den antiimperialistiska rörelsens strategival och moraliska dilemman."

Opgør med fortidens synder. Af Peter Nielsen (Information, 20. marts 2009)
"For nylig forsøgte så tre af bandens medlemmer, (...), i et halvtredssiders langt indlæg i tidsskriftet Social Kritik at generobre deres egen historie. Hensigten var at modsige den sandhed om Blekingegadebanden, som fremgår af Øvigs bøger og at nedtone terroren til fordel for at tale om dem som kriminelle i en politisk kamp. Som en slags Robin Hood, der røvede penge fra de rige kapitalister og gav pengene til frihedsbevægelser i den tredje verden, først og fremmest PFLP. De tre kan af gode grunde, (...), påvise svagheder og upræcise detaljer i Øvigs bøger, men det centrale i deres lange indlæg er bestræbelsen på at relativere egne ugerninger og at sætte dem ind i en politisk sammenhæng, hvor målet helliger midlerne."

De ubesvarede spørgsmål i Blekingegade. Interview med Peter Øvig Knudsen af Ulrik Dahlin (Information 20. marts 2009)
"Trods bøgerne, teaterstykke og nu en dokumentarfilm er der stadig meget, som offentligheden mangler at få svar på - både om banden og om myndighederne, siger Peter Øvig Knudsen"

Anmeldelse af Social Kritik nr. 117. Af Birgitte Rahbek (Birgitte Rahbeks hjemmeside, marts 2009)
"Fordi de kædede den palæstinensiske kamp sammen med gemene forbrydelser og til sidst mord på en politibetjent, skadede de solidaritetsarbejdet meget mere end den zionistiske lobby eller den israelske efterretningstjeneste Mossad som i årtier har haft frit spil i Danmark."

Peter Øvig afviser kritik fra Blekingegadebanden. Af Kjeld Hybel (Politiken 26. feb 2009)
"...det jo oplagt at spørge forfatteren, om kritikken vil få ham til at rette noget i kommende oplag af værket. ’Nej’, svarer Peter Øvig. ’De store væsentlige kritikpunkter – om forholdet til andre terrorgrupper i Europa – har jeg diskuteret i årevis med det medlem af Blekingegadebanden, som jeg kalder ’Stemmen’. Vi har lange aftener og nætter diskuteret og været meget uenige om bandens relation til PFLP (den palæstinensiske befrielsesfront, red.). Så indvendingerne kommer ikke bag på mig. Det har jeg forholdt mig til allerede inden, jeg skrev min bog’.

"Blekingegadebanden burde mande sig op". Interview med Peter Øvig Knudsen af Karoline A. Markholst (Berlingske Tidende, 25. februar 2009)
"De skal have point for faktisk at skrive om deres syn på mange af elementerne. På den anden side fører læsningen bare til, at man forstår, at de stadig går ind for de handlinger, de foretog sig, siger Peter Øvig Knudsen, der mener, at de burde finde deres indre mænd frem: - Det ville tjene dem som mænd af ære, hvis de stod inde for deres kriminalitet og tog ansvar. Det er svært helt at tage dem alvorligt" "Nu har de brugt halvandet år på at granske bogen. Heldigvis er det kun småfejl og forkerte detaljer, de har fundet."

Blekingegade: Vi ville lave det perfekte kup. Af Carsten Andersen (Politiken 25. feb 2009)
Detailleret gennemgang af indholdet i artiklen, specielt omkring gruppens kriminelle aktiviteter.


Ny udgave udkom 4. november 2008

Peter Øvig Knudsen: Blekingegadebanden, Samlet udvidet udgave, Gyldendal 2008Blekingegadebanden. Af Peter Øvig Knudsen. Gyldendal, 2008, 1. samlede udgave. 939 sider, illustreret (nogle i farver), indbundet, ISBN: 978-87-02-07363-8. Opstilling i folkebiblioteker: 34.31

Ny samlet udgave af 2 bindsværket fra 2007 (se nedenfor) Der er tilføjet nogle enkelte nye historier, bl.a. om Mossad og Lyngby 83-affæren. Endelig er der tilføjet en kildefortegnelse, et stikordregister, nogle få tekster fra Kommunistisk Orientering, Ungkommunisten og Manifest samt en lang række dokumenter fra politiets arkiv, der blev fundet i gruppens lejlighed i Blekingegade 2 (ca. 90 s.)


Blekingegadebanden : den danske celle. Af Peter Øvig Knudsen. Gyldendal, 2007, Bind 1. 2007. 434 sider, illustreret (nogle i farver) ISBN: 978-87-02-04369-3. Opstilling i folkebiblioteker: 34.31
På baggrund af politiets arkiver om sagen og samtaler med centrale aktører skriver Peter Øvig historien om Blekingegade-gruppen. Bind 1 omfatter KAK-historien frem til splittelsen i 1978.
Kildeliste til bogen findes på oevig.dk. Her findes også links til anmeldelser og interviews i aviser, radio og tv med Peter Øvig Knudsen om bogen.
Stikordsregister til Peter Øvig Knudsen: "Blekingegadebanden" bind I (Den danske celle). Det stikordsregister, der mangler i Peter Øvigs bøger. Det er lavet af CykelKurt (cykelkurt.com).

Interviews:
- Carsten Andersen: Interview med Peter Øvig: To år med Blekingegadebanden. (Politiken, 17/3 2007)
”Forfatteren Peter Øvig Knudsen har brugt de seneste to år på at skrive historien om Blekingegadebanden, der udkom i torsdags. De to år har været fyldt med alt fra tvivl til begejstring og nervøsitet.”
- Anita Brask Rasmussen: Voldens slidske (Information, 9. marts 2007)
"Historie. Hvad er det, der for nogle, får en sag til at være så vigtig, at det legitimerer vold. Det er den fascination, der driver Peter Øvig Knudsen. Det evigt aktuelle dilemma for aktivister, om så de er modstandsfolk, Palæstina-sympatisører eller Ungdomshusbrugere."
Uddrag:
- s. 149-178: Verdensbanken(1970)
- s. 298-314: Kønnenes kamp (1977-78)
Anmeldelser og debat:
"Blekingegadebanden - den danske celle" (pdf-fil - Demos nyhedsbrev nr. 93, sommeren 2007, s. 20)
Anmeldelsen indeholder nogle korrektioner til konkrete begivenheder i bogen.
- Andreas Bülow: Anmeldelse af "Blekingegade-banden 1, den danske celle" (Socialistisk Standpunkt, 30. maj 2007)
“Blekingegade-bandens mest afgørende fejl – som gik igen, hos de bevægelser de støttede i den tredje verden – var at de erstattede den marxistiske forståelse af arbejderklassen som den afgørende kraft for samfundsforandring, med troen på at en lille gruppe heltemodige aktivister kan klare ærterne. Det er en af de problematikker, som Øvigs bog åbner op for en diskussion af.”
- Nicolai Bentsen: Boganmeldelse: Den danske celle. (Socialistisk Information, nr. 218, maj 2007, s.14-15, PDF-fil)
"Det er historien om kidnapninger, bankrøverier, PFLP, Rote Arme Fraktion, PET og Mossad. Men det er også historien om, hvad der kan ske, når politiske aktivister isolerer sig fra omverdenen." ... "Det er [...] ikke tilfældigt, at det netop var folk fra KAK/KA – og ikke en af de mange andre erklærede revolutionære grupperinger på den danske venstrefløj – der begik bankrøverier og endte med at slå en dansk politibetjent ihjel. Bankrøverierne og drabet var en direkte konsekvens af ’snylterstatsteorien’."
- Jon Rognlien: Bestikkelse og terror : Blekingegadebanden – maoistisk terrorcelle i det dejlige land (Kaderprosjektet, april 2007)
"Gotfred Appel fikk imidlertid tidlig trøbbel med Kina. Han utviklet en original teori – kanskje det eneste originale bidrag til maoistisk teori fra Skandinavia – om hvorfor den vestlige arbeiderklassen ikke reiser seg til kamp. Arbeiderne i disse ”snylterstatene” er bestukket og har utviklet seg til et arbeideraristokrati. Det finnes ikke håp om at det skal oppstå noen revolusjon i slike land, derimot vil den komme gjennom frigjøringen av den tredje verden, som snylterstatene er avhengige av. Når det materielle grunnlaget svikter i Vesten, da vil også arbeiderklassen her våkne opp."
- Bente Hansen: Mossad og Blekingegade. (Salt, nr. 2, april 2007, s. 28 - ikke online)
"Forfatteren har, navnlig i interviews, gjort alt, hvad hvad han kunne, for at gøre gruppen ’til en integreret del af venstrefløjen’, men sjovt nok viser hans fremstilling i bogen det modsatte: Fra den tid, hvor det virkelig bliver en aktiv gruppe (omkring 1969-70 lukker den sig totalt om sig selv og sine aktiviteter og trækker sig helt væk fra den venstrefløj, hvor den næppe havde haft et solidt fodfæste. Gruppen mørklægger sig selv, og dens kontakt til venstrefløjen er nul. Den nærer angiveligt en dyb foragt for ’venstredynen’, hvis man skal tro forfatteren."
- Freddie Nielsen: Boganmeldelse: Blekingegadebanden - den danske celle (Socialistisk Arbejderavis, nr. 267, april 2007)
"Selv om bogen er skrevet af en journalist og dermed lider af manglende kilder, og selv om den mange steder er lidt vel sensationspræget, er der gjort et reelt forsøg på at give et billede af baggrunden fra Kommunistisk Arbejdskreds (KAK), der opstod med bruddet mellem Sovjetunionen og Kina i 1963."
- Thomas Warburg: De maoistiske bankrøvere (Arbejderen, 20/3 2007)
”Skal vi skride til handling eller bare lade det blive ved snakken? Helliger målet altid midlerne? Arbejder vi i en lukket sekt? Bogen om Blekingegadebanden vækker til debat.”
- Kirsten Jacobsen: "Den danske celle. Blekingegadebanden 1" (Journalisten, marts 2007)
"Uhyggeligt spændende. Medoplevende og superdetaljeret. Mageløst veldisponeret. Nøgtern og nuanceret. Uhysterisk og med stor psykologisk indsigt – og det deraf følgende udbytte for læseren."
Kommentarer:
- Ole S. Larsen: PET`s "nyttige idioter" (Arbejderen, 9. juni 2007)
"Det borgerlige, antikommunistiske fremstød retter ikke hovedstødet så meget mod de isolerede ’maoistiske bankrøvere og politimordere’, men snarere mod hvad de kalder ’kommunistiske ditto’, for Blekingegade-folkene kom jo fra en ’kommunistisk arbejdskreds’, som venstre-opportunisten Gotfred Appel kaldte sin gruppe." "Det er muligt, at den venstreopportunistiske Blekingegade-gruppe kan kaldes ’maoistisk’, ’rød’ eller ’venstreorienteret’, men deres klassemæssige baggrund er den samme som RAF`s, (Ulrike Meinhof og andre), som bagmændene til 11. september (Osama bin Laden med flere) og London-bomberne (den 7. juli 2005), nemlig middelklasen (mellemlagene) og den kapitalistiske overklasse. Ingen af dem kommer fra arbejderklassen."
- Henrik Hansen: Blekingegadebanden (Rasmus Modsat, 3. april 2007)
"Dog husker jeg en del diskussioner om ideen med, at det danske proletariat havde forrådt sig selv og ganske svigtede den internationale solidaritet og verdens revolutionen. Vor konklusion var dog at vi, revolutionens bragende fortrop, skulle ud og vække masserne, hæve den røde fane og ryste kapitalismens og reformismens kæder af. Jeg tror, jeg egentlig godt forstod KAK’s holdning med at det ikke nyttede noget, at revolutionen måtte starte et andet sted. Der var vist også noget med et Lenin citat om Danmark som kapitalismens museum, men heldigvis tog vi jo ikke altid alle citater lige alvorligt. Så vi bevarede troen på den danske arbejderklasse."
- Anders Fenger: Terrorspøgelset går igen inde på Politigården. (Arbejderen, 29/3 2007)
"I sin iver ramler Per Øvig`s korthus miserabelt sammen, da han forsøger at koble tyske Rote Arme Fraktion og ’Sjakalen’ Carlos sammen med danskerne. Faktum er (som der også står i bogen) at PFLP ikke ville have noget med RAF at gøre, og sendte de håbefulde og ukontrollable anarkister hjem fra træningslejre i Syrien og PFLP. Og selv KAK (Kommunistisk Arbejdskreds) tog midt i 1970`erne afstand fra den blinde terror, som RAF udførte."

Alle de større aviser har bragt omtaler og anmeldelser af bogen, men er ikke tilgængelige på nettet uden betaling eller er det kun for en kortere periode. Disse kan ses gratis på Infomedia via et folkebibliotek. Søg på Blekingegade og Øvig.

Peter Øvig Knudsen: Blekingegadebanden : Den hårde kerne, Bind 2, Gyldendal 2007Blekingegadebanden : Den hårde kerne. Af Peter Øvig Knudsen. Gyldendal, 2007, Bind 2. 526 sider, illustreret (nogle i farver) ISBN: 978-87-02-05906-9. Opstilling i folkebiblioteker: 34.31
Bind 2 omhandler tiden fra M-KA’s dannelse i 1978 og frem til domsafsigelsen i 1991. Hovedvægten er lagt på gruppens kriminelle aktiviteter og internationale forbindelser til PFLP.
Stikordsregister til Peter Øvig Knudsen: "Blekingegadebanden" bind II (Den hårde kerne). Det er lavet af CykelKurt (cykelkurt.com).

Uddrag:
- s. 53-76: Lejligheden (1989)
- s. 516-523: Tidsliste
Anmeldelser og debat:
- Ulrik S. Kohl: Blekingegadebanden: gangstere eller guerillaer?. (Det Ny Clarté. Nr. 6, 2008) - ikke online p.t.
”Et provokerende spørgsmål er om venstrefløjen i en modløs, individualistisk og fremmedfjendsk tid som vores kan lære af Blekingegadebandens ihærdighed, professionalisme og konsekvente internationale solidaritet? For beretningen om banden rummer også en succeshistorie. Støtten til PFLP bidrog til at palæstinenserne kunne tilkæmpe sig en position som et folk med anerkendte rettigheder – undertrykte, javist – men hverken glemt eller overset. PFLP var dengang (og er det i dag) den vigtigste repræsentant for den demokratiske venstrefløj i Palæstina. For progressive tilhængere af det palæstinensiske folks ret til selvbestemmelse, var det dengang indlysende rigtigt at støtte PFLP med penge og våben. Sådan er det også i dag. Hvad der til gengæld er anderledes i dag er det politiske klima i Danmark. Styrkeforholdet mellem højre og venstre i dag er sådan at når Statens Kunstfond kalder Blekingegade-affæren for bizar så er det underforstået at det også er selve venstrefløjens forestilling om socialistisk revolution i Danmark og verden, der bliver anset som bizar. Venstrefløjens frihed til at bevæge sig i de nødvendige kampe i samfundet er indskrænket voldsomt af højrefløjens offensiv. Derfor er det værd at huske at frihed ikke er noget man får forærende, men noget der skal erobres.”
- Benjamin Egerod: Blekingegadebanden - Hårdkogte terrorister eller opofrende idealister? (Arbejderen, 2. februar 2008)
"Bogen Blekingegade-banden vol. 2 skaber debat. Men ingen omtaler, at Israels efterretnings-tjeneste Mossad hyrede folk i Danmark til ligeledes ulovlige op-gaver, bare med modsat fortegn"
- Anton Nielsen: Hold øjne og ører åbne - der er ugler i mosen (Arbejderen, 25/1 2008)
Forfatteren ser på de fornyede krav om en undersøgelse af Blekingegadesagen efter udgivelsen af Øvigs bog i sammenhæng med sagerne mod foreningen Oprør og tøjfirmaet Figthers and Lovers, der er kommet i kølvandet på skærpede terrorlove og øgede beføjelser til PET. Han mener, at det var ”et klart forsøg på at slå venstrefløjen i hartkorn med bandens forbryderiske handlinger, på trods af at banden politisk og ideologisk var totalt isolerede fra alle andre på den daværende venstrefløj. De var snarere at sammenligne med Konservativ Ungdom - KU - i deres første fascistiske periode i 30`erne og 40`erne.” (Se i øvrigt Irene Clausens kommentar i Arbejderen d. 31/1-2008)
- Michael Hansen: Biluheld og Blekingegade-banden (Arbejderen, 19/1 2008) ”Ét biluheld kan være en tilfældighed, men to påkalder sig opmærksomheden.”
- Morten Thing: Venstrefløjen og terroren. (Kontradoxa, 7 januar 2008)
Tidligere bragt i tidsskriftet Social Kritik.
"Selv om Blekingegadebanden var venstreorienteret, er hele fløjen ikke ansvarlig for gruppens aktivitet." "Selvom Peter Øvig Knudsen fejlvurderer og fejladresserer militantismen, så er det hans værks store fortjeneste at fastholde, at Blekingegadegruppen altså udsprang af de samme sociale energier som resten af venstrefløjen."
- Charlotte Aagaard: Mål Og Midler : De moralske røvere (Information, 24. oktober 2007)
"Blekingegade-banden var en dybt professionel forbryderbande, men bag den hårdkogte og fanatiske facade, som offentligheden fik at se under retssagen, havde gruppemedlemmerne væsentlig flere facetter, viser ny bog."


Blekingegade 2, 1.th.. Af Betina Bendix og Lene Løvschall. Borgen, 1994, 153 sider, tavler. ISBN: 87-21-00168-5. Opstilling i folkebiblioteker: 34.31
På baggrund af interviews med de fire hårdest dømte fra Blekingegadegruppen, advokater, politi, fængselsvæsen og politiske organisationer forsøger forfatterne at forklare de moralske og politiske motiver for de dømtes handlinger.
Uddrag:
De ville ændre verden
Teksten går bag om motiverne hos de dømte i Blekingegadesagen. Hvad ville de opnå og hvordan, spørger journalisten Betina Bendix.

Blekingegade - røvere eller soldater?. Af Hans Bunde, Peter Damborg og Mette Josias, redaktionel medvirken: Lars Vesterholt. DR Forlag 1991. 128 sider, illustreret. Opstilling i folkebiblioteker: 34.31.
Indhold: Dommen ; Kidnapningsplan strander på moralske skrupler ; Vejen fra idealisme til kriminalitet ; Millionerne der forsvandt ; Skæbnesvanger ulykke får lavinen til at rulle ; Begyndelsen til enden ; Overraskende tilståelser på den første retsdag ; Hvordan reagerede pressen?
Uddrag:
Århundredets røverisag
Beretning om retssagen mod 3 af de hovedtiltalte.

Konsekvensen af "illusionsløs realisme" : Et projekt om "Blekingegadegruppen". Af Andreas Nawrocki og Lars Jakob Augustesen. Historie-speciale, 2000, Roskilde Universitetscenter. 164 s. Litteraturliste og noter. Upubliceret, kan lånes på ABA og RUB.
Indeholder en analyse af udviklingen af KAKs og KAs teorigrundlag suppleret med samtaler med enkelte tidligere KAKere og KAere, avisartikler i forbindelse med retssagen. Formålet har været at undersøge "Hvilken sammenhæng var der mellem ideologi og terroristisk virksomhed for Blekingegadegruppen, set på baggrund af det politiske virke tilbage fra KAKs dannelse i 1963". Indeholder også en analyse af mediernes dækning af sagen omkring afsløringen og retssagen.


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.



Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.






Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dk



annonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Nødvendigheden af at skaffe stadig øget afsætning af produkterne jager bourgeoisiet ud over hele jordkloden. Det tvinges til at skaffe sig indpas overalt, at slå sig ned overalt, at knytte forbindelser overalt.

Karl Marx og Friedrich Engels. Det kommunistiske Manifest, 1848.

Flere citater