Vi er flyttet! modkraft.dkAvantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

’Zille Hans Dotters Nytorv’ er en engangsopførelse af Zille Hans Dotters aka Ludvig Holbergs monolog ’ZILLE HANS DOTTERS GYNAICOLOGIA eller Forsvars Skrift for Qvinde Kiønnet’.

Forestillingen opføres hele dagen på Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts ’12 kl. 08-24.00 på Kongens Nytorv foran Det kongelige Teater ved, omkring og på selve statuen af Ludvig Holberg.

Kongens Nytorv bliver på denne måde indtaget af Zille Hans Dotter. Holberg træder i baggrunden, hans alias kommer i forgrunden.

Monologen er skrevet i 1721. Den hører til Holbergs tidligste produktion og omhandler spørgsmålet om køn og kunnen. I teksten tages spørgsmålet op om kvinders råderum og rolle herunder hvordan kvinder på Holbergs tid ikke kunne komme til at gøre det, de gerne ville, fx at studere, alene fordi de var kvinder.

Den opføres for såvel det tilfældigt passerende, som også for et inviteret publikum.

Man kan gå forbi, standse op, lytte til teksten og betragte Zille Hans Dotters Nytorv.

Af Elizabeth Japsen | 28. februar 2012 | 09:23 | 1 kommentarer |


’Et Forslag jeg i Hiernen spandt, Som I ey skal befinde. At være slige Foster, som I Børne-Pander fødes; At jeg ey ved Naturens Dom Til Spinderok bør nødes. Jeg med et Forslag svanger gaaer, som Verden kunde gavne, Det er, at bie nogle Aar, Før man paa Børn sat Navne.’

’(...) Min Tanke er Med Navne ey at haste, Og, før man Tegn til Hierne seer, For Sviin ey Perler kaste, Men bie indtil siette Aar, See hvad et Barn vil arte; En Dreng at kalde Ingebor, Lucie eller Marthe, Hvis han en Rokke-Hierne har; En Pige kalde Peder, Hvis Tegn hos hende man blev vaer Til Viisdom, Dyd og Sæder.’

’Men, naar man vil Naturen vel Fra Vanen separere, See efter, om ens Naturel Sligt bør tilskrives meere, End Vanen og Optugtelsen, End Moder, Skik og Love, Jeg da paa nye tør hvesse Pen, Et Slag mod dennem vove.’

Medvirkende: Indtaling af tekst: Grete Tulinius Lydoptagelse, mix og redigering: Brian Larsen Kostume: Anna Rosa Hiort Lorenzen Idé, produktion og iscenesættelse: Gritt Uldall-Jessen Grafisk assistance: Mette Clausen og Line Thornberg Tak til Katrine Skovgaard, Jette Lund og Dorte Madsen.Kommentarer


Kommentar af JørgenL | 28. februar 2012 | 10:38

Lige citat om Holberg og ligestilling:
fra Arkiv for Dansk Litteratur om Niels Klim:

I Natur-og Folkeretten (1716) havde Holberg understreget, at mandens herredømme over kvinden skyldes Guds befaling og ingenlunde kommer af naturen. (Værker I: 258). Et regulært indlæg for kvindens ret til uddannelse og embede gav Holberg 1722 med det muntre digt, Zille Hans Dotters Gynaicologia eller Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet (Værker II: 387-416).
I 1728-udgaven af Natur- og Folkeretten henviser et indføjet afsnit (Værker I: 257-58) i spøg og alvor til Zille Hansdotter. I samme udgave sætter han spørgsmål ved, om »Qvinde-Kiønnet skal altid ansees u-myndig, og som Mindre-Aarig... Jeg har aldrig kunnet faaet i mit Hoved, at man kand holde et Fruentimmer beqvemt [dvs. egnet, kapabel] til at forestaae et heelt Land, hvoraf saa mange tusinde Menneskers Velfærd hænger, og derimod dømme det ubeqvemt til at slutte en liden Penge-Contract; thi det er ligesom at dømme en beqvem til at slutte en Kiøbe-Contract om en HerreGaard, og derimod ubeqvem at contrahere om en Tyldt Bredder eller en Favn Brænde« (Værker I:133).

Endelig er i Potu ligestillingen mellem mænd og kvinder komplet. Kvinder kan indtage samfundets højeste stillinger, og Klim bliver dømt til landsforvisning, da han, hovedløst, foreslår »at udelukke det andet Kiøn fra offentlige Embeder«. Det hedder i dommens præmisser, angående kvinderne, at »det er utroeligt, at Naturen, som intet giør hen i Taaget, uden Hensigt skulde have udrustet dem med saa ypperlige Gaver« (Værker IX: 152).
**
og iøvigt er hele teksten til "Zille" på Runeberg: http://runeberg.org/zillehan/zillehan.html


Kommentarfunktionen er lukket


Aktivist på livstid. Fik min debut i en anti-Vietnamkrigsdemo som 13-årig og var ellers mest inspireret af de hollandske provoer, hvis røgbomber mod kongehuset afsluttede den kvalme efterkrigstid.
Jeg var aldrig hippie og flyttede derfor ikke på Christiania, men blev istedet medlem af Kommunistisk Arbejderforbund-marxister-leninister,http://www.leksikon.org/art.php?n=1413, og mener fortsat, at den organiserede arbejderbefolkning er den eneste varige samfundsændrende kraft. Kulturradikalismen er anden kilde ttp://www.leksikon.org/art.php?n=1483. Jeg bliver inspireret af rebeller http://www.youtube.com/watch?featur... til alle tider, fagforenings aktive http://www.youtube.com/watch?v=n8Kx..., antiracister,kunstnere, partisaner http://www.youtube.com/watch?v=epwy..., queeraktivister http://www.youtube.com/watch?v=vCmM... http://www.youtube.com/watch?v=Ignx... og filosoffer http://www.youtube.com/results?sear... Man kan ikke vide ret meget her i livet og det er begrænset hvad man kan gøre. Men lidt har osse ret. Lykkeligvis lever vi i et demokrati. Det skulle vi gerne blive ved med, helst et fuldt demokrati, som ikke slutter ved indgangen til Børsen.
Blogarkiv

28. februar 2012
Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts
1 kommentarer

18. februar 2012
Dem, der ligger på jorden, må man træde på
15 kommentarer

6. februar 2012
Enhedslisten svigter kapitalisme-kritikken
10 kommentarer

23. januar 2012
LGBT politik - ny regering, nye muligheder - eller flere løftebrud ???
14 kommentarer

17. januar 2012
Ib med rosen i rumpen
2 kommentarer

13. januar 2012
PKK og venstrefløjens forhold til deres metoder
14 kommentarer

5. januar 2012
7 årig udvises som uintegrerbar
3 kommentarer

1 januar 2012
Obama- Occupy. Thorning - Øs rolle ....??
20 kommentarer

28. december 2011
Vi underviser i livet, Hr
1 kommentarer

17. december 2011
Armod og incest
42 kommentarer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > ...

Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer