Vi er flyttet! modkraft.dkLGBT politik - ny regering, nye muligheder - eller flere løftebrud ???

Mon der sker noget nu der er kommet en ny regering - indtil nu hører man ikke en dyt — kom og vær med, hør kvalificerede oplæg så du kan lægge pres på den nye regering - vi vil ikke have flere løftebrud !

Af Elizabeth Japsen | 23. januar 2012 | 10:22 | 14 kommentarer |


Seminar: LGBT politik - ny regering, nye muligheder?

Arrangør: Enhedslistens Queer Udvalg

Lørdag 11.2.2012 kl. 11.00 - lørdag 11.2.2012 kl. 15.00

Sted: Studiestræde 24, st., København

Fri adgang

LGBT POLITIK – NY REGERING, NYE MULIGHEDER?

LGBT politik er et område der er blevet forsømt i mange år, og et af de steder hvor Enhedslisten i dag har store muligheder for både at bevirke betydningsfulde forandringer, og profilere sig selv. Flere vigtige sager har fået opmærksomhed i løbet af det sidste år, men for mange er det et område der ikke findes meget politisk overblik over. Her er mulighed for at få gjort nogle grundlæggende og aktuelle problemstillinger klare, og diskutere hvad vi kan gøre for at fremme de nødvendige forandringer.

Søndag 11.02.2012, Studiestræde 24, st.

11.00 – 11.45 Vibe Grevsen, landsledelsesmedlem fra LGBT Danmark, sygeplejerske stud: Hvem undersøger undersøgerne?

Sexologisk Klinik ved Rigshospitalet er nationalt behandlingssted for transkønnede. Der er en velkendt, udbredt utilfredshed blandt patientgruppen. Men hvordan varetager klinikken egentlig opgaven i forhold til lovgivning, internationale anbefalinger for behandling, og patient-tilfredshed?

11.45 – 12.30 Ole Markussen, LGBT Sundhed, projektleder, Videnscenter for LGBT sundhed

LGBT Sundhed har udarbejdet en rapport med overblik over LGBT sundhedsproblemer i Danmark www.stopaids.dk/uploads/pg_c... . På baggrund af den er et forslag til oprettelse af et nationalt videnscenter for LGBT sundhed blevet indsendt til hovedbestyrelsen. Hvorfor har vi behov for sådan et, og hvilken betydning vil det have?

12.30 – 13.00 Frokost pause

13.00 – 13.45 Chris, socialrådgiver: Tavshedens magt: Vi har slet ingen problemer her!

Det danske socialvæsen beskæftiger sig meget lidt med LGBT problemer, bl.a. fordi virkeligheden bliver usynliggjort gennem tavshed. Det er nødvendigt at sætte ord på hvad der foregår for næsen af os. Hvordan bryder vi tavsheden?

13.45 – 14.30 Stine Brix, sundhedsordfører, stud. med: Den aktuelle politiske situation

Hvad sker der lige nu på Christiansborg på LGBT området, i forhold til dagens emner og iøvrigt. Hvor kan menige medlemmer gøre en indsats?

14.30 – 15.00 Debat

Diskussion af dagens emner, og forslag til handling.Kommentarer


Kommentar af Irene Haffner | 23. januar 2012 | 11:41

Det lyder meget godt - men er ikke helt up to date.

Der ER taget skridt i den rigtige retning, bl.a. ved et nyligt møde på Christiansborg (11.januar 2012) hvor et bredt udsnit af repræsentanter fra LGBT miljøet (LGBT-Danmark, LGBT-Ungdom, Sabaah, Blus, Stop Aids, TiD-Transvestitter i Danmark og Trans-Danmark) mødtes med SF`s ligestillingsordfører Özlem Cekic, som er gået igang med at forberede en konference til foråret Hun har bebudet et kritisk besøg på Sexologisk klinik og vil begynde arbejdet på en national handlingsplan, samt finde ud af hvordan LGBT området i Danmark kan tilføres flere midler (vi blev enige om 3 mill. kr). Så det er ikke korrekt at der ikke sker noget. Undertegnede har flere gange sendt både forespørgsler m.m. til bl.a. Enhedslisten og har aldrig fået noget svar, ligesom Enhedslisten heller ikke deltog i den Høring der fandt sted på Christiansborg i marts 2011. Når det gælder fks. transkønnedes rettigheder er jeg ligeglad med partipolitik, men fakta er at de eneste der har vist vilje til at gøre noget var Kamal Qureshi fra SF og nu Özlem Cekic også fra SF. Og jeg holder mig til dem der vil gå i dialog og prøver at hjælpe os! KH Irene Haffner Transkønnet medlem af Trans-Danmark.


Kommentar af Elizabeth Japsen | 23. januar 2012 | 11:46

http://www.stopaids.dk/uploads/pg_c...

der var desværre indsat forkert link


Kommentar af Malene Andreasen | 23. januar 2012 | 11:51

Et godt Seminar det er der brug for, jeg kommer da. Har du lyst at læse lidt mere om mig, så læs min livshistorie set ud fra min kønsidentitet... http://lykkemalene.dk/ Der er en masse info her: http://www.transperson.dk/

Hilsen Malene Andreasen


Kommentar af Elizabeth Japsen | 23. januar 2012 | 12:02

Irene Haffner

Dit indlæg er et udmærket eksempel på, at der hurtigt kan opstå nid og nag blandt en lille gruppe, der burde holde sammen.

Jeg er klar over, at der er blevet holdt det udemærkede møde med Özlem fra SF - men hun er ikke sundhedsminister - hun er blot medlem af et af regeringspartierne. Havde mødet været med sundhedsministeren, så havde jeg ikke formuleret mig sådan.

Enhedslistens vilje til at gøre noget kan jo ikke afvises ved henvisning til et beklageligt afbud (ja der blev sendt afbud!- og det blev nævnt, mens du var der!) til en iøvrigt meget vigtig høring, som du fortjener stor ros for at være en af de vigtigste personer bag.

Men, Ø har fx i sagen om Caspian, der fik fjernet bryster, været ude og markere sig med relevanete indlæg fra Stine Brix : http://enhedslisten.dk/artikel/bedr...

Der har desuden været stillet fælles forslag mellem alle partier i det nuværende folketingsflertal - jeg beklager jeg ikke her og nu kan finde links til alle de gange de har været enige om forbedringer hvor VKO fløjen stemte imod - med enkelte personer undtaget.

Der er altså ingen grund til at søge at fremstille SF som mere eller mindre aktiv end Ø med hensyn til en indsats ifht homo-bi transpersoner muligheder for at leve et kulturelt og økonomisk ligeværdigt liv.

Uomtvisteligt sandt er det desværre, at den nye regering endnu intet har foretaget sig - trods tidligere smukke ord....derfor denne blogs overskrift.

Desuden kunne der måske på denne plads startes en debat om, hvor skillelinierne går på dette område i det nye regerinsgflertal - eller om der er nogen ?


Kommentar af Irene Haffner | 23. januar 2012 | 12:34

Elizabeth

Jeg er sådan set ikke ude på at fremstille hverken det ene eller det andet parti som bedre end det andet. Partipolitik interesserer mig ikke når det gælder LGBT rettigheder - kun resultater. Og jeg beklager at jeg havde glemt afbudet fra Enhedslisten - beklager!

men - det interessante er når man skriver til de forskellige ordførere med et enslydende brev og med en direkte opfordring til at arbejde sammen - så sker der ikke noget. Og selvfølgelig skal vi ikke så splittelse i egne rækker - men så må vi også hjælpe hinanden med få vore respektive politiske støtter til at tale med hinanden. Tænk hvis: Pernille Brix - Özlem Cekic - Mogens Jensen - Manu Saren satte sig sammen og snakkede reformer for de transkønnede. jeg har opfordret til et møde hvor de forskellige ordførere mødtes med vore repræsentanter. kan det virkelig være så svært? Åbenbart! Vi skal ikke splittes-men blive ved med at presse på - og lige nu kunne vi jo bede om at SF-Ø og S arbejder sammen. Efter min mening står vi med et historisk flertal for adskillige reformer - det kan vi se. men kan politikerne se det? I den anledning skal vi ikke glemme LA som kort og kontant støttede vores forslag B168 i juni 2010 med ordene: Hvor svært kan det være - vi stemmer JA! I juni 2010 manglede der kun 2 stemmer i at B 168 (Navnelov-ID-kort-Juridisk kønsskifte samt regler for behandling på SK) blev vedtaget. Idag må disse sager kunne smutte igennem på en formiddag. Hvorfor gør de det så ikke? Se - det er vel det vi skal arbejde sammen om! KH Irene


Kommentar af Elizabeth Japsen | 23. januar 2012 | 12:46

Hvordan kan det være at den nye regering ikke har fået indført kønsneutralt ægteskab endnu ?

nåå. den skal vi måske tage en anden gang ...? :)


Kommentar af Elizabeth Japsen | 23. januar 2012 | 13:07

tak; Irene :)

Har du et link til det forslag du taler om,der kun manglede to stemmer ?

De to stemmer er der jo idag --- Hvorfor sker der så ikke noget ???

Hvorfor sætter de ordførere sig ikke ned og taler sammen ??

Laver du et forslag til et møde, så sender vi to det sammen til dem - og jeg lægger det online her- og så ser følger vi udviklingen her - så alle kan følge med i processen .

er du med ?


Kommentar af Irene Haffner | 23. januar 2012 | 14:07

B 168 blev fremsat af en, dengang, samlet opposition - og støttet af LA. Forslaget kan idag virke lidt tamt - men dengang var det næsten umuligt at slå hul i VKO`s panser, så B 168 var et mildt forsøg på ændringer. Idag burde vi kunne få større reformer igennem. Men B 168 ligger altså stadig i skuffen et eller andet sted - og jeg har nævnt i mine henvendelser til Ø-SF-S og R at jeg ikke forstår hvor det er blevet af?

B 168 kan læses her: http://www.thranesen.dk/?cat=1135&a...

Der ER lagt op til et møde/konference via det forgående møde 11.januar.

Men derfor kan vi jo godt selv arrangere - men jeg mener vi skal presse vore respektive politikere til samarbejde. Det gøres ved at vi bider os fast i haserne på dem. Det er den måde at mødet den 11. januar kom i stand. De giver efter bare for at få fred for mig -hi-hi! Men der er noget om det - hvis vi ikke ustandseligt gør opmærksom på os selv, overser de os ganske simpelt. - Om ikke andet kan vi lave vores eget møde. Fællessalen som blev brugt ved Høringen i marts 2011, viste sig ikke at koste noget når den blev booket af et parti (I marts 2011 var det SF) - vi kan jo bare få Ø - eller SF til at booke salen og lave en mere specialiseret høring imellem repræsentanter fra LGBT miljøet og politikerne i den nuværende regering.

Lige nu venter jeg på svar fra Debatten.dr.dk hvor jeg har foreslået at de tager vores middelalderlige forhold op til debat. Det er vist 3. gang jeg foreslår det - på et eller andet tidspunkt giver de vel også efter. Hi!

Men læs nu lige B 168 KH Irene


Kommentar af Elizabeth Japsen | 23. januar 2012 | 14:33

@Irene : kan du lige forklare hvad du mener med : "Der ER lagt op til et møde/konference via det forgående møde 11.januar." ?

For mig er det ikke vigtigt hvem der tager initiativ osv - jeg efterlyser bare handling- og tror du har ret, når du siger : " hvis vi ikke ustandseligt gør opmærksom på os selv, overser de os ganske simpelt."

Jeg har det som dig, jeg var heller ikke vild med det nævnte forslag - langt bedre kunne lade sig gøre!

Så, hvad siger du til mit forslag - vi to laver et åbent brev til de 4 ansvarlige fra R-S-SF- Ø ...og hvad med LA ...?


Kommentar af Irene Haffner | 23. januar 2012 | 14:41

Ja Özlem indkalder til konference i foråret - og alle mødedeltagere fra 11. januar bliver indbudt - og så går jeg ud fra at hun inviterer flere - bl.a. folk fra udvalgene

Det ville fks. være taktisk klogt at gøre Pernille Brix opmærksom på Özlems planer. Hi


Kommentar af Irene Haffner | 23. januar 2012 | 16:12

Vi er stadig i perioden med politisk pres. Vi har enkelte gode teoretikere imellem os. Men lige nu er opgaven at få bare en enkelt politiker til at udarbejde og fremlægge et lovforslag med konkrete reformer.

Og jo flere vi er der presser på - med henvendelser - personlige opsøgning af enkelte politikere - deltagere i politiske møder der stiller kritiske spørgsmål - skriver læserbreve - artikler - nu mere er sandsynligheden for at de bemærker os og tænker at de vist hellere må gøre et eller andet.

Vi ER en meget lille gruppe - og ikke mange uden os selv aner hvordan det er at være os.

Og hvis den siddende regering er for sløv foreslår jeg ikke et møde: Nix - en demonstration foran Christiansborg - en happening hvor vi hidkalder den samlede presse. De vil elske det! - hi!

Men måske er vi ved at rumme så mange, specielt unge, der tør stå frem og gå på gaden at vi kunne lave en trans-sit-in foran Christiansborg.

Med transparenter, skilte og flotte fyre og chicks, ældre damer og herrer og fuld musik. dele foldere ud - holde taler -give den hele armen så de ikke kan undgå at høre og se os!

Se det ville være fedt:

En syg i en sygeseng: Jeg lider af trans! -hjælp!

En trans med stort pilleglas i hånden og en stiletsko i den anden: - Pas på! jeg er psykisk syg!!

Flere transer med skilte: Jeg eksisterer ikke! - giv mig min identitet!

Andet skilt: Vi er ikke en seksuel minoritet - vi er transkønnede!

imellem det hele: Er der ikke en flot fyr fra DF til en date? (Hi)

Vi kræver vores rettigheder ligesom alle andre borgere!!!

se det kunne være sjovt at lave!


Kommentar af Malene Andreasen | 23. januar 2012 | 17:42

Irene@ hun heder Stine Brix Helt perioden er vi ikke, LGBT Danmark har lavet politiske arbejde i årevis ;-)


Kommentar af Irene Haffner | 23. januar 2012 | 18:26

Kære Malene

det er der nu også andre der har!

Men for os alle gælder manglen på resultater!

Og det er dem vi går efter uanset hvem vi er!

ikke sandt?


Kommentar af Elizabeth Japsen | 23. januar 2012 | 18:46

Jeg genfremsætter mit forslag om at fremsende fællesskrivelse til de nævnte politikere....


Kommentarfunktionen er lukket


Aktivist på livstid. Fik min debut i en anti-Vietnamkrigsdemo som 13-årig og var ellers mest inspireret af de hollandske provoer, hvis røgbomber mod kongehuset afsluttede den kvalme efterkrigstid.
Jeg var aldrig hippie og flyttede derfor ikke på Christiania, men blev istedet medlem af Kommunistisk Arbejderforbund-marxister-leninister,http://www.leksikon.org/art.php?n=1413, og mener fortsat, at den organiserede arbejderbefolkning er den eneste varige samfundsændrende kraft. Kulturradikalismen er anden kilde ttp://www.leksikon.org/art.php?n=1483. Jeg bliver inspireret af rebeller http://www.youtube.com/watch?featur... til alle tider, fagforenings aktive http://www.youtube.com/watch?v=n8Kx..., antiracister,kunstnere, partisaner http://www.youtube.com/watch?v=epwy..., queeraktivister http://www.youtube.com/watch?v=vCmM... http://www.youtube.com/watch?v=Ignx... og filosoffer http://www.youtube.com/results?sear... Man kan ikke vide ret meget her i livet og det er begrænset hvad man kan gøre. Men lidt har osse ret. Lykkeligvis lever vi i et demokrati. Det skulle vi gerne blive ved med, helst et fuldt demokrati, som ikke slutter ved indgangen til Børsen.
Blogarkiv

28. februar 2012
Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts
1 kommentarer

18. februar 2012
Dem, der ligger på jorden, må man træde på
15 kommentarer

6. februar 2012
Enhedslisten svigter kapitalisme-kritikken
10 kommentarer

23. januar 2012
LGBT politik - ny regering, nye muligheder - eller flere løftebrud ???
14 kommentarer

17. januar 2012
Ib med rosen i rumpen
2 kommentarer

13. januar 2012
PKK og venstrefløjens forhold til deres metoder
14 kommentarer

5. januar 2012
7 årig udvises som uintegrerbar
3 kommentarer

1 januar 2012
Obama- Occupy. Thorning - Øs rolle ....??
20 kommentarer

28. december 2011
Vi underviser i livet, Hr
1 kommentarer

17. december 2011
Armod og incest
42 kommentarer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > ...

Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer