Vi er flyttet! modkraft.dkObama- Occupy. Thorning - Øs rolle ....??

Jeg har ikke tidligere i mine blogs skrevet om økonomi/klima og mest holdt mig til sager, som ingen andre ellers tog op - hvilket i sig selv kan være vigtigt at gøre - men det betyder ikke, at jeg ikke tænker over andre temaer. Temaet her er: Thorning - og Øs rolle

Af Elizabeth Japsen | 1 januar 2012 | 16:48 | 20 kommentarer |


Dagbladet Information bragte i weekenden et længere interview med tre forskellige personer (desværre alle hvid middelklasse) om forholdet mellem Obama og Occupy bevægelsen.

Essensen af artiklen var, at Obama var båret frem og var med til at skabe en bølge af optimisme, men at han har svigtet den - at han i sin iver for at samle nationen, har svigtet og nu opleves som Wall Streets mand.

Dette svigt og den fortsatte arbejdsløshed og den udbredte fattigdom i USA, har udvilket sig til Occupy bevægelsen.

Vi ved endnu ikke hvordan den nye danske regering vil håndtere først og fremmest den store arbejdsløshed og varetagelsen af vores fælles goder (uskønt kaldet den offentlige sektor),og miliøet, men også flygtningereglerne - som Johanne fra Ø siger i Politiken idag, så fortsætter den borgerlige politik uændret.

DF og Venstre - nu sansynligvis ovenikøbet støttet af ultraliberalisterne i LA - står utålmodigt i kulissen og venter på at rykke ind og ifortsætte deres, deres hærværk mod alt, der er godt ved DK, er ikke til at holde ud at tænke på. Værre endnu - de ville tage en tilbagevenden til magten som et signal om for alvor at nedbryde fagforeningers magt, den offentlige sektor, forværre etniske og homo-bi-trans mindretals vilkår, indføre endnu mere straf fremfor socialindsats osv. Vi frygter alle, at de ryger tilbage på magten.

Thorning blev ikke valgt efter en bred folkelig bevægelse. Hun kom til, fordi folk havde fået nok af DFs indflydelse og på grund af krisen, sådan opfatter jeg det.

Men hvad sker der, hvis Thonrning viser sig lige så følgagtig overfor "wallstreet"/ EUs borgerlige økonomiske politik/bankpakkeideologien som Obama ?

Det er der i høj grad grund til at frygte, da Thorning har ikke taget afstand til europagten, som kritiseres kraftigt af folk fra egne rækker, såsom ETUC (fagbevægelsen i EU) og Poul Nyrup.

Både jeg selv og mange jeg taler med, er direkte bekymrede for, hvordan det kommer til at gå med arbejdspladser her i landet ? Ryger den sidste rest produktion til Kina ? Fortsætter krisen nedad, nedad nedad? Hvor langt går dette her ?

Der er altså en stor bekymring - men måske ikke helt så store forventninger ... bag den nye regering.

Derfor må vi have en vis tålmodighed med den.

Alt dette er egentlig ikke nyt i debatten.

Men ser vi på USA - Obama- Occupy ser vi på behovet for en bevægelse, en bevægelse, der på egen hånd rejser krav - uanset at de selv fik valgt Obama ind.

I USA har de andre politiske forudsætninger end vi - fx har de ikke en temmelig velorganiseret arbejderklasse (uanset svækkelsen af fagbevægelsen er det stadig tilfældet) og de har ikke partier som SF og Enhedslisten. Ja, jeg nævner osse SF, for de slås jo med dette tema)

Først og fremmest Ø er vigtig. Ø har gjort alt , sådan grundlæggende, man kunne ønske sig indtil nu - men et punkt savner jeg alvorligt - et punkt som kun Ø kan opfylde : en analyse og kritik af bankpakkevæsnet - muligheden for nye arbejdspladser.

Hverken jeg eller nogen jeg kender, kan sige, hvad der ville ske, dersom vi i DK og andre lande, nægtede at betale bankernes gæld ?

Det samme gælder med hensyn til at skabe arbejdspladser - kan en satsning på klimateknologi sikre landed økonomisk ?

Ø har udtalt sig om disse ting, jeg tvivler ikke på de gode intentioner - men meddelelsen herfra er : der er behov for flere indlæg, flere analyser - mere satsning på oplysning.

Når vi er bange for at vores børn kan få lærerpladser, om der er penge til pensioner på længere sigt, om klimaforværrelserne er ustandselige - for sådan kører verdens økonomien - osv - hvorfra skal så optimismen, troen på forandring komme fra ...???Kommentarer


Kommentar af Elizabeth Japsen | 1 januar 2012 | 22:02

SPÆND LIVREMMEN IND - Sagde Thorning - og så kom hun med alt mulig om småbedragerier - lidt pæne ord om mangfoldighed- men ikke et ord om noget der kunne skabe jobs, ikke et ord om klima.


Kommentar af Elizabeth Japsen | 1 januar 2012 | 22:12

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/20...

dette er Poul Nyrups kritik af Europagten = Thornings tale.


Kommentar af Elizabeth Japsen | 1 januar 2012 | 22:21

Trine Pertau Mach skiver på face : Sidder i min sofa og mærker for alvor suset af en ny socialdemokratisk leder. Sådan Helle Thorning - dén der tale havde totalt klasse.

og jeg spørger Hvilken klasse ???

Kamal Quereshi er udenfor folketinget og kan sige helt åbent : Jeg savner nok som de fleste af vælgerne en statsminister, der viser at der er kommet en ny regering m NY politik. Er S på vej tilbage til 90 ernes højresøgende politik? Uden reel opgør m VKO s snæversynet politik?

Pelle Dragsted fra Enhedslisten pressegruppe siger : Synes at det var positivt at Helle T med sin historie om arbejdsløse Søren, drejede debatten om ret og pligt i en lidt mere fornuftig retning, end den stigmatisering af de ledige, som regeringen hidtil har medvirket til.

Frank Åen derimod er ikke bange for at sige tingene som de er . han sagde i TV: at der intet var om at skaffe arbejde og om klima.


Kommentar af Elizabeth Japsen | 1 januar 2012 | 22:38

fagbevægelsen vil jo heller ikke ha Europagten ...

http://www.information.dk/288889


Kommentar af Peter | 2. januar 2012 | 10:35

Nu er Trine Mach altså heller ikke i folketinget.... Men man kunne vel tænke sig at hun bare mente hvad hun skrev?

Lige som at Pelle Dragsted, måske rent faktisk mener hvad han siger?

Synes du demonstrerer en ret voldsom foragt, for at de måske mener hvad de siger, men bare er uenige med dig?


Kommentar af elizabeth | 2. januar 2012 | 10:46

@Peter : skulle vi nu ikke undlade at fortabe os i detaljer og forholde os til det oveordnende- hvilken politik bør en socialistisk opposition følge og hvordan skal den udfolde sig, når der sidder en socialdemokratisk statsminister, der fører europagtpolitik ?


Kommentar af Jakob Krogh Enhedslisten Amager | 2. januar 2012 | 16:26

Det som EL mangler er et øget forkuse på bevægelserne. Det var systematisk, at da der var den store Occupy demonstration i København fik vi som EL medlemmer i Kbh. ikke en gang en SMS med opfordring til at deltage. Det er også sigende, at landskontoret aldring/eller meget sjældent organiseret at vi kommer til demonstrationer med løbeselder, flag osv.

Det er også meget sjældent at folketingsmedlemmerne siger i medierne, at de ikke alene kan presse regeringen til at føre en fornuftig politik, og at de kræver et folkeligt pres i form af demonstrationer og strejker, hvis regeringen skal føre en fornuftig politik. De siger det tilgængeld ofte på EL møder.

Hvis ikke vi peger på et alternativ til regeringen uden for Christiansborg, bliver resultatet at skuffelsen og regeringen udmyter sig i en støtte til alternativet på Christiansborg - og det er ikke et godt alternativ.


Kommentar af elizabeth | 2. januar 2012 | 22:55

obama - occupy artiklen jeg referer til : http://www.information.dk/289137


Kommentar af Kloge Åge | 3. januar 2012 | 15:50

@Jakob Krogh: Selvom din loyalitet vel sagtens ligger hos IS, ville det klæde dig, at du som medlem af Enhedslisten, prøvede selv at organisere de ting du skælder andre ud for ikke at gøre. Det buldrer så tomt. Hvis du vil have noget gjort, så gør det selv.


Kommentar af Elizabeth Japsen | 3. januar 2012 | 17:57

Det ville være en fordel for debatten om denne blog, dersom de der kommer med et indlæg, søgte at forholde sig til det bloggen handler om - altså tesen om, at Ø ikke leverer en tilstrækkelig såvel konkret som teoretisk kritik af krisen og de veje, der evt kunne peges på.

Ikke at der ikke føres en sådan kritik - den er "blot" ikke præcis nok, og - af mange medlemmer bl.a undertegnede ikke formuleret og udfoldet sådan at den er opfattet .


Kommentar af Jakob Krogh Enhedslisten Amager | 4. januar 2012 | 12:52

@Kloge Åge Jeg opfatter ingen modsæting mellem loyalitet over for IS og loyalitet over for EL. Derudover tog jeg faktisk kontakt til Adam Johansen fra EL’s Kbh. betyrelsen for at få sendt en SMS om Occupy demonstration i København.Han gik vidre med det. Hvorfor det blev stoppet ved jeg ikke. Men det er ikke rimeligt at give mig skylden for at der ikke kom en SMS ud jeg styre ikke udsendningen af SMS’s.

Jeg har også ved flere lejlighder været med til at lave løbeselder til demonstrationer. Bl.a. lavet EL-Amager på mit initativ en løbeselde til den afskaf-VKO demonstration, der var planlangt og blev afholdt dagen efter valget var udskrvet.

Klogge Åge det var klogge af dig at holde dine uregtige beskyldinger mod mig anonyme eller ville du fremstå meget dum.


Kommentar af Elizabeth Japsen | 4. januar 2012 | 19:40

gid der dog var nogen der vil gøre os den fornøjelse at forholde sig til denne blog - og ikke hakke rundt i det sædvanlige uproduktive bavl om at være loyal ifht den ene eller anden smågruppe —eller latterlige påstande om, at Enhedslisten ikke ønsker aktivitet på gadeplan.

Havde det ikke for enhedslisten ville der - i det mindste i Århus og andre byer uden for København ikke have været nogen aktivitet overhovedet,.


Kommentar af Jakob Krogh Enhedslisten Amager | 5. januar 2012 | 00:00

@Ellzabeth EL har lavet en anaslyser af hvad der var problemet i forholdt til bankerne http://www.enhedslisten.dk/krise/

Vi kunne godt lave en studekreds i denne pjece og komme med mindre forbedringer til den, men det ville ikke gøre en forskel.

Det der kan udvikle vores politik er kritisk dialog med en levende bevægelse, derfor er det der manglende fokus på opbygnng og støtte til de bevægelser efter min mening det nødvendige første skridt i politik udviklingen.

Derudover mener jeg også, at det største problem med vores krisepjece er, at den ikke indholder nogen handlingsanvisnger. Der gives ingen bud på, hvordan vi skal få vores politik gennemført. Det kræver efter min opfattelse opbygning af politiske bevægelser uden for Christiansborg - det mangler der også i at blive sagt i denne pjece der er på 43 siders tekst!


Kommentar af Margit Kjeldgaard | 5. januar 2012 | 06:10

Om analyse af bankerne, så er jeg enig i at det er noget tyndt. S og SF opgav jo allerede kort tid efter finanskrisen indtraf at arbejde for en statsbank og EL er ikke særlig aktiv på dette område.

Jacob Krogh henviser til krisepjecen på EL’s hjemmeside. Den blev skrevet af en meget lille kreds (SAP’ere) og var meget teoretisk (marxistisk). Derfor var vi nogle, der foreslog til årsmødet 2010, at der skulle laves en krisepjece 2 med socialistiske svar på krisen. Den ligger nu på omtalte sted længere nede. Den blev skrevet af lidt flere i det, der nu hedder Politisk Økonomisk udvalg. Der er også en kort udgave. Der var uenighed med Forretningsudvalget omkring analysen af boligboblen og forslag om boligskat blev taget ud. Mht. bankerne og finanssektoren i det hele taget konstaterer krisepjece 2, at problemerne skyldes den manglende regulering. Der er sket en deregulering i hele den vestlige verden siden 1970’erne. Desværre er der nogle fejl i afsnittet netop om hvor stor sikkerhed bankerne skal ligge inde med, når de låner ud. Altså soliditetsbestemmelserne, som groft sagt handler om at der skal være mindst 8 % egenkapital i en banks udlånsmasse, sådan at der er grænser for deres "gearing".

Bankerne er interesserede i at låne så meget ud som muligt, for at få renteindtægter, og de skaber faktisk selv penge via de elektroniske konti. Der er jo ikke sedler og mønter (som alene Nationalbanken udsteder) fremme, når vi låner til ejerbolig og andre forbrugsgoder og når virksomhederne låner til at investere. Derfor er pengemængden blevet langt større end der er reale værdier for. Da krisen kom, faldt priserne og nogle af de værdierne, som skulle være garanti for de udlånte penge, fordampede bort.

I Enhedslisten har vi været alene om at kritisere bankpakkerne. Alle andre partier har stemt for. Bla. den sidste bankpakke, som gav garanti til de største banker (Den Danske bank er landets største), fordi nationaløkonomien og hele samfundsmaskineriet kan ikke tåle at de største banker krakker. They are too big to fall og too big to fail. Hvis folk og virksomheder mister penge og tillid til at andre kan betale, vil vi faktisk komme (1000 år) tilbage til en pengeløs bytteøkonomi, hvor man skal have noget værdifuldt med ud til landmanden for at kunne få nogle af hans fødevarer. Enhedslisten vil have mere magt over bankerne som modydelse for at udstede garantier, de øvrige partier synes bankerne fortsat skal være private.

I den afdeling, jeg hører til, har vi været på gaden med protest overfor bankpakkerne, og alt i alt virker det somom folk i almindelighed også synes systemet er råddent, men hvad skal de gøre. Vi har ikke reklameret for Merkur eller JAK-andelskasserne, men at flere får konti dér er selvfølgelig en strategi enhver borger kan forfølge.

Jeg synes det bedste politisk udviklende arbejde foregår i Syntesetanken.dk. Der er både økonomer og bankfolk fra de omtalte banker/kasser. Det er en udløber af klimabevægelsen, som ønskede at arbejde med vækstproblematikken ud fra en økonomisk tilgang. Det er ikke-socialister de fleste, men det betragter jeg som en stor fordel når der skal argumenteres. Vi andre kommer let til at bruge en sprogbrug og nævne arbejderklassen i hver anden sætning. Det skræmmer mange væk, som vi eller kan "rejse" med langt hen af vejen.

Mht. Occupy-bevægelsen, så hørte jeg d. 15. oktober på Rådhuspladsen, at folk med div. politiske flag/faner blev bedt om at dæmpe sig lidt. Meningen var at skabe en så bred bevægelse som mulig og ikke stille de sædvanlige politiske repræsentanter op på den sædvanlige talerstol og fortælle massen hvad den skal mene og gøre.


Kommentar af Elizabeth Japsen | 5. januar 2012 | 06:48

Mit problem er ikke om Ø har lavet en pjece eller to - mit problem er, at Ø ikke højt og tydeligt påtager sig sin opgave med både indadtil og udadtil at være det parti, der kommer med en analyse af de forhold alle tænker over i de her år:

ryger alle jobs ud af landet - kan vi skabe grønne jobs

Hvad ville der ske hvis Italien, Grækenland og Spanien sagde nej til EUs "redningsplaner" ?

Mange er - ligesom mine venner og jeg selv - bekymrede for fremtiden - og det virker som om, det Thorning/europagten siger er en naturlov.

det ved jeg godt det ikke er - men jeg savner Ø her,,,,,,


Kommentar af Jakob Lindblom | 5. januar 2012 | 08:39

Elizabeth, jeg er faktisk delvis enig med dig i, at der tænkes og analyseres for lidt teoretisk i listen, hvilket har det resultat at politikanvisningerne bliver lappeløsende - et eksempel: "Lad de rige betale krisen". Jo tak, det lyder fint, men hvad med at undgå fremtidige kriser?

I ovenstående lette og hurtige eksempel, så gøres de "rige" til skurkene, og krisen bliver til et moralsk spørgsmål om nogle riges umoralske spekulation istedet for at se på kapitalismen som system og de ting og strukturer i kapitalismen, som gør at, at kriser opstår og at man pinedød skal have samme forrentning over en årrække som konkurrenterne - ellers dør man.

Hvis man kun har lette paroler som "Lad de rige betale krisen" uden mere substans nedenunder, så får man aldrig italesat problemerne = kapitalismen og derved heller aldrig italesat alternativet = socialisme.

Jeg siger heller ikke, at man skal gå hundredprocent i den anden grøft, så får man ikke folk i tale, men vi skal være bedre til at få begge dele ud - ikke mindst til os selv, så vores medlemmer "skoles" til at se sammenhængende og tage debatten med familie og venner.

Når det er sagt, så findes der masser af gode analyser, som man kan bruge - fx. på kritiskdebat.dk, så jeg ved ikke, om EL selv skal analysere mere og udgive mere, eller om det mere handler om at bruge nogle af de gode ting aktivt, som er lavet :-)

Så for mig er det ikke så meget flere laaange tekster, men snarere om man vil bruge og handle på det, som findes og ikke mindst at analyserne bliver brugt mere til dagligt i partiets politikudvikling.


Kommentar af Jesper M-Lund | 5. januar 2012 | 21:05

Da man ikke kunne få kakaoen, hældte man teen ud! Nej selvfølgelig kan vi ikke få alle julegaver i hele verden. Den nydelige "tak" til tropperne Afghanistan i nytårstalen af Helle T., var da i sig selv en tåkrummende ting!! Nej, vi har mange knaster i det her projekt. Det lettere overrislede Radikale neoliberale islæt i regeringens øk. politik, er en anden af slagsen, men hvad.... jeg gentager....HVAD er alternativet, kære venner ??? Skal vi tage 4 år til med neo-fascisterne og Venstre-slynglerne ???

Så blev der s´gu stille!!!

Nej, vel ? Vi ønsker ikke DF tilbage til "magt og ære og værdighed" igen. Vi ønsker ikke en, fra regeringshold, orkestreret hadekampagne mod en lille minoritet i befolkningen og nådesløs forfølgelse af fattige og arbejdsløse, peppet op med nogle liberale buzz-words om det "sunde og stimulerende i ulighed" (socialmin., Eva Kiær Hansen). Eller at DK igen bliver involveret i en angrebskrig mod et svagt udbombet 3.verdensland. En tilsidesættelse af grundlæggende retsprincipper. hvor politiet på blot og bar mistanke arresterer folk, de ikke kan lide. De tider er forbi. Ø og den øvrige venstrefløj har mere indflydelse, end nogensinde før i moderne tid.

Lad os holde sammen trods uenigheder. De borgerlige vil hellere end gerne se regeringen væltet, så de kan komme til fadet og hytte sine. Den borgerlige presse slider flere tastaturer op i sin iver efter at få sat en ny dagsorden. Bemærk mediernes indhold de første 3 - 5 uger: "Hvordan klarer regeringen sig? " "Hvordan klarer Helle sig ?" Intet - intet om regeringens politik !

For første gang i 10 år fik vi en boligminister. Indtil denne regering kom til, handlede debatten om beboernes moral i en lille del af boligmassen. Ingen samlet boligpolitik! Hvis der var en, var det en dansk udgave af Berlusconismen, hvor man med et snuptag, tømte Landsbyggefonden for midler, der oprindelig skulle have gået til forbedring af lejeboliger. Det var vel at mærke lejernes egne opsparede indbetalte milliarder, der med et pennestrøg forsvandt ned i en helt anden kasse.(Der blev henvist til "almenvellet".) "Borgernes penge, ligger bedst i borgernes egne lommer", sagde en konservativ vistnok engang. Så sandt så sandt. Blot synd, at man så i det mindste ikke efterlever dette fyndord i egne rækker. Det eneste gode ved de gamle dage er, at de ALDRIG kommer tilbage. Støt op om dette udmærkede Folkefrontsprojekt og hold de borgerlige (herunder DF) udenfor politisk indflydelse!


Kommentar af Elizabeth Japsen | 5. januar 2012 | 22:48

Jesper, jeg er enig - og jeg tror sågar at jeg skrev det i min blog - jo det gjorde jeg - kommer de sorte tilbage vil de se det som et signal til for alvor at komme i gang med at ødelægge alt der er godt ved dette land.

Jeg sammenligner situationen her, med den i USA - hvor Obama er wallstreets mand.

Herhjemme er Thorning europagt/nedskæringer.

Så vel skal hun ikke væltes, men får vi formuleret en kritik af den perspektiveløse økonomiske politik hun står for - perspektivløs, hvis man ønsker at forsvare løn, arbejdsforhold og fælles goder. Gør Ø det?

Sikrer Ø amunitionen til debatten - når jeg sidder med erfarne folk, der stemmer Ø kan jeg tydeligt høre, at folk - incl mig selv - ikke føler sig klædt på til debatten ... De borgelige økonomiske myter hærger ...


Kommentar af Per Mortensen | 6. januar 2012 | 11:29

Hverken Obama eller Helle Thorning er revolutionære, endsige socialister. De forsøger "bare" at rydde op efter den Bush & Fogh administration, der i mere end 10 år har forsøgt at gøre den vestlige Verden til en samling politistater af nazistisk type. Hvis denne oprydning skal lykkes, så kræver det tid, og derfor er Enhedslistens politik, den helt rigtige.

Enhedslisten skal komme med gode og menneskelige lovforslag, men EL skal også være en urokkelig basis for Helle Thornings regering. 4. år er kun kort tid, når man vil rydde i den modbydelige og umenneskelige banditbutik, den tidligere regering har efterladt sig. Rigsretssager (og der bliver sikkert flere) tager jo tid.

Pengemagten har siden 1899 haft en diktatorisk ret til at lede, og fordele arbejde, og produktion i Danmark. Det vi oplever nu er, at pengemagten er blevet global, og derfor profitmaksimerer uden hensyn til landegrænser. Hverken FN, EU, USA, osv. kan gøre meget ved det, men selvfølgelig bør man ved lokale tiltag prøve at forbedre almindelige menneskers svære hverdag.

Pengemagtens finans politik (der blev stærkt støttet af den tidligere VK regering) førte bl.a. til kaos i bankene, og hermed blev medierne vigtige. Aviserne er via deres annoceafdelinger, helt i lommen på kapitalen, og VK + DF regeringen sørgede for en 100 % kontrol over de elektroniske medier som DR & TV2. Bøger er også udsat for svære censur angreb. Det startede med de konservative kulturministre, men censuren bliver måske snart endeligt vedtaget (læs Henrik Chulu).

En SMS om en Occupy demonstration i København, lyder da tiltalende, men er i min optik lige så verdensfjern, som at gå med et kongemærke i knaphullet, under den tyske besættelse af Danmark. Mange små produktionsenheder af alle slags livsfornødenheder kan være en måde, at bekæmpe de globale banditter på. Markedsføringen kan ske over nettet, eller måske med SMS, og det giver styrke at lave fysiske ting. Al magt til Christiania cyklen!


Kommentar af Elizabeth | 6. januar 2012 | 18:42

Jakob Lindblom - denne dag burde markeres i den fremtidige kalender - vi er enige om noget :):)


Kommentarfunktionen er lukket


Aktivist på livstid. Fik min debut i en anti-Vietnamkrigsdemo som 13-årig og var ellers mest inspireret af de hollandske provoer, hvis røgbomber mod kongehuset afsluttede den kvalme efterkrigstid.
Jeg var aldrig hippie og flyttede derfor ikke på Christiania, men blev istedet medlem af Kommunistisk Arbejderforbund-marxister-leninister,http://www.leksikon.org/art.php?n=1413, og mener fortsat, at den organiserede arbejderbefolkning er den eneste varige samfundsændrende kraft. Kulturradikalismen er anden kilde ttp://www.leksikon.org/art.php?n=1483. Jeg bliver inspireret af rebeller http://www.youtube.com/watch?featur... til alle tider, fagforenings aktive http://www.youtube.com/watch?v=n8Kx..., antiracister,kunstnere, partisaner http://www.youtube.com/watch?v=epwy..., queeraktivister http://www.youtube.com/watch?v=vCmM... http://www.youtube.com/watch?v=Ignx... og filosoffer http://www.youtube.com/results?sear... Man kan ikke vide ret meget her i livet og det er begrænset hvad man kan gøre. Men lidt har osse ret. Lykkeligvis lever vi i et demokrati. Det skulle vi gerne blive ved med, helst et fuldt demokrati, som ikke slutter ved indgangen til Børsen.
Blogarkiv

28. februar 2012
Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts
1 kommentarer

18. februar 2012
Dem, der ligger på jorden, må man træde på
15 kommentarer

6. februar 2012
Enhedslisten svigter kapitalisme-kritikken
10 kommentarer

23. januar 2012
LGBT politik - ny regering, nye muligheder - eller flere løftebrud ???
14 kommentarer

17. januar 2012
Ib med rosen i rumpen
2 kommentarer

13. januar 2012
PKK og venstrefløjens forhold til deres metoder
14 kommentarer

5. januar 2012
7 årig udvises som uintegrerbar
3 kommentarer

1 januar 2012
Obama- Occupy. Thorning - Øs rolle ....??
20 kommentarer

28. december 2011
Vi underviser i livet, Hr
1 kommentarer

17. december 2011
Armod og incest
42 kommentarer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > ...

Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer