Vi er flyttet! modkraft.dkEnhedslisten – Et parti med principper

Af Eskil Andreas Halberg | 24. november 2011 | 15:58 | 4 kommentarer |


Enhedslistens regel om ”ingen nye forringelser” bliver for tiden fortolket af mange i lyset af de netop overståede finanslovsforhandling. Men hvorfor har Enhedslisten denne regel? Er der overhovedet behov for den?

Gamle forringelser

Reglen er: Enhedslisten stemmer imod selv den mindste – NYE – forringelse og stemmer for den mindste forbedring. Det vil altså sige, at Enhedslisten stemmer for store forbedringer. Men stemmer de så for gamle forringelser?

Ja, det er der opstået en større polemik om, som jeg nu vil deltage i. I dag skriver pol.dk, at Enhedslisten har stemt for forringelser. Det er noget med nogle penge til universiteterne, som bliver sparet væk. Men hov - hvad med reglen? Det vender jeg tilbage til.

Det vigtigste er reglen

Når børn leger, er meget af legen ofte bygget op omkring aftaler om, hvad legen handler om. Børn laver regler, når de leger. Nogle gange kommer børnene aldrig i gang med selve indholdet i legen, fordi reglerne er det, der egentligt er spændende.

Når man bliver lidt ældre, forskyder sporten sig til andre områder af livet: Hvordan skal vores parforhold være? Hvordan kan vi holde et møde, hvor alle kan sige deres mening? Og så videre.

Reglerne er forudsætninger for, at legen kan gå i gang, men samtidig en del af selve legen.

Reglerne er en del af legen

Tilbage til Enhedslistens regler. Enhedslistens Pernille Skipper udtaler i dag noget spændende om reglerne: ”Vi har tænkt os at stemme for finansloven, fordi disse forringelser, som vi fuldt ud anerkender, tidligere er vedtaget af VK-regeringen. Det er ikke nye forringelser”.

Det står her klart, at betegnelsen ”nye” er vigtigt i denne sammenhæng. Reglerne er overholdt, siger Pernille Skipper. Derfor kan de godt stemme for forringelserne. Reglerne er ikke brudt, trods Enhedslistens løfte om at stemme for forringelserne. Reglerne er således ikke kun tilstede for at sikre sig mod, at man begår en dumhed (læs: forringelser).

Men hvad skal reglerne så til for, hvis ikke de sætter grænser for dumhederne?

Bygger fællesskab om regler

Kigger man igen i børnehøjde, er aftaler om reglerne en del af legen. Det kan endda ske, at legen stopper, når reglerne er aftalt. Det sjove var reglerne, ikke legen.

Legen kan også standses fordi nogen hævder, at reglerne er blevet overtrådt. Så skal reglerne igen op til diskussion. Alle disse afbrydelser og diskussioner om reglernes styrke og virkning kan i stigende grad betragtes som selve legen. Diskussion om reglerne skaber fællesskabet.

Flere regler

Enhedslisten har mange regler. De har et forretningsudvalg, der træffer daglige beslutninger. De har en hovedbestyrelse, som træffer vigtige beslutninger. De har en folketingsgruppe, som nogen mener bestemmer for meget. Men selv siger de, at de følger reglerne.

De har også en masse medlemmer som mødes og danser og snakker og stemmer om alt muligt forskelligt. Det hedder årsmødet. Jeg har faktisk selv været på besøg. Men jeg var ikke med til at snakke. Jeg drak mest deres øller til 20 kr.

Alle disse organer forholder sig til reglerne.

Reglerne er til for at blive testet. Har vi overholdt reglerne, hvis vi stemmer for en forringelse, som er gammel, og som andre har bestemt for os? Regelbestemmelserne kan være vanskelige at få fod på. Hvad med regler, der er gamle, men som bliver ved med at være forringelser.

Nulvækst er en gammel ny forringelse

Den gamle regering fandt på en smart regel: Kommunerne må kun bruge det samme antal penge som sidste år. Det lyder ikke så slemt, men det betyder faktisk, at kommunerne skal spare hvert år. Den besparelse, der kom sidste år, bliver herved suppleret af en ny besparelse det næste år. Med denne regel bliver nye og gamle forringelser blandet helt sammen. For reglen er jo opfundet for længe siden (læs: gammel forringelse). Men reglen har en ny virkning hvert år (læs: ny forringelse).

Ingen regler

Et rigtigt parti som Enhedslisten skal ikke have alle de regler. Det virker helt klodset. Især fordi, at alle ved, at de enten ikke kan være med ved forhandlingsbordet, eller at reglerne hele tiden bliver brudt. Der er selvfælgelig også den mulighed, at reglerne bliver lavet om. Det var tilfældet med indførelsen af ”ingen nye forringelser”-reglen.

Tomme regler

Enhedslisten vidste godt, at deres gamle regler ikke ville holde. Reglerne var for principielle. Derfor lavede de dem om. Spørgsmålet er, om de lavede reglen om, fordi det var en dårlig regel, eller fordi reglen gjorde, at de ikke kunne lege med hos Corydon. Eller en tredje mulighed; at reglen skal laves om i det omfang, at den passer til Bjarne Corydons forhandlingsklima.

Hermed bliver reglen til et tomt princip, uden reel virkning. Reglen skal laves så den altid passer til dem, der bestemmer grundlaget for forhandlingerne. Reglen er nu blot et tomt princip.

Hermed har reglen om ”ingen nye forringelser” dog en anderledes afledt ideologisk effekt. Den skaber distance til SF. Ikke fordi reglen har realpolitisk effekt, men fordi Enhedslisten kan hævde at have nogle principper, som de andre ikke har. Reglerne giver ideologisk sammenhold, dog uden at man forfølger reglerne. De skal bare være der. Enhedslisten er dermed det mest principfaste parti. Enhedslisten – Partiet med regler!Kommentarer


Kommentar af malte | 24. november 2011 | 16:13

En klassisk kritik af regler er at de er dogmatiske, altså ikke tager den givne situation alvorligt. Regler glemmer hensigten - de er ikke hensigten. Men nogle regler/principper er lig hensigten.

Derfor har du ret, hvis det er det du mener, at man bør afskaffe alle de regler som ikke også er hensigter. (og nok beholde dem der er).

Spørgsmålet er så om at stemme for den mindste forringelse og for den mindste forbedring også er en hensigt?


Kommentar af Jakob Jørgensen | 24. november 2011 | 21:23

I andre partier er det suverænt folketingsgruppen der lægger kurs. Landsmøderne kan tage kursen til efterretning.

Set med de briller er Ø´s regeldirekterede struktur vel trods alt mere demokratisk?

Og har du så alligevel ret i din kritik - tanker om mindre-regel-parti vil absolut være forfriskende.

Skriv meget gerne løs, også gerne om hvordan et sådant parti manøvrerer ideologisk.

"Jeg drak mest deres øller til 20 kr"

Jeg kan næsten på din profil regne ud, at du har været SU-modtager på daværende tidspunkt, og varme-smugler-Netto-øl har sikkert forståeligt nok lokket som alternativ.

Men hvad er den dybere mening med bemærkningen? Igen urimelig regel om at tjene lidt til financiering af arrangementet?


Kommentar af Jan Dencker | 25. november 2011 | 12:11

På et tidspunkt udtalte en repræsentant fra Enhedslistens hovedbestyrelse :

Hvis finansloven indeholder noget, der forringer almindelige menneskers dagligdag så stemmer vi IKKE for.

Jeg er et ganske almindeligt menneske, men skal næste år være med til at betale 5 milliarder mere i afgifter, så det vil jeg da mene forringer min dagligdag.. Jeg kan nemlig ikke se EEN eneste krone komme den anden vej for jeg har desværre et arbejde.

Men godt at vedtage en finanslov, der vender den tunge nedad, Afgifter på cigaretter rammer lige i mål.. Antallet af rygere blandt mennesker placeret i de nederste sociale lag er markant højere end blandt resten af befolkningen så det er de sikkert rigtig glade for. Og de andre afgifter jubler de sikkert også over. For det har jo ikke gjort deres dagligdag værre, at de nu har endnu færre penge når mad og alt andet er betalt.


Kommentar af Andreas Bülow | 25. november 2011 | 15:06

Jan, du har helt ret. Det ER en forringelsesfinanslov. Også på uddannelsesområdet, hvor der kommer færre timer og undervisere på universiteterne....helt ubegribeligt at Enhedslisten kalder det en "sejr":

http://www.metroxpress.dk/nyheder/f...


Kommentarfunktionen er lukket


Eskil Andreas Halberg

Er 27 år, Cand.scient.adm. ved Roskilde Universitet. Er projektorganiseret netværksaktivist på den udenomsparlamentariske venstrefløj og skribent på openhagen.net.

Politisk interesserer jeg mig for styresystemer, bypolitik, biopolitik, segregationspolitik og ideologikritik.

http://twitter.com/#!/eskilhalberg
Blogarkiv

23. februar 2012
Nu kommer der snart folketingsvalg
7 kommentarer

12. februar 2012
Sammenbrudstykker - en dagbog fra Athen
3 kommentarer

5. februar 2012
Svære tider på Modkraft
46 kommentarer

16. januar 2012
Kapitalismen er ikke et subjekt - men den opfører sig som et
44 kommentarer

28. november 2011
Depression som strejkevåben
8 kommentarer

24. november 2011
Enhedslisten – Et parti med principper
4 kommentarer

15. november 2011
Gæld er stavnsbindingens genindførsel
12 kommentarer

24. oktober 2011
Kritikkens død er politikkens genkomst
37 kommentarer

4. oktober 2011
Revolution i Enhedslisten
41 kommentarer

20. september 2011
Du ka’ få uden bilag. Du ka’ få brændt din bil af.
6 kommentarer

1 2 3 4 5 6 7 8 >

Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer