Vi er flyttet! modkraft.dkSvære tider på Modkraft

Af Eskil Andreas Halberg | 5. februar 2012 | 22:14 | 46 kommentarer |


Jeg har svære tider med den her blog. Det er vanskeligt for mig at skrive fantasifuldt og at udvikle fælles tanker og politik i de her rammer. Dels fordi bloggen er personfikseret og dels og især fordi jeg ikke vil være en del af ’en samlet venstrefløj’. Ikke under de nuværende betingelser.

Nyliberale på Modkraft

Der var en vis dynamik, kritik og idé-udvikling her på siden, før det så omtalte folketingsvalg. Og der var da også i nogen grad tale om et sted for ’den helt brede venstrefløj’, fra radikal og fantasifuld queerfeminisme, til røvsyge socialdemokrater. I perioder har her været fin debat. Men med regeringsskiftet ser det sådan ud, at der i dag er 11 eller 12 bloggere fra regeringspartierne her på modkraft.dk. Er det en god situation for en ’progressiv’ portal?

I mine øjne ser det ud til, at Modkraft i stigende grad er blevet en legitimeringsmaskine for regeringens politik. I de seneste uger, ikke mindst i diskussioner om skattepolitik, har Modkrafts læsere og brugere stået til måls for nyliberal idémageri i kaliberen: ”Vi vil effektivisere og øge konkurrencen mellem mennesker” og ”Det skal kunne betale sig at arbejde”.

Vi som brugere af Modkraft må spørge os selv om der skal være plads til disse nyliberale tanker på Modkraft?

Med andre ord: Jeg er ikke på nogen måde på hold med Socialdemokrater og SF’ere. Det står mig mere og mere klart, at deres projekt er nyliberalt i den forstand, at de øger skellet mellem rig og fattig, og at deres politik skaber løntrykkeri og øget individuel konkurrencementalitet. Staten opfattes som markedets forlængede arm, samtidig med at staten i stigende grad bliver en moraliserende og kontrolfikseret størrelse.

Og det kører på fuldt blus her på Modkraft. Men man er altså ikke progressiv eller venstreorienteret, bare fordi man er en del af SF eller Socialdemokratiet eller noget helt 5. Så automatisk fungerer den slags ikke.

Før og efter valget

Før valget gav det i nogen grad mening, at have en centrum-venstre-platform. Dengang var Venstre og Konservative i regering og de fleste diskussioner handlede om at kritisere dem der var ved magten, og det var trods alt et fælles projekt. Nu er nogle af Modkraft’s bloggere en del af magten. Det må naturligvis have en betydning, ændre på noget herinde. Enhedslisten er jo også i stigende omfang fedtet ind i de politiske kompromisser.

Før valget kunne bloggere på Modkraft være uenige om strategier for at komme til magten. Jeg var sjældent selv en del af den diskussion, men den fandtes her, og fred være med det. Men Socialdemokraterne og SF kan ikke længere af strategiske grunde udskyde den progressive politik under påskud af, at ”vi skal først have magten, og derefter lave forandringer”. Der er ingen undskyldninger længere for at sprede neoliberalt tankegods på Modkraft, og endnu værre, neoliberal økonomistyring og effektiviseringsteknikker gennem de vedtagne lovforslag. Som Jakob Lindblom så rigtigt skriver et sted; neoliberalisme kan ikke forvandles til socialistisk politik, ved at de samme politiske forslag skifter mund fra Claus Hjort til Thor Möger.

Modkraft.dk har et ansvar

Denne kommentar er derfor også henvendt til Modkraft’s redaktion. I må vel have gjort jer nogle overvejelser om dette?

Hvad skal Modkraft være for et sted?

Skal det være en platform for en dynamisk og kritisk venstrefløj? Skal det være et sted hvor progressive og exciterende røster kan få frit løb og skabe konstruktiv debat? Eller skal det være en strategisk diskussionsklub for regeringspartiernes undersåtter, der på forskellig vis legitimerer forringelser og nyliberal politik?

Det står jo klart for de fleste, at mange af Socialdemokrat- og SF’er-bloggerne her på siden, er sendt i byen af folk længere oppe i systemet. Enten direkte, eller gennem påført dårlig samvittighed over, at man er en del af et nyliberalt projekt, som man så bliver nødt til at forsvare.

Truer med at blive

Jeg er på mange måder faldet bag om dansen her på Modkraft. Diskussionerne handler i stigende grad om teknikaliteter og legitimering og diskussion af den danske udgave af den tredje vej-projektet fra New Labour i England. Forestil jer i parentes bemærket et par New Labour bloggere her på fladen. Det ville trods alt være for meget for de fleste.

Om jeg skrider fra Modkraft? Nej ikke endnu. Jeg truer med at blive, som Det Radikale Venstre altid siger. Modkraft er stadig potentielt et sted for politisk fantasifuldhed og idéudvikling. Og det er et sted, hvor jeg kan tænke sammen med folk jeg ikke kender og ikke er enig med. Det er en åben platform, som lige nu har svære tider, fordi venstrefløjen er dødssyg og neoliberal. Så jeg bliver – lidt endnu. Især for at kunne stille diagnoserne. Der er noget der er råddent her på Modkraft, ligesom i resten af landet.Kommentarer


Kommentar af jinayuya | 6. februar 2012 | 00:16

God blog!

Fuck neoliberalisme.


Kommentar af Peter Andreas Ebbesen | 6. februar 2012 | 00:51

Netop! Nyliberalismen er fascismens "pæne" søster. Det er ynkeligt når SF og Socialdemokraterne synes det er en nødvendig politik. Løkke var slem, Helle er værre.


Kommentar af elefanten | 6. februar 2012 | 09:06

Totalt enig. Er sygt træt af sfere her på modkraft, hvis projekt synes kun at handle om at legitimere noget der lugter råddent.

godt skrevet!


Kommentar af Lige meget | 6. februar 2012 | 09:09

Der er så meget "spot on" i det blog-indlæg. Ikke i forhold til SD og SFs kurs væk fra venstrefløjen, men i forhold til din egen selvforståelse.

Du opsætter modsætninger mellem magt og progressivitet, og du bemærker ikke at du dermed tage afstand fra alle kammerater som ikke er anarkister.

Det er svært at forstå, at din modreaktion på en fantastisk politisk situation er at forsøge at udgrænse og eliminere de politiske holdninger du er imod.

Hvis vi ganske kort skal kigge på SFs udspil siden regeringsmagten:
- Afskaffelse af fattigdomsydelser
- Afskaffelse af VK-pointsystem
- Krig mod Kirkeministeriet
- En skattereform som giver mere til de lavestlønnede
- Et (dårligt udført) forsøg på at starte en fattigdomsdebat
- Konkrete planer om at afslutte dansk deltagelse i krigen i Afghanistan
- Fratagelse af midler til Lomborg

Hvad er det lige i ovenståede, der ikke er venstreorienteret politik?

Måske handler det i virkeligheden om, at du er træt af at blive sagt imod?


Kommentar af Per Mortensen | 6. februar 2012 | 09:57

Denne blog er en fremragende blog, men selvfølgelig er den en blevet en anden, efter vi har vundet et valg. Hvilket vil sige, at vi har fået + 90 mandater. Jeg syntes, at Lykke og co. førte en delvis kriminel, og gammeldags kapitalistpolitik, med de sædvanlige politistatsmetoder, med sin 99 % medieopbakning, og hermed en omfattende censur af, hvad folk har mulighed for, at skrive, få trykt, få læst og ikke mindst få set på TV. At Fogh kaldte sin censur; et forsvar for ytringsfriheden, gav mindelser om Georg Orwells 1984, og Victor Klemperers LTI.

Desuden førte Fogh & Lykkes regimer os ind i ulykkelige krige, og besættelser af lande langt væk fra fædrelandet. Begivenheder, hvor danske soldater, de facto er underlagt udenlandske officerers kommando, hvilket i min optik er en opgivelse af dansk suverænitet, der kan sidestilles med den suverænitetsafgivelse, vi var vidne til, da Danmark blev besat af Tyskland 9. april 1940. Desværre er der (som under Besættelsen) mange stemmer i, og hermed mandater i, at underkaste sig en udenlandsk voldsmagt.

International krisestyring, og et formandsskab i EU gør, at diskussioner om dansk politik i dag er lagt på is. Løkke og co. gør dog alt for, at nedgøre Helle Thorning og hendes regering, først og fremmest for at hindre nye afsløringer af de formodentlig kriminelle forhold indenfor statsadministrationen. Her har især kærne områder som: Forsvaret, justitsministeriet, Danmarks Radio, TV2, miljø, kultur, og landbrug jo været forsøgt styret ud fra de mest reaktionære og asociale ideologier.

Løkke og co. afventer lige nu efterårsvalg. Når Helle Thorning har fået lov til at hale den lede finanspagt igennem, som alle EU tilhængere, og som flertallet af mandaterne i Folketinget går 100% ind for, så har Lykke og co. en plan, De vil finde og betale en renegat fra venstrefløjen, så Helle kun har 89 mandater bag sig. Vi får så et nyvalg, hvor hele mediemaskinen, med DR og TV2 i front, med alle sine mange, mange beskidte tricks, vil feje rød blok væk som et sjovt, men ligegyldigt indslag i det danske politiske liv.

Nyliberalismen er ikke fascismens "pæne" søster. Vi har ikke, eller har haft, fascisme eller mere præcist nazisme i dansk politik. De der hævder det, ved ikke, hvad nazisme er. Basta. Men selvfølgelig bør vi have i baghovedet, at når Hitler og co. kunne få magten i 1933 efter et demokratisk valg i en retsstat, så var det fordi et naivt kongetro socialdemokrati, og et revolutionsromantisk kommunistisk parti, ikke kunne blive enige om andet, end at bekæmpe hinanden. En marxist ville nok sige, at det var den økonomiske verdens krise i 1929, hvor Wall Street gik på røven, der var den egentlige årsag, men resultatet var jo frygteligt, Verden fik en: WW2.

Derfor bør alle frisindede, og socialt tænkende vælgere i dag stå sammen, Helle, Villy, Margrethe og Johanne, skal have tid og lyst til at regere. Vi skal først have et valg i 2015, så derfor bør alle på vensterefløjen nu vise en ubrydelig solidaritet.


Kommentar af Esben Bøgh Sørensen | 6. februar 2012 | 10:06

Jeg er fuldstændig enig med Eskil. Det er på tide at der bliver sat gang i en debat om hvor venstrefløjen står henne, hvad vi vil og hvordan vi vil nå der til. Det er bestemt ikke tid til at støtte ukritisk op om et regeringsprojekt, der både indbefatter et ekstremt neoliberalt parti, og som støtter op om finanspagt og tilslutter sig den europæiske politiske elite. Den globale kapitalisme er i krise og det borgerlige demokrati krakelerer. I den situation skal vi sætte socialismen på dagsordenen, ikke beskytte og forsøge at redde det krisefyldte system.

Læs for en kritik af SF’s strategi her: http://modkraft.dk/sektion/kontrado...


Kommentar af Jakob Lindblom | 6. februar 2012 | 10:57

Hej Eskild

Det kunne da være spændende at få redaktionens svar på dine kritikpunkter og nogle bud på deres offensive strategier...

Når det er sagt og uden at lægge dem ord i munden, så tror jeg, at forsøget på at brede Modkraft lidt bredere ud, er rigtigt. Ikke fordi jeg er enig med alle herinde (eller forventer at blive det), men fordi at eksempelvis SF ikke har noget medie, hvor de for alvor samler op, diskuterer politik osv. Og kan man få dem til at diskutere her på Modkraft, så synes jeg faktisk, at det er en fin måde at få lejlighed til at kæmpe for "vores" socialistiske politik.

Hvis ikke alle vi fandens kloge hoveder herinde kan gøre os nok umage og overbevise SF’ere om, at de er på det forkerte spor, hvem pokker skulle så kunne. Og hvis ikke vi får nogen af de 16.000 SF-medlemmer pg de 300.000 SF-vælgere overbevidst om, at der er rum for forbedring og behov for forandring, hvordan pokker får vi så nogensinde flertal for en socialistisk politik?

Så jeg synes, at tanken om at tiltrække SF’ere til læserskaren og for så vidt også nogle socialdemokrater, som ofte ligger til venstre for SF, såmænd er rigtig nok.

Så kan man så diskutere om måden er den rigtige. Om blot man inviterer nogle SF-bloggere, så kommer de af sig selv? Det er nok tvivlsomt, men det må redaktionen jo stå på mål for!

Det næste spørgsmål er, om der så skal sorteres i SF-bloggerne, så dem, der "bare" forsvarer ledelsen verfes ud og så ind med vores allesammens præmie-SF’er som Trine Mach og den nye dreng i klassen Peter Westermann?

Det synes jeg egentligt ikke. Se Christian Østergaards forsvar for skatteudspillet. Han imødegås sagligt, men hårdt og får ikke bare kam til sit hår. Nej han er da pilskaldet bagefter - sådan rent argumentatorisk, men vi har stadig rent faktisk fået diskuteret det, og læser SF’erne med, så har vi haft en lejlighed til at præge dem.

Så i mine øjne skal der ikke sælges ud redaktionelt, men vi skal heller ikke have Modkraft som nichemedie for en kreds af Enhedslistefolk iblandet lidt queer og en smule anarkisme mv. I stedet skal de, som skriver noget sludder (indenfor en vis grænse, bevares) mødes med en saglig og tough modargumentation.

Og det skriver jeg, selvom jeg også kan have fordøjelsesbesvær af det værste sludder man møder. Men jeg mener faktisk, at det er værre, at der er så mange SF’ere, der dukker hovedet og IKKE står på mål for deres politik, end at de som gør, giver mulighed for debat. Også selvom man ikke kan lide det, som de skriver.

Men Eskild, den debat, som du rejser er sgu da vigtig, jeg tror bare ikke, at en afgrænsning er det, som Modkraft har brug for. Tvært om giver Modkraft os da en lille bitte chance for at fortælle SF’ere, at de er på vildspor, og hvor pokker kan vi ellers gøre det?

Om kvaliteten så kan højnes ved at finde andre bloggere, eller få debatten på anden måde ved at finde flere folk udenfor partierne, ja det var måske nok en debat værd!?!


Kommentar af Andreas K | 6. februar 2012 | 12:40

Enig!

Fra Esben Bøgh Sørensens kritik, som der linkes til ovenfor:

"Over hele Europa og i USA er kapitalismen i krise, neoliberalismen i offensiven, og den folkelige antikapitalisme under udvikling. (...) I den situation har SF fedtet sig ind i en taktik, hvor det støtter finanspagt og kapitalisme."

SF er blevet en del af etablishementet, som deltager i den neoliberale offensiv - og så bliver det tilmed promoveret som socialisme her på modkraft! Det er den ultimative form for neoliberalt/borgerligt hegemoni!

Modkraft skal være et sted, der understøtter og fremmer den antikapitalisme, som er under udvikling i øjeblikket. Et sted, hvor man kan finde rapportager, skriverier mv., der dokumenterer og argumenterer for radikal kritik og praksis, og et sted, som netop kan hjælpe til at klargøre og udbrede forståelsen af forskellen mellem socialisme og neoliberalisme. "Nyliberalisme er socialisme"-doktrinen er virkelig farlig/destruktiv og er med til at fucke tingene helt op for det, som modkraft skulle understøtte.

Modkraft skal være en platform, som bidrager til kampen mod den neoliberale offensiv og det neoliberale hegemoni, der kalder neoliberalisme for socialisme og (hermed) svækker mulighederne for etablering af / mobilisering til reelle alternativer. Som det står nu, er blogosfæren på modkraft medvirkende til det modsatte. Det er ikke bare en lidt ligegyldig ting, det er virkelig et seriøst problem.

Med neoliberalismen i offensiven og udbredelsen af det neoliberale hegemoni til at omfatte tidligere arbejderpartier er der brug for reel mod-kraft mere end nogensinde før! Hjælp den spirende "folkelige antikapitalisme" med at vokse - undgå at bidrage til det neoliberale hegemoni - revurder blogosfærens profil!


Kommentar af Andreas K | 6. februar 2012 | 13:21

Hov: "Enig!" var til Eskilds blogindlæg, ikke til Jakobs kommentar.

@Jakob:

Fint med diskussion, men vi skal vel ikke bare diskutere med SFs medlemmer. Der skal udvikles idéer og de progressive kræfter skal i fokus. Det andet bliver meget hurtigt defensivt.

Når vi nu skal forholde os til regeringens politik - og det skal vi, kritisk; analyser af det eksisterende er vigtigt - ville det så ikke være langt federe, at det sker med et blog-indlæg, der forholder sig til regeringens skatteudspil og viser hvordan det netop ikke er socialistisk men nyliberalt - i stedet for et blog-indlæg, der med overskrift og indhold proklamerer, at regeringens skatteudspil er socialistisk...?

Synes nærmest blogosfæren er blevet belejret - der er godt nok knald på med indlæg, der promoverer SFs/regeringens politik. Hvis der sprøjtes "nyliberalisme er socialisme"-propaganda ud over det hele, og det progressive består i, at vi bruger krudt på at skrive diskussionsindlæg med "nej, det er det ikke" - så kommer vi altså ikke ret langt.


Kommentar af Matias Jensen | 6. februar 2012 | 14:34

Det morer mig meget at se Eskil få røg for at være anarkist og imod folk der ikke er det, men lad nu det ligge..

Da jeg blev blogger herinde fik jeg at vide at organisationer ikke kunne få blogplads, hvorfor jeg blogger mine egne tanker og ikke udelukkende på Libertære Socialisters vejne. En meget rimelig indstilling, og en jeg støtter da jeg ikke gider se side op og side ned af "Enhedslisten/SF/3F mener" når man jo taler med en person med (antager jeg) selvstændige holdninger.

Desværre er det jo sådan at reformistisk partipolitik, og tit uden en personlig spin eller mening, skyller ud af blogsektionen her, og Eskil skal have ret hvor ret findes, nemlig i den kritik. Jeg kan så ikke helt se hvorfor man stopper der, og ikke også retter skytset imod usagligt nonsens, militant heterohad eller antipati uden propati, som der også findes i mange blogs herinde - Men det er måske okay når det kommer fra tjekkede autonome uden partiportefølje?

I håb om debat og bedring,

Matias.


Kommentar af Jakob Lindblom | 6. februar 2012 | 14:39

Hej Andreas

Jeg er 100 % enig i, at det selvfølgeligt er federe med kritiske analyser, og jeg har da, som du sikkert ved, selv bidraget med et (forsøg).

Ligeledes har jeg igen og igen slået til lyd for mere strukturel og analytisk kritik og mere socialistisk teori. Jeg har sågar skoset mit eget parti (Ø) i mindst et par blogs på det sidste for, at de ikke har det samfundsforandrende perspektiv nok for øje, defensiv strategi osv.

Når jeg skriver dette, så er det ikke for at blive klappet på hovedet og høre et: "du er godt nok dygtig".

Men fordi det ene faktisk ikke er i modsætning til det andet. Selvfølgeligt skal vi have analyserne og kritikken, som jeg selv prøver, men det er da også godt, at der er nogen at diskutere mod? At der er nogen, som tør stå ved det, så vi kan kritisere og diskutere?

Gu skal vi ideudvikle og gerne meget mere, Hell yeah! Men det kan jo sagtens foregå hos nogle af os andre eller i sektionerne. Jeg tror nemlig ikke, at Christian overbeviser mange, for nu at tage det eksempel. Tvært om kan nogle af hans SFU venner måske blive klogere af kritikken.

Nu er jeg jo selv blogger, så jeg vil være lidt varsom med at kritisere i øst og vest. Nogen kan lide min form, andre kan lide andres, men jeg synes egentligt, at hvis man endelig skal diskutere kvaliteten på blogrullen, så synes jeg da, at der er (næsten) lige så mange dødsyge indlæg fra venstre side af SF såvel som fra SF’ere, der netop ikke er nyliberale forsvarsskrifter for regeringen. Fx. hvor der skrives et "læserbrev" som lige så godt kunne være bragt i MetroXpress, et sammenkog på en 3-semesters sociologieksamen eller et rent parti agitatorisk indlæg, der lige så godt kunne være afskrift af en pressemeddelelse eller en HB-udtalelse... Og nu sætter jeg tingene på spidsen bevares og flertallet af indlæg er god og vedkommende, men anyways...

Og det er ikke for at være hovski snovski, og nogen synes sikkert mine blogge er rædderlige og sådan må det jo være. Men jeg synes faktisk, at det er federe, at sådan en som Christian Østergaard har mod nok til at forsvare sit parti og dermed give plads til debat, end at læse ovenstående, som også fylder meget. I det hele taget er det også en selvstændig diskussion, om der er for mange eller for få blogs og om det er antallet, som "belejrer". Ud af de sidste 50 blogs, så er der iøvrigt maks. fire som lever op til kritikken i denne blog.


Kommentar af Per Mortensen | 6. februar 2012 | 15:42

@ Jakob Lindblom. Hvis du mener at scoren for relevante indlæg her på modkraft kun er 2%, så burde du nok forklare det lidt nærmere, hvad det er, du ikke kan lide.


Kommentar af Jakob Lindblom | 6. februar 2012 | 16:43

Det mener jeg bestemt ikke Per. Jeg siger, at efter at have læst alle oprindeligt og just gennemscrollet de sidste 50 i oversigten, så er der kun fire, som kan høre under den type, som kritiseres her. Det vil sige, at der er 46, som ikke forsvarer regeringen for kritik fra venstreside, så belejringen er måske til at overse.

Og når det er sagt, så synes jeg også personligt, at der er andre indlæg, som for mig - igen personligt - er mindre relevante end de fire, fx. af typerne, som jeg nævner, men jeg vil da også godt skære ud i pap, at det bestemt ikke er alle, så langt fra endda. Ved ikke hvor de 2 % kommer fra???


Kommentar af niller | 6. februar 2012 | 16:54

Modkraft er i fare for at blive relevant for andre end 500 livstils-aktivister i og omkring Københavns brokvarterer, så det er på tide at nogen siger fra.


Kommentar af Morten G | 6. februar 2012 | 17:36

@niller: Tak.


Kommentar af Ulrik S. Kohl | 6. februar 2012 | 17:52

Kære Eskil:

Tak for et engageret indlæg og for kritik af Modkraft. Uden kritik er der ingen udvikling. Jeg taler kun for mig selv, men det kommer fra hjertet:

Jeg synes, du er gået i skoven med hovedet under armen.

Det her handler ikke om for eller imod regeringen.

Vi bor i Europa. Europa er i en økonomisk krise, som er i gang med at udvikle sig til en galopperende politisk og social krise, som ikke er set mage til i vores levetid.

Meget tyder på, at krisen vil føre til det alvorligste nederlag for arbejderbevægelsen nogensinde. Det er muligt, at vi i løbet af kort vil opleve en mere og mere autoritær styreform i Europa, som vil flå velfærd i stumper og stykker og sikre betydelig mere magt til kapitalinteresser. Vi vil få mindre demokrati. Vi vil få mere fattigdom og håbløshed.

Fremtiden ser dyster ud. Der skal en ekstrem stærk modkraft til for at lave om på dét. Der er brug for stærke alternativer, som vinder bred støtte blandt folk.

At udvikle alternativer i fællesskab indebærer, at man snakker sammen med andre, som ikke nødvendigvis ser alt på samme måde som én selv. Gennem samtale og debat kan man både finde uenigheder, men også fælles mål og delmål.

Modkraft er for mig det sted i Danmark, hvor en ny progressiv venstrefløj har mulighed for at skabe sig selv.

Fint nok at du hellere vil stå ude i skoven og råbe: »jeg vil ikke være en del af en samlet venstrefløj«.

Men kære Eskil: Hvad vil du så?


Kommentar af Søren Jensen | 6. februar 2012 | 21:09

Jeg syntes at kritikken af modkraft er forfejlet.

Det der kendetegner en progressiv nyhedsportal er, som jeg ser det evnen til at favne bredt, hvis modkraft skulle til at luge ud i bloggerne som var for meget for den nye regering ville vi stå tilbage med en nyhedsportal som kun var for kommunister og anarkister, og en sådan nyhedsportal vil i længden ikke være interessant for sådan en som mig, som ikke bekender mig til en bestemt isme, men nok har både et klart og nuanceret billede af mit eget ståsted og holdninger.

Personligt føler jeg, at jeg i høj grad er i stand til at gennemskue, både når jeg mener at en blog er konspiratorisk og når den er fedtmuleagtig, (så insisterende på en påstand jeg anser for falsk at det virker fjoget). Det er naturligvis op til smag og behag hvad den enkelte vil definere som hvad, men jeg syntes ikke det er et problem at vi ikke alle er enige hver gang, og der er plads til både konspirationsblogs og fedtmuleblogs i et vist omfang, selvom de siger mere om bloggeren end om emnet.

Jeg læser til tider de fleste blogs her på siden, og føler at der generelt er en god balance mellem saglighed og konstruktiv debat hos langt de fleste bloggere og blogdeltagere, en svaghed jeg dog har hæftet mig ved hos nogle bloggere er en tendens til ikke at svarer på kritikken i deres egne bloggs, fordi jeg syntes at det er forstyrende for debatten når den der sætter debatten i gang ikke vil deltage aktivt. Nogle gange føler jeg at modkraft, af disse bloggere bliver misbrugt som et bekvemt talerør, men som udgangspunkt anser jeg det som et mindre udbredt fænomen.


Kommentar af Karl M | 6. februar 2012 | 22:10

Når man i sine stofvalg, redaktionelle vinklinger og bloggervalg går så langt til højre, som Modkraft efterhånden gør, så bidrager man kraftigt til udvande både portalen og venstrefløjen som projekt. Derved udvander man også muligheden for at udvikle slagkraftige alternativer. Af hjertet tak, Eskil!!! Du er alt andet end gået i skoven med hovedet under armen. Ulrik Kohls indlæg er derimod ren lyrik.


Kommentar af Per Mortensen | 6. februar 2012 | 23:26

@ Ulrik. Tak for et fremragende og alvorligt indlæg, og hvor du har det vigtige udsagn: Meget tyder på, at krisen vil føre til det alvorligste nederlag for arbejderbevægelsen nogensinde. Det er muligt, at vi i løbet af kort vil opleve en mere og mere autoritær styreform i Europa, som vil flå velfærd i stumper og stykker og sikre betydelig mere magt til kapitalinteresser. Vi vil få mindre demokrati. Vi vil få mere fattigdom og håbløshed.

Men vi har stadig magten, og hvis ikke en velbetalt renegat til efteråret giver Løkke, og hans slæng magten, så har vi stadig næsten 3 år til, at få de værste uhyrligheder fra 10 års misregimente, kørt på lossepladsen. Lad os derfor nu sætte alle kræfter ind på at få skabt, nogle bedre levemuligheder for almindelige menneskers liv. Socialisme må komme når tiden er moden, lige nu gælder det helt basale, at skabe en masse nye jobs, og så selvfølgelig også at hindre, at gode produktive jobs bare forsvinder til de varme lande.

Lad os alle gå i gang nu, det haster!


Kommentar af Rasmus B. | 7. februar 2012 | 00:14

Tak til Jakob for følgende statistik: Ud af de sidste 50 blogs, så er der iøvrigt maks. fire som lever op til kritikken i denne blog. som bekræftede mig i min antagelse.

Det virker på mig som om forudsætningen for dette blogindlæg er at S og SFs medlemmer og vælgere er tabt til nyliberalismen. Det mener jeg ikke de er. Derfor synes jeg det er rigtig vigtigt at vi andre går ind i diskussionen om den nye regerings politik, både den gode og den dårlige – og der er modkraft uvurderlig. Måske kan man i en sådan diskussion faktisk overbevise dem om at der er noget helt galt med den politik der føres. Det skal da i hvert tilfælde prøves og man kan ikke just påstå at indlæg fra regeringspartiernes medlemmer står uimodsagt. Bare se disse to:

http://modkraft.dk/blogs/lars-gaardhoj/article/populister-eller

http://modkraft.dk/blogs/christian-ostergaard/article/et-socialistisk-skatteudspil


Kommentar af Vibeke | 7. februar 2012 | 08:25

Jeg synes ikke, at spørgsmålet må være, om der er plads til socialdemokrater eller folkesocialister på Modkraft. Heller ikke selv om man bruger skældsordet "nyliberalister" om dem. Jeg læser nærmere ovenstående blogindlæg som et ymt over, at den udenomsparlamentariske venstrefløj er død i sværen pt. At de andre er nærværende, er ikke en god forklaring på fraværet af den del af venstrefløjen, som ikke er inde på borgen eller en god undskyldning for, at debatten ofte ikke hæver sig op over et niveau, hvor der tilsyneladende kun findes to alternative fremtidsvisioner i hele verden - skattelettelser eller lønsænkninger.

Omvendt kan man sige, at hvis den anden del af venstefløjen, som vil noget andet, var så superspændende og aktiv for øjeblikket, ville der sikkert for længst være poppet et hyperaktivt d.i.t. netmedie op om det. Men vi ser det ikke... Jeg er enig med Eskil Andreas Halberg i, at det er kedeligt og ret trist, at vi hører så lidt til den del af venstrefløjen, der ikke spiller fedtspillet og kommer med pragmatiske løsninger, som selv en Margrethe Vestager kan være frisk på. Men den ene gruppes nærvær er ikke forklaring på den anden gruppes fravær.


Kommentar af Per Mortensen | 7. februar 2012 | 09:55

@ Vibeke. Fedtspillet, hvad er det?


Kommentar af Eskil Andreas Halberg | 7. februar 2012 | 10:16

Hej Folkens

Det er virkelig nogle gode indlæg og kommentarer der er herinde. Optur. Jeg har lige lyst til at komme med et par suplerende kommentarer.

For det første: Jeg mener det vigtigste er, at Modkraft er i en ny situation efter folketingsvalget. Jeg mener faktisk at det gør en forskel. Den nye situation er den, at dele af det vi her kalder centrum-venster eller den brede venstrefløj er kommet ved magten. En magt de efter min bedste mening forvalter end dog meget usikkert. Finanspagten er eftersigende (jeg har ikke sat meget grundigt ind i det) det seneste skud på stammen af direkte kontraproduktive tiltage. Jeg mener, at forvaltningen af magten i flere sammenhænge gå direkte den forkerte vej. Blot langsommere den forkerte vej end under VKO.

For det andet: Jeg bliver nød til at kalde SF og Soc.dem. ud på deres politik, som jeg ikke på nogen måde vil forbindes med, ikke mindst den stramme linie over for arbejdsløse. Det lyder bitter - det har jeg fået ad vide flere sted - og det er ikke meningen. Jeg gider ikke ghettoer hvor alle er enige, det er der ingen der gider. Men der er også grænser for hvad man skal forbinde sig med. Der er grænser for alliancer.

Og dette fører til mit trejde punkt: Det forekommer mig, at det eneste der er tilbage af den brede venstrefløj i socialdemokratiet er historien. At socialdemokraterne engang var et reformistisk socialistisk parti. Nu er de ved magten og de bevæger ikke samfundet. Det er et problem. Ikke mindst fordi de fleste af os herinde har stemt på dem, eller på folk der bakker dem op.

Og til dig Ulrik. Tak fordi du går så alvorligt ind i diskussionen. Jeg mener at din diagnose af situationen i Europa er meget præcis. Mit spørgsmål er dog hvorfor den danske regering ikke tager det alvorligt.

"Meget tyder på, at krisen vil føre til det alvorligste nederlag for arbejderbevægelsen nogensinde. Det er muligt, at vi i løbet af kort vil opleve en mere og mere autoritær styreform i Europa, som vil flå velfærd i stumper og stykker og sikre betydelig mere magt til kapitalinteresser. Vi vil få mindre demokrati. Vi vil få mere fattigdom og håbløshed."

Jeg er jo enig Ulrik. Men hvor står Soc.dem. og SF i kampen mod fattigdom og håbløshed, mindre demokrati. Hvorfor er det at regeringen hater på de arbejdsløse når bankerne har taget alle europæernes penge? Hvordan kan det være, at centrum-venstre vil gennemfører en finanspagt?

Hvis en samlet venstrefløj betyder, at man skal trække på skuldrende af den slags, så er jeg ikke en del af venstrefløjen. En position jeg i øvrigt sådan lidt forsigtigt forsøger at undersøge.

Min grundlæggende pointe er bare, at begrebet progressiv må fyldes med mening. Hvad betyder det at være progressiv. Det er helt fint hvis man gerne vil have stor bredde på modkraft, fordi man er bange for ghettodannelse og at modkraft kun bliver et sted hvor alle giver hinanden ret. Det er der jo ingen der gider. Pointen er: Hvad er det man opgiver? Hvorfor er de radikal ikke en del af Modkraft?

Mange Hilsner
- Eskil


Kommentar af Vibeke | 7. februar 2012 | 10:18

Fedtspillet er eksempelvis kompromiser med Radikale Venstre og politikker, der ligner deres.


Kommentar af Vibeke | 7. februar 2012 | 10:25

Forklaring følger: Fedtspil


Kommentar af Kasper Bjering Søby Jensen | 7. februar 2012 | 11:32

Hej Eskil

Du må for min skyld mene hvad du vil om eksistensen af et politisk grundlag der kobler S, SF og Enhedslisten samt en række enkeltpersoner, herunder dig, sammen. Og du må for min skyld også gerne anbefale at medlemmer af S og SF skal smides ud fra Modkrafts blogger-panel (det er enhver redaktions ukrænkelige ret at bestemme indholdet af det de redigerer).

Men hvad i al verden bilder du dig ind når du skriver følgende:

"Det står jo klart for de fleste, at mange af Socialdemokrat- og SF’er-bloggerne her på siden, er sendt i byen af folk længere oppe i systemet. Enten direkte, eller gennem påført dårlig samvittighed over, at man er en del af et nyliberalt projekt, som man så bliver nødt til at forsvare."

Hvad bygger du det på?

Jeg skal ikke tale på øvrige bloggende SF’eres vegne, men jeg er sådan set blevet inviteret af Modkraft til at blogge her (godt nok på anbefaling af Mattias Tesfaye da han selv stoppede, men det kunne redaktionen jo have overhørt). Når jeg skriver et indlæg - det er desværre ikke så tit for tiden - er der ofte lagt mindst 5-10 timers gratis arbejde i det, hvor jeg har researchet, skrevet, omformuleret, fundet links og citater og hvad ved jeg. Oftest for at fremstille pointer der efter min mening er ganske originale. Altid funderet i mine egne meninger. Sådan som jeg faktisk synes det, uden at nogen andre har bestemt det. Jeg har absolut ingen dårlig samvittighed over noget som helst (måske bortset fra manglen på indlæg), men indrømmer åbent at jeg i praktisk politik nogle gange accepterer ting der ligger langt fra hvad jeg selv mener, fordi jeg har en strategi jeg selv tror på og finder meningsfuld. Og i øvrigt uden at jeg har nogen som helst privat-økonomiske eller karrieremæssige aktier i det.

Jeg er helt og aldeles overbevist om, at det gælder for alle SF-bloggere på denne side. Så foreslå endeligt at Modkraft skal indskrænkes politisk, men undlad venligst den form for perfiditeter.

/Kasper


Kommentar af Kasper Bjering Søby Jensen | 7. februar 2012 | 11:38

Til redaktionen:

Et forslag kunne iøvrigt være at ryddede lidt op i blogger-korpset. F.eks. kunne I indføre reglen "mindst et indlæg om året". De der ikke opfylder reglen, kan så ryge i et "blogger-arkiv" hvor fra de evt. kan hentes op, hvis de igen skriver noget. Det nuværende blogger-korps på ca. 60 personer består i hvert fald af en del inaktive. Og det mudrer sgu oversigten en del.

Samtidigt kunne I også overveje at lave en "højest et indlæg om ugen"-regel (eller hver tredje dag, eller lign.). Det vil tvinge den enkelte til at prioriterer skarpere med hvad man synes er vigtigt at bringe til debat på sitet. Og dermed også gøre at indlæggene lå lige en anelse længere på forsiden.

Men det var blot forslag. Tak fordi I driver nettets bedste dansk-sprogede politiske debat-site for venstreorienterede.

/Kasper


Kommentar af Bjørn | 7. februar 2012 | 14:52

@ Kasper: Mener du helt alvorligt at dit sidste indlæg (Bidrag til kritik af julesangskatten) ikke var bestilt af SF-toppen?


Kommentar af Andreas K | 7. februar 2012 | 17:18

@ Kasper

Det er klart, du ikke er sendt i byen af folk længere oppe i systemet. Du er selv medlem af SF’s landsledelse - "SF’s højeste myndighed" - og ifølge din egen bio "en loyal Villy-støtte". Med andre ord: Du er selv højst oppe i systemet og loyal støtte for din leder, som sidder i regeringens koordinationsudvalg, og som om nogen har kæmpe interesse i at få regeringens politik til at fremstå ("moderne") socialistisk/SF-præget. Men fred være med det, så længe det er klart.

@ Jakob

Selvfølgelig udelukker tilstedeværelsen af legitimeringsindlæg ikke den samtidige tilstedeværelse af kritiske indlæg/analyser. Spørgsmålet er bare, om der er brug for det første? Om modkraft skal være platform for det første?

Har svært ved at følge argumentet om, at man hermed når ud til flere - og at nogle SFU’ere måske kan blive klogere den vej igennem. Vil folk i SF kun læse blog-indlæg om den førte politik, der er skrevet af folk i SF?

Favner man bredere ved at have blogs, der legitimerer regeringens politik? Det kan jeg ikke se, man gør. Der er (forhåbentlig) ingen, hverken i eller uden for regeringspartierne, der insisterer på kun at læse regeringsvenlige udlægninger af regeringens politik og dermed ville "blive tabt" ved fraværet af disse.

Når SF(-toppen) og S er gået så langt til højre, som de har, og nu sidder i regering med et ultra-neoliberalt parti - og fører de radikales politik, som de desperat forsøger at få til at fremstå venstreorienteret/socialistisk - så må det overvejes, om SF-toppen og S er en del af den mod-kraft, som siden her søger at være platform for.


Kommentar af Andreas K | 7. februar 2012 | 17:42

PS. If. de sideløbende snak om idéer til blog-sektionen:

Kunne man ikke få flere end 6 "seneste blogs" på forsiden? De forsvinder efter 2 dage, og debatten har det med at dø ud, så snart de er væk.

Det ville ikke bare give de enkelte indlæg længere diskusionstid, hvilket ku’ gøre diskusionerne (endnu) mere interessante (og måske endog idéudviklende i (endnu) højere grad...). Det ville også føre til flere debat-aktive indlæg - og således også flere indlæg at vælge imellem, når man skal investere sin begrænsede og dyrebare læs-og-skriv-på-modkraft-tid.


Kommentar af niller | 7. februar 2012 | 17:53

Er der egentligt en eneste af Modkrafts S-SF bloggere der har fået en økonomisk eller arbejdsmæssig fordel ud af regeringsskiftet?


Kommentar af Leif Donbæk Thomsen | 7. februar 2012 | 18:17

@Niller Trine Mach, Kamal Quereshi, Charlie Stjerneklar og Peter Westerman er blevet folketingssuppleanter, så potentielt kan de måske på et tidspunkt, engang komme til at tjene på det.......

Totalt karrieremove at blive blogger der ;)


Kommentar af Eskil Andreas halberg | 7. februar 2012 | 19:38

Hej Kasper Bjerring

Undskyld hvis jeg kommer til, at virke næsvis eller perfid. Det er ikke meningen.

Meningen med det udsnit du kommentere er naturligvis ikke at insinuerer, at du skulle få penge for det eller noget andet. Det er der jo ingen der gør på modkraft. Men jeg vil fastholde at, lige netop dig Kasper, er ret tæt på magten. Du har fx et privatnummer direkte til landets skatteminister og sidder samtidig i SF’s landsledelse. Det må da tages med i betragtning på en progressiv nyhedsportal som Mod-Kraft.

Jeg har slet ikke nogen holdning til om SF og Socialdemokratiet ikke må være repræsenteret på Modkraft. Måske får jeg en mening om det, men jeg ved ikke om jeg har det lige nu. Jeg mener dog at det ALTID er vigtigt, at kritisere magten, og den er du meget tæt på fortiden. Dels fordi, at folk med privilegier laver laver fejl, men også er grundlæggende ideologiske grunde. Derfor er jeg ikke på dit hold. Det er det jeg påpeger. Det må være op til modkraft, at indholdsudfylde hvad brandet Progressiv portal Modkraft skal betyde.

MVH
- Eskil


Kommentar af Ole Sandberg | 7. februar 2012 | 22:25

Jeg er lidt enig med Eskil. Ikke helt men dog en del. I hvert fald deler jeg en ærgrelse og en bekymring, selvom den bestemt ikke er så alvorlig for mit vedkommende at jeg truer med at blive (eller gå for den sags skyld. Og jeg melder mig heller ikke "ud" af noget).

Jeg er enig i, at det er lidt problematisk, når Modkraft bliver brugt til legitmering af magten og af magtens politik - især (men ikke kun!) når denne politik er asocial (som magtpolitik jo så ofte er). Og forslag om at fjerne arbejdernes frokostpauser og forlænge deres arbejstid og fremmelse af en diskurs der dæmoniserer arbejdsløse som dovne snyltere osv ér sgu asocialt. Det kan godt ærgre mig en lille smule, når Modkraft bliver brugt til at forsvare den slags.

Men som sagt er det ikke kun den konkrete asociale politik, der er problematisk i forhold til legitimering af magten: Magt er noget ikke politisk neutralt noget, der kan bruges til hvad som helst - magten har også egne interesser: Magt har brug for at legitimere sig selv og for at dæmme op for kritik. Det gør det i mine øjne ret problematisk for en portal, der hedder MODkraft (og som altså gerne skulle være en proggressiv kraft imod magtforholdene), når den er platform og talerør for netop de institutioner (eller folk der er centralt pladseret i dem), som udgør en kerne i de herskende magtforhold og dermed har en interesse i at legitimere dem og dæmme op for kritik af dem. Principielt er da lidt problematisk at kalde sig Modkraft og være platform for regeringspolitik(ere).

Jeg siger ikke, at svaret er at kaste magt-legitimerende bloggere ud - og jeg er heller ikke sikker på, at det er det, Eskil ønsker. Og egentlig er jeg også enig med Jakob og andre i, at det trods alt ikke er så slemt: De mest asociale indlæg får jo også masser af kritik i kommentarerne og Modkraft publicerer også masser af artikler og blogindlæg, som er kritisk overfor magthaverne.

Jeg må dog indrømme, at jeg slet ikke forstår Ulriks kommentar:

"Vi bor i Europa. Europa er i en økonomisk krise, som er i gang med at udvikle sig til en galopperende politisk og social krise, som ikke er set mage til i vores levetid."

Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skulle være et argument imod Eskils kritik? Jeg tvivler også stærkt på, at det skulle være noget, Eskil er uenig i. Hvad skal det så betyde?

At Europa og verden er i både økonomisk og politisk krise, som kan gå hen og blive til noget forfærdeligt, er da åbentlyst rigtigt. Men hvordan skulle det være et argument for at en proggressiv portal, hvis erklærede formål er at tale magten midt imod, skal være platform for de aktører, som vel også - mere eller mindre - er dele af denne udvikling?

Når den næste EU- eller WTO-traktat som eliminerer arbejderes rettigheder, forringer socialhjælp, stjæler fisk fra Afrika, eller den næste "krig mod terror" eller globale overvågningspakke, og så videre, skal vedtages, så er det den nuværende regering, der vil være ved forhandlingsbordet, og som gerne vil dæmpe kritikken. Det kan da godt være, at S-SF-R-regeringen er gradvist bedre end end V-K-regeringen, men det gør dem ikke mindre til en del af denne globale magtkamp - det pladserer dem ikke engang nødvendigvis på den rigtige side af denne magtkamp.

Altså kan jeg som sagt ikke se, hvordan det at påpege det indlysende - at "fremtiden ser dyster ud." globalt (ikke bare europæisk) - kan være et argument for legitimering af at lægge platform til legitimering af magthaverne og deres politik.

Jeg kan ikke se hvordan det, at have nuværende regeringspartier til at forsvare den globale politik, er andet end marginalt mere modkraft-agtigt end hvis Modkraft havde haft tidligere regeringspartier til at forsvare den globale politik. Ikke sådan rent principielt.

Jeg køber ikke den der "nu er vi alle en del af centrum-venstre". Jeg er ikke en del af noget "centrum". Jeg vil helst gerne være en KRAFT MOD magtens centrum. Ikke en del af yderkredsen omkring inderkredsen af magtapparatet.

En anden indlysende (grænsende til det floskel-agtige) påstand, er den om at "At udvikle alternativer i fællesskab indebærer, at man snakker sammen med andre, som ikke nødvendigvis ser alt på samme måde som én selv."

Jeg tror ikke der er nogen, der har foreslået eller ønsket blot at snakke med andre som mener det samme som dem selv. Kan den anklage gøres lidt mere konkret?

For selvfølgelig er det jo sådan, at den progressive venstrefløj må udvikle alternativer i fællesskab og at det kræver diskussion på tværs af uenigheder osv. Men kræver det nødvendigvis dialog med de der repræsenterer de herskende politiske magtforhold? Hvis det gør det nu, hvorfor gjorde det så ikke også for et par år siden? Kunne man ikke forestille sig, at venstrefløjen og de progressive alternativer - som udgør en modkraft - i højere grad befinder sig udenfor regeringskvartalet end indenfor? Ja måske endda, at der er modstridende interesseforhold hos de, der er udenfor og de der er indenfor den politiske magt?

At sige, at man ikke ønsker at være en del af dialog, der har til formål (sat på spidsen!) at legitimere en regering, er da ikke det samme som at sige at man kun ønsker at snakke med sig selv. Det er sgu for tyndt. Der er et mangfoldigt liv udenfor magtens cirkler. At udelukke magthavere er ikke at udelukke alle andre fra samtalen. Det er blot at sige, at man ønsker dialog med dem der vil noget andet end magten vil, og det synes jeg ærligt talt burde give rigeligt spillerum til masser af uenighed og diskussion (men på nogle andre betingelser og med et andet formål).

Jeg ser i bedste fald en S-SF-regering som en kraft der bevæger os lidt langsommere i den forkerte retning end en VK-regering (og på udvalgte enkeltområder kan den også rulle nogle af deres mindst system-nødvendige tiltag tilbage... hvilket bestemt er godt, tag ikke fejl af det). Men der er da ikke det mindste som tyder på at de vil være en kraft, der fører os i den modsatte retning - væk fra kapitalisme, udbytning osv. De er ikke en kraft mod de globale magtforhold eller den ubehagelige globale udvikling. De er højest blot en dæmper på den (hvilket selvfølgelig er bedre end at køre med turbofart mod afgrunden).

Det er ikke nødvendigvis fordi der er et ideologisk problem med partierne og deres medlemmer - i hvert fald ikke i så høj grad som det er fordi de udgør magtapparatet i en stat, som er en del af en global konkurrence med andre stater og som er instutionaliseret i og har accepteret en vis global (og EUropæisk) økonomisk og politisk logik. Man kan have nok så pæne intentioner så længe man ikke er en del af magten (det tror jeg i øvrigt at en del højtstående SFere kunne skrive under på).

At være forbeholden overfor at være en del af et "fælles projekt" med de, der er en del af den nationale og globale magtelite, er ikke det samme som at ville isolere sig og kun omgive sig med rygklappere. Måske vil man bare gerne være en del af et "fælles projekt" som kan diskutere og udvikle modkrafter til magten og nye måder at udfordre den globale logik på? Måske kræver det at debatten ikke foregår på den samme logiks præmisser (som starter med: Vi må først få magten. Det andet præmis er: Vi må dernæst beholde magten).

Og når man så i den mangfoldighed af forskellige meninger, der trods alt dog er til overs efter at man har elimineret de, der er allertættest på magtens centrum, har diskuteret og måske kommet på nogle kreative ting, så er det da bare fint, hvis magtfolkene så vil lytte og samarbejde om konkrete ting. At sige at "vi vil lige finde ud af hvad vi selv mener først" er ikke det samme som at sige "vi vil aldrig nogensinde have noget med jer at gøre".

Summa summarum: Jeg forstår ikke den blanke afvisning af Eskils kritik. Jeg er ikke nødvendigvis 100% enig i kritikken, i det jeg som sagt ikke synes det står helt så slemt til (og i øvrigt godt selv kan ignorere de indlæg, jeg ikke gider at læse - eller ligefrem kritisere de indlæg jeg synes er helt hen i skoven), og jeg har ikke noget konkret forslag eller ønske om at fremsætte et til hvordan det kunne blive bedre.

Jeg synes i hvert fald ikke, at det er en løsning på noget som helst bare at sige "hvis du er medlem af et parti, som nu er kommet i regering, så må du ikke blogge på Modkraft"... det er både unfair og ukonstruktivt. Der er jo også folk i de partier som er magtskeptiske og ønsker at udfordre magtforholdene og trække i den modsatte retning (i stedet for blot at dæmpe udviklingen), og dem vil jeg meget gerne have en (konstruktiv) dialog med. Selv de Modkraft-bloggere, der er højt oppe i hierarkiet, skriver ind imellem nogle interessante ting (ligesom der i øvrigt er folk, som er i opposition, som af og til skriver noget kedsommeligt sludder - undertegnede inklusiv).

Men selvom der måske ikke er nogen "løsning", så synes jeg ikke det holder bare at afvise kritikken, som om den er helt uvedkommende eller sekterisk. For det er den sgu ikke. Det er ikke sekterisk eller verdensfjernt at være skeptisk overfor regeringsrepræsentanter eller magtlegitimerende agitatorer. Og det er ikke en uvedkommende kritik at påpege at der kan ligge et modsætningsforhold mellem at ville være en proggressiv modkraft og samtidig være en platform for magtapparatet.

Det er da i det mindste noget, man godt kunne tage og sige "det vil jeg da lige tænke lidt over" til i stedet for at sige "du ved ikke hvad du snakker om" til. Ved sidstnævnte svar så er man jo nærmest bare ovre i noget legitimering af sin egen institution og dens politik med et argument ("du er dum og du fatter ikke hvor alvorligt det bliver hvis ikke vi bliver ved med at gøre det her") som man kender lidt for godt fra andre institutioner.

Jeg siger ikke, at Eskils kritik fortjener et svar. Men hvis det skal have et svar, så synes jeg det fortjener et bedre svar end det.

.... og hold da kæft hvor blev det her langt. Det beklager jeg næsten.


Kommentar af En libertær socialist | 7. februar 2012 | 23:59

Tilgiv mig en kort bemærkning: Jeg savner virkelig meget en LIKE-knap under Oles indlæg :)


Kommentar af Jakob Lindblom | 8. februar 2012 | 08:33

Hej alle

Jeg er egentlig meget enig med Oles indlæg - selvfølgelig er der nogle overvejelser om, hvad man vil stille sig til rådighed for. Og filosofisk set, så er magten ikke neutral.

Min pointe er så, at sålænge der ikke er redaktionelle, dvs. journalistiske begrænsninger på artikler for at tækkes magteliten, så lever jeg fint med, at nogle bloggere med SF-baggrund giver mig mulighed for at sige, at jeg synes, at de tager fejl på en side, hvor deres tilstedeværelse sikrer, at de læser det. Og jeg har det egentligt også fint emd, at de siger til mig, at jeg tager fejl, hvis de synes det.

Til Andreas, så tror jeg at svaret på dit spørgsmål er (delvist) ja. Jeg tror faktisk, at det at Modkraft signalerer, at SF’ere har en plads her også gør, at de bliver ambassadører, at de linker deres indlæg på Facebook osv. og derved, at der kommer flere læsere, som så forhåbentligt også læser nogle af vores andres indlæg og indgår i den kritiske dialog nedenunder bloggen. Det er i hvert fald mit håb, at det kan ske.

Jeg tror ikke på sekterisme og seperationisme, som jeg anser for at være det venstreradikale miljøs største fejl, selvom det er en anden snak.

Jeg tror, at vi skal se meget mere afslappet og samtidig strategisk på det. Afslappet ift. at ja, der kan forekomme indlæg, som vi ikke kan lide og er uenige i (det sker for mit vedkommende også fra ikke SF’ere iøvrigt), men så må vi tage debatten. Og strategisk ift. at vi pinedød skal have overbevist alle de mange SF’ere - SF-vælgere osv. som render rundt og har en identitet om, at de er venstreorienterede. Hvis ikke vi kan få dem med på holdet for forandring, så forbliver vi en niche, som Idealisterne i Scherfigs bog af samme navn (kan iøvrigt anbefales).

Og her tror jeg slet og ret Andreas, at hvis ikke vi siger, at de er velkomne til at debattere med os, så føler de sig heller ikke velkomne. Og desuden at det at debattere også kræver, at man en gang imellem har serveretten til at slå tonen an i et blogindlæg. Om vi andre så mestrer at returnere bolden er så op til os.

Så for at slutte krøllen til Oles indlæg, så er jeg heller ikke centrum, jeg er venstre, men selv de, som er magtskeptiske i centrumvenstrepartier kan jo anses for gennem deres partitilhør at legitimere magten, som de selv kritiserer. Sat på udsagn, så kunne man forestille sig følgende replik: Hey, SF er sgu ikke så slemt, der er også Mach’er og plads til kritik. (og det uanset, at linien er en anden).

Og hvor stopper det så iøvrigt? Skal jeg også ud af klappen, fordi jeg er medlem af et parti, som legitimerer magten ved at stille op til parlamentscirkusset? Problemet er jo, at det til sidst bliver skruen uden ende, og det vil fanme være synd for (mig og) Modkraft...


Kommentar af Jakob Lindblom | 8. februar 2012 | 09:05

PS: Og hvis I endeligt læser noget, som I ikke kan lide, eller er dybt uenige i, så skriv til dem hvorfor, og så kan man jo altid snyde Ulrik Slettenisse og slutte med at skrive, at de kan se yderlige argumentation på dette link.


Kommentar af Kasper Bjering Søby Jensen | 9. februar 2012 | 12:33

@Bjørn: Den sad. Indrømmet. Lige det indlæg er faktisk forfattet i en kirkepolitisk komité under sundhedsministeriet. Men ellers har jeg skrevet resten selv ;-)

@Eskil (og andre): Det er da sagen uvedkommende hvor jeg - og andre SF-bloggere på Modkraft - befinder os i forhold til partiet og magten. Der hvor jeg føler mig trådt over tæerne (for nu at bruge en pænere vending) er når man skriver at jeg ikke er mig når jeg blogger på Modkraft, men alle mulige interesser der artikuleres igennem mig. Nej det er ej. Det er mig der skriver på Modkraft. Ligesom alle de andre SF’ere herinde også selv skriver det ned, som de faktisk mener. Man kan være fløjtende uenig - fair nok, så skriv om det. Men respekter at det er et konkret menneske du er uenig med og diskuterer med.

Og hvad angår skatteministerens private telefonnummer, så er det mit umiddelbare indtryk at et sådan ikke findes. Hvis du kan afsløre at det gør alligevel, så vil jeg tilgengæld gerne føle mig dybt skuffet over ikke at have det.


Kommentar af Ulrik S. Kohl/Monsun | 9. februar 2012 | 15:15

Hej debattører, bloggere og andet godtfolk!

På torsdag den 16. februar er der en chance for face-to-face at fortsætte debatten om Modkrafts politiske kurs – i hvert fald hvis man befinder sig i nærheden af København.

Kl. 17.30 slår kulturhuset Støberiet på Blågårds Plads i hjertet af Nørrebro dørene op for debatmødet: »Er Modkraft blevet for højredrejet?«.

Mere info følger snarest her på Modkraft – men tjek allerede nu eventen på Facebook

Venligst, Ulrik S. Kohl


Kommentar af | 10. februar 2012 | 09:12

kære Eskild

Det er mærkelig blanding af vand ud af ørene og selvmelidenhed du kommer med. Hvad er det konkret du vil ? Skal Modkrafts ledelse forbyde bloggere der ikke er erklæret til venstre for SF, så I andre kan holde kirkemenighed med sidste døgns hellige ?

Hvad vil du konkret have gjort ?


Kommentar af Peter Westermann | 12. februar 2012 | 11:06

Hej allesammen (hvis der stadig er nogen, der kigger med helt hernede) Jeg er kommet lidt sent ind i denne tråd, men vil gerne give et kort besyv med.

Jeg kan godt forstå Eskils indledende overvejelse, som jeg synes Ole S. tydeliggør (ellers må Eskil lige rette mig): “Magt er noget ikke politisk neutralt noget, der kan bruges til hvad som helst - magten har også egne interesser: Magt har brug for at legitimere sig selv og for at dæmme op for kritik. Det gør det i mine øjne ret problematisk for en portal, der hedder MODkraft (og som altså gerne skulle være en proggressiv kraft imod magtforholdene), når den er platform og talerør for netop de institutioner (eller folk der er centralt pladseret i dem), som udgør en kerne i de herskende magtforhold og dermed har en interesse i at legitimere dem og dæmme op for kritik af dem. Principielt er da lidt problematisk at kalde sig Modkraft og være platform for regeringspolitik(ere).”

Det er en principielt og logisk helt forståelig pointe. Jeg er alligevel uenig. Jeg opfatter nemlig Modkraft som en progressiv portal for dem, der ønsker en anden udvikling, end den, de dominerende kapitaliske, imperialistiske og chauvinistiske ideologiske strømninger vil føre til, hvis de ikke ydes en stærk modstand - modkraft. Det er også sådan, jeg læser Ulriks indlæg. Modkraft er for mig modstand mod magtens nuværende præmisser og resultater, men ikke en modstand mod magt i sig selv.

Jeg ser dermed ikke Modkraft som et forum, der bygger sig på en principiel afvisning af magten. I yderste konsekvens ville det jo være omsonst at forsøge at samle modkraft, hvis man var imod al kraft. Måske kan man forestille sig et utopia uden magtforhold af nogen art, men jeg har svært ved at se det, herfra hvor jeg står. Og skal vi flytte os fra hvor vi står som samfund, må vi bruge magten (demokratisk) - det sker ikke af sig selv. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen her, der pr. definition er imod al magt (i så fald må de forklare mig, hvordan de vil forandre politisk), men jeg synes, at det er en vigtig skelnen i denne debat.

Ønsker man et forum, der afviser magt, er vi, der har accepteret parlamentet som en legitim platform for statens magtudøvelse og derfor også er gået ind i den parlamentariske kamp, fejlcastede til dette forum. Ligesom jeg nok ikke selv ville finde forummet interessant, hvis det ikke bekymrede sig om hvordan tingene kan forandres ud fra den nuværende situation.

At magt vil søge at opretholde sig selv og aldrig er neutral, mener jeg er korrekt. Men det får mig ikke til at afvise at målet med politisk engagement må være at påvirke virkeligheden/(-erne), vi lever i - gennem demokratisk magt. Og det får mig ikke til at synes, at det vil være en smart strategi for Modkraft, at udelukke bloggere, der er en del af den nuværende regerings grundlag. Det er Enhedslisten for øvrigt også, om end mindre forpligtende. I den diskussion er jeg meget enig med Jakob.

Jeg synes det er vigtigt at pointere, at regeringsmagt ikke er den eneste (og desværre heller ikke den stærkeste) magtform i verden i dag. Hertil er den selvstændige økonomiske magt (ikke mindst koncentreret hos multinationale selskaber og andre skidtfolk) og de øvrige globale magtforhold for stærke. Den erkendelse er også vigtig: Selvom venstrefløjen har fået en fod i døren til magten her til lands, er vi stadig oppe imod langt stærkere kræfter, der vil en anden vej end os. Regeringsmagten skal, for mig at se, bruges til at ændre på de forhold.

For mig at se er Modkraft en gave til os, der ønsker at samles om at udvikle tanker, der kan ændre på de grundlæggende magtstrømme og deres ideologiske præmisser, så progressive alternativer kan spire frem. Det, synes jeg, er - og skal være - det fælles udgangspunkt for os herinde.

Det sagt, vil jeg gerne bakke Kasper Bjering op i, at det er en grov beskyldning, at bloggere skulle "være sendt i byen". Man må tage folks argumenter for pålydende og tage afsenderen selv til indtægt for dem, ikke begynde at motivfortolke. Så bliver debatten hurtigt gold og skinger. Man kan mene, hvad man vil om argumenterne, og man kan mene, at os, der bakker op om regeringen og dens parlamentariske flertal ikke bør være med i dette forum. De færreste af os vil nok i så fald ikke have lyst til at være her alligevel, hvis det bliver konklusionen.

Jeg glæder mig til debatten - og håber at komme til debatmødet om det d. 16., men jeg er ret dårligt gående efter min akillessene sprang i december - i (håndbold)kamp mod politiet(s idrætsforening). Det kan selv en SF’er kaste sig ud i ;)

Og så lige en linje som respons på de af jer, der har nævnt mig i jeres kommentarer: Jakob, jeg tager det som en cadeau, at du kalder mig en af "vores allesammens præmie-SF’ere" - og det håber jeg så også at andre vil gøre ;)

Og Leif (og Niller): Efter valget røg jeg fra 1. suppleant til 3. suppleant, og de fleste er vist enige om, at regeringsambitionen kostede SF-mandater, så jeg havde nok stået lidt tættere en plads i Folketinget uden. Til gengæld fik jeg en plads i SF’s landsledelse efter valget, så på den vis blev jeg "forfremmet". Jeg ved dog ikke om det ligefrem er et "karrieremove".. ;)

Efter folketingsvalget valgte jeg at spørge om en plads som blogger, da jeg nu havde mere lyst til at kaste mig ud i de dybere, ideologiske diskussioner, end dem, jeg op til valget har engageret mig i gennem mainstream-medierne. især fordi jeg synes, at det nu er vigtigt at fokusere indad og skærpe analyser, strategier og visioner, men også diskutere, hvordan venstrefløjen bedst bruger magten, nu hvor SF er i regering. Og lige en disclaimer: Det var bestemt ikke noget, andre har bedt mig om og jeg ser ikke min rolle herinde som stik-i-rend-dreng for regeringen eller mit parti, men som en selvstændig, engageret røst på venstrefløjen, som jeg påberåber mig retten til at være med i - ikke mindst gennem mit medlemskab i SF. Men det må I hver især selv vurdere ud fra mine foreløbige indlæg (som jeg snart håber at få skrevet flere af).


Kommentar af x | 16. februar 2012 | 00:15

Kapitalismen er s’gu ikke i krise! Den har sejret ad h til og infiltreret næsten samtlige bevægelser, partier, medier og organisationer, herunder de mest betydningsfulde af dem som kalder sig antikapitalistiske eller socialistiske. Modkraft er selvfølgelig ikke undtaget.

Modkraft er en ordfabrik, hvor de indviede mest af alt diskuterer med hinanden- om de så er i regering eller ej. Fred være med det. Virkeligheden er meget større end en hvilkensomhelst side på internettet.


Kommentar af Emil, Aalborg | 16. februar 2012 | 13:35

Fordi de fleste bevægelser, partier, medier og organisationer skaber værdi gennem økonomisk aktivitet, hvor de sociale relationer nødvendige for denne økonomiske aktivitet er organiseret efter kapitalistisk forbillede?


Kommentar af Fata Morgana | 20. februar 2012 | 23:51

For det første:
Jeg finder det enormt nedslående at Megafon i fredags kunne offentliggøre en opinionsundersøgelse der viste at de hvis vé og vel allermest er funderet på andres velvilje, nemlig sådan nogle som mig der er invalidepensionister, tilkendegiver deres utilfredshed ved, enten at svare uærligt bare fordi det er strategiskt godt i deres små hoveder.

Eller alternativt drømmer de virkeligt om at de næste gang vinder den store gevinst i Varelotteriet eller i Lotto. Ihvertfald identificerer flertallet, i følge Megafon, dem med deres slavepiskere.

Er der tale om et „Stockholm-syndrom” eller passer mine fordomme om at man „ikke sk... i sin egen rede” eller man „ikke saver den gren over man selv sidder på” overhovedet ikke med virkeligheden?

Jeg synes at det der i Megafon-offentliggørelsen blev viderebragt er så tæt på ungdomssløvsind som noget kan være at jeg vil mene at det er utroligt. Det kan simpelthen ikke passe. Når jeg færdes blandt mine med-lidende finder jeg ikke at nogen af os mere ligner aber.

Jeg vil derfor betvivle sandhedsværdien i Megafon’s rundspørge. Men skulle resultatet være sandt, vil jeg grave mig ned.


Kommentar af Ole | 22. februar 2012 | 10:28

Det der er så spændende ved at have fået ny regering (i Danmark) er at man nu kan høre "socialister" forsvare globale "frihandelsaftaler" - som for eksempel Pia Olsen Dyhr (SF), der nu har fået det arbejde at legitimere aftalen mellem EU og Indien (som i øvrigt også er en anti-frihandelsaftale, da den forpligter Indien til at forhindre fri handel med "kopi"-medicin). Jeg hørte fru Olsen Dyhr i radioen i går, og der var i hvert fald tale om en SF’er, som agerede "legitimeringsmaskine" for regeringen, for EU og for neoliberalisme.

Det skal hun ikke nødvendigvis høre et ondt ord for: Hun udtalte sig som minister - altså i kraft af sit embede, sit arbejde, sin funktion - og ikke i kraft af at være medlem af et "socialistisk" parti. Jeg er ikke sikker på at man kan være i rollen som begge dele samtidig: Det var hendes arbejde at forsvare noget et socialistisk parti normalt ville være imod.

Det gør det lidt absurd, når visse folk afviser at det at få en plads og funktion i magtapparatet ikke har nogen indflydelse på de politiske holdninger eller handlinger. Pia Olsen Dyhr og hendes parti ville sgu næppe være for en sådan aftale, hvis ikke det var for den funktion i de nationale, europæiske og globale magtstrukturer, de har fået nu idag.

Jeg afviser ikke magt som sådan. Jeg afviser magtforholdene. Når man "går efter magten" uden at ændre magtforholdene, så går man efter at blive en del af magten i de herskende magtforhold. Det er det SF har gjort, og det kan man jo se.

Pia Olsen Dyhr og alle de andre SFere mener det sikkert godt, men positioner giver interesser og lige nu er Pia Olsen Dyhr og SFs position altså blandt andet at være forsvarer af EU med hvad dertil hører af globalt udbyttende frihandelsaftaler og lokal neoliberal nedskæringspolitik. De kan sagtens være modstandere af det herhjemme, når de udtaler sig udenfor regeringsfunktionerne, men når de træder ind i rollen som frihandelsminister og bliver en del af maskineriet som er oprettet for at bevare og styrke de herskende magtforhold, så er deres funktion jo tydeligvis at forsvare noget, ingen socialister kan forsvare. Hvis det ikke ændrer deres holdninger, så må det forårsage orwellsk dobbelttænkning.

Men jeg ønsker egentlig ikke at kritisere SF eller det at de er blevet en del af regeringen (og dermed af EU og WTO og "Vesten" og så videre). Jeg ønsker at kritisere de, der er blinde for, at dette skulle udgøre et problem i forhold til at udgøre en "modkraft" overfor de herskende forhold. Blankt at afvise at der skulle være noget problematisk ved samtidig at være en del af og have interesse i de herskende magtforhold og at være en del af en såkaldt progressiv modkraft overfor disse magtforhold, dét er simpelthen for naivt. Hvis man går efter magten med åbne øjne vel vidende, at man ikke længere (eller kun med besvær) vil være en del af modmagten, og at man må lægge visse holdninger på hylden, så er det fair nok, men jeg græmmer mig over de, der lukker øjnene overfor modsætningsforholdet.

At tro at en person kan forblive den samme og agere efter de samme ideologier og holdninger efter at vedkommende har skiftet pladsering og funktion i de samfundsmæssige strukturer er at kaste enhver klasseanalyse og materialisme ud til fordel for blåøjet idealisme.


Kommentar af e lykke | 22. februar 2012 | 12:14

Godt sagt, Ole.

Hvis man skal drage noget positivt ud af den parlamentariske situation, så har jeg virkelig mødt mange, især unge men også ældre, der er fuldstændig desillusionerede mht parlamentarisme.

Det er måske unge, der kun har kendt til Danmark under VKO, og som havde ungdommens tro på, at en regeringsændring ville forandre noget. Det er åbenlyst for enhver, at dette ikke er tilfældet, og dermed bliver disse unge i deres tænkning antiparlamentariske.

Hvis denne teoretiske position nu bare udmønter sig i aktivisme i stedet for apati, så kan det betyde et kæmpe boost for hele den antiparlamentariske "bevægelse" i Danmark.

Så spørgsmålet er: Hvordan bliver disse mennesker aktiveret?

Skriv en blog om det, Eskil - så får du et virtuelt knus :)


Kommentarfunktionen er lukket


Eskil Andreas Halberg

Er 27 år, Cand.scient.adm. ved Roskilde Universitet. Er projektorganiseret netværksaktivist på den udenomsparlamentariske venstrefløj og skribent på openhagen.net.

Politisk interesserer jeg mig for styresystemer, bypolitik, biopolitik, segregationspolitik og ideologikritik.

http://twitter.com/#!/eskilhalberg
Blogarkiv

23. februar 2012
Nu kommer der snart folketingsvalg
7 kommentarer

12. februar 2012
Sammenbrudstykker - en dagbog fra Athen
3 kommentarer

5. februar 2012
Svære tider på Modkraft
46 kommentarer

16. januar 2012
Kapitalismen er ikke et subjekt - men den opfører sig som et
44 kommentarer

28. november 2011
Depression som strejkevåben
8 kommentarer

24. november 2011
Enhedslisten – Et parti med principper
4 kommentarer

15. november 2011
Gæld er stavnsbindingens genindførsel
12 kommentarer

24. oktober 2011
Kritikkens død er politikkens genkomst
37 kommentarer

4. oktober 2011
Revolution i Enhedslisten
41 kommentarer

20. september 2011
Du ka’ få uden bilag. Du ka’ få brændt din bil af.
6 kommentarer

1 2 3 4 5 6 7 8 >

Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer