Vi er flyttet! modkraft.dk


LO Storkøbenhavn manipulerer

Af John Ekebjærg Jakobsen | 3. februar 2012 | 2 kommentarer

Stor var min overraskelse da jeg bladrede igennem min lokale avis Valby Bladet. Samtlige fagforbund i LO Storkøbenhavn undsiger nu den omdiskuterede betalingsring. Jeg læste videre og kunne se at samtlige fagforbund i LO Storkøbenhavn mener at en betalingsring risikerer at være en ekstra skat på arbejde. Det viser at være en artikel fra Berlingske; En lige venstre til ringen som nu bliver bragt i alle lokalaviserne.

Den rigtige historie

Så sent som 30. november 2011 var jeg til Hovedbestyrelsesmøde i LO Storkøbenhavn. En formand udtrykte bekymring over planen om en betalingsring og mente at det kunne betyde at Socialdemokratiet ville tabe ved det kommende kommunalvalg.

3 borgmestre fra Københavns Rådhus, med Frank Jensen i spidsen, var inviteret til mødet og de kunne påpege at LO Storkøbenhavn selv havde krævet en betalingsring op til kommunalvalget i 2009.

S, SF, Ø og fagbevægelsen i Storkøbenhavn blev i forbindelse med kommunalvalget i 2009 enige om fælles politiske pejlemærker for den forestående valgperiode i København. Det skete på baggrund af et krav fra LO Storkøbenhavn.

Heri hedder det blandt andet: ”Københavns kommune vil arbejde for en stærkt forbedret og billigere kollektiv trafik. Forbedringer og prisreduktion skal finansieres ved en betalingsring for biler.”

Forretningsudvalget ændrer vores holdning

Berlingskes artikel kommer på baggrund af en udtalelse fra LO Storkøbenhavns forretningsudvalg d. 23. januar. "Vi ønsker ikke, at der indføres bomme som automatisk vil øge trængslen omkring København." og "Det er fagbevægelsens opfattelse, at trængselsafgift bør opkræves elektronisk, gennem road-pricing"

Demokrati er meget irriterende

Hovedbestyrelsen er øverste myndighed i LO Storkøbenhavn og det er her de vigtige beslutninger bliver taget. Hovedbestyrelsen mødes 2 gange om året og mellemtiden er det formand Peter Kay Mortensen og forretningsudvalget som kører butikken.

Men når forretningsudvalget i LO Storkøbenhavn mindre end 2 måneder efter at vi har fastholdt at vi kræver en betalingsring, så undsiger selvsamme betalingsring, så må det betegnes som manipulation.

Peter Kay og forretningsudvalget er ikke dumme. De ved godt at en udtalelse, om at de siger nej til en betalingsring, men ja til roadpricing, vil blive misbrugt.

Modstanderne af en regulering af trafikken vil nemlig kun bruge første del af budskabet ”LO Storkøbenhavn er imod en betalingsring”

I virkeligheden så er Peter Kay og kompagni ude i et andet ærinde. De tænker kun på kommunalvalget og vil have fjernet alle besværlige emner inden da.

Men de opnår det modsatte – de mudrer debatten om en trængselsring til og dermed kommer vi til at bruge tiden frem til kommunalvalget i 2013 på at diskutere betalingsring. Hvis vi alle var konstruktive, ville vi derimod stå med gode resultater og gode planer når kommer til valgkampen i efteråret 2013. Jeg ser derfor fram til at Peter Kay indkalder hovedbestyrelsen til en diskussion om vores holdning til dette vigtige spørgsmål


Arbejderbevægelse – uden arbejdere

Af John Ekebjærg Jakobsen | 28. januar 2012 | 3 kommentarer

Hvad vil arbejderbevægelsen med Europa?

Det spørger Netværk for Demokrati og Velfærd om på en konference på Christiansborg tirsdag d. 31. januar. Interessant er det at den eneste oplægsholder fra fagbevægelsen er en cheføkonom fra LO. Resten af oplægsholderne er professorer, politikere og en enkelt skuespiller. Det er altid spændende med studiekredse, men måske det havde været mere korrekt med at kalde det; Hvad vil arbejderpartierne med Europa? Man har ikke inviteret en forbundsformand, en fagforeningsformand, en fagforeningsansat eller bare et par tillidsfolk til panelet.

Nu med fagforeninger

Meget mere relevant for arbejderbevægelsen bliver det ugen efter i samme sal på Christiansborg Her er der et bredt spænd af ovennævnte og en masse folk fra fagbevægelsen, som holder oplæg.

Det er nemlig meget vigtigt at diskutere arbejderbevægelsens holdning til EU’s politik. Dansk LO er positive, europæisk LO er mere skeptiske

Jeg ønsker Ole Thorbek og co. held og lykke med studiekredsen på tirsdag og opfordre dem til at komme ugen efter og møde fagbevægelsen


20 millioner til terror – hvert år

Af John Ekebjærg Jakobsen | 17. januar 2012 | 1 kommentarer

På et pressemøde i Internationalt Pressecenter fremlagde PET’s chef følgende rystende nyhed overfor de udenlandske journalister. I Danmark indsamles der årligt 20 millioner til terrorgrupper over hele verden.

Læser man nærmere er der 4 gange såkaldte fakta i pressemødet.

1) De 20 millioner er alene et skøn fra PET’s side. Der er ingen fakta!

2) Der har de seneste 3 år været 3 retssager mod foreninger, som har støttet terrorgrupper. Det drejer sig om 4 politiske sager mod Figthers+Lovers, Oprør, TIBs faglige klub og Horserød-Stutthoff. Det ved alle i DK, men smart at bruge det overfor internationale journalister

3) PET vurderer at det kan være al-Qaeda, Taliban, al-Shabaab, Hamas og Hizbollah som modtager denne støtte. Det er alene en vurdering og ingen fakta. Måske er de mange millioner givet til socialt arbejde i konflikt zoner. Det ved PET godt

4) PET har standset personer i lufthavnen med store pengebeløb. Var det indsamlede midler, sorte penge eller ? Ingen fakta

I virkeligheden så er der 2, måske 3 grunde til at PET går ud med denne ”ikke-nyhed”


Facebook, Søren Pind og en muggen røv

Af John Ekebjærg Jakobsen | 21. december 2011 | 22 kommentarer

Søren Pind har igennem de senere år smidt svinske beskyldninger, løgne og meget andet ud i æteren via sin Facebook profil.

Kollegerne i Venstre og i Folketinget har opfordret ham til at tænke sig om, men han har henholdt sig til at Pressenævnet har fastslået at en lukket Facebook profil ikke er offentlig og derfor kan man ikke stilles til ansvar for hvad man skriver der.

Det er ganske rigtigt Pressenævnets opfattelse, at oplysninger på lukkede profiler er forbeholdt de personer, der har fået tilladelse til at have adgang til profilen.

Arbejdere er jaget vildt!

Når vi kommer ud på det almindelige arbejdsmarked, så er man ikke omfattet af samme beskyttelse som ministre og folketingsmedlemmer.

To medarbejdere på Hilton Foods er blevet fyret, fordi de på deres Facebook profil har kaldt deres arbejdsplads for ”muggen røv”. Deres sag er ikke blevet ført videre, fordi deres fagforbund mener sagen er tabt på forhånd.

NNF kan ikke gøre noget?

Nærings og Nydelsesmiddel Forbundet, NNF mener ikke at kunne gøre noget og oven i købet får de 2 fyrede 3 ugers karantæne i A-kassen, fordi de selv er skyld i opsigelsen.

Jeg kender ikke sagens nærmere omstændigheder, men efter min vurdering burde NNF burde ikke have nøjes med at have taget fyringen ”til efterretning”, som de skriver i deres medlemsblad på side 28.

NNF’s forbundskonsulent udtaler at når man har 380 venner på Facebook, så må man regne med at det er et offentligt rum.

Søren Pind har over 4.000 venner og er et kendt folketingsmedlem. Alligevel kan han svine folk til uden at skulle stå til regnskab, fordi Facebook profil er et lukket rum. Der er sgu da noget galt her?


Arbejdsgiverretten er på banen igen

Af John Ekebjærg Jakobsen | 19. december 2011 | 2 kommentarer

Da jeg startede på arbejdsmarkedet for mange, mange år siden blev Arbejdsretten altid omtalt som Arbejdsgiverretten. Når vores arbejdsgivere fratog os vores tilkæmpede rettigheder, så strejkede vi for at vinde dem tilbage og det lykkedes ind i mellem – ja nogen gange lykkedes det oven i købet at forbedre vores rettigheder. Når vi nu var i vores fulde ret til at strejke, så ville vi jo ikke straffes for dette efterfølgende. Alligevel valgte LO og Dansk Arbejdsgiverforening at behandle de overenskomststridige strejker i Arbejdsretten. Blev strejkerne erklæret overenskomststridige, så blev vi idømt en bod. Vi ville ikke anerkende Hovedaftalen og Fredspligten, som er årsagen til at vi ikke må strejke, medmindre der er meget væsentlige grunde.

Derfor var der ingen tvivl om at vi havde at gøre med Arbejdsgiverretten! Siden er strejkerne blevet færre og samtidig er vi blevet bedre til at udnytte Hovedaftalen. Den giver arbejdsgiveren ret til at lede og fordele arbejdet, men den siger også han har pligt til at gøre det. Det er arbejdsgiverne ikke så gode til, og så har vi fat i den lange ende. Ligeledes har vi ret til at nedlægge arbejdet hvis vi føler os truet på vores liv, vores ære eller vores velfærd.

Aktioner er nødvendige

Men jeg mener stadig at det kan være nødvendigt at med en god, gammeldags strejke, når vores rettigheder bliver taget fra os og andre muligheder er udtømte.

Det gjorde LFS’erne i 2009 i forbindelse med nedskæringer på daginstitutioner i København.

Landsforeningen for Socialpædagoger, LFS blev idømt en bod på 1 million kroner i Arbejdsretten for at stå bag strejke og forældreblokade i forbindelse med nedskæringerne.

Det er helt uhørt at der bliver givet så stor en bod til en lokal fagforening i forbindelse med en lokal konflikt.

Den faglige del

Jeg kan ikke vurdere om LFS har været en aktiv del af konflikten eller om de aktionerende pædagoger har kørt konflikten alene. Det har vi Arbejdsretten til at afgøre som beskrevet i ovennævnte Hovedaftale. Hvis LFS’s ledelse har skrevet for meget på Facebook om nødvendigheden af faglig aktivitet og dermed er blevet gjort ansvarlige for aktionerne, ja så har vi lært det! Arbejdsgiverne og Arbejdsgiverretten har lært at bruge Facebook!!

Forældreblokaderne

Det skræmmende i dommen (nørder kan læse side 22 – 25) er at Arbejdsgiverretten mener at LFS er medansvarlig for forældreblokaderne fordi LFS på sin hjemmeside linker til Københavns Forældre Organisation, KFO. Det er måske ikke så mærkeligt at LFS linker til KFO’s hjemmeside? Børnenes vilkår i daginstitutionerne er om muligt et fælles interessefelt for pædagoger og forældre.

Alligevel valgte Arbejdsgiverretten at give LFS en kæmpebod, fordi LFS efter rettens mening har opfordret forældrene til at arrangere blokader. Det er første gang det er sket og det giver skræmmende perspektiver:

Støt LFS

Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 har besluttet at LFS ikke skal stå alene med den principielle sag og med boden. Klubben har derfor bevilget 5 kroner pr medlem, i alt kr. 3.000 og vil sætte gang i en kampagne overfor andre klubber og fagforeninger, med en opfordring til at gøre det samme. Vi må se om Arbejdsgiverretten kommer med en bod til stilladsklubben, når vi nu opfordrer jer alle til at indsætte et støttebeløb på LFS’s konto Reg. 9541, konto 5585821, mrk. Bod.


Sass-Larsen er et tudefjæs

Af John Ekebjærg Jakobsen | 6. december 2011 | 2 kommentarer

Henrik Sass-Larsen er blevet fældet af PET, af hemmelig overvågning. Og hvorfor er han så det?

PET ved bedst

Vi har et retssamfund og i princippet er at man er uskyldig til det modsatte er bevist! Men med terrorlovningen har PET sandheden: Hvis de vurderer man er farlig eller skyldig eller bare er et problem for samfundet, så har de ret. Det gælder hvis man er asylansøger. Og det gælder hvis man er folketingspolitiker.

Det er skræmmende og det er meget tydeligt billede på de grundlæggende problemer i terrorlovgivningen.

Tragisk og komisk

Det er komisk at følge politikernes reaktion på Sass-Larsen sagen. Fra højre til venstre i salen, fra Venstre til SF, så har man krævet at der skal udstikkes retningslinier for PET. Politikerne vil have klare retningslinier for PETs overvågning af folketingspolitikere Politikerne vil have klare retningslinier for PETs indflydelse på kommende ministre Politikerne har ikke bedt om nye klare retningslinier for den almindelige borger. Det er tragisk at ingen journalister har spurgt politikerne om de synes en almindelig borger eller en afvist asylansøger ikke fortjener de samme rettigheder?

Tudefjæs

Sass-Larsen vil nu have Folketingets ombudsmand ind i sagen. Sass-Larsen vil have aktindsigt, han vil se begrundelserne fra PET, han føler at hans retssikkerhed er krænket. Det kan ikke passe at han er ramt af de terrorpakker, han selv har stemt for gennem de sidste 10 år. Det er sølle og pinligt Henrik Sass-Larsen!


Fagforeninger er imod betalingsringen

Af John Ekebjærg Jakobsen | 29. november 2011 | 4 kommentarer

En artikel i Politiken søndag d. 27. november d. sætter fokus på fagforeningers holdning til en kommende betalingsring. Overskriften er: ”Fagforeninger kræver betaling for betalingsringen”.

Ifølge artiklen er Metal Hovedstaden direkte imod en betalingsringen.

Dennis Kristensen, formand for FOA kræver en rabatordning for alle de medlemmer som bor inden for ringen og som skal på arbejde udenfor.

Claus von Elling, formand for byggegruppen i 3F BJMF kræver ekstrabetaling som kompensation ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Endelig så anfører HK Hovedstaden at der ikke kan blive tale om en betalingsring de første 5 – 15 år. Der skal først bygges en letbane og en metro ud af København før de vil være med.

Artiklen kan desværre ikke findes på Politikens hjemmeside, men den blev flittigt citeret i radioaviser hele søndagen og refereres på DR’s hjemmeside.

Stilladsen synes betalingsringen er en god ide

Det interessante er at jeg om fredagen blev ringet op af artiklens journalist Kristian Klarskov for at høre om stilladsarbejdernes holdning til en kommende betalingsring.

Jeg anførte at vi gerne ser en form for regulering af trafikken – for eksempel en betalingsring. Det gør vi af 2 gode grunde:

* For det første så holder vi i kø i vores lastbiler på indfaldsvejene både om morgenen og om eftermiddagen. Det er spild af god arbejdstid og da de fleste af os er på akkord, så mister vi indtjening i de timer som vi holder i kø. Det kan hurtigt dreje sig om en times om dagen pr. mand. * For det andet så vil færre biler inde i København betyde at det er nemmere for os at parkere vores store lastbiler, der hvor vi skal bygge vores stilladser. For øjeblikket bruger vi ofte en halv times tid på at få fjernet parkerede biler før vi kan begynde at arbejde. De desperate privatbilister fjerner nemlig vores afspærringer hvis de mangler en parkeringsplads.

Så som stilladsarbejdere ser vi frem til en betalingsring, idet det vil gøre vores dagligdag meget nemmere. Men den historie ønsker Politiken åbenbart ikke at bringe. Den passer jo ikke ind i den kontekst som redaktionen har valgt: Fagforeninger er imod en betalingsring. Har fagforeningerne tænkt sig om?

Derudover synes jeg det kunne være interessant at vide hvor mange FOA-medlemmer, der vil komme til at krydse en betalingsring i bil. Jeg tror de fleste bruger cykel eller offentlige transportmidler?


Vores båd kom ikke til Gaza – Vi kom ikke til Gaza

Af John Ekebjærg Jakobsen | 4. november 2011 | 12 kommentarer

Vores båd Tahrir er netop blevet bordet af det israelske militær. Ligeledes er den irske båd Saoirse blevet bordet.

Endnu engang overtræder israelerne international lov og border civile både i internationalt farvand. Vi kan kun håbe at vores aktivistvenner er i god behold. Udenrigsministeren må træde i karakter og straks tage den nødvendige kontakt for at sikre at alle løslades og vores båd returneres.

Tahrir og Saoirse sejlede mod Gaza med det formål at bryde israelernes ulovlige blokade af Gaza. Blokaden skal brydes for at sætte fokus på de umenneskelige forhold som befolkningen i Gaza lever under.

Opstart i hemmelighed

Vi er 5 danskere som i stor hemmelighed tog til Tyrkiet for at kunne sejle af sted mod Gaza på Tahrir. Vi ville undgå en gentagelse af sommerens problemer med de græske myndigheder. Vi mødtes med 31 andre delegerede fra Canada, USA, Australien, Tyskland og Palæstina. Omtrent halvdelen er gengangere fra sommerens forsøg.

Tahrir er i løbet af efteråret blevet sejlet til en tyrkisk havn. Vurderingen er at der ikke er problemer i at sejle derfra. I søndags blev Tahrir sejlet til vores afgangshavn i Fethyia og vi skulle sejle mandag. Mandag morgen fandt de tyrkiske havnemyndigheder meget belejligt en regel om at der kun måtte være 12 ombord på Tahrir, på trods af at båden internationalt er godkendt til 50 personer. Der skal tages hurtige beslutninger, idet det er besluttet at vores båd Tahrir skal følges med den irske båd. Det blev derfor besluttet at vi accepterer at sende 12 af sted. Det stærkt reducerede deltagerantal skal repræsentere mænd, kvinder, forskellige nationaliteter og journalister.

Vi får derfor vores båd afsted sammen med Saoirse onsdag eftermiddag

Se også billeder fra sejladsen

Ingen danskere ombord

Vi kunne måske have fået en enkelt dansker ombord på båden, men så skulle Majd Kayal fra Palæstina eller Kit Kittredge fra USA stå af båden. Det ville give større opmærksomhed i Danmark, hvis der er en dansker ombord, men i verdenspressen giver det jo nok større opmærksomhed om med de 2 andre. For os har det været vigtigt at få minimum 2 både af sted, som led i en større bølge af både, som vil sejle mod Gaza fremover. Vi kunne have ligget i den tyrkiske havn i mange dage og forsøgt at presse myndighederne. Men vi ønskede ikke at skændes med de tyrkiske myndigheder og fjerne fokus fra sagen. Vi sejler lovligt ud og vi har vores fulde ret til at sejle til Gaza. Israels blokade er ulovlig og den skal brydes

Hvad nu?

Det er ikke nok med en fordømmelse af at den ulovlige blokade af Gaza opretholdes med militær magt. Vi har brug for at Udenrigsminister Søvndal går forrest og aktivt arbejder for at blokaden løftes, omend det foregår bilateralt, igennem EU eller Washington. EU har besluttet at øge importen fra de palæstinensiske områder, men det er jo en tom og gratis beslutning så længe Israel opretholder blokaden og umuliggør eksport fra Gaza. Fra nytår har Danmark formandsskabet i EU og kan dermed gå aktivt ind i denne sag.

Men indtil Danmark, EU og andre aktører på den internationale scene har fået fjernet blokaden vil vi vandre, sejle, køre og flyve mod Gaza og resten af Palæstina, indtil palæstinenserne er frie og får et anstændigt liv – uden indblanding fra den israelske besættelsesmagt.


Mine venner jubler

Af John Ekebjærg Jakobsen | 3. oktober 2011 | 3 kommentarer

En spændende kulturminister

Mine kulturelle venner jubler. Uffe Elbæk som kulturminister sikrer den alternative kultur. Flere midler til det nye, det spændende, det udviklende kulturliv. Mine kulturelle venner bekymrer sig ikke om at de radikale og Uffe Elbæk ikke vil fjerne VKO’s skattelettelser. De fattige kommer til at betale for Uffe Elbæks spændende kulturprojekter

En miljøbevidst klimaminister

Mine miljøbevidste venner jubler. Martin Lidegaard som klimaminister. Nu er vi tilbage på Svend Auken sporet! 10 års stilstand på miljøområdet er slut. Mine miljøbevidste venner er ligeglade med at der ikke er råd til investeringer i et bedre miljø. De store biler skal betale for de små og miljøvenlige biler – det er ikke nødvendigt med grundlæggende ændringer i den økonomiske politik for at betale for et bedre miljø. De fattige kommer til at bære en stor byrde af en bedre miljøpolitik.

En progressiv udviklingsminister

Mine NGO venner jubler. Christian Friis Bach som udviklingsminister. Han er en af Danmarks største kapaciteter på udviklingsområdet. Nu får vi igen en progressiv udviklingspolitik. Mine NGO-venner ser det ikke som et stort problem at vi mangler penge til en bedre og større indsats på udviklingsområdet. Det klarer Christian og co.

En spændende ligestillingsminister

Visse kommentatorer synes det er spændende med Manu Sareen som kirke og ligestillingsminister. Kirken har penge nok, så det er vist ikke noget problem. Men en styrket indsats på ligestillingsområdet kræver mange resourcer, især på baggrund af de sidste 10 års ørkenvandring. Det bliver dyrt at rette på de mange besparelser og først når der er rettet op er det muligt at investere yderligere i en ligestillingspolitik. Manu Sareen og de radikale ønsker ikke at skaffe disse mange penge via en ny økonomisk politik!

Jeg er langt hen ad vejen enig i de 4 herrers store kompetencer på deres respektive områder, men jeg er grundlæggende uenig i de radikales økonomiske politik. Så længe de fastholder den borgerlige økonomiske politik vil der ikke være råd til en forbedret politik i deres ministerier.

Nogen må spørge de herrer om hvor de vil finde pengene??


Ikke flere selvmål SF!

Af John Ekebjærg Jakobsen | 11. august 2011 | 14 kommentarer

I går fremlagde SF et stort og fint valgprogram. Valgprogrammet indeholder 12 løfter eller rettere 12 mål, som skal gøre det tydeligt hvad SF vil i en kommende regering.

Programmet består af 11 præcise og fremadrettede mål, som de fleste kan forstå.

MÅL # 12: BILLIGERE BENZIN - EFFEKTIVE BILER

Men overskriften på det 12. mål er da et klart selvmål

Se selv overskriften på side 17. Læs så resten af mål nr. 12 og prøv at forstå overskriften?

Hvorfor love vælgerne billigere benzin?

Som det ofte er dokumenteret, så er benzinen stadig billig i Danmark.

En liter benzin var i begyndelsen af 80’erne oppe i priser over 14 kroner for en liter, hvis man regner om til dagens priser

Jeg forstår ikke hvorfor SF absolut vil lægge sig på ryggen for den del af vælgerne som ikke kan se alvoren i klimaproblemerne.

De 11 mål og indholdet i mål 12 giver masser af vælgere!


1 2 3 4 5 6 7 8 >Formand for Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 samt talsperson for foreningen »Oprør«.
Blogarkiv

3. februar 2012
LO Storkøbenhavn manipulerer
2 kommentarer

28. januar 2012
Arbejderbevægelse – uden arbejdere
3 kommentarer

17. januar 2012
20 millioner til terror – hvert år
1 kommentarer

21. december 2011
Facebook, Søren Pind og en muggen røv
22 kommentarer

19. december 2011
Arbejdsgiverretten er på banen igen
2 kommentarer

6. december 2011
Sass-Larsen er et tudefjæs
2 kommentarer

29. november 2011
Fagforeninger er imod betalingsringen
4 kommentarer

4. november 2011
Vores båd kom ikke til Gaza – Vi kom ikke til Gaza
12 kommentarer

3. oktober 2011
Mine venner jubler
3 kommentarer

11. august 2011
Ikke flere selvmål SF!
14 kommentarer

1 2 3 4 5 6 7 8 >

Tidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
De to grundpiller er skattestop og bremsen på væksten i den offentlige sektor. Hvis stat, amter og kommuner ikke får flere penge, men økonomien fortsat vokser, vil den private sektor løbe fra den offentlige sektor. Det tager tid før effekten slår igennem. Men efter ti år vil den offentlige sektor kun være øget med 5%. Mens den private er blevet 20% større. Så opstår et nyt Danmark.

Claus Hjort Frederiksen. Venstrestrateg. Om VK-regeringens strategi. Børsen 16. februar 2004.

Flere citater