Vi er flyttet! modkraft.dk


Københavns mangfoldighed er sexet

Af Kamal Qureshi | 21. marts 2011

Ikke enhver hane, der galer, melder en ny dag. Søren Pinds første udspil som integrationsminister er en indholdsløs debat om assimilation. Men han glemmer, at de fleste københavnere er glade for byens mangfoldighed og forskellighed. Jeg opfordrer Søren Pind til at acceptere sin indre københavner og være glad for den mangfoldighed han så meget afskyer og bekæmper, men stadig er en del af.

”Jeg gider ikke høre mere snak om integration. Fri mig for det - det rigtige ord må være assimilation. Der er så rigelig kulturer folk kan drage andensteds hen og dyrke, hvis det er det, de har lyst til...” skriver Søren Pind i sin blog.

Hvad betyder det for København? For mig er det et grundlæggende problem, at Søren Pind ikke kan sætte finger på den danskhed, vi tilsyneladende skal assimileres til. Han bider sig fast i, at den ene danskhed er bedre end den anden, at staten skal gå ind og bestemme, hvordan du skal leve din danskhed, ja kort sagt, at nydansk ikke er rigtig dansk.

Hvad betyder assimilation? Er det, at når man kommer til Danmark, så dropper man sin kultur, sit sprog, sin religion ved grænsen? Hvordan ville et assimilations-København så se ud? Ingen shawarma på byturen, ingen hotdog ved havnen, intet nyt kulturelt input. Intet nyt?

Mangfoldighed, kære Søren, er ikke noget københavnerne er "trætte af” eller truer kulturen. Mangfoldighed er en drivende kraft for Københavns og Danmarks udvikling. Sådan har det altid været. Og sådan bliver det forhåbentlig ved med at være. Hvis danskhed for dig, er det, som ligger mellem ringridning og rugbrød, Dannebrog og dansktop, så er jeg den sidste til at kritisere det. Men jeg vil stadig invitere dig på en shawarma.

Hvor er løsningerne, tiltagene eller handlingsplanerne som skal udmønte den nye integrationsministers udspil? Kan Søren Pind komme med bare ét konkret eksempel på, hvordan assimilation skal fungere? Får man en bøde, når man taler arabisk med sin mor i metroen? Får man en gulerod og et klap på skulderen, når man vælger kniv og gaffel frem for pinde på sushi-stedet?

SF har konkrete tiltag til en ny og bedre integration i København, som skaber plads til alle der vil. Ved et regeringsskifte vil SF angribe problemerne på flere fronter.

Integration skal være københavnernes fælles projekt. Ingen sociale ghettoer eller parallelsamfund. Byens folkeskoler skal integrere og give alle børn den faglige og sociale ballast der skal til. Det nedbryder den sociale arv og forebygger integrationsproblemer, såsom det høje frafald fra erhvervsuddannelser blandt unge indvandrere.

På den anden side skal alle kriterier for sociale ydelser gælde ens for alle og forskelsbehandling afskaffes. SF går til direkte angrib mod diskrimination med en antidiskriminationsenhed. Der er mange flere tiltag i Ny Integration, som er socialdemokraternes og SF’s forslag for en bedre integration i hele Danmark.

Min version for København bygger på integration og lige muligheder. Vi skal stå sammen om vores mangfoldighed og vores fællesskab, vores kulturelle rigdom og friheden til at være sig selv.

Forskellighed er sexet - København er sexet.


Welcome to Gaza!

Af Kamal Qureshi | 1 juli 2010 | 44 kommentarer

Der er direkte adgang til det blå Middelhav med dets flotte strande, palmer og sol. Det er varmt, men ikke for tørt til oliventræerne. Og i olivenlundene finder man skygge fra den bagende sol i dagstimerne. Gaza kunne være et fantastisk sted. Et ferieparadis på jord. Men det er det ikke. Tværtimod. Området er goldt. Med bjerge af murbrokker og beskadigede huse minder det om et månelandskab. Man kan ikke bade. Rensningsanlægget er sprængt i luften, og hver dag løber der 80 millioner liter kloakvand ud i havet.

Jeg er på rejse med folketingets udenrigsudvalg. Efter megen usikkerhed er det lykkedes os at få adgang til Gaza. ”Marhaba, smell the jasmine and taste the olives” JAWWAL welcomes you to Palestine”. Sådan lyder den optimistiske velkomst-sms, som tikker ind på min mobiltelefon, da vi krydser grænsen til Gaza. Men som vi kører ind i området og ser livet i Gaza, har jeg dog svært ved at få øje på de bebudede jasminer og olivenlunde. Og slet ikke efter Israels militæroffensiv i området for snart et år siden.

På et danskstøttet center møder vi nogle af Gazas børn. Mange har traumer efter krigen. Deres tegninger er anderledes end mine børns tegninger. Der er for mange tegninger af helikoptere, som skyder med raketter og kaster bomber på små huse. Og der er for mange tegninger med søndersprængte menneskekroppe, ild og kaos. Mit hjerte synker lidt.

Mens vi kører, ser vi en udbrændt ambulance. Da vi kommer til hospitalet, er der også her skudhuller i væggene, og de mangler livsvigtigt udstyr til bl.a. fødeafdelingen. Derfor har Danmark sendt et antal kuvøser af sted. Det er 8 måneder siden. Og i snart 8 måneder har kuvøserne ligget på et israelsk lager, fordi Israel skal tjekke om udstyret udgør en sikkerhedstrussel. Alt imens har hospitalet fortsat ingen kuvøser til deres for tidligt fødte.

Gaza er ikke større end Langeland. Alligevel bor der halvanden million mennesker. Økonomien er smadret og arbejdsløsheden enorm. Grænserne er stort set lukkende. Og adgangen til vand og mad er begrænset. Gaza er som et fængsel. Men de indespærrede er ikke kriminelle. Det er almindelige mennesker. Mennesker med drømme, med børn, med søskende. Men for de flestes vedkommende med dystre fremtidsudsigter.

Vi besøger den amerikanske skole. Skolen er ramt af adskillige israelske raketter og stadig lukket. Blandt murbrokkerne finder vi et karakterhæfte og en undervisningsbog. ”Arizona is a state in the US. Phoenix is a city in Arizona.” Børnene er blevet undervist i engelsk. Jeg undrer mig over, hvorfor skolen er blevet ramt. For der er ikke andre bygninger i nærheden.

Den samme tanke gør sig gældende andre steder. Hele områder med fabrikker og almindelige huse, er ikke bare ødelagt, men jævnet med jorden. Mange bygninger er aldrig ramt af en bombe, men møjsommeligt fjernet med bulldozere og sprængstoffer i løbet af de relativt få dage som offensiven varede. Hele områder ligger øde hen. Imens tænker jeg på, hvornår virkeligheden i Gaza mon igen vil svare til min velkomst-sms…


Vil vi virkelig DF-Staten?

Af Kamal Qureshi | 22. juni 2010 | 19 kommentarer

Lad mig føre læseren frem til Danmark år 2015, hvor Dansk Folkeparti har fået magt, som de har agt. Det er en fremtid, som i uhørt grad er præget af forbud og indgreb i vores frihedsrettigheder. En fremtid der bryder fundamentalt med både vores danske og europæiske frihedstraditioner.

Hvis DF får magt, som de har agt, er det i Danmark år 2015 forbudt at opføre bestemte typer af bygninger. Det er ulovligt at opføre minareter, som er de tårne, der bygges i forbindelse med et muslimsk bedehus. Derfor er den andenstørste religiøse gruppe i Danmark forhindret i at opføre moskéer i overensstemmelse med deres ønsker. I praksis er de forvist til at markere store helligdage i nedlagte fabriksbygninger eller sportshaller.

Hvis Dansk Folkeparti får magt som de har agt, er det i Danmark anno 2015 forbudt at iklæde sig bestemte beklædningsgenstande. Tørklæder og fremmedartede klædedragter accepteres ikke i det offentlige rum. Danske kvinder, som bærer tørklæde må holde sig indenfor hjemmets fire vægge.

Og i Danmark anno 2015 er skoler og børnehaver tvunget til at servere eleverne svinekød mindst en gang om ugen. Det er ikke muligt at indrette kosten med henblik på, at alle eleverne uanset religion eller etnicitet kan spise med. De danske børn, som ikke spiser svinekød må se sultne på. Samtidig er der indført forbud mod at tale fremmedsprog i frikvartererne. Der må nu kun tales dansk - det er jo en dansk skole. Modersmålsundervisning er et svagt minde fra en svunden tid.

Er det virkelig så farligt at forbyde minareter? Omkring Tyrkiets optagelse i EU, skriver DF’s Morten Messerschmidt: "Respekt for og beskyttelse af mindretal indgår i Københavnskriterierne. Det må derfor betragtes som én af de væsentligste forudsætninger for, at Tyrkiet nogensinde kan gøre sig forhåbninger om medlemskab". Man kan jo spørge Morten, Pia og hele DF, om Danmark ikke bør leve op til de samme krav? En ting er sikkert, hvis DF får magt, som de har agt, vil Danmark ikke møde Københavnerkriterierne i 2015.

Men hvad skal vi så synes om Danmark anno 2015, som jeg har beskrevet det? Man kan jo spørge sig selv, hvad vi synes om stater som fx Iran, der sætter store begrænsninger på borgernes frihedsrettigheder. Hvilke følelser vækker det normalt, hvis et kristent mindretal forhindres i at bygge kirker i Iran eller Tyrkiet? Og synes vi, det er rimeligt, at kvinder har forbud imod at klæde sig, som de vil? Er det rimeligt, at etniske mindretal fratages retten til at ytre sig på deres eget sprog?

De fleste danskere vil ikke affærdige disse spørgsmål som ligegyldige. Men Pia Kjærsgaard og hendes parti har tilsyneladende ingen betænkeligheder ved at fremture med det ene - ikke alene frihedskrænkende, men direkte grundlovsstridige - forslag efter det andet. I den række topper ønsket om forbud mod minareter listen. Forslaget kommer umiddelbart efter DF’s forslag om et generelt forbud mod at tale andet end dansk i folkeskolen. Og lige før Folketinget skal behandle DF’s grundlovsstridige forslag om et burka-forbud.

Alle forslagene rummer en klar krænkelse af grundlovssikrede rettigheder. Ikke mindst en krænkelse af ytringsfriheden, som DF ellers både forsvarer og benytter sig noget så ivrigt af, når det passer i deres eget kram. Men rettigheder må gælde for alle samfundsborgere - ikke kun dem der ligner os selv. Og derfor er det hykleri af værste skuffe, når DF gør et nummer ud af at fremstille sig selv som Danmarks ’lov og orden’-parti.


»Kamal, se på de drenge, der samler skrald op fra kantstenen og spiser det«, sagde min far. »Den eneste forskel på dem og dig er, at du har fået en masse muligheder«. Jeg var 6 år og gik rundt i Karachi, Pakistan, med min far i hånden.

Jeg vender tilbage den situation, når jeg ser et af de 60.000 børn fattige børn i DK, når jeg ser narkomaner fixe på trappen, eller når jeg møder kvinder, der er så undertrykte, at de end ikke har retten til at bestemme over deres egen krop.

Med privilegier følger moralsk og menneskelig forpligtelse til at hjælpe andre.

Vi har i Danmark plads til tørklæder, bowlerhatte og strikhuer. Vi har plads til moskeer, synagoger og kirker. Vi har plads til alle danskere anno 2010.

VK har trukket Danmark i den forkerte retning. Antallet af fattige vokser. DF udsætter muslimer og homoseksuelle for politisk hetz og dæmonisering.

Med en ny regering skal udviklingen vendes.

Jeg er 39 år, læge og folketingsmedlem for SF.

Jeg er født i Rawalpindi, Pakistan.

Københavner siden jeg var 4 år. Ud over at være politiker nyder jeg min yndlingsbeskæftigelse, at være enlig far til tre hjemmeboende børn, Nahtashah på 14, Safiya på 11 og Mali på 6 år.

Læs mere på www.kamal.dk
Blogarkiv

21. marts 2011
Københavns mangfoldighed er sexet

1 juli 2010
Welcome to Gaza!
44 kommentarer

22. juni 2010
Vil vi virkelig DF-Staten?
19 kommentarer


Tidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Den ultimative fattigdom findes i Danmark. For i Danmark findes mennesker, som er så nærige, at de ikke vil anerkende over for de fattige, at de er fattige.

Morten Hartz Kaplers. (*1971) Dansk filminstruktør. I kronik i Politiken 6. december 2011.

Flere citater