Vi er flyttet! modkraft.dk


Kampen forsætter!

Af Leif Donbæk Thomsen | 22. februar 2012 | 17 kommentarer

Goddamn!

Indrømmet: Lige nu er jeg sur, godt gammeldags sur - på den måde man nogle gange glemmer at politik kan gøre en. Den slags sur, der kan gøre to ting ved en:

Man bliver følelsesløs / desillusioneret over for det der oprindeligt fik en til at gå ind i politik og giver op over for det hele. Man bliver sur som bare fanden, og sparker tilbage.

Kammerater både fra SF, Enhedslisten og diverse udenomparlementariske grupperinger.

Jeg ved godt hvad jeg vælger og jeg ved godt hvorfor. Det gør jeg fordi jeg mener at vi som venstrefløj har en stor del af skylden for det her. Det har vi fordi vi totalt som om vi har glemt 90’erne. Vi har glemt at, vi ikke kan overlade kampene til Christiansborg og den borgerlige presse, Vi kan ikke forærer gaderne væk til Konservatives og Liberal Alliances kampagnebudgetter, Vi kan ikke forære overskrifterne væk til reaktionære omegnsborgmestre – der har en solidaritetsopfattelse med resten af landet på minus 10! Vi kan ikke lade den eneste debat om emmet være trusler fra egne rækker, som om den allerede var vedtaget.

Kammerater

Gu’ er der blevet lavet kæmpe brølere på borgen i den her sag, men det er simpelthen for nemt ikke at påtage os bare en del af ansvaret. Siden regeringen skiftede er det som om at den totale venstrefløj og store dele af fagbevægelsen glemte at parlamentarikere ikke svæver uberørte over vandende…

De påvirkes, sparkes til og opfordres pænt.

For græsrødderne og især på venstrefløjen er det her en nødvendighed! Vi kan ikke leve med at glemme at vores styrke ikke er SF’s mange nye medlemmer, Enhedslistens nye budget eller miljøets nye hus – vores fælles styrke ligger i at vi kæmper, den ligger i vores fælles sociale indignation, i vores solidaritet.

På den del af venstrefløjen jeg voksede op på, har man et kampråb der bliver brugt ofte – det bliver både brugt til gejst, men også til at minde om at der er en dag i morgen og at vores styrke ligger i at vi ikke giver op.

KAMPEN FORSÆTTER

Så ja, Villy, Thor, Johanne, Per mfl. lige nu er vi kede af det – men vi ved samtidigt også godt at I gjorde det så godt som i kunne og at 1 Mia er 2.mia mere end vi nogensinde havde fået under VKO. Og ligeså vigtigt så ved vi at der er en dag i morgen og at vi der kommer til at stå gaden og bakke op

KAMPEN FORSÆTTER


Modkraft, nu også for SF’ere?

Af Leif Donbæk Thomsen | 20. februar 2012 | 4 kommentarer

I sidste uge sad jeg i paneldebat, sammen med en række andre venstrefløjsfolk – vi sad der på baggrund af en blog, der argumenterede for, at jeg som SF’er sammen med en del andre bloggere fra mit parti og socialdemokratiet fungerede som en ny-liberal legitimeringsmaskine styret fra Christiansborg. Oplægget til mødet var noget mere afdæmpet:

»Hvor skal Danmarks progressive portal hen?«

Da jeg ikke ved hvad ny-liberal betyder, samt at den ene af mine medbloggere fra SF allerede har svaret på noget af det, så vil jeg i den her blog fokusere på at udbygge en par af de pointer jeg formulerede på mødet.

”Modkraft bør fungere som en demokratisering af den politiske debat på venstrefløjen – via mulighed for deltagelse i venstreorienteret politikudvikling på tværs af gruppering, miljø, landsdel og politiske observans.”

”Jeg og Nørrebrovenstrefløjen bør ikke være den primære målgruppe.”

Jeg har boet på Nørrebro siden jeg var 2 ½, jeg var med til det stiftende møde i SUF, jeg har væretKFE’er , jeg var med under Nu det NOK’, Göteborg og utallige andre lignende ting over de sidste 17 år på venstrefløjen – jeg har med andre ord alle forudsætninger for at deltage i den politiske debat – jeg har de rigtige venner på Facebook og deltager i de debatter, der bagefter skaber retningen for venstrefløjen.

Er du, som en af mine venner, derimod opvokset på den jyske hede i en lille småby, hvor der ikke findes andre venstreorienterede, så er Modkraft en nødvendighed. Modkraft har potentialet til at sikre, at vi på venstrefløjen kan tage den politiske debat på tværs af hele skellet. Modkraft sikrer, at du har mulighed for at deltage, selvom du ikke er født på Nørrebro – Modkraft udvider og beriger debatten, fordi den breder muligheden for at deltage ud til hele Danmark og ikke blot en lille lukket skare på Blågårds Apotek, Props eller Støberiet.

Og det er spændende, at inkluderingen af hele Danmark i den politiske debat italesætter også den indspisthed der har tendens til at ramme os i Købehavn.Den fartblindhed overfor, at en del af de kampe, vi tror, er de vigtigste i verdenen ikke fylder så meget udenfor Blågårds Plads.

Fra hvor jeg sidder, er et af vores største problemer på venstrefløjen - her defineret som det totale spektum af enkeltpersoner og organisationer fra S og ud af - at vi har en tendens til at isolere os i vores egne små siloer og kære venner, det holder ikke!

Vi ændrer ikke Danmark ved at sidde i hvert vores hjørne og kalde hinanden navne. Vi ændrer ikke verdenen ved at debattere med vennerne på Kroteket– selvom det er hyggeligt!

Vi ændrer verdenen ved at finde fælles fodslag på tværs. Og så gå ud og tage debatten, hvor vi er – ved at snakke med hinanden på venstrefløjen og ikke til hinanden og derefter tage debatten ud på arbejdspladserne, ud på skolerne, ud på universiteterne. Ud i virkeligeheden!

Modkraft skriver om sig selv at:

”Modkrafts forside er som et tværsnit af et lyslederkabel: en masse kanaler i en fælles ramme. Modkraft er ikke lyset, vi er bare den kontakt du tænder det på.”

Det synes jeg er smukt. Jeg synes, at det er den vej det går og jeg håber at så mange som muligt vil bakke op om det! Også selvom de må finde sig i at deres holdninger engang i mellem bliver modsagt….


Luk Jobcenter København

Af Leif Donbæk Thomsen | 13. januar 2012 | 5 kommentarer

I min sidste blog blev der flere gange spurgt ind til konkrete eksempler på, hvor man kunne effektivisere i den offentlige sektor.

Jeg vil derfor bruge de næste 750 ord på kort at skitsere et eksempel på en besparelse der inkluderer Jobcenter København, Ungdommens uddannelsesvejledning(UU) i København samt dele af socialforvaltningeni København.

Først en indledende forklaring af hvad de forskellige institutioner laver, herunder af hvor hunden ligger begravet:

1. Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for de 6-24 årige . Det betyder, at de i Københavns Kommune dels har vejledere ude på folkeskolerne, men også et rådgivningscenter på Korsgade på Nørrebro.

Hovedproblemet med rådgivningscentret på Korsgade er, at de kriminalitetstruede unge ikke i tilstrækkelig grad opsøger vejledningen, fordi man i har valgt at lægge centeret midt i bandeområde. Desuden laver Jobcenteret præcis den samme vejledning for de 18-24 årige til trods for, at det netop er en kernekompetence for UU som har ret mange medarbejdere ansat til det.

Derudover snakker UU og Jobcenter København ikke specielt meget sammen i dagligdagen - eksempelvis er der ingen sammenhæng mellem en UU uddannelsesplan og en jobcenter job-/uddannelsesplan.

2. Jobcenter København har primært ansvaret for de 18-65 årige, som står uden for arbejdsmarkedet og modtager kontanthjælp / starthjælp / revelidering / dagpenge. Jobcenter København ligger fordelt på 11 adresser; opdelt i 4 jobcentre og 7 visiteringsenheder (der hvor jobcentrene sender dig hen) . Som det eneste jobcenter i landet, kan København ikke klare sig med ét enkelt jobcenter, men er nødt til at have fire.

Deres hovedproblem er derfor, at de sender borgerne rundt på kryds og tværs i hele København. Ingen medarbejdere kan desuden overskue hvem der har ansvaret og man bruger formuer på at flytte medarbejdere rundt.

De færreste uden for Jobcenter Københavns ved det, men Jobcenter København findes der: 11 steder borgerne kan visiteres rundt i mellem. 11 jobcentrechefer der alle er sideordnede og kæmper om de samme ressourcer. 11 adresser der slås om borgere og bevillinger. 11 stabsfunktioner. Listen kunne forsætte længe endnu, man behøver ikke være astrofysiker for at se det mindre listige i at have 11 adresser. Derudover har man også en ret stor uddannelsesvejledning for de 18-25 årige, der grundlæggende laver det samme som UU.

3. Socialforvaltningen i København har, kort og forenklet forklaret, ansvar for dem der falder udenfor de to ovenstående grupper.

I Socialforvaltningen er hovedprobemet, at der er store overlap mellem Jobcenter og forvaltningen og til tider også med UU, men man snakker ikke særlig meget sammen. Man har dog forsøgt at lave noget samarbejde med Jobcenteret, men det er bare ikke nok. Der er stadigvæk store snitfladeproblematikker, som kunne afhjælpes hvis delvist ”boede under samme tag”.

Derfor er den progressive effitiviseringensløsning at sammenlægge Jobcenter København på én adresse sammen med hele UU og medarbejdere fra Socialforvaltningen.

Det vil give bedre service til borgerne, flere i arbejde og uddannelse, bedre fremkommelighed og gladere medarbejdere!

Det kan medføre besparelser på personalet på op mod: 10% på lønninger i Jobcenter København 15% på administrationen fra bla. husleje. – disse tal er naturligvis meget vejledende, men ikke urealistiske.

Mit konkrete forslag til effektivisering i den offentlige sektor er altså at samle UU-København og hele Jobcenter København på én fælles adresse. Det kunne for eksempel være i Ørestaden hvor der mangler både aktivitet og arbejdspladser, men hvor der samtidig er super gode offentlige transportmuligheder.

Ovenstående tankeeksperiment ville spare penge, forenkle borgernes hverdag og få flere i job og uddannelse – men det ville også spare en hel del medarbejdere væk. Tør vi det?


Ret, pligt og fattigdom

Af Leif Donbæk Thomsen | 30. november 2011 | 22 kommentarer

Ret, pligt og fattigdom

Der har i de sidste 2 dage kørt en voldsom debat om hvorvidt der findes fattigdom i Danmark. I den forbindelse er der blevet sagt nogle ret voldsomme ting om mit parti og jeg føler mig lidt provokeret og svarer derfor her på noget af det, de andre partier siger.

Følgende er en række lettere omskrevne citater fra ledende folketingsmedlemmer:

- Venstrefløjen med SF i spidsen spytter skatteyderne i ansigtet Tom Benhke

- Vores eneste formål er at se hvor mange af borgernes penge vi kan bruge Søren Pind

Ovenstående siger lidt om hvor debatniveauet i den politiske debat befinder sig lige nu. Min gode partikammerat Özlem Cekic brugte en dårlig case til at illustre fattigdom i Danmark. Men hendes pointe om at der findes reel fattigdom holder 100%

Og derfor skal vi ikke:

Hæve kontanthjælpen som Frank Aaen kræver

Bruge en debat om fattigdom i Danmark til at diskutere ret og pligt som Karen Hækkerup forslår

Debatten er endt et forkert sted. Den handler ikke om ret og pligt, fordi som udgangspunkt er man altså ikke fattig på kontanthjælp.

Men er der så ikke fattige i Danmark? Jo, gu’ fandme er der så!

Er du et ægtepar på starthjælp med 3-4 børn? Så er du ikke bare fattig, så nærmer du dig at tigge.

Har du andre problemer end ledighed, eksempelvis misbrug eller sygdom? Så har du gode muligheder for at ende et sted, hvor du får svært ved at forsøge dig selv.

Har du ikke andet end folkepensionen? Så er der en god chance for, at du har økonomiske problemer.

Bor du som jeg, på Nørrebro? Så kan man hver dag ser pensionister, mødre med børn og andre af kvarterets mindrebemidlede, samle flasker i gadernes skraldespande.

Debatten om fattigdom føres lige nu af journalister og andre offentligt ansatte. Den er dum, fordomsfuld og fyldt med stråmænd. Det er ærgerligt, fordi debatten om hvad fattigdom er og hvem den rammer, er vigtig - også for venstrefløjen.

Derudover vil jeg blot sige 4 ting: Der findes fattige i Danmark og derfor er løsningen ikke at: 1. At tro at løsningen på fattigdom er at hæve kontanthjælpen 2. At diskutere ret og pligt, når det er ikke er det debatten handler om .

Hvorfor er vi ikke bare vildt stolte? Vi har på 8 uger i regering afskaffet fattigdomsydelserne!

I øvrigt kommer der snart den opfølgning jeg skylder på sidste blog – blev bare nødt til at komme af med nogle aggressioner ☺


Det er ikke progressivt at bruge borgernes penge

Af Leif Donbæk Thomsen | 25. november 2011 | 20 kommentarer

Hej!

Jeg hedder Leif og er ny blogger på Modkraft. Ude til højre står der lidt om hvem jeg er og hvad jeg ellers har lavet – vil du vide mere kan du finde mig på Linkedin eller Facebook

Her på bloggen vil jeg anvende pladsen til mine politiske favorit-kæpheste: Beskæftigelsepolitik, venstreorienteret erhvervspolitik og organisering af, i, og på tværs af partier og organisationer.

Min første blog kommer til at handle om et af mine yndlingsemner: Størrelsen på den offentlige sektor og hvordan vi som venstrefløj udvikler i stedet for at afvikle.

Venstrefløjen har de sidste mange år haft automatpiloten på:

”Al energi er gået til kampagner med slogans der grundlæggende handler om bruge flere penge i den offentlige sektor”.

”At effektiviseringer er negativt”.

”At sygefravær på 15-20% ikke handler om at der er grundlæggende udfordringer i måden vi organisere arbejdet i den offentlige sektor på”.

Alle ovenstående udsagn er selvfølgelig sat lidt på spidsen, men de repræsenterer samtidig en dybt forankret holdning på venstrefløjen, en holdning om at løsningen på alt i den offentlige sektor er flere penge.

Men udsagnene er noget vås og endda mere end vås – det er dybt kontraproduktivt vås! Vås, der har betydet, at vi som venstrefløj har brugt ressourcerne på at kæmpe en kamp om at bruge flest muligt penge på den offentlige sektor, i stedet for at kræve nyudvikling, ordentlig ledelse og styr på borgernes penge.

At de faglige organisationer går ud hvert år og kræver flere penge er kortsigtet på medlemmernes vegne, men ikke overraskende – de repræsentere trods alt kun medlemmerne. Som venstrefløj bør vi altså repræsentere alle lønmodtagere og ikke bare ressourcestærke interessegrupper. Et af vores fremmeste krav ved budgetforhandlinger i kommunerne eller finanslovsforhandlinger i folketinget, bør være at passe på borgernes penge!

Vi svigter som venstrefløj den offentlige sektor, hvis vi ikke deltager aktivt i også at påpege og løse problemerne. Det er grundlæggende et problem ved fx at kræve flere penge til de københavnske folkeskoler, når en elev i København koster 10.000 kroner mere end en elev i Århus – i de situationer skylder vi at komme med svar der ikke bare handler om at fylde flere penge på.

Vi skylder at udvikle, ikke blot bruge flere penge.

Når medarbejderne i Københavns kommune har dobbelt så højt sygefravær, som de privatansatte i samme kommune og når børnehaverne betaler 11 kr. for en liter mælk, så har vi som venstrefløj en udfordring vi burde møde med andet end:

”Kære stat, Kassen er tom, send flere penge”

Der er ineffektive strukturer i alle virksomheder, både offentlige og private, men vi har som politiske partier aktive et ansvar over for de skattepenge vi forvalter, et ansvar for at gøre det bedst mulig.

Flere penge må aldrig blive det eneste krav, der er ikke noget progressivt i blot at bruge flere af borgernes penge!

I stedet burde det være en mærkesag for alle partier på venstrefløjen at sikre at vi får mest muligt ud af borgernes penge, også selvom det kræver opgør med venner i fagbevægelsen, eller ændringer af magtstrukturer hos vælgere i det offentlige.

Så det jeg prøver på at sige er: Lad os sætte progressiv økonomistyring på dagsorden og derved ændre strukturerne i samfundet! Næste gang skal det altså ikke være Liberal Alliance der påpeger problemet


27 år og læser på første år på SDU i Slagelse. Baggrund som butikschef og som projektleder i Københavns kommune

Mit politiske liv startede i Københavns Fælleselevråd, og da jeg blev for gammel til at være folkeskoleelev, var jeg med til at stifte SUF, hvor jeg brugte de næste mange år.

Mange udenomsparlamentariske aktioner og andet senere er jeg i dag endt som SF’er, hvor jeg er næstformand for SF i Region Hovedstaden og sekretariatsleder.

Pragmatisk reformist og stærk tilhænger af stærke decentrale enheder, både i Danmark men også i partiet.

Jeg vil bruge denne blog til at udbrede mig om mine 3 yndlingsområder: venstrefløjens fejl og mangler, progressiv erhvervspolitik og fremtiden for fagbevægelsen.
Blogarkiv

22. februar 2012
Kampen forsætter!
17 kommentarer

20. februar 2012
Modkraft, nu også for SF’ere?
4 kommentarer

13. januar 2012
Luk Jobcenter København
5 kommentarer

30. november 2011
Ret, pligt og fattigdom
22 kommentarer

25. november 2011
Det er ikke progressivt at bruge borgernes penge
20 kommentarer


Tidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Personalet i en patruljevogn undrede sig over, at to mænd var i færd med at åbne en personvogn med en skruetrækker. Politipersonalet ønskede at vide hvem de to personer var. Den ene ønskede ikke at oplyse navn m.v. til politimanden. Til gengæld fremsatte han trusler om anvendelse af vold overfor politimanden, og drog sammenligning med politimanden og ideologien bag den tyske besættelsesmagt, der var i landet for 60-65 år siden. Den pågældende, - en 20-årig mand, - blev anholdt og sigtet efter straffelovens bestemmelser.

Københavns Politi. Døgnrapport, 2. marts 2006 kl. 1704.

Flere citater