Vi er flyttet! modkraft.dk


Debatmøde om ROJ TV: Déjà vu og følelser

Af Lillian Simonsen | 21. februar 2012

Jeg hader debatmøder. Og det havde jeg lidt glemt, indtil vi var nået cirka halvvejs i paneldebatten med Pernille Skipper, retsordfører for Enhedslisten, Serdal Benli, folketingskandidat for SF og Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, der sammen med 80 fremmødte kurdere mandag aften på CBS skulle debattere om ”Danmark skal lukke eller bevare ROJ TV”. Det gik pludselig brat op for mig, at jeg nu igen var gidsel for manipulation – uden at kunne forsvare mig.

For debatmøder er jo ikke demokratiske. De er tilrettelagt og forberedt. Og kun gode, når nogen overraskende bryder det pæne og veltilrettelagte mønster for, hvad der skal ske.

Argrrrr, hvorfor kom jeg dog?

JPEG - 93.5 kb
Déjà vu forklædt som dårlig karma er, når Peter Skaarup gentager nøjagtig de samme udokumenterede påstande om terror, som også anklager gjorde i retssagen mod ROJ TV i Byretten over 30 retsmøder. Man kunne tydeligt høre, at retsordføreren fra Dansk Folkeparti havde lært sin lektie udenad og ikke vidste noget som helst om sagens egentlige indhold, foto:lilsim

Déjà vu forklædt som dårlig karma

Hvorfor skal jeg være vidne til, at den talende Peter Skaarup gentager nøjagtig de samme udokumenterede påstande om terror, som også anklager gjorde i retssagen mod ROJ TV i Byretten over 30 retsmøder. Det er Déjà vu forklædt som dårlig karma.

Jeg gider det ikke!!!!!!!!!!!

Og jeg kan slet heller holde ud at høre på den empatiske Skaarup, der op til flere gange beklagede og medgav de fremmødte kurdere, at det da var en SKAM, at de ikke kunne have deres kurdiske tv-kanal i fred. For det havde de da ret til. Og det skal I da have, gentog han. Og der var ikke grænser for, hvor meget ret kurderne i Tyrkiet har til de basale rettigheder deres egen regering konstant nægter dem ….

Det er så kedeligt og ærgerligt, at ROJ TV ikke mere kan ses, beklagede medlemmet af Dansk Folkeparti med ansigtet i rette folder. Og han ville ønske for kurderne, som Danmark har hjulpet SÅ MEGET, at de havde en anden tv-station, og han ØNSKEDE for kurderne, at de ville få en bedre mediedækning med fx en anden tv-station, der kunne dække synspunkter fra begge lejre …….

Og han HÅBEDE også på, at den tradition, som vi har her i Danmark, med at lægge pres på et land, som vi gjorde med Irak og Saddam (øh … krig?), kunne hjælpe igen ved at lægge pres på Tyrkiet. Den tradition håbede folketingsmedlem Peter Skaarup på kunne hjælpe kurderne til ikke længere at være undertrykte ……

MEN ….. , som den drevne politiker Skaarup også er, …. så ”hænger det jo ikke sammen, at en tv-station bliver hårdt dømt, og vi så ikke kan fratage sendetilladelsen. Det kan vi jo ikke leve med!”

Kurdisk tale fortæller historier

-  Jeg er blevet slået i mine hænder for at tale kurdisk, sagde Mustafa Kaplan, samtidig med at han fremviste sine åbne håndflader og slog bagsiden af den ene hånd ned i den åbne håndflade på den anden.

-  Klask!

JPEG - 95.1 kb
foto:William Gauthier/Jiyan.dk

Kaplan var tydeligt bevæget af at skulle forklare sig.

-  Jeg skal tale som en kurder, genstartede han.

-  Jeg kan ikke give mit barn et kurdisk navn. Kurderne har ikke basale rettigheder og det får ingen konsekvenser, nærmest råbte han ud til debatpanelet.

Og fortsatte sin argumentation med at spørge panelet, om de vidste, hvorfor ROJ TV skal bestå? Og svarede selv: – Fordi min mor glæder sig hver dag over at se ROJ TV og høre sit eget sprog. Hun taler ikke andet end kurdisk og det betyder alt for hende. Derfor skal vi have ROJ TV!

”Konge af terrorpakken”

Det blev rigtig slemt, da retsordføreren fra Dansk Folkeparti – talte som ”kongen af terrorpakken” ved at forklare terrorloven historisk helt fra 9/11-tiden og til retssagen mod ROJ TV og citater af Center for Terror-analyse (CTA), som var de selveste den udøvende domstol her i landet og ikke bare en afdeling i PET, der blandt andet har nyuddannede fuldmægtige ansat til at surfe på amerikanske og tyrkiske hjemmesider for at finde propaganda mod PKK. Påstande og omtaler af forbrydelser, der ikke er begrundede og aldrig er dømt eller bevist udført.

Allerværst var det, da han fik Pernille Skipper, der til forskel fra den uddannede banemand Peter Skaarup, er cand. jur. fra Københavns Universitet og derfor selvfølgelig tænker jura-logisk, til at give sig ret adskillige gang i, at ”man ikke kan give en hård dom til en tv-station og så samtidig ikke også kunne fratage dem sendetilladelsen”.

Og det var Pernille selvfølgelig jura-enig med Skaarup i.

Men hvad har det med ROJ TV at gøre lige nu? ROJ TV-sagen er ikke afsluttet, den er verserende, og tv-stationen er endnu ikke endelig dømt. Sagen skal for Højesteret til efteråret. Og sandsynligheden for at ROJ TV bliver frikendt, ligesom de blev ved Højesteret i november 2010, da politiet havde fastfrosset alle konti og dommeren gav påtale om knægtelse af ytringsfriheden, er lige så meget til stede som det modsatte.

6.000 kurdere sidder i mørke fængsler i Tyrkiet

-  Hvem har ansvaret for de 6.000 kurdere, der sidder i mørke fængsler i Tyrkiet? spurgte en fra salen og fortsatte:

-  40 millioner kurdere er blevet frataget deres ytringsfrihed, og Danmark står bare passivt ved sidelinjen og ser på at folk bliver dræbt!

JPEG - 90.2 kb
foto:William Gauthier/Jiyan.dk

En anden spørger gik skridtet videre og slog fast, at det da var rigtigt, at vi i Danmark ikke bruger vold.

-  Men vi stemmer i Folketinget om at ødelægge lande!

Den kommentar fik stor applaus fra salen.

Samme spørger, en yngre mand i koboltblå træningsjakke, gav på et formfuldendt dansk Peter Skaarup svar på tiltalen om den historiske gennemgang af den amerikanske terrorsikring, som Danmark har overtaget:

-  9/11 er jo ikke engang opklaret! Vi ved jo stadig ikke hvem der smadrede de to tårne i New York! Og så tror du på amerikanernes fabrikerede løgne?

”Jeg giver ikke en døjt for terrorpakker”

Serdal Benli, der også blogger her på Modkraft om den kurdiske sag, sprang som en kat på terrorpakken, og slog fast at dommen mod ROJ TV udgjorde et paradoks, idet der nu var sat mærkatet ”terror” hen over en hel befolkning.

-  Danmark ligner en politistat efter 9/11, sagde han og opremsede hvordan terrorparagrafferne kom ind i den danske lovgivning over to tempi i 2002 og senest i 2006.

Til illustration for terrorparagraffernes udbredelse over hele verden påmindede Benli os alle om, at 3600 kurdere er fængslede i Tyrkiet på grundlag af netop disse paragraffer. Ligesom han repeterede, at terrorlister er politisk besluttede. Og at også ANC og Nelson Mandela stod på terrorlisten i mange år, før de blev anerkendt demokratisk (Mandela sad 27 år i fængsel for sin kamp mod raceadskillelse og for lighed). Eller den danske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig.

-  EU legitimerer Tyrkiets undertrykkelse af kurderne, sagde Serdal, der krævede, at EU sidestiller de to parter, den tyrkiske stat og kurderne, og ikke bare vælger at støtte Tyrkiet.

Pernille Skipper havde derimod sin helt egen bramfrie måde at udtrykke sin holdning til tidens politiske heksejagt:

-  Jeg giver ikke en døjt for terrorlister. De er dybt, dybt, dybt politiske, de terrorlister, sagde hun.

Hun mente, at vi med den foreløbige byretsdom mod ROJ TV havde sagt nej til, at minoriteter får fri informationsdækning. Og dermed bliver ytringsfriheden lagt ned:

-  Vi skal have lov til at sige vores mening!

Pernille Skipper brugte også sine egne erfaringer fra rejser i Columbia, hvor hun mødte unge, der fortalte, at undertrykkelsen dér begrænsede deres handlemuligheder til at dø, tage væk eller gå aktivt ind i modstandsbevægelsen FARC. Det er det, vi risikerer, konkluderede Pernille. Og hun kastede kernespørgsmålet ud til salen:

-  Hvem skal først holde op? Tyrkiet eller PKK?

Tyrkisk stats-tv tilbageholdt nyheden om drab på 36 civile kurdere

Tyrkisk stats-tv viser kun én side af sagen, slog Benli fast og illustrerede dette faktum, som også Thomas Hammarberg, Europarådets menneskerettighedskommisær, på det seneste har skrevet i mange irettesættende rapporter til det tyrkiske styre, med at fortælle, at det sørgelige tab af 36 civile unge kurdere, der blev dræbt ved et flyangreb af det tyrkiske militær lige før nytår, ikke blev bragt i en eneste af de seks tyrkiske stats-kanaler i de første 12 timer efter. Derimod var ROJ TV ude med nyheden – og dermed også med hjælpen - knapt to timer efter angrebet.

Serdal Benli ledte debatten tilbage på sit rette spor til at handle om ROJ TV og ikke kun om terror og PKK, der ellers fyldte truende meget på trods af, at PKK offentligt erklærede våbenhvile i 2009.

Han mindede om, at den foreløbige dom mod ROJ TV jo ikke gik på ”udøvelse af terror”, men derimod på ”at formidle ensidigt”. Og vi skal huske på de tre magter her i Danmark (den udøvende magt (statsminister, regering, herunder den offentlige forvaltning), den lovgivende magt (Folketinget) og den dømmende magt (domstolene)).

Selvom sagen mod ROJ TV ikke er afsluttet og i gang (med fortsættelse i Højesteret), blander ministre sig med at udsende pressemeddelelse, sagde Serdal Benli.

ROJ TV skal have en “ommer”

Og netop domstolene greb Pernille Skipper fat i til at kommentere sin juridiske enighed med sin retsordfører-kollega:

-  Ganske vist siger Peter, at det er ulogisk med en dom og deraf forsat sendetilladelse, men ROJ TV fik et meget stort beløb i dagbøder. Og derfor skal de have mulighed for at ændre på tv-stationens sendeflade.

JPEG - 87.2 kb
foto:William Gauthier/Jiyan.dk

-  ROJ TV er lukket på sigt, på grundlag af 0,3 promille af deres sendeflade er de dømtfor at være “for ensidige”. Det er et problem for ytringsfriheden!


Ytrings- og pressefrihed frem for ”terrorloven”

Af Lillian Simonsen | 9. februar 2012 | 5 kommentarer

Ytrings- og pressefrihed frem for ”terrorloven”

Så kom diskussionen endelig.

I medierne, blandt politikere, udøvende advokater imellem og forhåbentligt også ved frokost- og spisebordene ude i det ganske land.

En diskussion om ytrings- og pressefriheden og terrorparagrafferne, der overruler grundloven – sat i gang af den foreløbige dom mod ROJ TV, afsagt 10. januar 2012 i Københavns Byret.

-  Med dommen mod ROJ TV er et medie første gang blevet dømt efter terrorloven. Det kan få alvorlige konsekvenser for ytringsfriheden, advarede Oluf Jørgensen, medieekspert og lektor i informations- og forvaltningsret ved Danmarks Journalisthøjskole, lige efter Københavns Byret kendte ROJ TV skyldig i at have vist klip med PKK-ledere, der taler uden afbrydelser (citat: Arbejderen 12/01.12).

JPEG - 31.5 kb

Den øjeblikkelige gevinst af diskussionen for ROJ TV og kurderne er, at medierne nu endelig skriver om kernen i det problem kurderne i årevis står overfor ved kontinuerligt at få knægtet deres basale rettigheder.

Men om den generelle diskussion af terrorparagrafferne, der tilsidesætter ytrings- og pressefriheden i sidste ende også får en konsekvens, der for alvor kan gøre noget ved det limbo ROJ TV er havnet i, er tvivlsom.

Lige nu er det kurderne og deres demokratiske ret til at ytre sig og modtage informationer, der sidder fast midt i terror-saksen.

Sagen mod ROJ TV er igangværende, og som vi alle ved her i Danmark, er man uskyldig indtil det modsatte er bevist og domfældet ved øverste retsinstans.

Men hvorfor er det så, at ROJ TV efter byretsdommen - som er sat i bero - nærmest er sat i gabestok til offentligt skue, spot og hån, til advarsel og rædsel for alle?

Spørgsmål

-  Hvordan føles det, når du som journalist bliver klar over, at næste ”terror-mærkning” kunne ramme dig?
-  Hvem mon bliver næste offer i terrorlovens gabestok?
-  Hvilket medie står for tur til at modtage den næste dom for ”at viderebringe” oplysninger fra en kilde?
-  Hvem skal i den nærmeste fremtid bastes og bindes af sin bankforbindelse og underkendes og betvivles af landets justitsminister og regering?
-  Hvilken dansk virksomhed skal forventeligt have frataget sine muligheder for at drive forretning ved at blive dømt på forhånd af samfundet, selvom domstolene endnu ikke har afsagt den endelige dom?
-  Hvem har lyst til at blive genstand for hån, beskyldninger og gentagne lyssky henvendelser fra ”sælgere” med besynderlige hensigter?

ROJ TV-dommen danner ”skole” for presseret og terrorlovgivning

Til debat, diskussion og allerhelst handling er der, herunder, samlet en stor del offentlige indspark (links) i diskussionen af ROJ TV-dommen og terrorparagraffernes lemfældige omgang med ytringsfriheden. (Kom gerne med flere links i kommentarfeltet).

Det mest håndgribelige initiativ er nok fra forsvarsadvokat Thorkild Høyer og Center for Levende Menneskerettigheder (Human Rights in Action), der med udgangspunkt i ROJ TV-dommen vil afholde kurser for de udøvende advokater, der helt sikkert snart kommer til at stå i retten med den næste ”terror-sag”.

Dansk Journalistforbund (DJ) ”Hård dom i sag mod ROJ TV” og ”DJ: ROJ-dom presser ytringsfriheden”

Dansk PEN ”Dansk PEN beklager dom over ROJ TV”

Committee to Protect Journalists (CPJ) “Minority media rights, terrorism laws at issue in ROJ TV case”

Reporters Without Borders “TV satellite operator usurps court’s prerogative to silence Kurdish TV station”

Oluf Jørgensen, medieekspert, lektor i informations- og forvaltningsret på Danmarks Journalisthøjskole og forfatter til grundbogen Mediejura.

citeret i Arbejderen: ”Roj TV-dom rykker ved pressefrihedens grænser”

citeret i Arbejderen: ”Forbudte vidner I: Oluf Jørgensen”

Leder i Information, Lasse Ellegaard, journalist: ”Byrettens besynderlige dom”

Journalist, forfatter og tidligere formand for TV2’s bestyrelse, Lone Kühlmann, kommentar i Information: ”Måske havde Fogh ret i 2005?”

Berlingske, kommentar af Lisbeth Knudsen, chefredaktør: „Terror og meningsterror”

Leder, Jyllandsposten ”Tyrkisk hysteri”

Leder i Arbejderen ”Censur ala Tyrkiet”

Artikel i Arbejderen: ”Roj-dom truer ytringsfriheden”

Weekendavisen, kommentar af Leif Blædel, journalist: ”Udemokratiske manerer”

Lasse Jensen, redaktør i ”På Falderebet” i Mennesker og Medier, DR, P1: ”ROJ TV – nu kun på nettet”

Christoffer Emil Bruun, journalist, Signatur i Politiken ”Fra Atatürk til Anders Fogh”

Center for Levende Menneskerettigheder v/ forsvarsadvokat Thorkild Høyer: ”Advokater kalder til kamp for rettigheder”

Jakob Mchangama, chefjurist hos tænketanken Cepos, blogindlæg på Berlingske: ”ROJ TV og ytringsfriheden”

Søren Søndergaard (EL), medlem af EU-Parlamentet ”På EU’s terrorliste”

Enhedslisten: ”Terrorlovgivning lukker ROJ TV uden dom”

og “Problematisk dom i ROJ TV-sag”

Socialistisk Information, kommentar: Dommen over ROJ TV: ”Et langvarigt og meget værdifuldt samarbejde”

Kurdish Human Rights Action Group South Africa (KHRAG): ”Closure of ROJ TV an attack on fundamental freedoms”

Kurdistan National Kongress’ udtalelse: ”To International Public Audience” http://www.ekurd.net/mismas/article...


Dansk/kurdiske foreninger og erhvervsdrivende truer Danske Bank

Af Lillian Simonsen | 6. februar 2012

Otte af de største kurdiske foreninger i Danmark, deriblandt Dansk Kurdisk Arbejdsgiver Forening (DKAF), varsler at flytte deres konti til andre banker, hvis ikke Danske Bank ophæver spærring af ROJ TV’s seks konti

JPEG - 25.9 kb
Danske Bank står til at miste flere tusinde kurdiske kunder i Danmark, hvis de fastholder indefrysning af ROJ TV’s seks lovlige konti i Danske Banks Hillerød-afdeling. Otte af de største kurdiske foreninger, der blandt andet tæller vognmænd, grossister, autoforhandlere og -værksteder, revisionsfirmaer og restauranter, pizzarier og andre næringsdrivende, varsler snarest en Danske-Bank-aktion, hvor de flytter deres konti til andre banker. foto:Thorfinn Stainforth

Over 400 erhvervsdrivende (medlemmer af DKAF) og andre flere tusinde dansk-kurdere går måske snart i aktion mod Danske Bank og opsiger deres konti landet over i selv den mindste filial.

Kurderne kræver retfærdighed og mener, at Danske Banks griber ind i dansk-kurderes ytringsfrihed og frie stemme, ROJ TV, når banken spærrer for ROJ TV-selskabernes fuldt lovlige seks bankkonti.

-  Det en utidig og ekstrem uventet indblanding, når Danske Bank meningsløst og helt umotiveret griber ind over for ROJ- TV’s ret til at benytte sine konti i Danske Bank ligesom alle andre kunder, hedder det i en fælles protestskrivelse, udsendt lørdag 4. februar.

Foreningerne fremhæver, at ROJ TV i følge dansk lov er uskyldig, indtil Landsretten har afsagt dom i sagen mod ROJ TV, der jo som bekendt ankede dommen fra Byretten 10. januar tre dage efter.

Da ROJ TV anker dommen til Landsretten har det opsættende virkning og stiller derfor både dom og bødepålæg i bero, indtil Landsretten kommer med deres afgørelse.

JPEG - 69.7 kb
foto: Mette Kramer Kristensen

De flere tusinde dansk-kurdere bag Danske-Bank-aktionen, der blandt andet tæller vognmænd, grossister, autoforhandlere og -værksteder, revisionsfirmaer og restauranter, pizzarier og andre næringsdrivende , håber på, at de kan få Danske Bank til “at genoverveje deres position i sagen”.

-  Vi vælger at tolerere bankens indblanding i sagen som en misforstået samt forhastet handling, da alt andet vil stride imod enhver fornuft, etik og rational bankføring.

Læs "Bank indefryser Roj TV’s midler" hos Modkraft

Danske Bank risikerer at miste alle sine kurdiske kunder

Til slut i skrivelsen udtrykkes “truslen” mod Danske Bank på pænt dansk:

-  Vi vil ikke undgå at gøre opmærksom på, at mange kurdiske virksomheder benytter Danske Bank som deres bankforbindelse. Det fremtidige samarbejde med Danske Bank vil afhænge af bankens beslutning, idet vi er indstillet på at kæmpe for vores ret med alle lovlige midler.

Skrivelsen er underskrevet af otte af de største kurdiske foreninger, FEY-KURD, Sammenslutningen af Kurdiske Foreninger i Danmark, FOKUS-A, Foreningen for Kurdiske Studerende og Akademikere, DKAF, Dansk Kurdisk Arbejdsgiverforening, DKKC, Dansk- Kurdisk Kulturcenter, KKF, Kurdisk Kvindeforening, Dansk Kurdisk Ungdomskomité, Hillerød Dansk/Kurdisk Ungdoms Kulturforening, Dansk- Kurdisk Venskabsforening i Holstebro.

Læs protestskrivelsen “Ophæv spærringen af ROJ TV’s konti” på Kurder.dk


Det er ganske vist - ROJ TV sender igen på satellit

Af Lillian Simonsen | 27. januar 2012

Rygtet bredte sig allerede som løbeild i aftes (26/1): at ROJ TV havde underskrevet en ny satellit-aftale med en græsk underleverandør til satellitselskabet Intelsat samme eftermiddag, så seere i Kurdistan, Tyrkiet og resten af regionen straks igen fik ROJ TV på tv-skærmene.

JPEG - 23.6 kb
Glæden var stor i de kurdiske områder i Tyrkiet, da seerne igen kunne modtage den kurdiske tv-kanal ROJ TV via satellit, torsdag aften 26. januar 2012, foto:danskkurdiskkulturcenter

Det franske satellitselskab, Eutelsat trak nemlig det første stik ud fra satellitsenderen til ROJ TV 18. januar i formodet angst for pletter på jakkesættene.

Læs ”Roj Tv om satellitafbrydelse: Uhørt og ulovligt” hos Modkraft

Eutelsat havde ellers stået for udsendelsen af tv-signalerne til omkring 28 millioner seere globalt, siden den kurdiske tv-stations start i 2005.

Men måske var der nogen, der gav satellitselskabet et tilbud, de ikke kunne modstå.

I al fald slukkede Eutelsat for alle ROJ TV-satellitterne søndag 22. januar kl. 24.00.

Fem dage efter lykkedes det for ROJ TV at få deres signal tilbage til seerne igen.

Der er kun én ting at sige: PIROZ BE! (betyder tillykke og gid det må gå godt)

JPEG - 18.9 kb

Men sikken ”fest”, der har været på internettet for den populære kanal, i de forløbne fem satellit-løse-ROJ TV-dage; på Twitter, Facebook og forskellige websites.

Reaktionen hos kurderne og de mange supportere af pressefrihed var først og fremmest fordømmelse af Eutelsat og deres aftalebrud med ROJ TV.

Den kurdiske tv-station med dansk sendetilladelse fik en dom 10. januar i Byretten, men den ankede forsvarer til Landsretten 13. januar - og dermed er bødestraffen udsat og retsagen uafsluttet og igangværende.

ROJ TV er uskyldig, indtil Landsretten har afgivet deres dom. Det er sådan det danske retssystem fungerer.

I den forløbne uge har Reporters Without Borders udsendt en skrap udtalelse mod satellitselskabets drastiske handling før en endelig dom, ligesom demonstrationer og protester steg som dagene uden satellitsending gik.

På de sociale medier gik der ret hurtigt humor og satire i den.

For eksempel dukkede der et site op med navnet ”turksilahlikuvvetler”, som direkte oversat betyder: ”De Tyrkiske Sikkerhedsstyrker” - altså en formodet hjemmeside for det officielle tyrkiske militær.

Når siden så åbner sig, ser du direkte streaming af ROJ TV.

Hvis ikke det er kurdisk humor, når det er bedst, så ved jeg ikke hvad ....

JPEG - 7.5 kb
Portrætfoto af Twitter-profilen @Koltukyayi Enes, der forleden stak de tyrkiske sikkerhedsstyrker en hjælpende hånd

@Koltukyayi Enes haydin roj tv izlemeye http://www.turksilahlikuvvetleri.com/ 6 minutes ago via web Favorite Retweet Reply

En del andre sites lagde også direkte streaming af ROJ TV ind på deres hjemmeside, for at aflaste hovedserveren.

Sitet www.ajansamed.com, der normalt har 13 - 16.000 besøgende, fik således den søndag, hvor alle satellitterne stoppede ROJ TV-sendingen, 439.000 besøgende. Bare på én time registrede de 178.000 besøgende. Og i visse landsbyer i kurdiske områder blev internetsælgere i Tyrkiet bestormet, fortæller kurdiske kilder.

Og nyhederne om de forskellige sites blev tweetet ud i verden lige så hurtigt, som en bager slår brød op.

JPEG - 19.1 kb
foto:kbihellas

I aftes vendte ROJ TV-signalet tilbage til trofaste seere i Mellemøsten og Balkan-området på følgende position:

Satellite Intelsat 1 West Frekvens: 11092 MHz Polarisation: Horizontal Symbol Rate: 15551 Fec: 7/8

JPEG - 48.1 kb
Geografisk rækkevidde af Satellite Intelsat 1 West, foto af pdf-fil fra kbihellas

Seere i Vesteuropa og Skandinavien må fortsat nøjes med at se kurdiske nyheder på internettet.

ROJ TV arbejder fortsat for at skaffe en anden satellit for vesteuropæiske seere. Men indtil da, må I trøste jer med at se tv på følgende sites på internettet:

www.roj.tv

www.ajansamed.com

www.turksilahlikuvvetleri.com

http://delicast.com/tv/Kurdistan

www.zindi.net

JPEG - 40 kb
foto:kbihellas

Fængslede journalister beder internationale kolleger om at blande sig

Af Lillian Simonsen | 23. januar 2012 | 1 kommentarer

”Forsvar for pressefriheden er ikke kun vores ansvar, men en pligt for journalistiske organisationer”, skriver fængslede journalister fra Tyrkiet i en global appel. De opfordrer internationale journalistorganisationer til at overvåge og blande sig i kriminaliseringen af journalistens fornemste opgave: kritisk journalistik

JPEG - 22.1 kb
Omkring 100 journalister sidder fængslet i Tyrkiet. Mange af dem under anklage for "terrorisme", fordi de rapporterer kritisk fra konflikter og modstand til staten.foto:firatnews

Den 20. december 2011 blev mere end 40 journalister, der primært arbejder for kurdiske og venstreorienterede medier, arresteret af politiet inden for rammerne af den såkaldte KCK-operation (Kurdisk Samfunds Union). 35 er varetægtsfængslet og afventer retssagen. De er anklaget for "terrorisme".

Sådan skriver det kurdiske nyhedsbureau Firat News i går, søndag 22. januar 2011, og bringer hele ordlyden af den appel, de fængslede journalister udsender fra fængslet direkte henvendt til internationale journalistorganisationer:

Kære kolleger

"Kære kolleger,

Vi skriver dette brev på vegne af 35 journalister, der er blevet fængslet i løbet af de seneste KCK-operationer. Det er overflødigt at sige, at denne appel også vedrører navnene på mere end 100 journalister, som i dag sidder fængslet i Tyrkiet.

Som du måske allerede ved, er alle journalister i Tyrkiet under truslen for statens definition af "terror". Vores kolleger og alle os er konstant beskyldt for at være involveret i "terror" eller "støtte terror" eller gøre propaganda for det. Vi er derfor genstand for strafferetlig efterforskning.

De nyheder vi dækker, dokumenterer med fotos, vores informationskilder, og de artikler, vi skriver, bliver kriminaliseret og anses som bevis for kriminalitet. Hertil kommer, at hvis du oveni også har en kritisk journalistik holdning, så er det uundgåeligt, at du potentielt bliver defineret som "terror- journalist".

Journalistikken er fængslet

48 journalister over hele Tyrkiet blev arresteret den 20. december 2011 indenfor denne politiske kontekst. 35 journalister ud af 48 blev fængslet på grundlag af, at "de var i gang med at udføre journalistiske aktiviteter på vegne af KCK’s presseudvalg”.

Anklagen er igen terrorisme, men grunden og kernen i beskyldning er baseret på selve nyhederne, fotografier af disse, som kræver professionel kommunikation og korrespondance, internationale rejser, for at kunne følge.

I en nøddeskal, fokuserer undersøgelsen på de journalistiske arbejdsredskaber. De er slagterhunde i disse undersøgelser; de beslaglagde kameraer, computere og alle andre kommunikationsmidler, som var de kriminelle “våben”.

På den måde, vil de forsøge at bevise, at vi er medlemmer af en "terroristorganisation".

Først og fremmest nægter vi at forsvare os selv på den slags meningsløse beskyldninger baseret udelukkende på vores faglige aktiviteter.

Det er indlysende, at det ikke er os, der har skylden her, men vores journalistiske aktiviteter.

Særlig det journalistiske hverv står for skud. Derfor er det ikke os, der skal forklare os, men de, der udfører denne vilkårlige, ulovlige og uretfærdige undersøgelse.

Vi står inde for vores journalistiske gerning, og vi lader os ikke afhøre om dette. I virkeligheden forsvarer vi den principielle holdning overfor den journalistiske ære, og vi tager over for de journalister af fri presse, som har mistet livet.

Appel til en objektiv holdning

Som vi alle formodentlig kan blive enige om, er forsvar for pressefriheden ikke kun vores ansvar, men en pligt for journalistorganisationer.

Vi inviterer journalistorganisationer til at komme med en objektiv holdning.

Vi beder dig om at være en juridisk intervenerende part i denne administrative procedure, så du kan overvåge denne sag i pressefrihedens navn.

Din indblanding vil også afsløre, hvilke "forfærdelige journalistorganisationer" vi har organiseret for at begå "forbrydelser".

Denne appel er et udtryk for og et kald for at forsvare de journalistiske principper, og etik som for principperne for en fri presse. Men det er også en opfordring til at standse blokeringen af alternative informationskilder i samfundet.

Kære kolleger, det er din beslutning. Du kan vælge side for dit erhverv, eller du kan se til endnu et vigtig slag mod vores profession, som i forvejen slås.

Vi hilser dig med troen på, at du vil vælge side for journalistikken og dens fremtid.

Venlig hilsen Anholdte Journalister af Fri Presse "


Justitsminister Morten Bødskov griber ind i ROJ TV-sagen

Af Lillian Simonsen | 19. januar 2012 | 9 kommentarer

-  Jeg hverken kan eller vil forholde mig til den konkrete sag (ROJ TV-sagen), udtalte den lidt over 100 dage gamle justitsminister igen og igen i Folketingssalen, onsdag 18. januar 2012, i Spørgetimen, hvor Pernille Skipper fra Enhedslisten ville vide, om ministeren var enig i, at det grundlæggende i presse- og ytringsfriheden er, at lovgivningen ikke blander sig.

JPEG - 114.1 kb
Pernille Skipper (EL) og Nikolaj Villumsen (EL) stillede spørgsmål til både justits- og udenrigsministrene om ROJ TV-sagen, 18. januar 2012). Justitsministeren lød som en telefonsvarer i udu, mens udenrigsministeren lovede at være med til at kritisere Tyrkiet for deres chikane af parlamentsmedlemmer som fx Leyla Zana, hvis hjem netop blev ransaget forleden, foto:lilsim

- Ministeren går i sin egen pressemeddelelse fra 11. januar 2012, under overskriften: ”I anledning af ROJ TV-sagen”, ind og påpeger, at hvis der er huller i lovgivningen, så er ministeren indstillet på at lukke dem, citerede Pernille Skipper og konkluderede:

- Hvis ikke det er at tage stilling til en konkret afgørelse, så ved jeg sådan set ikke hvad det er!

Men lige meget hvordan Pernille Skipper formulerede spørgsmålet om en fri og uafhængig presse- og ytringsfrihed i Danmark, var ministeren for landets lovgivning ikke til at hugge eller stikke i.

Han gentog fire gange samme svar:

- Det vil ganske enkelt ikke være passende, hvis jeg som Justitsminister går ind i en drøftelse af konkrete sager, som er under behandling ved domstolene, det samme gælder spørgsmål som, endog de er generelt formulerede, er rejst under verserende retssager.

JPEG - 71.8 kb
foto:lilsim

Klokkeklar indblanding eller hvad?

Fru Pernille Skipper, som ministeren tiltalte folketingsmedlemmet for Enhedslisten, pegede på ministerens klokkeklare indblanding, som I kan læse her:

”Udtalelse fra justitsministeren og kulturministeren i anledning af sagen om ROJ-tv”, onsdag d. 11. januar 2012

Er det indblanding i en retssag, som er under behandling af domstolene?

ROJ TV fik dom i Byretten 10. januar 2012 og ankede dommen til Landsretten tre dage efter, fredag 13. januar 2012.


I kan ikke slå ROJ TV ihjel, for vi er en del af jer selv!

Af Lillian Simonsen | 19. januar 2012 | 2 kommentarer

I kan ikke slå ROJ TV ihjel, for vi er en del af jer selv!

(Tak for lån af sangen til alle jer fordums brave kæmpere!)


Der er ikke tale om terrorister, men om journalister ….

Af Lillian Simonsen | 17. januar 2012

”I Sverige kan man komme i fængsel for at fantasere uhensigtsmæssigt” skriver Jan Guillou, svensk forfatter, journalist og meningsdanner, i sin seneste klumme på Aftonbladet (15. jan/12).

JPEG - 9.8 kb
Jan Gulliou har skrevet adskillige bøger omhandlende terror

I Danmark ser det ud til, at danske politikere er villige til at satse pressefriheden for terrorlovgivningen, kunne man bidrage med i en nordisk udveksling af tilfælde i det stadigt tiltagende terrorvanvid af statslige mod-tiltag.

Justitsminister Morten Bødskov og kulturministeren har nemlig været ude og varsle lovændringer for at kunne lukke ROJ TV, selvom retssagen endnu ikke er afsluttet, idet dommen fredag blev anket til Højesteret.

Jan Guillou sætter spørgsmålstegn ved effekten af antiterrorlovgivningen i Sverige, og foreslår om man ikke hellere skulle skrotte hele lovpakken med henvisning til, at den slags ikke hører hjemme i et demokrati.

I morgen i Folketinget, onsdag 18. januar klokken 14, skal justits- og udenrigsministrene svare på fire spørgsmål om ROJ TV, fremsat af Enhedslisten, se spørgsmålene hos Arbejderen i artiklen ”Ministre afkræves svar om ROJ TV og pressefrihed”

Indskrænkning af pressefriheden

-  Der er altså ikke tale om terrorister, der er tale om journalister, som dækker begivenheder i Tyrkiet og for kurdere i andre lande, sagde Pernille Skipper i Deadline, DR2, da hun og Peter Skaarup blev udspurgt om konsekvenserne af ROJ TV-dommen.

JPEG - 60.9 kb
"Husk på, at der altså ikke er tale om terrorister, men om journalister, som dækker begivenheder i Tyrkiet og for kurdere i andre lande", siger Pernille Skipper, folketingsmedlem for Enhedslisten, om ROJ TV-sagen. 18. januar stiller Enhedslisten fire §20-spørgsmål til Justits- og udenrigsministrene i Spørgetiden kl. 14.00.

-  Nu har vi sagt i Danmark, at vi begrænser, hvor meget information og hvordan den skal komme ud.

-  Lige meget hvordan man vender og drejer det, så er det en indskrænkning af pressefriheden. Og det er første gang nogensinde i historien, at man går ind og siger til en tv-station at det er forkert …. (det de gør)

Se hele Deadline-udsendelsen (10/1 2012), hvor også journalist Martin Selsøe Sørensen kommenterer fra Tyrkiet

Se forsvarsadvokat Bjørn Elmquist forklare om dommen og anken til Højesteret på TV2 Nyhederne

Læs Søren Søndergaard kommentar om EU’s terrorliste

Oplev satiren “Vi er alle terrorister”, af den tyske cabaretist Georg Kreisler


ROJ TV forsætter med at sende

Af Lillian Simonsen | 10. januar 2012 | 3 kommentarer

ROJ TV forsætter med at sende.

Københavns Byret har i dag afgjort sagen om ROJ TV og har ikke fundet grundlag for hverken at fratage eller konfiskere sendetilladelsen.

JPEG - 45.7 kb
foto:lilsim

Til gengæld har ROJ TV efter rettens opfattelse været for ensidig i sine udsendelser.

På den baggrund er ROJ TV blevet idømt en bøde på fem millioner kroner.

Sådan lød det i en pressemeddelelse fra ROJ TV kort efter, at Byretten med domsafsigelsen lod ROJ TV fortsætte med at sende kurdiske nyheder til omkring 30 millioner mennesker globalt.

Men den spontane begejstring blandt de mange fremmødte kurdere på Nytorv, foran Domhuset, var ikke til at tage fejl af:

Kurderne var glade. Og så dommen som en sejr.

Forsvarsadvokat Bjørn Elmquist blev hyldet med både tilråb, hujen og en rigtig rystetur, selvom han advarede de begejstrede kurdere om hvad myndighederne kan finde på nu.

ROJ TV overvejer, om de vil bringe sagen videre til Landsretten.

- Det eneste vi ønsker er fred, anstændige forhold at leve under og retfærdighed, samt ytringsfrihed som en grundlæggende menneskeret, lød det afsluttende i pressemeddelelsen fra Imdat Yilmaz, direktøren for det hele.

JPEG - 69.8 kb
Forsvarsadvokat Bjørn Elmquist får "rystetur" som hyldest for sin indsats for at ROJ TV nu kan fortsætte med at sende kurdisk tv. foto:lilsim

Terror eller ytringsfrihed?

Af Lillian Simonsen | 9. januar 2012 | 3 kommentarer

I morgen er dagen, hvor Københavns Byret afgører, om ROJ TV skal have lov til at forsætte med at udsende kurdisk tv til 30 millioner mennesker globalt via dansk sendetilladelse eller om ROJ TV skal dømmes for terror ved at have udsendt kurdisk tv til 30 millioner mennesker globalt med en dansk sendetilladelse.

Terror?

Ytringsfrihed?

JPEG - 160.1 kb
Bag ruderne i retslokale 27 i Københavns Byret, bliver der afsagt dom mod ROJ TV efter 30 retsmøder, tirsdag 10. januar, foto:lilsim

Den tyrkiske stat er via deres ambassade i Danmark bag anmeldelserne af ROJ TV for terror, der i august 2010 fører til, at den danske stat sigter de to tv-selskaber Mesopotamia Broadcast A/S og ROJ TV A/S for overtrædelse af straffeloven om fremme af terror via propaganda.

I den forbindelse kan det være interessant at se på, hvad TERROR er i TYRKIET.

8. 190 personer arresteret for "terrorisme" i Tyrkiet i 2011

Ifølge informationer fra det tyrkiske Justitsministerium, af 31. november 2011, er antallet af arresterede og dømte fanger i Tyrkiet 127.831, heraf er 8.190 under anklage for "terrorisme". Anklagede for "terrorisme” er børn, studerende, journalister, fagforeningsmedlemmer, soldater og politikere.

Mens andre anholdelser rammer forskellige faggrupper, er tallet på “terror”-anholdelser bemærkelsesværdigt højere sammenlignet med 90’erne, en periode præget af intens konflikt mellem stat og befolkning.

JPEG - 46.1 kb
Journalist Zeynep Kuray er en af de netop anholdte journalister i Tyrkiet. Hun er ansat på dagbladet Birgün Gazetesi i Istanbul, foto:Firat News

De sidste ti år er "terrorisme-arrestationer" steget i takt med dannelsen af de specielt autoriserede domstole, der afløste State Security Court (DGM) i 2004.

Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at andre anholdelserne er steget siden 2005, hvor den nye straffelov, også tilføjet en særlig anti-terrorlovgivning, trådte i kraft i Tyrkiet.

Stigningen af "anholdelser for terrorisme" de sidste otte år opsummeres med følgende tal: 3.788 i 2004, 3.630 i 2005, 3.835 i 2006, 4.520 i 2007, 5.439 i 2008, 6.328 i 2009 og 8.190 i 2011.

Sådan skriver nyhedsbureauet Firat News

Domstol udregner ét stenkast til 9 forskellige forbrydelser

Som eksempel på de voldsomme terroranklager et barn kan udsættes for i Tyrkiet, er anholdelsen af en 16-årig dreng, der forleden blev taget i at kaste sten under de store protestdemonstrationer mod den tyrkiske stats drab af 35 civile i Uludere i Sydøsttyrkiet (dræbt ved luftangreb 30. Dec/11).

JPEG - 40.5 kb
I Tyrkiet bliver selv børn anklaget for "terrorisme", foto:lilsim

Drengens stenkast blev opgjort i en sigtelse, således:

Strafudmåling i Tyrkiet udgøres af faste takster pr. forseelse. Ved at sammentælle taksterne for de ni lovovertrædelser den unge demonstrant er tiltalt for, kan han risikere af få 60 års fængsel for at deltage i en demonstration.

Læs om den 16-årige dreng (tyrkisk)

95 fængslede journalister i Tyrkiet

Det Tyrkiske Journalistforbund (TGS) ligger i strid med den tyrkiske justitsminister, Sadullah Ergin om hvor mange journalister, der er fængslede i Tyrkiet.

JPEG - 8.1 kb
December 2011 blev endnu 29 journalister arresteret i Tyrkiet, antallet er fængslede journalister er nu 95, ifølge Det Tyrkiske Journalistforbund (TGS)

Ministeren påstår, at der kun er otte fængslede journalister, hvorimod Det Tyrkiske Journalistforbund siger, at det rigtige tal er 95.

TGS har derfor dokumenteret og offentliggjort listen over de fængslede 95 journalister med nøjagtig angivelse af navn, mediearbejdsplads og i hvilket fængsel, journalisterne er indsat i.

Læs listen af de 95 fængslede journalister i fængsel i Tyrkiet

Læs “Verdensrekord i fængslede journalister” hos Arbejderen


1 2 3 4 5 6 >Journalist

Mit liv tog en bevidsthedsudvidende drejning, da jeg for første gang levede med fattigdom, undertrykkelse og frihedskamp helt tæt på.

Sammen med min daværende dansk-kurdiske mand besøgte vi hans familie i Sydkurdistan, Irak i 2003, samme år, som Saddam faldt.

Jeg skrev en bog om mine oplevelser. Og om min mands liv som politisk flygtning og kunstner i Danmark: Kunstneren, Kurderen og Kærligheden

Det blev begyndelsen på mit lange og fortsatte forhold til kurdere, Kurdistan, frihedskamp, ytringsfrihed og fundamentale menneskerettigheder.

Min motor til at blive ved med at arbejde for kurderes frihed og ret til identitet er ganske enkelt følelsen af uretfærdighed.

Jeg er oprørt over den manglende lighed, over forfølgelse, chikane, overgreb og drab på kurdere. Og jeg vil ikke finde mig i magthaveres manipulation og tilsidesættelse af al menneskelig fornuft og rettigheder.

Jeg har arbejdet frivilligt i et par år i ngo’erne Kurdisk Forum og Dansk Kurdisk Center for Menneskerettigheder.

1. marts blev jeg ansat som presse- og informationsmedarbejder på ROJ TV.
Blogarkiv

21. februar 2012
Debatmøde om ROJ TV: Déjà vu og følelser

9. februar 2012
Ytrings- og pressefrihed frem for ”terrorloven”
5 kommentarer

6. februar 2012
Dansk/kurdiske foreninger og erhvervsdrivende truer Danske Bank

27. januar 2012
Det er ganske vist - ROJ TV sender igen på satellit

23. januar 2012
Fængslede journalister beder internationale kolleger om at blande sig
1 kommentarer

19. januar 2012
Justitsminister Morten Bødskov griber ind i ROJ TV-sagen
9 kommentarer

19. januar 2012
I kan ikke slå ROJ TV ihjel, for vi er en del af jer selv!
2 kommentarer

17. januar 2012
Der er ikke tale om terrorister, men om journalister ….

10. januar 2012
ROJ TV forsætter med at sende
3 kommentarer

9. januar 2012
Terror eller ytringsfrihed?
3 kommentarer

1 2 3 4 5 6 >

Tidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Personalet i en patruljevogn undrede sig over, at to mænd var i færd med at åbne en personvogn med en skruetrækker. Politipersonalet ønskede at vide hvem de to personer var. Den ene ønskede ikke at oplyse navn m.v. til politimanden. Til gengæld fremsatte han trusler om anvendelse af vold overfor politimanden, og drog sammenligning med politimanden og ideologien bag den tyske besættelsesmagt, der var i landet for 60-65 år siden. Den pågældende, - en 20-årig mand, - blev anholdt og sigtet efter straffelovens bestemmelser.

Københavns Politi. Døgnrapport, 2. marts 2006 kl. 1704.

Flere citater