Vi er flyttet! modkraft.dkDa habeas corpus druknede i sensationens malstrøm..

Af Mads Kissow | 30. december 2010 | 16:53 | 8 kommentarer |


Den seneste sag om påstået terrorvirksomhed – et ifølge PET nært forestående voldeligt angreb på JP/Politikens Hus – slutter sig til rækken af mere eller mindre gangbare, men ganske forskellige sager om påståede terroranslag, dygtigt afværget af hhv. den hollandske, svenske og danske efterretningstjeneste.

Formålet med dette blogindlæg er ikke så meget at diskutere skyld eller ikke-skyld i de tre nylige sager, da jeg ligesom den altovervejende del af landenes befolkning ingen mulighed eller videre faglighed har til at vurdere de juridiske aspekter af de verserende sager. Den manglende mulighed kan vi tilskrive efterretningstjenesternes parallel-statslige virksomhed og hemmelighedskræmmeri, mediernes villige accept og politikernes sanktion af dette.

Nej, formålet er forhåbentligt at give bolden op til noget, der har glimret ved sit fravær i stort set alle sager om terrorisme, nemlig en bare lidt kritisk vurdering af mediernes håndtering af sagerne og myndighedernes dygtige brug af medierne.

Kendetegnet ved disse tre sager – den tilsyneladende fummelfingrede bombebærer i Stockholm, de højtprofilerede, nu løsslupne hollandske herrer og sidst, men ikke mindst ”de professionelle” med internationale kontakter og et tilsyneladende had mod JP/Politiken – er, at medierne enten af egen motivation om sensationslyst eller som nyttige idioter for regeringer og efterretningstjenester har pisket en vanvittigt panik op hos alle, der gad/gider høre på dem.

Terror, hvem, hvor, hvad?!

Over de sidste par dage har jeg til min ærgrelse kunnet se den danske presse som et frådende hav af sensationshunger kaste sig over alle aspekter af sagen om disse ”professionelle terrorister med internationale forbindelser”: Historier til laveste fællesnævner om, hvordan det var at bo i samme opgang som vaskeægte terrorister, historier til at bakke op om terrorspøgelset ved at fremhæve stærk religiøsitet og nu mistænktes mønstre ifm. bøn og brug af internet, historier om, hvordan skumle personager er kommet og gået på lyssky tidspunkter – og alle med TASKER!

Her undrer jeg mig i parantens over, hvem der er den skumle nabo, når man åbenbart belurer sin nabos gæster...

Endvidere ærgrer jeg mig over, at samtlige medier uden snerten af kritisk sans har lappet ALT, hvad PET har fodret dem med i sig og spyttet det ud i hovedet på seere/læsere.

Når Jakob Scharf dygtigt bruger medierne og bombastisk forkynder, at ”de ville dræbe så mange som muligt”, før nogen form for retssag endnu er begyndt, og medierne på stribe gengiver det ordret, så bidrager det ikke ligefrem til troen på en ”retfærdig og afbalanceret” rettergang.

Oveni hatten har PET jo den belejlige fordel, at de kan føre ”beviser” og ”vidner”, som INGEN, udover de selv og dem, de vælger, må se eller vide noget om.

Beviser? Jada, masser! Men de er klassificerede og må holdes væk fra offentligheden – for offentlighedens skyld forstås..

Vidner? Ja, utvivlsomt. De skal bare transporteres hemmeligt, fremvises for PETs udvalgte skare og for guds skyld holdes væk fra forsvarsadvokater og tiltalte.. For rigets sikkerhed selvfølgelig.

I sådanne situationer i et fungerende demokrati skulle PET og politiet (i fald de kan sameksistere med et sundt demokrati – tvivlen vokser her af gode grunde) have deres hyr med at holde kritiske journalister og borgere stangne; mennesker, der gerne ville vide, hvordan det kan være PET kan agere fuldstændigt efter forgodtbefindende, og ligesom politiet kun kan undersøges af sig selv.

Men den hovedpine behøver etaten ingenlunde bekymre sig om her i andedammen, nej. Medieinstitutionerne accepterer nærmest entydigt denne passificering, bakker ud med et ”Ja, hr. Scharf, undskyld forstyrrelsen, hr. Scharf. Vi går over og spørger Naser Khader, hvor han køber sin habit til dronningens nytårskur i stedet.”

Herfra skal lyde et ”godt lavet” til Jakob Scharf og co. for deres brilliante manøvrering udenom enhver form for reel demokratisk kontrol og ”thumbs up” til Scharfs mediehold, der virkeligt forstår at holde et publikum ventende, indtil det er så sultent, at det sluger hvad som helst råt..

Underviser i stadig i ”den fjerde statsmagt” på skolerne? Også her kunne der være brug for revision og kritisk eftertænksomhed..

Mod slutningen af denne meningsudledning vil jeg gerne stille et par spørgsmål og smide en opfordring ud – under temaet Hvor kommer spøgelset fra?:

I krigssituationer, hvor magtbalancen er så ulige fordelt, som vi har set med den amerikansk-ledede invasion og besættelse af hhv. Irak og Afghanistan, er det så ikke meget naturligt, at den militært mindre magtfulde part søger alternativer til håbløse åbne kampsituationer overfor en overlegen krigsmaskine?

Er det ikke forståeligt, at en lokal befolkning med en stolt mange hundrede år gammel tradition for uafhængighed ikke accepterer en besættelsesmagt og sætter sig til modstand? Og endvidere at sympatisører – med alle mulige forskellige motivationer – gør, hvad de ser muligt og effektfuldt for at modstå, skade og skræmme den fremmede besættelsesmagt og dennes allierede?

Hvordan adskiller den afganske/irakiske/(indsæt selv anden modstandssituation) modstand mod en fremmed besættelsesmagt fra den danske modstandskamp mod nazismen og den finske modstandskamp mod stalinismen, som i dag hyldes både her til lands og bredt i Vesten?


Og sidst, men ikke mindst, og med frygt for at blive forbudt vil jeg gerne sende denne hilsen til de folk, der aktivt modsætter sig en besættelsesmagt og diverse majonet-regeringer:

Kæmp for jeres frihed og uafhængighed! Kæmp mod en overmagt, der lover frihed og demokrati, men bringer død, afhængighed og udplyndring gennem private virksomheder og nykolonialisme!

Disclaimer: Jeg støtter ikke og deler ikke verdenssyn med hverken Hizb-ut-Tahrir, Taleban eller det sagsomspundne Al-Qaeda, men støtter retten til og kampen for frihed og selvbestemmelse.Kommentarer


Kommentar af per mortensen | 31. december 2010 | 00:21

Princippet habeas corpus er nedfældet i Danmarks Riges Grundlov (Kap. VII, § 71 stk 3), hvor det står at en anholdt person indenfor 24 timer efter sin anholdelse skal fremstilles for en dommer, der skal afgøre, om den anholdte skal løslades eller fortsat skal være frihedsberøvet. Det kaldes grundlovsforhør.

Danmark har ikke en forfatningsdomstol, der kan afgøre om; den dømmende, enevældige myndighed domstolene, overholder Grundloven, så PET kan gøre, hvad de vil.

Næsten alle politiske partier på Christiansborg, går ind for den danske krigsindsats i Irak og Afghanistan, så derfor er det vigtigt, at PET får lov til at dæmonisere fjenden. Dette er meget vigtigt i valgår, især da mere end 50 % af de stemmeberettigede borgere er i mod krigene.

Den danske krigsindsats er formodentlig ulovlig i henhold til FN-pagten, og burde derfor bedømmes ved en international domstol (ICC). Derfor er de PET terror sager vigtige til på forhånd af afspore, at de danske krigseventyr bliver et valgtema i 2011.


Kommentar af Erik Storrud | 31. december 2010 | 17:05

Tak mads.

Siden den svenske rørbombeentusiast spræng sig selv i luften har jeg forsøgt at starte et indlæg om manglen på nuancering af terrordebatten (hvis det overhovedet kan kaldes en debat). Det er bare hulens svært. Godt du kunne levere en skarp kommentar.


Kommentar af Jakob Jørgensen | 31. december 2010 | 23:34

" Hvordan adskiller den afganske/irakiske/(indsæt selv anden modstandssituation) modstand mod en fremmed besættelsesmagt fra den danske modstandskamp mod nazismen og den finske modstandskamp mod stalinismen, som i dag hyldes både her til lands og bredt i Vesten?"

Hvis udgangspunktet er, at kamp mod besættelse altid er retfærdig, så adskiller modstanden sig vel ikke - for mig er det bare meningsløst ikke at kigge nærmere på de konkrete politiske forhold i den givne situation.

Den danske modstandsbevægelse benyttede sig ikke af "terror" - forstået som planlagte drab på tilfældige uden egentlig militær betydning. Faktisk afstod modstandsbevægelsen sig nærmest fra at angribe tilfældige tyske tropper. Den danske modstandsbevægelse førte heller ikke krig i "fjendeland" og da slet ikke mod civile tyskere eller andre indbyggere i vasalstater. Hér er altså nogle militære forskelle.

Det politiske grundlag for Frit Danmark er kendt, og har ikke meget tilfældes med den irakiske eller afghanske modstandsbevægelse.

Så nogen forskelle er der måske alligevel.

PS Vinterkrigen er som meget andet kompliceret. Mannerheim var ikke lige frem en ven af arbejderklassen, og nogen modstandskamp - som i at et land bliver besat - forekom ikke. Man kan derimod tale om én suveræn nation blev angrebet af en anden.


Kommentar af Rene | 1 januar 2011 | 13:13

PET jo ret beset bare en videreførelse af afdeling D. I det lys kan man sku ikke blive overrasket over dem.


Kommentar af per mortensen | 2. januar 2011 | 08:17

@Jakob Jørgensen. Den danske modstandskamp var ikke primært mod mod nazismen, men tog udgangspunkt i regeringens kujonagtige overgivelse til den tyske Værnemagt. De danske magthavere (Folketinget, regeringen og Kong Chr.X) lod som om, de stadig regerede Danmark, og de samarbejdede aktivt, allerede fra klokken 6 om morgenen 9. april 1940, med repræsentanter for den tyske Besættelsesmagt.

Den militante del af modstandskampen (Churchill-klubben, Hvidsten gruppen, Bopa, Holger Danske m.fl.) så det som sin hovedopgave, at sabotere tysk industri og togdrift i Danmark, og fik derfor de danske magthavere, med deres dommere og politifolk, som som hovedfjende. Først i 1944, da mange mente, at Tyskland ville at tabe krigen, overtog tysk politi kampen mod modstandsfolkene.

Det finske forsvar i 1939 mod den angribende russiske hær var heltemodigt, og det blev støttet næsten 100 % af den danske befolkning. Derfor føltes det også så uforståeligt, at Danmark uden videre i 1940 lukkede den tyske hær ind (af hensyn til forsvaret af Norges, burde vi i hvert fald have saboteret lufthavnen i Ålborg). Da Tyskland overfaldt Sovjetunionen 22 juni 1941, angreb den finske hær desværre Leningrad. Måske forståeligt, men moralsk forkasteligt.

Mit personlige udgangspunktet er, at kamp mod en besættelse altid er retfærdig, og for mig er det meningsløst ikke at kigge nærmere på de konkrete politiske forhold i den givne situation. Besættelseshærens mandat er især vigtigt at bedømme. Fx. var besættelsen af Irak sikkert ulovlig, og den burde derfor undersøges/bedømmes ved ICC (International Criminal Court).

Dine overvejelser omkring den danske modstandsbevægelses brug af "terror", er meget korrekte, men det politiske grundlag for Frit Danmark har ikke meget tilfælles med den danske militante modstandsbevægelse. Fx. modarbejdede Frihedrådet altid industrisabotagen.


Kommentar af IgennemSer | 4. januar 2011 | 22:50

Interessant indlæg. Jeg skriver her for at pege på en anden form for en besættelsesmagt der er i gang. Måske har i ikke lagt mærke til at Danmark er blevet kuppet fra befolkningen?? Befolkningens magt over politikerne hverken her i Dk eller i EU eksisterer længere. Vores skattepenge går til at føre et krig i verdens fattigste land for at passe på "Danmarks frihed" og til at betale bankernes "krise" væk. Som ikke gik så godt i sidste ende. Og bankerne er i øvrigt privatiserede og har intet med den Danske befolkning at gøre igennem staten som sådan. Krigen er måske ikke så god en ide imens Danmark går igennem sin designede økonomiske krise hvor det også koster statskassen en masse at beholde militæren i bevægelse derned. Internationale firmaers interasser bliver værnet omkring ind på Christiansborg imens de små virksomheder går under og Normal Svendsen mister sit arbejde. Hvad er det for en politik?? Snart må folk ikke købe naturmedicin i hele EU. Bestemte typer hunde må ikke eksistere i Dk fra en vis dato. Udlændinge skal holde sig væk. Den skandinaviske pagt bliver brudt af den Danske regering igen og igen. Magten er blevet flyttet. Eliten bestemmer i dag. Og vi bliver deres slaver stille og roligt. Det kalder jeg for en besættelsesmagt der vil noget. Og det vildeste af det hele er at folk lægger ikke mærke til en skid. Folk bliver nødt til at vågne op. Se hvad der sker i vores samfund. Grundloven er ikke i kraft på samme måde længere. Vores såkaldte demokrati er blevet til en våd drøm. Og der er ikke nogen der gør noget fordi folk er blevet så godt hjernevaskede. Politisk korrekt opførsel er godt i gang hos den danske befolkning. Ingen stiller de ubehagelige spørgsmål til politikerne længere. De er der for at tjene på os. Vores embedsmænd som skulle passe på vores interasser men hvad er der sket??? Hvorfor er der ikke nogen der gør noget ??


Kommentar af per mortensen | 5. januar 2011 | 14:41

Ved alle generalforsamlinger er spørgsmål til forretningsordenen af stor vigtighed. Det er her medlemmernes demokratiske opfattelse tit kæmper mod en bestyrelses, måske ubehagelige beslutninger. Det samme gælder på Christiansborg, og her kaldes forretningsordenen for en grundlov. Jeg bringer her nogle uddrag fra Wikepedia, så læserne kan bedømme, hvad det er for et slags demokrati vi har. Mine kommentarer er sat i ( ) :

§ 1. Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

§ 2. Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de fastsatte regler.

§ 3. Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene. (dette vil sige; at kun den lovgivende magt er delvis demokratisk, men at den udøvende magt, militæret og politiet er enevældigt).

§ 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes af staten.

§ 12. Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene. (da Danmark ikke har en forfatningsdomstol, har Kongen et personligt ansvar, for de handlinger den udøvende magt udfører).

§ 13. Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. (dette vil sige; at hvis den udøvende magt fx. begår krigsforbrydelser, så kan den ikke dømmes ved en dansk domstol)

§ 56. Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere. (dette vil sige at alle folketingsmedlemmer er personligt ansvarlige, hvis deres beslutninger fører til krigsforbrydelser).

§ 72. Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse. (er fx. PET lovlig?).

§ 81. Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. (Dette vil sige; at deltagelse i sabotagen under 2. verdenskrig var en forpligtigelse).

Givet på Christiansborg slot, den 5. juni 1953. Under Vor Kongelige Hånd og Segl 
Frederik R.


Kommentar af Anders | 16. januar 2011 | 17:28

"Hvordan adskiller den afganske/irakiske/(indsæt selv anden modstandssituation) modstand mod en fremmed besættelsesmagt fra den danske modstandskamp mod nazismen og den finske modstandskamp mod stalinismen, som i dag hyldes både her til lands og bredt i Vesten?"

Du retfærdiggør her drab på fx danske soldater, som drager til Afghanistan for at kæmpe for afghanernes rettigheder. Vi kæmper mod den instans, som undertrykker resten af det afghanske folk, fordi vi tror på afghanernes ret til selv at forme en tilværelse.


Kommentarfunktionen er lukket


Lykkeligt befriet for både lang akademisk uddannelse (indtil videre) og partipolitisk tilhørsforhold og tilbøjeligheder. Derimod entusiastisk D.I.Y (do-it-yourself) praktiker med venner og kammerater, både lokalt og globalt, som teoretisk og inspirationsmæssig basis.

Nyder græsgangene på den udenomparlamentariske, selvorganiserede venstrefløj, som jeg også i alt ydmyghed mener at bidrage til, særligt indenfor det mest kommercielt og politisk misbrugte område næstefter “demokrati”, nemlig klimakampen.

Således vil denne blog blive brugt til skamløs promovering af menneskers styrke og kreativitet i selvorganiserede fællesskaber, frontalangreb på det plastik-demokratiske, altødelæggende system, der går under navnet kapitalismen – og sidst, men ikke mindst udlån til interessante initiativer, vilde og vigtige pointér og forhåbentlig en stemme til stemmeløse.
Blogarkiv

30. december 2010
Da habeas corpus druknede i sensationens malstrøm..
8 kommentarer

3. december 2010
Kom med og dans på graven!
11 kommentarer

1 december 2010
På skinnerne mod atomspøgelset

14. oktober 2010
Mega-projekternes Europa?
1 kommentarer

9. september 2010
Solidaritet med Khimki og andre russiske kammerater!

30. august 2010
Dagen før dagen - eller invitation til manifestation.
2 kommentarer

7. august 2010
Et stemningsbillede fra den første nordiske KlimaCamp
7 kommentarer

10. juli 2010
Ulovlig indtrængen?
9 kommentarer

6. juli 2010
En sommerhistorie om gratis energi
4 kommentarer

16. maj 2010
Shells hell

1 2

Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer