Vi er flyttet! modkraft.dkShells hell

Af Mads Kissow | 16. maj 2010 | 22:30 |


Foerst og fremmest tak til jer, der har gidet laese og endda kommentere paa mit foerste blogindlaeg hos Modkraft.

Jeg har nu vaeret stille laengere end planlagt. Det skyldes, at jeg har haft en udsoegt og efterhaanden sjaelden fornoejelse af en kort ferie - eller rettere en sekvens af eksperimenter med kulturmoeder, fordomme og afproevning af det kommercielle tognet i Europa. Her fra tastaturet i Ljubljana har jeg det privilegium at kunne faa hele den hjemlige andedam lidt paa afstand og taenke noedvendige tanker..

Siden rejsen endnu har dage tilovers vil jeg ikke slaa hul paa produkterne af alle disse overvejelser og oplevelser endnu, men vil til gengaeld love at disse kommer senere efter mere moden planlaegning sammen med en uddyben af grundlaget for min blog, som flere har efterspurgt.

Jeg tager dog saa smaat hul paa at uddybe her. Med konkrete udtryk for menneskers styrke i selvorganiserede faellesskaber i bl.a kammeraters kamp i England, Irland og Sverige.. De er blot en flig af et enormt taeppe af global modstand mod det undertrykkende og udnyttende system, der foerer krig mod mennesker, dyr og planet.

Jeg vil gerne videregive informationerne om disse aktioner, udfoerte og fremtidige, fordi de er et udtryk for denne modstand, og fordi vi behoever hinandens styrke og gensidige oplysning for at sammen at vokse og udbrede kampen. So here goes..

For to uger siden lykkedes det aktivister fra Rising Tide Bristol/Bath at blokere det kultog, der transporterer det sorte gift fra Ffos-y-Fran "open cast" kulmine i Merthyr Tydfil til Aberthaw kraftvaerket i det sydlige Wales. Aktivisterne bandt sig flere steder til togsporerne med kaeder og laase og forhindrede dermed dagens last - omkring 40% af Aberthaws daglige forbrug - i at naa dens maal.

Ikke alene staar den aktion som en dristig og virksom direkte, kollektiv handling fra dedikerede og seje aktivister. Den binder sig ind i en lang kampagne mod netop Ffos-y-Fran minen, der baade er blevet belejret af den walisiske klimakamp 09 og en vedvarende lokal modstand. Den eksemplificerer saaledes smukt et noedvendigt parloeb i en kraftfuld kamp, nemlig direkte aktion og forankring i lokalsamfundet.

Syv aktivister staar overfor retssager baseret paa en naesten 150 aar gammel lov, Malicious Damage Act, for "Unlawful Act With Intent To Obstruct The Railways" - potentielt faengsel til mennesker, der saetter deres liv paa spil for at stoppe den nuvaerende vanvittige profit-jagt mod afgrunden.

Fra det sydvestlige England fortsaetter linjen naeste maaned i en masse cykelkaravane til Rossport i Irland, hvor aktivister og lokale i Shell-to-sea kampagnen i over 10 aar har kaempet mod Shells gasledning, der skal bringe saakaldt "naturgas" fra Corrib gasfeltet paa markedet og dermed fortsaette og foroege brugen af menneske- og naturfjendtlige fossile braendstoffer. Det er lykkedes at forhindre aktiveringen af gasledningen, og kampen fortsaetter..

"Naturgas" er new-speak for fossil gas og bestaar primaert af methan - en drivhusgas, der er mange gange kraftigere end co2. Det er ikke alene en potent drivhusgas, men kraever - ligesom baade andre fossile og nukleare kilder - massiv energitung processering, foer den kan sendes ud til forbrugerne.

Naar firmaer som British Petroleum og Shell skamloest fortsaetter udvindingen og udbredelsen af fossile braendstoffer for profit, og regeringer og internationale institutioner skaber rammerne for og aktivt stoetter det, er det direkte angreb paa verdens oekosystemer og de humane og non-humane vaesner, der lever her.

Derfor fylder blokader af kultog og kampene mod Shells vanvittige aktiviteter fra terrorisering og udnyttelse af Nigeria til Rossport modstanden mig med glaede og haab!

Derfor hoppede mit hjerte af glaede, da Nordic Climate Action Camp (NCAC) for alvor blev en realitet. Fra d. 14 - 20 juli vil aktivister fra hele norden samles i Skaane i Sydsverige, hvor Shell har paabegyndt testboringer efter mere "naturgas", og du skal med!

Gennem decentral organisering vil NCAC skabe rammerne for en uges eksperimenter i graesrods-baeredygtighed, direkte demokrati og aktioner i solidaritet og forhaabentlig samarbejde med lokalbefolkningen.

Baade Shell og resten af barbarerne bag det nuvaerende system skal vide:

Business-as-usual is in itself a crime and people from Africa and Asia, the Americas, Australia and Europe will not stand idly by!

Tjek Nordic Climate Action Camp, Rising Tide og Shell-to-sea og kom ind i kampen!


Kommentarfunktionen er lukket


Lykkeligt befriet for både lang akademisk uddannelse (indtil videre) og partipolitisk tilhørsforhold og tilbøjeligheder. Derimod entusiastisk D.I.Y (do-it-yourself) praktiker med venner og kammerater, både lokalt og globalt, som teoretisk og inspirationsmæssig basis.

Nyder græsgangene på den udenomparlamentariske, selvorganiserede venstrefløj, som jeg også i alt ydmyghed mener at bidrage til, særligt indenfor det mest kommercielt og politisk misbrugte område næstefter “demokrati”, nemlig klimakampen.

Således vil denne blog blive brugt til skamløs promovering af menneskers styrke og kreativitet i selvorganiserede fællesskaber, frontalangreb på det plastik-demokratiske, altødelæggende system, der går under navnet kapitalismen – og sidst, men ikke mindst udlån til interessante initiativer, vilde og vigtige pointér og forhåbentlig en stemme til stemmeløse.
Blogarkiv

30. december 2010
Da habeas corpus druknede i sensationens malstrøm..
8 kommentarer

3. december 2010
Kom med og dans på graven!
11 kommentarer

1 december 2010
På skinnerne mod atomspøgelset

14. oktober 2010
Mega-projekternes Europa?
1 kommentarer

9. september 2010
Solidaritet med Khimki og andre russiske kammerater!

30. august 2010
Dagen før dagen - eller invitation til manifestation.
2 kommentarer

7. august 2010
Et stemningsbillede fra den første nordiske KlimaCamp
7 kommentarer

10. juli 2010
Ulovlig indtrængen?
9 kommentarer

6. juli 2010
En sommerhistorie om gratis energi
4 kommentarer

16. maj 2010
Shells hell

1 2

Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer