Vi er flyttet! modkraft.dkPia Dyhr, ACTA og ministerråd er fjender af det frie samfund!

Af Matias Jensen | 8. februar 2012 | 15:15 | 6 kommentarer |


SF: ACTA ikke kun om internettet!

I både TV og Aviser hører vi vores (angiveligt socialistiske, hvis man stadig må sige det om SF’ere) handelsminister forklare, at Anti Counterfeit Trade Agreement (herefter ACTA) ikke kun handler om internettet.

Frygten for gæve, danske virksomheders vindmølledesign bliver kopieret (det gør "de meget ude i verden" ved Dyhr) er altså et langt større hensyn her, end at små virksomheder skal agere politi og at internettet nu kan reguleres af folk der har patenter. Der er en del flere og grovere løgne på tapetet, men lad os komme videre til ministerrådet i EU, der har fremlagt en "juridisk vurdering" til fordel for loven.

Helt konkret betyder det at man ikke synes der er en legal eller teknisk problematisk lovgivning, selvom store dele af Europa, selv de politikere der tog del i lovgivningsprocessen før hen, råber vagt i gevær.

Når Danmark har EU formandskabet vil regeringen af politiske årsager nok fortsat være loyal overfor ministerrådets beslutninger, hvilet fint illustrerer hvorfor hverken EU, SF eller regeringen som helhed har noget at byde på, når det kommer til at sikre et frit og lige samfund.

Men hov! Hvad siger politikerne så at ACTA er godt for? (og hvad sker der i virkeligheden?)

Påstand: "ACTA er ikke Europas SOPA/PIPA"

Sandhed: Nej, og sikke noget, for den er faktisk værre på nogle områder. Hvis ACTA vedtages, vil det være muligt for underholdningsindustrien at lægge pres på ALLE der bruger internettet under trussel om lovstraf, for i denne aftale kan man "bidrage til ophavskrænkelse" (art.23.4), og under dække af ordene "samarbejde mellem parter" der kan besvares med "hensigtsmæssige skridt imod at forhindre yderligere ophavskrænkelser" (art.27.1 og art.27.3).

Jeg opmuntrer alle interesserede til selv at downloade og læse aftalen, men i grove træk betyder dette at aftalen skaber en lovlig ramme for at tvinge internettets brugere til at anvende automatisk blokering, kontrol over kommunikation og sletning af online indhold. Dette vil uomstødeligt begrænse rettigheder og frihed for alle nettets aktører.

Påstand: "ACTA er nødvendigt for at beskytte danske jobs, europæernes sikkerhed og velfærd!"

Sandhed: Hvis det virkeligt var kræfterne bag ACTAs tilblivelses ønske at stoppe kopiarbejde, så er ACTA et virkeligt dårligt og kontraproduktivt resultat. Man blander mange former for ophavskrænkelse og håndhævelsesmetoder.

F.eks. skal livs- og helbredstruende falske produkter og organiseret kriminalitet nu betragtes i samme kategori som non-profit distribuering af produkter der spiller en rolle i offentlighedens adgang til viden, kultur og ytringsfrihed.

Brasilien, Indien, Kina og Rusland, hvor størstedelen af kopiering, og de mest usikkerhedsskabende kopier laves, har åbent erklæret at de ikke støtter ACTA og aldrigt vil være en del af den. Selv hvis man var for grovere ophavslove gør dette det sværere at lave nogen art global konsensus på området.

Sidst, men i hvert fald ikke mindst:

Påstand: "ACTA beskytter os alle, for når man beskytter intellektuelt ophav beskytter man europæiske virksomheder!" (’Vindmølle-angrebet’ vil jeg kalde det fremover!)

Sandhed: ACTA beskytter slet ikke europæiske virksomheder, så det ville blive lidt svært. Aftalen indeholder meget få referencer til geografi generelt, og det er ikke et tilfælde, da den globale erhvervstop der står bag både ACTA og SOPA/PIPA er fuldkommen ligeglade med små virksomheder. Målet er beskyttelse af monopolerne, og kontrol og straf til alle der ikke sidder på bestyrelsen af de 500 største firmaer.

Derfor, Pia, synes jeg du skulle læse ACTA. Jeg forstår at SF har været kritiske før, og nu har klappet i fordi EU (og deres tovholdere blandt de europæiske industriledere) har bedt jer om det. Det her kommer ikke jer til gode, og ikke nogen som helst andre. Til jer andre:

ACTA er en indskrækning af frihedsrettigheder på internettet der ikke er set før!

Regeringen lyver, de gør som de får besked på og nægter at røbe deres egen rolle i at holde skabelsen og underskrivelsen af ACTA uden for al demokratisk kontrol. Det var aldrig meningen at borgerne i EU skulle kunne kende til aftalen før den var vedtaget, og det er der mange beviser på: Primært at insidere lækkede aftalens indhold i 2010 i bekymring over konsekvenserne, og det massive folkelige pres der opstod derefter.

Afvis ACTA! Støt op til de danske anti-ACTA demonstrationer i København, Odense og Ålborg d. 25. Februar, og lad dine folketingsmedlemmer vide hvad du mener om deres hemmelighedskræmmeri og ligegyldighed overfor menneskerettigheder.Kommentarer


Kommentar af Per Mortensen | 8. februar 2012 | 22:44

ACTA er et globalt censur program af internettet, hvor påståede overtrædelser bliver behandlet af private licensaktører, men ikke af egentlige offentlige domstole. ACTA arbejder formodentlig tæt sammen med alle slags hemmeligt politi, herunder PET.

DRM (http://da.wikipedia.org/wiki/Digita...) er en særlig afdeling af ACTA der dækker al litteratur der udgives (eller tænkes udgivet) som e-bøger. DRM bearbejder en given tekst på forskellig vis. Stave og grammatisk kontrol er en selvfølge, men også censur (sletning) af eder, og af visse seksuelle udtryk foretages. DRM indeholder formodentlig også algoritmer der kan slette/ændre visse politiske holdninger. Fx. afviste et sådant program, at jeg i en bog bragte omtale af Aalborg lufthavn, og det tyske overfald 9.april 1940, i samme afsnit.

For at downloade en e-bog med DRM kræves et særligt Adobe program, der tillader, at forlæggeren, eller at andre aktører, kan indlægge hemmelige cookies og trojanere i bogen. Dette er nødvendigt, da en normal firewall, eller et godt antivirus program elles ville afvise e-bogen. Danske bibliotekers ereolen.dk og alle organiserede boghandlere er underlagt DRM, hvilket medfører, at det ikke mere er økonomisk muligt for en forfatter at få udgivet en bog uden, at den både er politisk og menings censureret.

Bopafilm vil gerne udgive bøger, der kan læses på fx. en iPad, så vi oversætter derfor alle vore bøger til epub, et open source program der ikke bruger DRM. Bøgerne kommer derfor nu på en diskette (CD-rom) se her: http://www.bopafilm.dk/e-boeger.aspx

Jeg har tilladt mig at skrive lidt teknisk om ACTA & DRM, for at advare alle læsere og forfattere om, at vi her står overfor det største kulturelle tilbageslag, siden middelalderens bogbrændinger.


Kommentar af Matias Jensen | 9. februar 2012 | 15:32

Og du skal have tak for det :)

Jeg angriber her kun en lille del af ACTA, men en der synes aktuel fordi vores egen regering søger at lyve om den for at tækkes EU og dennes allierede i erhverslivets top.


Kommentar af Lisbeth Merete | 10. februar 2012 | 01:42

Ministre er embedsmændenes gisler!


Kommentar af Claus Pedersen | 10. februar 2012 | 09:25

Her er link til aftalen på dansk - det gør det en del nemmere at sætte sig ind i.

http://register.consilium.europa.eu...


Kommentar af Jacob S | 10. februar 2012 | 15:32

"Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt" (ukendt)


Kommentar af Per Mortensen | 10. februar 2012 | 22:48

ACTA konstaterer at en “effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er af afgørende betydning for at fastholde økonomisk vækst i alle erhvervsgrene og globalt.”

ACTA konstaterer derimod ikke, hvad de intellektuelle ejendomsrettigheder egentlig er ?. Patentrettigheder er fx. indgående fysisk beskrevet, og har sjældent en varighed over 20 år. En forfatter har fx. ophavsret til sin tekst, og her er varigheden 70 år, efter forfatterens død. En mønsterbeskyttelse er fx. også indgående beskrevet, men her kender jeg ikke en evt. varighed.

Eventyret Den grimme ælling, af H.C.Andersen (død i 1875) kan downloades frit på det Kgl. Bibliotek, men alligevel anføres: © Det Kongelige Bibliotek, men hvordan kan nogen have copyright til ællingen? Jeg har oversat filen til epub i open source til læsning på min iPad efter:

//www.kb.dk/elib/lit//dan/ande...

Er det strafbart efter ACTA? Muligvis, men hvor kan man få det at vide? ACTA aftalen har så vidt jeg kan læse ikke nogen officiel myndighed, man kan spørge. Måske er der en hemmelig licensaftale mellem Kgl. Bib. og Sony (der har digitaliseret ællingen)?, men hvor er H.C.Andersen? Når og hvis man udgiver ællingen som e-bog, så er det vel Sony, der har rettighederne, ikke? Og gl. HCA skal så igennem DRM program, så hans tekst ikke støder de hemmelige censorer.

Mest grundlæggende, hvorfor er det ikke kulturministeriet, der står for censuren af fx. dansk litteratur, og hvorfor hader forlagsbranchen så inderligt, de fri forfattere og deres små forlag?


Kommentarfunktionen er lukket


Er 27 år, arbejdsløs, og op til over begge ører i det frivillige. Startede ud i REBEL, ungdomshuse, punk og folkekøkkener, nu medlem af føderationen Libertære Socialister og aktiv i en række andre sammenhænge på den udenomsparlamentariske venstrefløj og det københavnske undergrundsmiljø. I min fritid spiller jeg rollespil og spiser snacks.

Jeg vil en anden verden, hvor arbejdere, akademikere, landfolk og alle andre, frit og ligeværdigt styrer samfundet, direkte-demokratisk og uden indblanding fra stater eller andre undertrykkere bestemmer over ting der ikke tilhører dem. Midlerne må være faglig og social solidaritet, international modstand og direkte aktion. I et Danmark hvor alle partier står for det samme og fagbevægelsen er lammet, er der meget der skal gøres, og jeg var født klar.
Blogarkiv

8. februar 2012
Pia Dyhr, ACTA og ministerråd er fjender af det frie samfund!
6 kommentarer

25. januar 2012
Tak For Ingenting!
7 kommentarer

12. januar 2012
Danmark ud af Afghanistan - Og ud af militarismen!
3 kommentarer

18. september 2011
Skal jeg sige noget om valget?
15 kommentarer

26. april 2011
Skamløs reklame for arbejderkamp!
7 kommentarer

19. februar 2011
Om Anarkisme og Brevbomber
12 kommentarer

25. januar 2011
Anders Samuelsen og Politiske Kompasser
10 kommentarer

1 december 2010
Den Nye Migration!
10 kommentarer

28. august 2010
Der må organisering til
46 kommentarer


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer