Vi er flyttet! modkraft.dk


Global censur i 2012

Af Per Mortensen | 18. januar 2012 | 2 kommentarer

2012 bliver året, hvor den globale censur kan blive total. Næsten alle medier støtter med alle midler, det liberale militær diktatur, som nu er blevet en almindelig styreform i den vestlige Verden. Alle kan her se (men måske ikke indse?), at tidens vigtigste problemer beskrives, og behandles ud fra en en fysisk lille, men uhyre økonomisk og politisk stærk, global magtelites interesser.

Danske soldaters sikkert kriminelle krigsdeltagelse, danske bankers tyveri af folks indsatte midler, danske arbejdsgiveres tvivlsomme udflytning af produktive arbejdspladser til de varme lande, de globale religiøse institutioners medie censur, og nazilignende gruppers volds og racisme praksis, er alle med til at ødelægge en nødvendig og menneskelig debat om, hvordan vi kan indrette et samfund, der er godt at leve i.

Nogle aviser forsøger, at være alsidige, men annoncørerne forurener tit debatten. Bilbranchen, kontra miljø ringen om København, er her et godt eks. Alle kapitalfonde er i akut krise, så de bruger alle midler på at få global kontrol og med produktion, indtjening, og markedsføring. De mange fonde blander sig også i politik, hvilket kan ses i USA under præsident valgkampen.

Nettet har længe været et fristed for frisindede, og socialt tænkende mennesker, og modkraft.dk er her et godt eksempel, men lige nu sætter de sorte fonde et voldsomt angreb ind; og her er en evt. lukning af ROJ TV en markør, der giver stof til eftertanke.

De mest krigeriske, fundamentalistiske, og imperialistiske lande, har allieret sig med de mest rabiate kapitalistiske kredse, om at styre Verden uden lov og ret. Banditterne siger de kæmper for: Demokrati, ophavsret, og personlig frihed, men i den virkelige Verden, så kæmper de kun for: 0,1 % af Verdens rigeste mennesker, 100 % censur, og et evigt Guantanamo.

Her et lille uddrag af artikler fra nogle it-hjemmesider der beviser at min påstand om; at 2012 kan blive det år, hvor censuren kan blive næsten total.

http://michaelmoore.com/

http://www.version2.dk/artikel/indi...

http://crn.dk/art/206904/microsoft-...

http://crn.dk/art/207266/saa-lidt-s...

http://www.version2.dk/artikel/redd...

http://www.version2.dk/artikel/sopa...

Den moderne censur er global, og den udøves af private og statslige aktører. Her er en mail der forklarer lidt af hvordan den rent teknisk foretages. Mailen er sendt til en række medier og institutioner 5. januar 2012, men er ikke endnu ikke blevet bragt eller besvaret 18. januar 2012. Som forlægger og forfatter, så er den ny: "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr", utrolig vigtig, idet hele mit firmas eksistens er afhængig af fortolkningen af denne, og lignende lovtekster.

Mit forlag Bopafilm.dk udgiver bl.a. bøger i ePub, og pdf, men da de tekst programmer er i open source, så kan jeg ikke blive optaget i de danske bibliotekers eReolen.dk , eller sælge mine bøger hos de organiserede boghandlere. Som forfatter har jeg undersøgt, hvordan et af de store forlag udgiver e-bøger, og det var en sælsom oplevelse. Oplægget var min bog Sabotørerne, og den blev skannet af forlaget og sendt igennem et DRM program af en slags.

Det rettede stavefejl (få), det ændrede teksten grammatisk mange steder (bogen var delvis i talesprog p.g.a. produktionsmetoden i 1978), og det slettede en del sgu´er (programmet havde øjensynlig en kvote her). Værre var det, at visse sammenstillinger af ord var forbudt. Ålborg lufthavn måtte ikke nævnes i samme afsnit som 9. april 1940, og en omtale af Kong Chr.X. blev også korrigeret.

I min kontrakt med forlaget står der i §1o. Stk. 5: Forlaget har ret til at foretage nødvendige ændringer og tilpasninger af værket, med henblik på at udnytte værket i digital form, herunder forsyne værket med digitale funktionaliteter og sammenstille det med andre værker. Men der var ingen kommentarer til det DRM program, som alle forfattere skal forholde sig til, hvis de vil have udgivet og solgt bøger i 2012.

Det er da også ubehageligt, og måske direkte ulovligt, at de danske biblioteker, med det kgl. Bibliotek (Sony) i front, også går ind for DRM programmernes censur lignende tiltag. De for over 70 år siden afdøde forfatteres ophavsret, hvem forsvarer den? Kan et forlag få licens/ophavsret til den "Grimme Ælling"?

Hvordan den ny regering vil behandle disse nye censur tiltag (fx. Sopa) er endnu ikke afklaret. Ole Sohn (SF) er her en nøgleperson, idet han både er fagminister og forlægger, men ingen kender endnu hans holdning. Pernille Skipper (EL) har i ROJ TV sagen vist, at hun er imod censur, så EL er vel også mod den internationale censur og markedsstyring, men et tiltag i Folketinget lige nu, ville være dejligt.

DRM censuren som alle bøger, og alle forfattere fremover er underlagt, kan bekæmpes ved, at gøre bogen til en vare igen, hvilket vil sige, at den igen foreligger i fysisk form, men nu ikke alene i papir, men også digitalt lejret på en CD, eller downloadet direkte (uden om skyen) i et åbent og frit format. For at vise, hvad det er vi taler om, så vil der om et par dage være en af mine bøger i epub til fri download på:

http://www.bopafilm.dk/e-boeger.aspx


UAV og droner

Af Per Mortensen | 23. oktober 2011 | 9 kommentarer

En UAV (eng. unmanned aerial vehicle) også kaldet en drone, er oprindeligt et luftfartøj, som kan genbruges flere gange. I 1966 var der en film “det flyvende øje”, der handlede om nogle drenges leg med radiostyrede fly, hvoraf det ene medbragte et miniature kamera. Det kan undre at 40 år gammel teknologi først nu tages i anvendelse.

http://www.youtube.com/watch?v=KZFU...

Drone teknologien er udviklet af USAs luftvåben, og den er især brugt af administrationen i Washington under Obama. Dronerne har sikkert været den afgørende faktor i den FN mission i Libyen, der sluttede med mordet på Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi. Det er derfor politisk vigtigt, at vide noget om denne teknologis militære muligheder, dens forhold til overtrædelse af menneskerettigheder, og hermed dens forhold til det internationale retssystem. Her først en række udsagn fra Google, og da de ofte er almene one-liners, har jeg af sproglige grunde undladt at nævne forfatterne. Sorry.

Efter Vietnam-krigen har regeringen lært at styre medierne, så ingen grufulde billeder slipper ud i offentligheden. Desuden er medierne også blevet tandløse, og regeringstro indenfor specielt udenrigspolitikken.

Med droner og anden højteknologi kan man nu også føre krig uden ret mange døde soldater. At ofrenes antal øges, tæller ikke i denne sammenhæng, idet USA ikke registrerer modstandernes tab. Alt i alt er vi på vej mod fremtidens krige, der i virkelighedens verden har mange ofre og er grusomme og ødelæggende, men i medierne rapporteres som kliniske og succesfulde, da der ikke er tab af soldater.

Disse mord-droner er USAs vejsidebomber, og har som første offer elimineret enhver påstået “moralsk” overlegenhed.

Rigtige krige med soldater , “krudt og kugler” o s v er vist ved at være lidt umoderne. Dagens våbenteknologi gør rigtig “stor-skala” krigsførelse alt for farlig. Fremtidens “krige”, udkæmpes blandt civilbefolkninger med anvendelse af internet baserede sabotager, diverse terror aktioner , likvideringer o s v .

Det civile samfund er basis og forudsætning for enhver militær organisation, og i dagens filosofiske ( ikke juridiske) optik, er civilister derfor legitime mål i en “krigsførelse”. Uden en civil befolknings forsyninger og opbakning kan en hær ikke fungere.

Læste fornylig i Washington Post, at hit rate med disse droner i Afghanistan og Irak er 2%: For hver bad guy de rammer dræbes 49 civile!

Da FNs flyveforbud blev tolket, så angreb på Libyens luftværnskanoner var moralsk OK, var flyveforbudet designet til at beskytte dronernes virksomhed, og angreb på egnede mål. Teknisk set er dronerne: Propeldrevne, langsomme, med lille aktionsradius, med to langsomme, men ekstremt styrbare missiler, sikkert i 50 kilo klassen. Operatørerne arbejder tæt sammen med militære og politiske efterretningsvirksomheder, og især lokale spionageenheder (informers).

Krigene i Afghanistan, Pakistan og Libyen viser, dronernes udvikling og nye militære muligheder, men man må håbe, at brug militære droner meget snart i FN og DK bliver betragtet som en overtrædelse af menneskerettighederne, i stil med giftgas, tortur, folkemord, atomangreb, osv.


KONGEDEMOKRATERNE

Af Per Mortensen | 12. oktober 2011 | 14 kommentarer

Et Kongehus er suverænt og straffrit. Det kan ikke stilles for en dommer, hvis ikke den håndfæstning, eller den aftale kongehuset indgik ved sin tiltrædelse, tillader det. Europas historie fra Magna Carta 1215 til den moderne forfatningsret i dag, er et katalog over disse forhold. Kongehusene i Danmark, følger også denne model, og alle fra kong Frederik 7. og til Dronning Margrethe 2. har underskrevet en Grundlov, der kun taler om en magtdeling med folket, når det gælder lovgivning om udskrivelse af skatter, og udbetaling af penge til bestemte formål.

Alligevel mener de fleste danskere, at de lever i et demokrati. Begrundelsen herfor er, at lovgiverne skal vælges, og at kongen/dronningen ikke har nogen politisk magt. Det sidste er desværre ikke rigtigt. Selvfølgelig går Dronningen ikke personligt i krig, eller anholder og dømmer folk. Det har hun personale til. Men det personale er selvfølgelig omfattet af kongehusets straffrihed. Personalet er som borgere underkastet politivedtægten, og andre civile love, men deres ageren som repræsentanter for for kongemagten, kan ikke, eller kun meget vanskeligt, retsforfølges.

Nu vil jammerne vågne op, og tale om Nordkorea og Gulag, men over halvdelen af alle blogs på modkraft viser, at jeg har ret. Auditører; der aldrig behandler fangetortur i Afghanistan. Politiassessorer; der aldrig kan finde fejl ved anholdelser, og dødsfald i fængsler. Kammeradvokater; der bøjer loven, for hindre, at offentlige myndigheder bliver dømt, osv. Jeg nævner ikke; ministre, officerer, soldater, politifolk, fængselsbetjente eller dommere, da de alle pr. definition er omfattet af kongehusets straffrihed.

Nu er Grundloven til diskussion i medierne. Den er ikke mere tidssvarende, og den bør ændres. Selvfølgelig bør den det! Men da en revolution er udelukket, så er kun forhandlingens vej brugbar. Udenrigsministeren A.P. Bernstorff indførte sammen med kronprins-regenten, den senere Kong Frederik 6., vigtige landboreformer i 1788, senere kaldet Stavnsbåndets ophævelse. En grundlovsforsamling indførte sammen med Kong Frederik 7. vigtige politiske reformer i 1849, senere kaldet Juni-grundloven. Med få ændringer er det denne grundlov, der gælder i dag, og som i moderne sprog kunne kaldes kongedømmets ansættelseskontrakt.

Denne kontrakts aktører er Kronprinsen, der senere vil blive Kong Frederik 10., og politikerne i Folketinget. Derfor er mit forslag, at Kronprinsen med bisiddere, og en grundlovsforsamling, med deltagelse af alle folketinget partier, nu nedsættes, så den kommende konge, kan få et moderne retsgrundlag, at regere på. Det vil føre til et bedre demokrati, men frem for alt, så vil de mange lyssky magtstrukturer miste deres magt, hvilket jeg tror, at også kongehuset vil være glad for.


LILLE LAND HVAD NU?

Af Per Mortensen | 10. oktober 2011 | 6 kommentarer

Danmark fik 4. oktober 2011 en ny regering. DK fik en ny måde at tænke politik på. DK blev voksen. Det er nogle kloge og modige politikeres skyld, at de har kunnet formulere en frisk start, på en diffus, men udbredt følelse hos en masse mennesker, at nu må der ske noget nyt og bedre. Nok var nok!

DKs afhængig af en stor udenlandsk militærmagt er til diskurs. Under besættelsen af DK 1940-45, var denne afhængighed total. Under den kolde krig 1950-85, var den kun delvis, og præget af store folkelige oprørs forsøg. Under krigen mod terror, fra 2001-? blev DKs afhængighed igen tydelig, især da danske soldater, under kommando af officerer fra USA, kom med i angrebskrige mod Afghanistan og Irak.

Denne krigsdeltagelse svækkede danskernes traditionelle krigsmodstand. Dette er et almindeligt fænomen, der kan ses hos alle krigsførende nationer. Men krig koster penge og menneskeliv, så hvis en krig ikke vindes inden for nogle år, så kommer der igen flere tilhængere af fred. I DK i 2011 tog politikerne ikke krigstemaet op, fordi de nok mente, at det ville gøre valgresultatet uforudsigeligt. Alt skulle kun dreje sig om tænkte tal, og denne fiktion udnyttede de Radikale og Enhedslisten meget klogt.

De talte om indvandring, flygtninge, og om Dansk Folkepartis aparte aversion mod muslimer (DK har været i krig mod muslimske stater i 10 år), og R+EL fik en stor fremgang i mandater. Begge partier havde peget på Helle Thorning som statsministerkandidat, så da valget gav rød blok + 90 mandater var sagen klar, og DK kunne få sin første kvindelige statsminister.

I 1972 havde Norge havde stemt NEJ til Fællesmarkedet, men Danmark havde stemt JA, og en lang sej, men desværre håbløs kamp mod EF/EU begyndte. Fra nytår 2012 bliver DK formand i EU. 40 år er gået, og måske kunne EU nu blive den store udenlandske militærmagt, som så mange danskere mener, at det er nødvendig, at støtte sig til?

Franske legionærer og engelske elitesoldater er slemme, men US marines og Blackwater Worldwide er endnu værre. Guantanamo giver Gulag baghjul, og et mord med et dronefly er en klokkeklar krigsforbrydelse. Hvis jeg som dansk soldat, skulle vælge mig en overmand, så ville jeg vælge en fra Wales og ikke en fra Texas. Bedst var det måske, at få en officer fra Karlsruhe, for han ville næppe kunne give en ulovlig ordre.

En bilsælger ved, at folk kun vil købe blå biler, og han bestiller en masse blå hjem til forretningen. Men hvis kunderne nu kun køber røde biler, så bliver sælgeren fyret, og forretningen går konkurs. Hvis en minister siger: Jeg ved, og det han vidste, ikke er rigtigt, hvad så? Var krigen mod Irak så lovlig? Det vil den ny regering undersøge, hvilket så har medført, at blå blok hele tiden vil nedgøre og betvivle regeringens troværdighed.

Et angreb i BT på statsministerkandidaten Helle T. få dage før valget, undersøges stadig af politiet, og gerningsmandens parti står til synke som en sten i havet (meningsmålingerne), når den blver opklaret. En lignende sag, hvor PET er aktør, bliver derimod aldrig opklaret, men antallet af medarbejdere i dette lyssky fortagende, vil sikkert blive reduceret. De bevilligende myndigheder har en god hukommelse, og det har trynede domstole også.

Svage partimedlemmer i SF+Ø er konstant udsat for et mediepres, og der har desværre været tegn på, at nogle har svært ved at modstå den berygtede 15 minutters X faktor berømmelse. men at svigte kammeraterne når kampen er hedest giver aldrig et godt liv.

Max. 200 politikere, alle med tilknytning til Christiansborg lagde strategierne, og udførte det hårde arbejde på talerstole, og i de elektroniske medier. Med superskarpe ører lyttede de til vælgerne, og formulerede det daglige budskab, hvis mantra var: Stem på mig. Derfor har de politiske partiers: Landsledelser, hovedbestyrelser, centralkomiteer, og elektroniske meningsdannere det hårdt for tiden. Paradigmeskiftet i politik 15/9, satte dem næsten udenfor indflydelse.

Et godt eksempel på dette er: Enhedslistens 12 mandater i det ny Folketing. Det har 236.860 vælgere skaffet, og det har de gjort, fordi de vil af med 10 års udueligt og asocialt styre, og ikke fordi de vil have en socialistisk stat på Amager. Vælgerne ved godt, at politik kræver magt og snilde, og de håber på at ELs 12 mandater skaffer dem lidt bedre sociale forhold, hvad de 12 selvfølgelig også kan. Ikke på grund af pression om at vælte regeringen, slet ikke, Men S+SF+ DF er lige nu et gavebord for et parti med en troværdig social (gerne i det små) politik.

Bag det hele ligger der en dyb frustration over for DKs aktivistiske militærpolitik. Her bliver det ELs svendestykke at fastholde regeringen på undersøgelsen om lovligheden af Irak krigen, og hvad hermed fulgte af mord på civile og tortur af fanger. Men det varer flere år, før vi kommer så langt, og til den tid bør pressionen måske bruges, og så får EL mindst 24 mandater.

OBS.: Artikler på Modkraft er ofte udsat for jamming (støjsending), så jeg håber, at en evt. debat her, vil holde sig til sagen: LILLE LAND HVAD NU? Jamming benyttes militært til at hindre radiokommunikation. Fjenden kan, ved at udsende radiobølger med høj sendeeffekt på de frekvenser man benytter, ødelægge signaloverførslen. Tyskerne havde støjsendere 1943-45 i DK, så vi ikke kunne høre den engelske radio BBC. Radiosystemer kan konstrueres, så de i en minimerer jamming, blandt andet ved frekvensspring, eller ved at bruge fysisk sletning.


HVEM ER FORRÆDEREN?

Af Per Mortensen | 7. oktober 2011 | 16 kommentarer

I tirsdags hejste vi flaget. Vi havde fået en ny statsminister, og hun holdt en varm og god åbningstale, der gav håb for, at fremtiden. Nu skulle vi rulle de mange modbydelige, umenneskelige , til tider kriminelle, og næsten altid uduelige tiltag og love tilbage, som har hærget Danmark i de sidste 10 år. Ikke?

I torsdags kom så banditternes svar i medierne, og i folketingets åbnings debat. Ekstrabladets FORRÆDER forside, som en hr. Jersild endda kommenterede positivt? Hvor dybt kan DR, og radiorådet synke?. Men i virkeligheden sank DR endnu dybere, da en direktør i Danish Crown, af mikrofonholderen fik lov til at skønmale fyringen af flere hundrede af ansatte. Slagteriet ville jo bare flytte virksomheden til de varme lande?

Trods kæmpeoverskud, og trods dårligere dyrevelfærd, fik direktøren lov til, at smøre sine økonomiske banditstreger af på eventyret om den høje arbejdsløn i Danmark. Ingen regnskaber, eller kalkulationer blev vist, og eventyret blev selvfølgelig ikke sat ind i en større politisk/økonomisk sammenhæng, Vel? Hvor er Radiorådet, med sit KONTANT og Jersild live her?

Folketingets debat var dog det værste. Hvordan kan blå blok holde sig selv ud,? Pia Kjærsgårds løgnehistorier om sit forhold til den efterløns “reform”, som hun alene har ansvaret for bliver gennemført, hvordan kan hun sove om natten? Og hvorfor kørte Frank Aaen, ikke hårdt på dette?. Men han kom med noget tåbesnak, som blå blok straks kunne udnytte, til at så tvivl om den røde bloks parlamentariske grundlag. Surt ikke?

Og bloggerne her på Modkraft, hvornår holder de dog op med deres revolutions romantik. Vi har endnu ikke bearbejdet den franske og den russiske revolution, men nogle går endda tilbage til en urtid, de ikke ved politisk noget om, og hvor vi som samlere (evigt sultne, evigt vandrende, og tidligt døde) skulle have levet i en slags paradisets have. Religion af tåbeligste slags.

Den nye regering skal nok klare sig, og at ulvene hyler tyder på, at de er bange, og at det går den rigtige vej. Den ny minister liste er god, og den skal nok sørge for, at den værste lobbyisme fra: Danish Crown, Microsoft, Nato, PET osv. vil blive svækket, men det kræver, at vi er vågne, og at vi finder de vigtige områder og løsninger. Det er ikke så ligetil, men intet er umuligt, når man ikke har forsøgt, så lad os blive voksne, og se at komme i gang, det skylder vi de mange der har stemt på EL. Folketingets blå børnehave for voksne, bør ikke være et forbillede. Vel?


DK - EN DEMOKRATISK TYRANSTAT

Af Per Mortensen | 27. september 2011 | 6 kommentarer

For ca. 2500 år siden udviklede det antikke Grækenland, til afløsning af nogle religiøst definerede kongedømmer, et styre, der senere blev kaldt et demokrati (fra de græske ord "demos", som betyder folk og "cratia", som betyder bestemme). Styret byggede på, at alle frie borgere (læs; delvis økonomisk selvstændige mænd), i deres bystater kunne stemme om, militære, økonomiske, og retspolitiske forhold. Enhver borger havde en stemme, og enhver borger, var valgbar til alle embeder, og i tvivlstilfælde brugte man at trække lod, hvilket ansås for den højeste form for demokrati. http://da.wikipedia.org/wiki/Demokr...

Det demokratiske styre var kulturelt meget frugtbart: Filosofi - Platon, matematik - Pythagoras, teater - Sofokles og bygningskunst - Iktinos (Parthenons arkitekt), der sammen med udvikling af en støbeteknik til våben og statuer, nåede et højt professionelt niveau. Vigtigst var måske udviklingen af et fonetisk baseret digitalt skriftsprog, som var helt enestående, og som stadig bruges i religiøse skrifter, som fx. i Biblen. Men den demokratiske styreform var ustabil, fordi borgerne dannede partier omkring enkeltsager, tit anført af en bestemt person, der ofte (men ikke i samtiden) fik betegnelsen en tyran: http://da.wikipedia.org/wiki/De_30_...

Hele det frugtbare og frygtelige kaos fik en brat afslutning da "Alexander den Store" (356-323 f.v.t.) erobrede den “kendte verden” minus Kina m.m. Alexanders rige omfattede foruden Grækenland det nuværende Egypten, Syrien, Libanon, Israel, Jordan, Tyrkiet, Irak, Iran, Afghanistan, og Pakistan. Som enehersker og militær diktator gjorde Alexander meget for at tilpasse sig de forskellige kulturer, og lade sig hylde som gudefyrste af de lokale folkeslag. Desuden tog han i vidt omfang lokale stormænd i sin tjeneste, hvis de viste sig loyale, og endelig grundlagde han en lang række bystater. Efter Alexanders død brød storriget sammen under stridigheder mellem de makedonske generaler, og derved opstod de diadokiske kongedømmer, hvoraf de tre største var Det Seleukidiske Rige, Makedonien og Det Ptolemæiske Egypten. http://da.wikipedia.org/wiki/Alexan...

De makedonske kongeriger blev erobret af bystaten Rom, der ikke var nogen demokratisk eller kulturel nyskabelse. Romerriget var et militær diktatur, styret af en general (Augustus) der var valgt af et senat, hvor kun meget velhavende aristokrater havde stemmeret (2 pladser blev dog valgt af proletariatet i Rom). Romerriget viste sig at være meget stabilt, og grundlagde den moderne verdens politiske og militære styreformer (EU, USA m.fl.) http://da.wikipedia.org/wiki/Romerriget

På et kirkemøde i Nikæa 325, blev den katolske kirke blev gjort til enevældig statsreligion i Romerriget, og hermed blev Rom også centrum for borgernes religiøse liv. http://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B...

Dette er jo gamle historier, men fordi bystaten Athen, hvor det hele startede, ikke var meget større end Fyn, så kan historierne, med lidt fantasi, godt gøre os klogere på det politiske liv i DK. Perioden fra: Stavnsbåndets ophævelse i 1788, slaveriets afskaffelse i 1848, den fri forfatnings indførelse i 1849, og indtil kvinder får stemmeret 1908 viser meget godt et enevældigt kongedømmes overgang til et folkeligt styre. I 1924 fik vi den første socialdemokratiske regering, og man kan sige, at det bliver starten på en egentlig demokratisk udvikling i DK. http://www.leksikon.org/art.php?n=2355

Globale finanskriser, og opkomsten af et militær diktatur i Tyskland (1933), gjorde at forskellige grupper i DK organiserede sig på tyranvis. Efter 9. april 1940, kan man fx. nævne. Nazipartiet, Dansk Tysk Forening, Landboernes Sammenslutning LS, tyske politimyndigheder (Gestapo), og udenrigsministeriet. Efter 22. juni 1941 kan man også hævde, at danske retsmyndigheder, og medlemmer af Folketinget blev organiseret på tyranvis. Modstandsbevægelsen organiserede sig hemmeligt, men kun sporadisk som tyranner, og sabotagegrupperne, der ikke var demokratisk organiseret, havde endda en kampmoral, der var så god, at almindelige folk næsten aldrig blev fysisk skadet, når tysk materiel blev sprængt. http://www.bopafilm.dk/e-boeger.aspx

Befrielsen 4. Maj 1945 startede med, at forskellige grupper i DK, på bedste tyranvis nedsatte en regering, der på intet punkt havde en demokratisk legitimitet. Grunden hertil var, at de grundlæggende magtstrukturer i DK nu skulle afvikle deres samarbjde med taberen af WW2 – Nazityskland, og søge anerkendelse hos sejrherrerne, hvilket efter atombomberne kun kunne være – USA. Dette betød, at de tyranner i DK der havde samarbejdet med Nazityskland, ikke blev straffet (og det blev sabotørerne så heller ikke).http://www.befrielsen1945.dk/temaer...

Hvad er så en moderne tyran gruppe? Den kan defineres som en gruppe der hemmeligt, og med ikke demokratiske midler forsøger at påvirke en stats politik. Moderne tyranner bruger sjældent uorganiseret fysisk vold, så derfor bliver magthaverne vrede, hvis man fx. antyder at ledelsen af den Danske Bank er tyranner. Måske i Saxo Bank, men først med Roskilde Bank, der har gjort tusinder af mennesker fattige og ulykkelige, kan man tale om et økonomisk tyranstyre.http://da.wikipedia.org/wiki/Lobbyisme

DR1 har med det første afsnit af Borgen givet et fremagende og frygteligt eksempel på krigspropaganda for en Besættelsesmagt. Det er ikke set mere virkelighedstro, siden UFA beskrev, hvordan SS soldater (måske også danske) i Østrummet med chokolade, frelste små drenge fra, at blive partisaner i Stalins morder hære. http://en.wikipedia.org/wiki/Univer...

Den kolde krig, og krigen mod terror, skjuler mange tyranceller. Militære; som PET og Forsvarkommandoen. Udenlandske; som Microsoft, Sony, Mercedes og Toyta. Økonomiske; som Arbejdsgiverforeningen, fagforeningerne og bankerne. Mediemæssige; som Jyllandsposten, TV2 og DR. Politiske; som dele af Venstre og Dansk Folkeparti. Men, og det er uhyre glædeligt, så viste det netop afholdte valg til Folketinget, at vælgerne, og hermed også de politiske partier, generelt tager afstand fra tyranmetoder. Men desværre så viser den store politik i fx. FN og EU, en helt modsat tendens, og det er i dette spændingsfelt dansk politik nu skal operere i, så der kun at sige til alle de ny mandater i S, SF & R + Ø: PÅ MED VANTEN !


DEMOKRATISKE VALG 4

Af Per Mortensen | 17. september 2011 | 6 kommentarer

Så er den reaktionære VKO regering væltet, og det er tid til oprydning og til genopretning af den demokratiske retsstat. Valget 15/9 2011 viste at den ny regerings vigtigste opgave måske er, at rulle den kulturelle ensretning under VKO tilbage. Valgkampen i DR og TV2 var stort set kun præget af borgerlige redaktører og journalister med megen sympati for Dansk Folkeparti, hvor især afviklingen af valgaftenen, var dybt forstemmende. Denne aften, hvor vi endelig havde håb om, at få en kvindelig socialdemokratisk statsminister, blev sovset ind i en masse teknologisk plattenslageri. og hvilken opgave havde TV2 ved partileder runden, der afsluttede valget?

Den sædvanlige differentierede og landsdækkende stemmeoptælling, som er af stor betydning for tolkning af valgets resultater, var blevet erstattet af et computerpil. men når demokratiske valg reduceres til en sportskamp, er det et udslag af liberalistisk tænkning, hvor konkurrencen er ophøjet til tilværelsens sublime tilstand. X-faktor i DR nysprog. På Kontradoxa med titlen Blå Skærm skriver Kim Ingemann bl.a.: Når vi står over for et valg - det være sig et politisk valg eller et eksistentielt valg eller et valg af en vare i supermarkedet - så er det tilsyneladende et frit valg. Vi opvejer fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, der viser sig. Men hvis ikke vi har magt over vores eget liv, over samfundet, over den verden, vi agerer i, bliver valget ikke frit.

Ensretningen af medierne fortsætter tilsyneladende, idet, DR´s TV avis 16/9, dagen efter valget, mest var optaget af at give sendetid og en slags kammeratlig opbakning til valgets helt store moralske taber Dansk Folkeparti. Pia Kjærsgård fik på sædvanlig vis, og uimodsagt, lov til at svine de kommende regerings partier til. Speakeren var Bildsøe Lassen, og da han altid er hæderlig, så kunne det være rart at vide, hvad den ansvarhavende redaktør for programmet hedder. Meget tyder jo på, at det er nogle DF lejesoldater, der styrer det politiske stof i DR. Hvornår kommer vi af med dem?

Retsopfattelsen i dk. er skredet i de 10 VKO år, og antidemokraterne er på vej, men statsministerkandidaten Helle Thorning, og de andre kvindelige politikere har valgt at smile, til banditterne. Dette udtryk for girl-power, tror jeg vælgerne anerkender, og nu har de + 90 mandater, så nu kan genopbygningen af Danmark til en værdig, og økonomisk sund nation begynde, og her er kultur og retstilstand nok det vigtigste steder at starte, for folk der ønsker en ægte demokratisk stat.

LAD VALGET BLIVE STARTEN PÅ ET BEDRE LIV.


DEMOKRATISKE VALG 3

Af Per Mortensen | 14. september 2011

Alle stemmeberettigede danskere skal 15/9 2011 sætte et kryds på en seddel. Med et demokratisk kryds giver vi nogle mennesker, en juridisk og fysisk ret til at bestemme over vore liv, og bestemme over den økonomiske model, vi skal leve vore liv efter. Men det demokratiske kryds gælder også for de medmenneskelige værdier og de love, vi ønsker at leve vore liv efter.

Valgkampen har næsten kun være præget af borgerlige kommentatorer og journalister med tilknytning til blå blok, og de fortæller: At de onde, de syge, de brune, de arbejdsløse, og de fattige selv er skyld i, at deres liv ikke er så godt, og at det kan/må der ikke laves om på. Flere nuværende ministre, har i forbindelse med valget, overtrådt retsplejeloven, og står muligvis til flere års fængsel for deres handlinger. Retsopfattelsen i dk. skrider, og antidemokraterne er på vej.

Rød blok har overfor denne hetz, og de helt uacceptable angreb på bl.a. statsministerkandidaten Helle Thorning, og andre kvindelige politikere valgt at smile, til banditterne. Dette udtryk for girl-power, tror jeg vælgerne anerkender, og hvis de giver rød blok + 90 mandater, så vil genopbygningen af Danmark til en værdig, og økonomisk sund nation kunne begynde.

RØD BLOK OG ENHEDSLISTEN ER HÅBET,

VALGET KAN BLIVE STARTEN PÅ EN NY TID.


ER FOLKETINGSVALGET 15/9 LEGITIMT ?

Af Per Mortensen | 10. september 2011 | 1 kommentarer

At plante en postuleret skattesag om Helle Thorning fra rød blok i medierne, en uge før valget 15/9 2011 til Folketinget, kan være et bevis på at Danmark ledes enevældigt af en gruppe politikere med tilknytning til den blå blok (VKO).

Lykke Rasmussen har som statminister hovedansvaret for, at denne sag opklares inden valget. Grundloven giver ingen mulighed for, at regeringen træder tilbage, når et valg udskrives, men statsministeren bør, af hensyn til valgets legitimitet, sørge for at statens organer er neutrale under valgkampen.

Peter Christiansen har som skatteminister ansvaret for, at Told og Skat ulovligt har lækket personfølsomme oplysninger om en medborger. Han bør derfor sætte alt ind på at finde den skyldige, og hvis han ikke gør det, så bør han træde tilbage som minister inden valget.

Lars Barfod, har som justitsminister ansvaret for, at anklagemyndighed og politi opklarer sagen inden valget, og hvis de ikke kan det, så bør han træde tilbage som minister inden valget.

Dette er ikke en sag om en borgers skatteforhold, men om et valgs legitimitet. Det er grundlæggende for vælgernes anerkendelse af statsmagtens lovlighed, at visse elementære demokratiske spilleregler overholdes, så vi må alle håbe, at myndighederne snart finder de skyldige i lovovertrædelsen.


DEMOKRATISKE VALG 2

Af Per Mortensen | 2. september 2011 | 15 kommentarer

Alle stemmeberettigede danskere skal 15/9 2011 sætte et kryds på en seddel. Med et demokratisk kryds giver vi nogle mennesker, en juridisk ret til at bestemme over vores liv, og bestemme over den økonomiske model, vi må leve vores liv efter. Men det demokratiske kryds gælder også for den medmenneskelige model, vi ønsker at leve vores liv efter.

Det manglende retsopgør efter WW2 med kredse, der havde vist forståelse for den nazistiske politistat, fik stor betydning, og det har præget Danmarks politik lige siden. Dette fremgår tydeligt af den valgkamp vi er midt i, hvor politikere hellere bruger Danmarks historie omkring Kong Svend Tveskæg, med hans Jellinge sten, end at tale om politikken efter WW2, og her er især den globale udfordring med klimaproblemer, med udflytning af arbejdspladser til EU og Østen, og med krige der kun er startet, efter en bevidst svækkelse af FN og andre internationale retsorganer.

Grundloven af 1953 oprettede ingen forfatningsdomstol, hvilket vil sige, at forsvaret, politiet, domstolene, og udenrigspolitikken, stadig er styret enevældigt, og kun underlagt dronning Margrethe 2. Dette sammen med, at USA opfandt krigen mod terror, og det manglende retsopgør med den nazistiske politistat, fik den betydning, at Danmark uden egentlig debat har indført en slags racistisk opdeling af den danske befolkning i: De onde og de gode/ De syge og de raske/ De brune og de hvide/ De arbejdsløse og flittige/ De dumme og de kloge/ De fattige og de rige/ De onde og de gode/ osv.

Valgkampen viser hver dag eksempler på, at kommentatorer og journalister fortæller os at: De onde, de syge, de brune, de arbejdsløse, de dumme, og de fattige selv er ude om det. At de selv har valgt deres tilstand. Enhedslisten forsøger, at fortælle en anden historie. I et Jersild program, forsøgte Johanne Schmidt-Nielsen fx. at forklare at det ikke er de arbejdsløses skyld, at der ikke er noget arbejde, og at de burde hjælpes og ikke straffes. Men hr. Jersild druknede denne holdning i agressive talkonstruktioner, som var sagen uvedkommende. Var Danmark et demokratisk retssamfund, så kunne det have fået konsekvenser for hr. Jersild.

Men jeg tror at vælgerne kan gennemskue de debatter, der hører hjemme i en politistat, og hvis vælgerne stemmer med hjertet og pengepungen, så får ENHEDSLISTEN et kanonvalg. Der er nok vælgere, der er uden forståelse for deres historiske fortid, og som måske lader sig lokke af reklametrommerne, men det er nok ikke: De onde, de syge, de brune, de arbejdsløse, de dumme, de fattige, og de der selv er ude om det.

ENHEDSLISTEN ER HÅBET


1 2 3 4 >Under 2. Verdenskrig var jeg i lære på B&W, og jeg fik svendebrev som maskinarbejder i maj 1945. Så blev jeg soldat og officer, men i 1947 fik jeg nok af at være løjtnant, og læste til maskiningeniør. Så ville jeg prøve lykken i Afrika, og tog hyre på en båd til Kongo. Men imperialismen er forfærdelig, så jeg tog hjem, blev tegnestueingeniør, og senere underviser på Teknikum. Nu arbejder jeg med de digitale mediers muligheder, både som forfatter og forlægger, og jeg skal have diamantbryllup i 2013.

Min oldefar var slesviger og kæmpede på dansk side ved Danevirke og Dybbøl. Slesvig blev besat i 1864, men oldefar nægtede at sværge troskabsed til Kongen af Preussen, og edsnægtelsen medførte, at oldefar kom ti år i tysk tugthus. 9. april 1940 troede min familie, at Danmark kom i krig mod Tyskland, men magthaverne overgav Danmark uden modstand og sabotage. Efter dette usle forræderi var familien enig om at gøre alt for, at Tyskland skulle tabe krigen.

Disse temaer har optaget mit liv. Jeg har forsøgt at afklare de militære, politiske kulturelle og menneskelige forhold i krigenes mekanismer. Krig er magtens mest effektive disciplinerings instrument, så det gælder om at stoppe al krig. Men det kan man kun gøre, hvis man ved noget om krig. Jeg var under Besættelsen sabotør i Bopa. Vi smadrede en masse vigtige tyske våbenfabrikker og sagde: Hvis vi ødelægger morderens pistol, så bliver han tam.

Se evt. hjemmesiderne: permortensen.dk & bopafilm.dk
Blogarkiv

18. januar 2012
Global censur i 2012
2 kommentarer

23. oktober 2011
UAV og droner
9 kommentarer

12. oktober 2011
KONGEDEMOKRATERNE
14 kommentarer

10. oktober 2011
LILLE LAND HVAD NU?
6 kommentarer

7. oktober 2011
HVEM ER FORRÆDEREN?
16 kommentarer

27. september 2011
DK - EN DEMOKRATISK TYRANSTAT
6 kommentarer

17. september 2011
DEMOKRATISKE VALG 4
6 kommentarer

14. september 2011
DEMOKRATISKE VALG 3

10. september 2011
ER FOLKETINGSVALGET 15/9 LEGITIMT ?
1 kommentarer

2. september 2011
DEMOKRATISKE VALG 2
15 kommentarer

1 2 3 4 >

Tidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Den ultimative fattigdom findes i Danmark. For i Danmark findes mennesker, som er så nærige, at de ikke vil anerkende over for de fattige, at de er fattige.

Morten Hartz Kaplers. (*1971) Dansk filminstruktør. I kronik i Politiken 6. december 2011.

Flere citater