Vi er flyttet! modkraft.dkPolitikerlede

Af Søren Søndergaard | 27. februar 2012 | 08:52 | 2 kommentarer |


Få dage inden Helle Thorning sætter sin underskrift på finans-traktaten, så kan dens tilhængere ikke forklare, hvad den egentlig indeholder.

I torsdags førstebehandlede Folketinget et beslutningsforslag fra Enhedslisten om afholdelse af en folkeafstemning om den finans-traktat, som skal underskrives på torsdag-fredag i forbindelse med EU-topmødet i Bruxelles.

Folketingets behandling af forslaget blev ikke ligefrem voldsomt omtalt i medierne. Måske hænger det sammen med, at Justitsministeriet meget belejligt dagen forinden offentliggjorde sin vurdering af, at finans-traktaten ikke indebærer afgivelse af suverænitet i Grundlovens forstand, hvorfor en folkeafstemning ikke er påkrævet.

Indholdet i Justitsministeriets vurdering var nu ikke den store overraskelse. Regeringen var aldrig gået så langt i sin støtte til finans-traktaten, hvis ikke den på forhånd var sikker på at kunne få den igennem uden en folkeafstemning. Og ”kronjuristerne” i Justitsministeriet er jo heller ikke totalt tonedøve overfor ønskerne hos deres arbejdsgivere.

Kynisk? Javist, men det kommer med alderen. Jeg har stadig oplevelsen omkring den såkaldte ”Tvind-lov” siddende på rygmarven. Her argumenterede disse ”kronjurister” for, at det var helt uproblematisk, at folketinget optrådte som både lovgivende, udøvende og dømmende magt på én gang. En handling, som Højesteret efterfølgende takserede som et klokkeklart grundlovsbrud.

Men måske var det meget godt, at pressen ikke refererede folketingets debat om Enhedslistens forslag alt for grundigt. For skulle der være enkelte, som lider af ansatser til politikerlede, så ville et referat af debatten i hvert fald have øget risikoen for voldsomme udbrud.

Derfor må jeg også på det kraftigste advare mod at gå ind på folketingets hjemmeside og læse debatten fra kl. 15.09 til kl. 17.03 under punkt 22 på folketingets dagsorden for torsdag den 23. februar.

En ting er niveauet i argumentationen mod en folkeafstemning. Det er godt nok ikke voldsomt avanceret. F.eks. sammenligner EU-minister Nicolai Wammen i ramme alvor en folkeafstemning om finans-traktaten med en livredder, som afstår fra at passe sit arbejde på grund af vandskræk!?!

Eller med Nicolai Wammens egne ord: ”Som politikere er vi valgt til at træffe beslutninger, også store og svære beslutninger, og ikke til at bede befolkningen om at træffe beslutningerne for os. Det er det, vi er valgt til, det er det, vi får vores løn for, og at afstå fra at tage en beslutning i denne sag vil nærmest svare til, at man som livredder afstår fra at passe sit arbejde, fordi man har vandskræk”.

Men værre end niveauet er, at hverken ministeren eller de EU-begejstrede partiers ordførere var i stand til at svare på de meste elementære spørgsmål om, hvad finans-traktaten egentlig betyder.

Når f.eks. Pia Adelsteen fra DF spurgte, om det ville ”være muligt for Danmark at træde ud af finanspagten igen”, så skulle man tro, at ministeren klart kunne svare ja eller nej. Men i stedet begyndte han at ævle om, at han ikke håbede ”at der vil være et flertal i det danske folketing for at melde sig ud af EU”. Og selv ikke efter at Pia Adelsteen havde repeteret: ”Det var så et ikke svar på mit spørgsmål. Er det muligt at forlade finanspagten, hvis et flertal i Folketinget ønsker det?”, lykkedes det ministeren at svare.

Bedre blev det ikke, da Mette Riisager fra LA spurgte ministeren om ”hvad er det, Danmark får ud af at træde ind i finanspagten?”. Og selv ikke efter at Mette Riisager undrende havde sagt: ”Ministeren må meget undskylde, men jeg føler slet ikke, at der er blevet svaret på spørgsmålet”, lykkedes det ministeren at komme med bare antydningen af et svar på spørgsmålet.

Og helt galt gik det, da Enhedslistens Nikolaj Villumsen bad ministeren svare på om finans-traktatens krav om, at det strukturelle underskud ikke må overstige 0,5%, skal afgøres på grundlag af den danske regerings tal, som viser et underskud i Danmark i 2013 på 0,0% eller EU-kommissionens tal, som viser et underskud i Danmark i 2013 på 1,4% - altså knap 3 gange højere end det tilladte.

På dette meget klare og præcise spørgsmål leverede ministeren følgende guldkorn: ”Jeg kan fuldt ud tilslutte mig de tal, der er fremlagt af den danske regering”.

Javist, alt andet ville nok også have været en sensation. Men hvad var svaret på spørgsmålet? Når dommens dag kommer, skal det strukturelle underskud i Danmark så vurderes ud fra den danske regerings tal eller ud fra kommissionens tal?

På det samme spørgsmål svarede regeringens skygge-EU-minister, den radikale Sofie Carsten Nielsen: ”Jeg føler mig bestemt ikke spor usikker på konsekvenserne. Det er klart, at vi ikke kan se ud i fremtiden. Det kan hverken ordføreren eller jeg. Der kan ske mange ting. Men jeg har fuld tillid til, at den danske regering har en aftale, finder en aftale med Kommissionen – det her er jo ikke helt færdigt endnu – om, hvordan man regner den strukturelle saldo ud”.

Ja, klarere kan det tydeligvis ikke blive: den danske regering ”har en aftale” eller ”finder en aftale” – for det hele er slet ikke færdigforhandlet! Men i øvrigt er der ingen grund til at være det mindste usikker på konsekvenserne, så vi kan roligt sige ja!

I flere måneder har de forenede EU-partier (V,S, R, F, K) arbejdet for at få Danmark underlagt finans-traktaten. Først var den hemmelig, så blev den ikke oversat til dansk og nu, få dage inden den skal underskrives i Bruxelles, så kan dens repræsentanter ikke svare i folketinget på de meste elementære spørgsmål om, hvad den indeholder.

Kan man fortænke nogen i at føle en lede ved visse politikere?Kommentarer


Kommentar af Poul Simonsen | 27. februar 2012 | 10:11

Leden ved udemokratiske, inkompetente, løgnagtige og følgagtige politikere er særdeles berettiget. Men netop disse kendetegn har desværre forpestet EU-diskussionerne og skabt mistillid til politikerne, gennem mere end 40 år.

Og det er forbandet ærgeligt, fordi der er stærkt behov for europæisk og globalt politisk samarbejde og institutioner, hvis det skal lykkes, at tøjle den transnationale kapitals skalten og valten på samfundenes og befolkningernes bekostning.

Men den danske regering m.fl. er mod bl.a. Tobinskatten og har ikke større ambitioner, end at være kapitalens tjenestepiger.


Kommentar af Rasmus | 27. februar 2012 | 10:59

Man kan også se mødet på Folketings tv: http://www.ft.dk/webtv/video/20111/...

Punktet starter 15:10 og Nikolaj Villumsens spørgsmål om det det er EUs eller DKs tal som holder kan ses 15:19


Kommentarfunktionen er lukket


Jeg er 56 år gammel og har hele mit liv været aktiv på venstrefløjen. Partimæssigt meldte jeg mig ind i SAP i 1972 og var senere med til at tage initiativ til dannelsen af Enhedslisten i 1989.

I perioden 1994-2005 repræsenterede jeg Enhedslisten i folketinget og efterfølgende et par år i Gladsaxe Byråd.

Som politisk aktivist har jeg beskæftiget mig med de fleste emner, men nok mest med international solidaritet og fagligt arbejde (en gammel kærlighed fra jeg som 19-årig startede på B&W-skibsværft).

Lidt ved en tilfældighed havnede jeg i 2007 i EU-parlamentet som repræsentant for Folkebevægelsen mod EU og blev genvalgt ved EU-parlamentsvalget i 2009. EU har derfor de sidste fem år været min skæbne.

Det er en skæbne, som jeg bærer med stor ydmyghed. For EU betyder så pokkers meget for både danskernes hverdag og for hele verden. Derfor bruger jeg en del tid på at forsøge at formidle, hvad der foregår i EU – også selvom jeg ved, at en del af Jer bliver trætte bare ved at høre ordet. Det sker bl.a. i min ugentlige blog, som Modkraft venligt har valgt fremover at videreformidle.

Læs mere om mig her
Blogarkiv

27. februar 2012
Politikerlede
2 kommentarer

19. februar 2012
Skakmat
15 kommentarer

13. februar 2012
EU-flaget skal blafre
2 kommentarer


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer