Vi er flyttet! modkraft.dkSkakmat

Af Søren Søndergaard | 19. februar 2012 | 22:38 | 15 kommentarer |


Måske med undtagelse af kalveknæ og bumser, så kan skak i skolen kurere stort set alt. Det mener i hvert fald et flertal af EU-parlamentets medlemmer.

EU-parlamentet er på mange måder et mærkeligt sted. På nogle områder har det stor indflydelse og er med til at præge hverdagen for de 500 millioner borgere i EU. På andre områder er det sat fuldstændig udenfor indflydelse og kan alene beskrives som et parlamentarisk cirkus.

Et eksempel på det sidste er det forhold, at EU-parlamentet kun kan træffe bindende beslutninger, hvis det har fået lov af embedsmændene i EU-kommissionen, som har den såkaldte ”initiativret”. Og da Kommissionens opgave er at være ”traktatens vogtere”, så kan man være sikker på, at der er meget snævre grænser for EU-parlamentarikernes handlemuligheder.

Konkret betyder det, at samtlige EU-parlamentarikere kan være enige om at der skal ske noget på et bestemt område, men der sker intet, før Kommissionen vælger at sætte sagen på dagsordenen. Og hvis Kommissionen skulle vælge ikke at sætte sagen på dagsordenen, så sker der intet.

Af samme grund er der også i EU-parlamentet etableret forskellige muligheder for, at MEP’ere mere indirekte kan påvirke især Kommissionen til at tage spørgsmål op. En af disse muligheder er en såkaldt skriftlig erklæring på op til 200 ord.

En sådan skriftlig erklæring kan udarbejdes af op til 5 medlemmer, som derefter har 3 måneder til at forsøge at få andre MEPere til at skrive under.

Hvis det indenfor den periode lykkes at få over halvdelen af de 734 MEPere til at gøre det, så betragtes erklæringen som ”antaget” og bliver derefter sendt til Kommissionen og nogle gange også Rådet og/eller medlemsstaternes regeringer. Hvad der derefter sker, er helt op til dem.

Netop fordi der ikke er tale om bindende lovgivning, men om opfordringer, så bruges disse skriftlige erklæringer da også ind imellem til nogle besynderlige stunt, som kan være svære at tage alvorlige for normalt begavede mennesker.

Et eksempel fra denne valgperiode leverede den italienske højreekstremist, Mario Borghezio, med sin skriftlige erklæring ”om afklassificering af dokumentation om ufoer”. Formålet var angiveligt at få gjort op med ”den systematiske hemmeligholdelse af data” om ufoer. Dette ædle formål formåede dog kun at samle opbakning fra 44 MEPere.

Noget bedre er det gået med en skriftlig erklæring, som på den netop afholdte plenar-session i Strasbourg nåede op på 375 underskrifter og dermed har passeret halvdelen af parlamentets medlemmer. Denne erklæring kræver ”indførelse af programmet ’Skak i skolen’ i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer”.

Står det til underskriverne, så er der stort set ikke grænser for de velsignelser, som et sådant skridt vil medføre: ”…hjælpe til social samhørighed … bekæmpelse af forskelsbehandling … mindskelse af kriminaliteten … bekæmpe forskellige former for afhængighed … forbedre børnenes koncentration …udvikle fornemmelse af kreativitet … lærer børn beslutsomhed, motivation og sportsånd”.

Der mangler næsten kun, at skak i skolen også skulle kunne kurere kalveknæ og bumser for at være det rene vidundermiddel.

Nu ligger denne erklæring så på Kommissionens bord. Den vil formentlig bruge de kommende måneder og år på at overveje, om indførelse af skak i skolen er et presserende anliggende, som kræver initiativer fra EU’s side. Måske er der ligefrem brug for en traktat-ændring, hvor skakspil indføjes som en fundamental rettighed og en umistelig europæisk værdi?

Tillad mig alligevel – med al respekt for spillet skak og de 375 underskrivere – at undre mig over, at de ikke har noget bedre at tage sig til. F.eks. at hoppe ud fra Rundetårn!Kommentarer


Kommentar af Malthe | 20. februar 2012 | 07:00

Nu har skal faktisk mange rigtigt gode virkninger. Det er videnskabeligt dokumenteret gennem mange år.

Modstanden skyldes IMO at folk der ikke sætter sig ind i det har en ubegrundet negativ skepsis.

Så jeg kan ikke se nogen fornuftig grund til ikke at gøre det. Det er den nemmeste og billigste måde at lære børn at koncentrere sig på. Hvis det falder i kommisionen hvad det formentlig gør kan vi jo bare gøre det selv.

Det er jo derfor de indførte det i USSR.


Kommentar af Ulrik S. Kohl/Monsun | 20. februar 2012 | 08:39

Kære debattører, i denne debat er der slettet enkelte indlæg, som ikke holdt sig til Modkrafts husregler.

Venligst, Ulrik S. Kohl, redaktør


Kommentar af Troels J | 20. februar 2012 | 08:52

Kære Malthe. Det handler om nærdemokrati! Pointen er, at EU vil bestemme mere og mere over vores hverdag - helt ned i detaljen, som hvad ungerne i landets skoler skal foretage sig. Helt ærligt: det må være valgte skolebestyrelser (samt Undervisningsministeriet og lærerne på skolen) og ikke en udpeget EU-kommission, som skal have retten til at bestemme, hvad der er på skoleskemaet.

Alt godt! Troels


Kommentar af Søren Jensen | 20. februar 2012 | 19:17

Som skakspiller og EU modstander er jeg i syv sind

På den ene side tror jeg på at skak i folkeskolen kan have gavnlig effekt, men på den anden side syntes jeg ikke det er noget EU skal gøre lovpligtigt, og som Søren Søndergård mener jeg også at der må være vigtigere områder at lovgive på i EU regi.


Kommentar af Ole | 20. februar 2012 | 21:37

jeg synes det er lidt fjollet af Søren sådan at latterliggøre skak-forslaget. Selfølgelig er det aldeles ikke noget EU skal bestemme eller i det hele taget beskæftige sig med, men at skak-træning er godt for mange ting og at det kan styrke børns koncentrations- og indlæringsevne og meget mere, det er da vist tæt på at være en etableret kendsgerning. Der er lige så lidt grund til at håne skak-forslaget som der ville være grund til at håne et forslag om at børn bør spise frugt og grøntsager, bare fordi det kommer fra EU. Selvfølgelig skal EU ikke blande sig i hverken skak- eller kostplaner, men det gør det nu ikke mindre sandt at både skak og grøntsager er godt for hjernen og resten af kroppen - det er ikke spor latterligt.


Kommentar af Neo | 21. februar 2012 | 07:30

@Ole: Forslaget om skak i skolen er hul i hovedet! Det er ikke mere stillesidende aktivitet, der er behov for, det er mere motion, bevægelse, brug af hænder og krop - for at modgå middelklassenormerne for indlæring. Skak kan være en en fortrinlig sportsgren - men for at holde koncentrationen skal man være i god fysisk form.

Så Søren har ret - det er ikke kun EU detailregulering og forsøg på at udstikke pædagogiske retningslinjer for skoleundervisningen, der er latterlig, det er også det konkrete forslag.


Kommentar af Jakob Lindblom | 21. februar 2012 | 08:34

@Ole, iøvrigt kan diverse små Nintendospil /Gameboys mv., gammeldags malerbøger osv. give samme grad af koncentration og tænke-flere-skridt-frem, som skak kan, og dermed højne koncentration (som Neo iøvrigt har ret i, også kræver fysik). På den måde er der også et vist konservatismeelement i dette uden at forklejne skakspillere iøvrigt.


Kommentar af Knud | 21. februar 2012 | 08:38

Hov hov Neo. Der er altså også ganske mange børn, som ikke kommer fra middelklassehjem, der kan have brug for ro og fokus og mindre uro omkring sig - og det er der meget lidt af i dagens folkeskole.

Skoleskak er faktisk rigtig fint til den slags og de kræfter der knokler løs med skoleskak, synes jeg faktisk gør en god og prisværdig indsats, uanset om man så kan lide skak eller ej (jeg er faktisk ikke særlig vild med skak selv). Men dermed ikke sagt, at jeg synes det er et ærinde for EU.

Børn er forskellige og har forskellige læringsstile og det bør respekteres i langt højere grad end tilfældet er i skolen i dag. Nogle har brug at bevæge sig mere, og andre har altså for mere ro og fokus (blandt andet nogle af dem, som faktisk har det svært med skolen). Og ganske mange har brug for en skole, der tilgodeser begge dele til forskellig tid.

Sådan sagt i al fredsommelighed som far til to børn og med efterhånden mange års erfaringer med børn i den københavnske folkeskole.

Læs iøvrigt mere om skoleskak her: http://www.skoleskak.dk/


Kommentar af | 21. februar 2012 | 08:57

I modsætning til div computerspil har skak også den fordel, at man skal vente på modstanderens træk, hvilket lærer børn om tålmodighed og respekt for andre.


Kommentar af Neo | 21. februar 2012 | 09:20

@Knud: Helt enig - ikke-middelklassebørn har også brug for ro og koncentration. Men uroen i klasserne skyldes jo blandt andet siddestillende aktivitet som (middelklasse)norm. Mere fysisk og "manuel" aktivitet ville kunne skabe større rum for koncentration - også til skakspil - når der er brugt kræfter andre steder og andre læringsstile respekteres.


Kommentar af Ole | 21. februar 2012 | 10:50

@ Neo & Jakob: Nu synes jeg altså i er ved at være fjollede. Jeg påpeger den kendsgerning at skak er særdeles gavnligt for mange ting, og så reagerer i ved at sige "ja, men der er også andre ting som er gode". Jovist er der da det - hvordan er det et argument mod det ene eller det andet? Når man siger at det er vigtigt at spise grøntsager, så er det da ingen indvending at sige at det også er vigtigt at spise frugt og brød? Det er vigtigt at få en varieret kost, og det er også vigtigt at få en varieret skoledag med forskellige aktiviteter. Intet af det ændrer på at skak er både godt og sundt (for både kroppen og hjernen - skak er en fysisk aktivitet som forbrænder energi ligesom andre sportsgrene), og at fodbold skam også er det.

Forslaget er altså aldeles ikke "hul i hovedet" Neo. Bare fordi det kommer fra EU, som skal holde sin mund og blande sig uden om og i øvrigt nedlægges, så gør det ikke indholdet af forslaget dumt. En åbentlys sandhed bliver ikke til løgn bare fordi man ikke kan lide afsenderen - det ville være sådan en slags omvendt-autoritetsargument. Hvor normal autoritet fungerer sådan at man tror på hvad som helst uanset indholdet alene på grund af afsenderens status, så virker det som om i er ved at gøre det omvendte: Hvis EU sagde at det snart er forår, så vil i vel også skrive her at det da i hvert fald er løgn, eller hvad?

EU skal blande sig fuldstændigt uden om lokale skoleplaner. Men det ændrer nu ikke på, at det objektivt set ville være en god idé, hvis de lokale skoleplaner inkluderede ting som skak-træning. Det bliver ikke falsk bare fordi det kommer fra en institution som er dum og ubehagelig.


Kommentar af Jakob Lindblom | 21. februar 2012 | 11:53

Godt ord igen Ole. Mit indlæg skal ikke ses som andet end en påpegning af, at andet netop kan udfylde det samme behov, og at jeg undres lidt over den der dannelsespiedestal, som jeg nogen gange synes, at skak sættes på. Sådanne forslag og debatter kommer jo netop ikke fra "Skolemikado-foreningen" selvom - hvis den fandtes - den kunne udfylde nøjagtigt samme funktioner med finmotorik, koncentration, tænkning i skridt længere fremad, tålmodighed overfor modspillere og i bonus lidt regnefærdigheder... Jow jow, men helt ærligt, så er det ikke noget, som ligger vågen over. Jeg undres bare over, at bedstefars spil, instrumenter, læringsredskaber osv. ofte får en forskruet plads i debatten :-)


Kommentar af Søren Søndergaard | 21. februar 2012 | 16:35

Tak for alle de gode kommentarer. Dog vil jeg straks rette den misforståelse, at jeg er imod skak på skoleskemaet. Det er jeg ikke. Men jeg har bestemt noget imod, at EU skal blande sig i det.

Hvorfor? Jo, for enten er der tale om tom retorik. Eller også er der tale om, at EU skal til at bestemme over indholdet i undervisningen. Og er der nogen, der tror, at det i så fald stopper med skak? Faktisk er der helt seriøse forslag fremme om, at der skal udarbejdes en kanoniseret udgave af Europas historie, som alle børn i EU skal undervises i. Var der nogen, der sagde nærdemokrati? Eller for dens sags skyld bare demokrati?

Og så er der noget med proportionerne, som jeg har svært ved at klare. Det er muligt, at obligatorisk skak i skolerne vil føre til "mindskelse af kriminalitet", som der stod i forslaget. Men EU er altså ved at gennemtvinge en økonomisk politik, som alene i Grækenland kaster millioner ud i dyb fattigdom. Og er der noget vi ved, så er det, at fattigdom og social desperation øger kriminaliteten. Det skal der nok mere end et parti skak til at bekæmpe!


Kommentar af Ole | 21. februar 2012 | 17:48

Bare lige for en god ordens skyld: Vi er naturligvis helt enige, Søren. På dette punkt i hvert fald :)


Kommentar af Neo | 21. februar 2012 | 19:17

@Ole: Jeg har ikke noget imod skak, heller ikke imod at det inddrages i skoleundervisning. Men at diktere obligatorisk skakundervisning er idioti, uanset om det er byråd, Folketing eller EU, der dekreterer det. Basta. Så gider jeg ikke bruge flere kræfter på denne åndsvage diskussion.


Kommentarfunktionen er lukket


Jeg er 56 år gammel og har hele mit liv været aktiv på venstrefløjen. Partimæssigt meldte jeg mig ind i SAP i 1972 og var senere med til at tage initiativ til dannelsen af Enhedslisten i 1989.

I perioden 1994-2005 repræsenterede jeg Enhedslisten i folketinget og efterfølgende et par år i Gladsaxe Byråd.

Som politisk aktivist har jeg beskæftiget mig med de fleste emner, men nok mest med international solidaritet og fagligt arbejde (en gammel kærlighed fra jeg som 19-årig startede på B&W-skibsværft).

Lidt ved en tilfældighed havnede jeg i 2007 i EU-parlamentet som repræsentant for Folkebevægelsen mod EU og blev genvalgt ved EU-parlamentsvalget i 2009. EU har derfor de sidste fem år været min skæbne.

Det er en skæbne, som jeg bærer med stor ydmyghed. For EU betyder så pokkers meget for både danskernes hverdag og for hele verden. Derfor bruger jeg en del tid på at forsøge at formidle, hvad der foregår i EU – også selvom jeg ved, at en del af Jer bliver trætte bare ved at høre ordet. Det sker bl.a. i min ugentlige blog, som Modkraft venligt har valgt fremover at videreformidle.

Læs mere om mig her
Blogarkiv

27. februar 2012
Politikerlede
2 kommentarer

19. februar 2012
Skakmat
15 kommentarer

13. februar 2012
EU-flaget skal blafre
2 kommentarer


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer