Vi er flyttet! modkraft.dk


Indspark til Modkrafts debatmøde

Af Ulla Jessing | 13. februar 2012 | 1 kommentarer

Man vil gøre den nyvalgte regering en bjørnetjeneste, hvis man ikke kritiserer dens indenrigs- og EU-politik.

Dengang Obama blev USA`s præsident havde vi alle store forventninger til ham. De, som sikrede ham præsidentposten er alt forsent begyndt at kritisere hans kompromispolitik med storfinansen og den jødiske lobby i USA.

Obamas politik har ikke forandret meget i USA eller i verden. Han omgav sig med rådførere fra det gamle regime, og hans idealistiske støtter begyndte alt for sent at kritisere ham og at kræve en anden politik i både ind- og udland.

Den fejl må vi ikke gentage, efter vi selv har fået en ny regering. Vi er nødt til at advare den nye regering i god tid om, at den ikke skal føre en politik sammen med Venstre og Konservative. For det vil hindre, at Mærsk-koncernen, erhvervslistet og millionærererne i landet kommet til at betale mere til samfundets gavn, så vi kan sikre alle arbejdende mennesker og deres børn mere velfærd.

Mange vælgere, som har stemt på S, SF og de Radikale ønsker en venstreorienteret politik, som skaber mere lighed i samfundet. Skarp kritik er nødvendig, hvis drømmene om et bedre samfund skal ikke forsvinde i sandet.


Politiloven om anholdelser må ændres

Af Ulla Jessing | 27. januar 2012

Masseanholdelser af fredelige demonstranter under klimatopmødet i København i 2009 er af Landsretten lykkeligvis blevet dømt ulovlig.

Landsretten har samtidigt slået fast, at den behandling, som demonstranterne fik, er i strid med torturparagrafen i den europæiske mennesketretskonvention.

Det er en stor sejr for alle, som forsvarer ytrings- og forsamlingsfriheden. Det viser også tydeligt, at den politilov, som kaldes lømmelpakken, må ophæves. Det må den socialdemokratiske justitsminister Morten Bødskov også forstå og indlede forhandlinger om ændringer af den urimelige lov.

Politiet har ret til klare retningslinier for, hvornår de kan anholde borgere, som det vurderer vil fortage sig noget ulovligt. Hovedsigtet må være, at ytrings- og forsamlingsfriheden sikres, og ulovlige anholdelser forhindres.


Hvor er solidaritets-
følelsen blevet af?

Af Ulla Jessing | 20. januar 2012 | 5 kommentarer

I DR2 Deadline har vores nye skatteminister og politikere talt for at arbejde må kunne betale sig. Derfor skal de hårdt arbejdende have skattelettelser.

Men det er et hån mod alle lønmodtagere som uforskyldt er blevet arbejdsløse, for eksempel mange tidligere arbejdere fra Lindøværftet eller fra Vestas virksomheder i Danmark. Det ville være fint, hvis der var arbejde til dem.

Efter de nye bestemmelser vil de efter to års ledighed højst få kontanthjælp. De må også bære de psykiske omkostninger ved at stå uden for arbejdsmarkedet.

Nu siger undervisningsminister Morten Østergaard så, at alle studenter skal afslutte deres studier hurtigere end tidligere. Det vil være da være fint, hvis der var arbejde til dem. Men det er ikke virkeligheden.

Mange nyuddannede, som har afsluttet deres studier inden for de sidste år, er stadig arbejdsløse og befinder sig i en håbløs situation.

Arbejdsløse akademikere er tegn på åndelig armod af samfundet og det kan vi ikke være bekendt.

Før i tiden har Journalistforbundet forbudt deres medlemmer at påtage sig overarbejde, så længe mange af deres kolleger var arbejdsløse. Det var solidaritet med arbejdsløse journalister.

Hvor er den solidaritetsånd i dag?

Har vi også glemt, hvad andelsbevægelsen har betydet for landbrug og byggeri i landet? Vi har igen brug for solidaritet med alle lønmodtagere i samfundet. Vi skal leve af deres arbejdsindsats, det er i hele samfundets interesse.


Solidaritet med ROJ TV

Af Ulla Jessing | 11. januar 2012 | 2 kommentarer

I de fleste danske medier tager man det for givet at man har ret til at indrage sendetilladelsen til ROJ TV, hvis stationen beretter om aktiviteter af en organisation som PKK, som står på EUs terrorliste.

Det mener eksempelvis Politiken, som ellers altid er forkæmper for ytringsfrihed. Den danske medieverden har ikke meget lært af historien, må man sige.

I disse dage fejrer ANC sit 100 års jubilæum. ANC har i mange årtier været stemplet som en terrororganisation i Europa og USA, også da Mandela sad fængslet.

Nu glemmer man gerne, at alle som understøttede ANCs frihedskamp mod det forhadte apartheidregime blev stemplet som terroristhjælpere, også de radiostationer i afrikanske nabolande som støttede ANC i deres frihedskamp.

Hvis en af de radiostationer have været placeret i Danmark dengang, ville vi i dag have være mere stolte af det og Mandela ville have været taknemmelig for det.

Det viser, at terrorlister er et meget tvivlsomt redskab og kun skader den frihedskamp, mange må føre for at blive fri og sikre et retfærdigt og demokratisk samfund.

Også kurderne har ret for frihed.


Fare for nyt diktatur i Ungarn

Af Ulla Jessing | 5. januar 2012 | 4 kommentarer

Der forgår en farlig politisk udvikling i EU-landet Ungarn, som minder om det fascistiske Horthy-diktatur i 1930’erne. Horthy var forbundsfælle med Hitler og støttede Hitler-Tyskland under anden verdenskrig.

Efter første verdenskrig blev Ungarn i 1918 en selvstændig republik. 1919 forsøgte kommunister under Bela Kuns ledelse at skabe en socialistisk stat, men rumænske tropper og konservative godsejere med Horthy i spidsen førte en brutal krig mod rådsrepublikken, og Horthy oprettede et fascistisk diktatur i Ungarn, hvor godsejerne havde magten og alle politiske modstander, især kommunister og socialdemokrater, blev voldelig forfulgt.

Blandt ofrene var også jøder og andre etniske og religiøse mindretal i landet, specielt romaer. Mange jøder og romaer, som kunne ikke flygte i løbet af 1930’erne, omkom senere i Auschwitz.

Nu er det udemokratisk Fideszparti kommet til magten i Ungarn, trods EU- Medlemskab. Det råder over et flertal i det ungarske parlament og svækker alle demokratiske organer dramatisk. Det har vedtaget en ny forfatning, genindført censur og ensretning i medierne.

En ny valglov skal forhindre at den demokratiske opposition nogen sinde Igen kan få flertal. Den nye forfatning vil med andre ord sikre et nyt diktatur i Ungarn.

Undertrykkelse af jøder og romaer er også igen sat på dagsorden. Man må spørge, hvordan EU vil reagere på denne udvikling i Ungarn?

Man må ikke glemme, at situationen også kan blive farlig for andre kriseramte EU-lande med stor ungdomsarbejdsløshed og spinkle demokratiske traditioner. Eksempelvis tidligere fascistiske lande som Spanien, Italien og Portugal.


Fangemishandlinger hemmeligholdt

Af Ulla Jessing | 29. december 2011 | 3 kommentarer

Nu kommer sandheden frem. Fangemishandlinger blev hemmeligholdt af VK-regeringen. Allerede i maj 2004 garanterede statsminister Anders Fogh Rasmussen Folketinget at oplyse om fangemishandlinger i Irak. Men det omvendte skete.

Det danske forsvarsministerium hemmeligholdt dokumentationen for, at fanger, der var udleveret af danske styrker, blev mishandlet af irakiske politi. Det oplyser dagbladet Information den 28.december.

Man har aldrig informeret Folketinget om, at irakiske fanger var overdraget fra dansk til irakisk varetægt, på trods af at Danmark havde en folkeretlig forpligtelse til at stoppe udlevering af fanger, hvis der var begrundet mistanke om, at irakerne ville mishandle dem.

Det er meget stærke afsløringer, og man må med ret stille spørgsmålet, om daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen er den rette person som generalsekretær for NATO, hvor han skal værne om folkeretten.


Voksende skepsis over for Europagten

Af Ulla Jessing | 20. december 2011

To tidligere regeringsledere, den tyske forbundskansler Helmut Schmidt og den danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen (som var også formand for De europæiske socialdemokrater) har i Politiken udtrykt sig meget skeptisk over for den finanspagt, Eurolandene inviterer Danmark med i.

Poul Nyrup Rasmussen siger direkte: »Det er en forkert vej.«

Han henviser til, at der er 25 millioner mennesker i Europa, som er arbejdsløse. Derfor må man kræve en europæisk løsning, der skaber vækst. Han mener også at Europas store problem er et demokratisk problem.

Det er også Helmut Schmidts opfattelse. Han henviser til den kendte filosof Jürgen Habermas, som for nylig har udtalt »at vi oplever for første gang i EU’s historie en nedbrydning af demokratiet.«

Sandheden er, at hele bureaukratiet i Bruxelles i fællesskab har skubbet de demokratiske principper i baggrunden. EU-parlamentet har ikke haft nogen indflydelse på krisens løsning.

Helmut Schmidt, som har oplevet Hitler-Tyskland, advarer også mod de skæbnesvangre konsekvenser af en deflationspolitik, som den, der udløste en økonomisk depression i Weimar-republikken, der minder om det man oplever nu i Grækenland og andre Eurolande med en ubærlig grad af arbejdsløshed. I Weimar-republikken blev den udvikling indledningen til demokratis undergang.

Derfor må man finde penge til etablering af vækstfremmede projekter. »Uden vækst, uden nye arbejdspladser kan ingen stat sanere sit budget«, fremhæver Helmut Schmidt.

Den amerikanske økonomiprofessor Paul Krugman deler den opfattelse. Han har skrevet: »De stadige krav om stramninger af den økonomiske politik, uden samtidige tiltag for at skabe vækst, gør dobbelt skade.«

Man må håbe at vores nye regering forstår alvoren af situationen i Europa og handler fornuftig.


Ekstra Bladets afsløring af magtmisbrug

| 3 kommentarer

Hvis Ekstra Bladet virkelig mente afsløringen af Venstre-skatteministeren Troels Lund Poulsens spindoktor alvorligt, skulle bladet have offentliggjort oplysningerne dengang bladet blev tilbudt de famøse dokumenter om afgørelsen i Helle Thorning Schmidts skattesag.

Dengang ville det har været en boomerang for Venstres forsøg på beholde magten ved at tilsmudse Helle.

Nu er Venstre i opposition, og afsløringerne om magtmisbrug er for så vidt pinlige nok for Lars Løkke Rasmussen og den tidligere skatteminister. Men næste folketingsvalg er først om fire år, derfor har Ekstrabladets afsløringer ikke den samme effekt.

Men alle journalister, også Journalistforbundet, må spørgsmålet alvorligt: Hvornår er det rimeligt at benytte sig af kildebeskyttelse.

Der har været mange sager, hvor regeringen har sendt spindoktore ud med tvivlsomme sager, for eksempel hele jægersoldat-sagen sidste år.

Det var magtmisbrug uden tiltale.


Syv oliesynder

Af Ulla Jessing | 27. november 2011 | 1 kommentarer

Tak til Frans Clemmesen for med en kronik om den danske stats syv oliesynder i Politiken (26. november) at have afsløret, hvad der er gået galt med aftalerne med Mærsk-koncernen fra 2003.

I dag må man stille spørgsmålet om man kan overlade det til den nye klima-og energiminister Martin Lidegaard (RV) at gennemgå nye aftaler med Mærsk-koncernen om den danske nordsøolie. Den tilhører den danske stat og skal udnyttes ud fra ressourcemæssige,økonomiske og samfundsmæssige hensyn.

For otte år siden var Radikale Venstre sammen med VK.regeringen med til at forhandle og underskrive aftalen, som forærede Mærsk-koncernen store gevinster.

Derfor må det nu være i statens interesse, at man overlader det til uvildige fagfolk, og ikke en radikal minister, at gennemgå aftalen med Mærsk-koncernen for at sikre den danske stat ligeså gode betingelser, som den norske stat har sikret sig til gavn for velstanden for landets borgere.


Jyllands-Posten og jødehadet

Af Ulla Jessing | 21. november 2011 | 4 kommentarer

Jeg synes Jyllands-Posten skulle feje foran sin egen dør, før man indleder en vild ideologisk jagt på Ole Sohn.

Har avisen nogensinde taget stilling til den ledende artikel i bladet fra den 15.november 1938, seks dage efter Krystalnats-progromen i Hitler-Tyskland, der var optakt til Holocaust.

Dengang skrev Jyllands-Posten at »man kan indrømme Tyskland, at det har ret til at skille sig af med jøder.«

Heldigvis fandtes der, blandt andet i England, hjælpeorganisationer, der tænkte anderledes. De organiserede børnetransporter til England af jødiske børn for at redde dem.

Jeg var med en af dem og overlevede krigen, men mine forældre omkom i Auschwitz.

Jeg vil nu spørge Jyllands-Posten: Er det ikke høje tid at tage stilling til sin egen fortid som dansk avis bag jødehadet?

Når man sidder i et glashus skal man som bekendt ikke smide sten mod andre.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 > ...Ulla Jessing kom 1939 med børnetransporten fra Hitlertyskland til England. På den måde overlevede hun Holocaust, men hendes forældre omkom i Auschwitz.

Efter krigen studerede hun samfundsfag i Leipzig. 1952 kom hun til Danmark og studerede kultursociologi på Københavns Universitet.

Hun blev journalist og har skrevet for tyske blade. Hun er medlem af den Udenlandske Presseforening og Dansk Journalistforbund.

Hun har tilsluttet sig den internationale organisation Europæiske jøder for fred og retfærdighed (European Jews for Peace and Justice).
Blogarkiv

13. februar 2012
Indspark til Modkrafts debatmøde
1 kommentarer

27. januar 2012
Politiloven om anholdelser må ændres

20. januar 2012
Hvor er solidaritets-
følelsen blevet af?
5 kommentarer

11. januar 2012
Solidaritet med ROJ TV
2 kommentarer

5. januar 2012
Fare for nyt diktatur i Ungarn
4 kommentarer

29. december 2011
Fangemishandlinger hemmeligholdt
3 kommentarer

20. december 2011
Voksende skepsis over for Europagten

7. december 2011
Ekstra Bladets afsløring af magtmisbrug
3 kommentarer

27. november 2011
Syv oliesynder
1 kommentarer

21. november 2011
Jyllands-Posten og jødehadet
4 kommentarer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > ...

Tidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
De to grundpiller er skattestop og bremsen på væksten i den offentlige sektor. Hvis stat, amter og kommuner ikke får flere penge, men økonomien fortsat vokser, vil den private sektor løbe fra den offentlige sektor. Det tager tid før effekten slår igennem. Men efter ti år vil den offentlige sektor kun være øget med 5%. Mens den private er blevet 20% større. Så opstår et nyt Danmark.

Claus Hjort Frederiksen. Venstrestrateg. Om VK-regeringens strategi. Børsen 16. februar 2004.

Flere citater