Vi er flyttet! modkraft.dkOccupy Denmark

Hundredvis af mennesker mødtes lørdag den 22. oktober på Rådhuspladsen i København til Folkemøde. Her diskuterede aktivister og sympatisører i den såkaldte »Occupy Danmark«-bevægelse fremtiden for den nationale og internationale kamp for mere demokratisk kontrol med finanssystemet.

|
Af Mette Kramer Kristensen - 24. oktober 2011


Se også links om Occupy-bevægelsen på Tidslinjen, 17. september 2011Kommentarer


Kommentar af Benedikte Lentz, 14. november 2011

HUMANISME OG RETFÆRDIGHED

Ikke venstreorienteret eller højreorienteret, ikke kaptialisme eller socialisme men humanisme og retfærdighed.

Det kunne være 2 samlende hovedopskrifter for OCCUPY-bevægelsen. Hvem vil være med til at sprede disse to principper, så denne tiltrængte bevægelse ikke fuser ud igen?

Kunne det tænkes at OCCUPY kunne samles om at arbejde for en global Tobin-skat og en global Glass-Stegal bankopdeling?

En global Tobin-skat på samtlige aktietransaktioner ville kunne generere penge til ofre for naturkatastrofer verden rundt. Klimaændringerne rammer i flæng og ofte i områder af verden, der i forvejen er præget af fattigdom og manglende udvikling. Tænk på Haiti, som for blot et par år siden blev væltet fuldstændig omkuld af en orkan og hvis befolkning endnu ikke har fået tag over hovedet og fået deres liv tilbage. Ikke engang ex-præsident Clinton har formået at gøre sin indflydelse gældende selv om han angiveligt skulle stå i spidsen for denne støtte. Hvis en Tobin-skat fandtes kunne denne udenom alle nationalstater dirigeres hen til ofre for naturkatastrofer.

Ligledes burde vi alle kæmpe for en Glass-Stegall opdeling af bankverdenen, således, at bankforretninger for almindelige menneskers virksomhed sikres mod/holdes adskilt fra Wall Street og City of London. (Lad så blot andre private investeringsselskaber stable spekulative fiduser på benene, hvis der skulle være et marked for dette, men det bliver helt for egen risiko. Sådanne investeringsselskabers gøren og laden skal ikke smøres af på os skatteborgere, som bagefter samler deres tab op, så de uanfægtet kan fortsætte med opbygningen af deres næste "boble".) Hvornår har vi fået nok af vores politikere? Hvem repræsenterer de efterhånden, befolkingen eller bankerne?


Kommentar af Bekymret revolutionær, 28. november 2011

Jeg sad og udfærdigede en lang kommentar til denne artikel, men under forløbet indså jeg at det dybest set ville være et komplet tidsspild. Grundet dette må jeg fremlægge mit synspunkt så kort og kontant som muligt. Occuppy CPH. bevægelsen eller de 15 skæve anarkister der sidder bænket inde på rådhuspladsen er så travlt optaget af deres egen selvretfærdighed at de ikke vil indse at den "kamp" som de har indladt sig på er en politiske kamp om en omstrukturering af den politiske økonomi så forhold som humanisme og retfærdighed bliver indfriet. Ethvert forsøg på at afpolitisere denne "kamp" bidrager kun til at fjerne enhver gennemslagskraft som det ellers gode initiativ måtte indeholde. For at vinde en politisk kamp, og Occuppy CPH er i særdeleshed en politisk kamp enhver der siger andet mangler indsigt og bevidsthed, er det nødvendigt at fremsætte et fast program som slår på fælles værdier for masserne og paroler som kan henlede opmærksomheden på centrale aspekter af kampen. Ord som humanisme og retfærdighed er gode til at hente støtte fra folk, men uden nogle fast definerede rammer for disse ords betydning og hvad fanden det er man vil opnå ender folk med at blive desillusionerede og kampen bliver undertrykt og fejler (hvilket er tilfældet på nuværende tidspunkt...). Vågn nu op folk, organiser jer og kæmp for et bedre samfund i stedet for det apolitiske pjat - der er jo ingen der kan gennemskue hvad fanden det er i vil og hvordan i vil opnå det!


Kommentar af Benedikte, 5. december 2011

Hej "bekymrede revolutionær" Jeg tror vi to er helt enige i, at det er vigtigt at henlede opmærksomheden på centrale aspekter af "kampen", og at det netop er det jeg gør med mit forsøg på at henvise til en global kamp for en Tobinskat og for en global regulering af finansverden og dens fiktive spekulationer, - det må da siges at være nogle meget konkrete mål, som også forkølede anarkister burde sætte sig ind i, hvis de vil være en del af Occupy-bevægelsen.

Jeg synes så godt, at man kan kalde det en kamp for HUMANISME OG RETFÆRDIGHED og for alt i verden undgå, at der går "politik" i det. Hvis der først går politik i det, så kan vi stå og råbe i hver sin retning ad hinanden, og det ville alt andet lige betyde en svækkelse af en sådan bevægelse og dens muligheder for at opnå global gennemslagskraft.


Kommentar af Bekymret revolutionær, 7. december 2011

Okay Benedikte så vil jeg alligevel begive mig ud i et infamt langt svar 

Hvorfor socialisme? Jeg kan godt forstå hvorfor mange af de lidt ældre generationer er blevet desillusionerede mht. de socialistiske ideer og disses kamp mod det kapitalistiske system. Socialismen har igennem de sidste 150 år lidt mange små og store nederlag og kampen mod kapitalismen har virket som davids kamp mod goliat. Dette er mere end nogensinde tilfældet den dag i dag hvor kapitalismen i den grad er blevet internationaliseret som Marx påpegede en tendens til allerede for over 150 år siden, men dette er præcis hvad jeg henter motivation i. Aldrig har det kapitalistiske system været så modent til socialistisk revolution som den dag i dag! Kapitalen bliver til stadighed intensiveret på stadig færre hænder hvilket uddyber klassemodsætningerne både internt i de forskellige samfund, men også globalt set og det står mere og mere klart hvor ligegyldige de arbejdende massers leveforhold er i kapitalisternes øjne. Vi er på nuværende tidspunkt i en dyb global økonomisk krise værre end den i 1929 og ingen borgerlige økonomer kan se lys for enden af tunnelen og ingen kan give en forklaring på hvorfor vi er havnet her, men en ting er sikkert og det er at kapitalisterne bliver rigere og de bredde masser mere og mere forarmede i takt med at de mister deres arbejde og skal betale for kapitalisternes fejltrin. En socialistisk planlagt produktion er den eneste løsning på de problemer vi står overfor, men det er ikke blot en løsning det er en forbedring! Indtil nu har vi produceret for profit, men ved en socialistisk planlagt produktion producerer vi efter behov – ikke længere er det nødvendigt at brænde flere tons fødevarer af om året fordi folk ikke har penge til købe det. Vi skal have flere hænder på arbejdsmarkedet – ingen automatisk arbejdsløshed efter endt uddannelse – flere i arbejde for mindre arbejdspres til samme løn! Ingen spildt produktion – ingen brugt elektronik der forpester miljøet i ulande! Vigtigt er det før jeg går videre til næste punkt at tydeliggøre, hvis det ikke er blevet gjort godt nok i det ovenstående, at den bredde arbejderklasse er konstant voksende da det der definere en arbejder er at han sælger sin arbejdskraft for sin egen reproduktion, men automatisk arbejder, i hvert fald halvdelen af tiden og dette er meget lavt sat i forhold til den reelle deling af afkastet ved produktion, gratis til kapitalistens fortjeneste.

Hvordan opnår vi dette? Alt det her med socialisme lyder jo skide godt og bedre endnu, det er i den grad muligt at opnå indenfor en overskuelig fremtid! Som det fremgår af det ovenstående er den eneste mulighed for at gennemtvinge en socialistisk planlagt økonomi, og derigennem forbedre leveforholdene for de bredde arbejdende masser, ved en samlet målrettet kamp for arbejdernes overtagelse af produktionen. Dette sker ved demokratisk at fastligge et kortsigtet program som tager hånd om de dagsaktuelle problemer som masserne er konfronteret med for at konkretisere kampen, men ligeså vigtigt er det også på demokratisk hvis at fastligge et langsigtet program for arbejdernes demokratiske overtagelse af produktionen.

Hvorfor ikke Tobinskat osv.? Som det fremgår klart i det ovenstående er det vigtigt at samle de arbejdende masser til en fælles kamp da det er den eneste måde at opnå en gennemgående ændring af samfundssystemet. Det er netop grundet dette at paroler som ”en global kamp for en Tobinskat og for en global regulering af finansverden og dens fiktive spekulationer” ikke kan bruges til noget da det er så fjernt fra de brede massers bevidsthed at det ikke vil have nogen mobiliserende effekter. Det almene menneske har for så vidt jeg ved ikke kendskab til hvad Tobinskat vil sige og kan ikke gennemskue hvad en global regulering af finansverden skal gøre for det. Du vil derfor ikke kunne samle de bredde masser med flyvske sekteriske paroler, rent faktisk bidrager du til at udvande kampen mod den kapitalistiske samfundsorden da kampens hensigter obskures. Sidst men ikke mindst skal det da også lige nævnes at den reformistiske og til dels også reaktionære idé som du fremlægger om Tobinskat og finansregulering lyder godt, men ikke bidrager til noget som helst da det kapitalistiske system ikke fjernes eller ændres det mindste.

Hvorfor ikke en apolitisk bevægelse? Jeg er godt træt af folk som hæfter sig ved at være apolitiske, det er noget være vrøvl for ikke at sige direkte indsigtsløst – specielt når der er tale om finansregulering og skatter! Politik er en betegnelse for at administrere eller styre forskellige elementer i samfundet, økonomi, arbejdsmarked osv. At sige at man er apolitisk og samtidig søger at føre en politisk kamp har man derfor misforstået et eller andet… Det stærke i at føre en politisk kamp, og stå ved det, er netop at du er i stand til at opstille et fælles program og slå på nogle samlende paroler som udgør et direkte modspil de herskende eliter i samfundet og det etablerede politiske og økonomiske system. Jeg føler virkelig ikke for at berøre denne diskussion om politik igen da den direkte dumhed og manglende indsigt ved den går mig meget på!Kommentarfunktionen er lukket

Se hele kalenderenModkraft FOTO

26. februar 2012 | Foto

Stop ACTA20. februar 2012 | Foto

Fastelavn i Ungeren


6. februar 2012 | Foto

Anima blander sig i modeugenTidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer