Vi er flyttet! modkraft.dkDokumentation: CIA’s ti godkendte torturmetoder

Uddrag af de juridiske notater, der tillod CIA at bruge særdeles barske afhøringsteknikker mod mistænkte fanger i præsident Bush’ krig mod terror.

Af Ole Wugge Christiansen/Monsun - 22. april 2009
Emneord · Menneskerettigheder · USA i krig


Den amerikanske regering offentliggjorde torsdag den 16. april fire juridiske notater, der under Bush-regeringen gav CIA bemyndigelse til at bruge tortur mod tilbageholdte fanger i USA’s hemmelige fængsler.

Notaterne er udarbejdet af topadvokater for regeringen på det såkaldte Kontor for Juridiske Råd (Office of Legal Council) efter indstillinger fra CIA . De beskriver i detaljer, hvilke afhøringsmetoder CIA må benytte sig af.

De offentliggjorte notater består af fire dokumenter: Et 18 sider lang notat fra den 1. august 2002, og tre notater på 46, 20 og 40 sider, hvor de to første er fra 10. maj 2005 og det sidste fra 30. maj 2005. Forfatterne er henholdsvis Jay Bybee og Steven Bradbury, der var topjurister ansat på Office of Legal Council, og notaterne er stilet til John A. Rizzo i CIA’s ledelse, General Council CIA.

De juridiske notater kan læses i deres fulde længde på hjemmesiden for den amerikanske menneskeretsorganisation America Civil Liberties Union, ACLU, men her følger et uddrag:

De frigivne juridiske notater kan downloades på hjemmesiden for menneskeretsorganisationen American Civil Liberties Union, ACLU

1. Skub ind i en væg (»walling«)

»En fleksibel falsk væg vil blive bygget op. Personen bliver sat med sine hæle i berøring med væggen: Forhørslederen trækker personen fremad og skubber derefter personen ind i væggen. Det er personens skulderblade, der rammer væggen. Under denne bevægelse er hovedet og nakken støttet med en rullet hætte eller tørklæde, der danner en c-krave, for at forebygge piskesmældslæsioner«.

Bybee-notat, 1. august 2002

»Man har mundtligt orienteret os om, at den falske mur delvist er konstrueret til at afgive en høj lyd, når personen rammer den, og som yderligere vil chokere eller overraske personen. Idéen er blandt andet at skabe en lyd, som vil få virkningen til at virke værre, end den er, og som vil være langt værre end nogen skade, der kunne være et resultat af handlingen«

Bybee-notat, 1. august 2002

JPEG - 23.7 kb
Simuleret drukning blev tilladt allerede i 2002. En fange er blevet udsat for afhøringsmetoden 183 gange på en måned. Rekonstruktion af Amnesty International.

2. Slag mod ansigtet

»Med ansigtsslaget eller fornærmelsesslaget slår forhørslederen personens ansigt med fingrene let spredt. Hånden skaber kontakt med området direkte mellem spidsen af personens hage og bunden af den tilsvarende øreflip. Forhørslederen trænger ind i personens private rum. Målet med ansigtsslaget er ikke at påføre stærk eller vedvarende fysisk smerte. Formålet med slaget i ansigtet er i stedet at fremkalde chok, overraskelse og/eller ydmygelse«.

Bybee-notat, 1. august 2002

3. Indespærring med insekter i indespærringskasser

»Man har fremsat ønsket om at placere (Abu) Zubaydah i en trang indespærringskasse med et insekt. Man har orienteret os om, at han synes at være bange for insekter. Man kunne især godt ønske sig at fortælle Zubaydah, at man har planer om at placere et stikkende insekt i kassen hos ham. Man vil imidlertid sætte et harmløst insekt i kassen. Man har mundtligt fortalt os, at man faktisk vil placere et harmløst insekt som en larve i kassen hos ham«.

Bybee-notat, 1. august 2002

»Med blikket delvis rettet på den kendsgerning, at kasserne vil være uden lys, vil placeringen i disse kasser kunne skabe en fremgangsmåde, der egner sig til at forstyrre sanserne grundlæggende«.

Bybee-notat, 1. august 2002

»Med hensyn til de små indespærringskasser har man informeret os, at han vil tilbringe højst to timer i denne kasse … For de større kasser, hvor han både kan stå og sidde, kan han blive placeret i op til atten timer ad gangen«.

Bybee-notat, 1. august 2002

4. Kostmanipulation

»Denne teknik indebærer erstatning med kommercielle flydende måltider i stedet for normale fødevarer, der præsenterer fangen for en kedelig, uappetitlig, men ernæringsmæssig korrekt kost. Man har orienteret os om, at CIA mener, at kostmanipulation vil gøre andre teknikker, så som berøvelse af søvn, mere effektiv«

Bradbury-notat, 10. maj 2005

»Militærlæger er nødvendige for at sikre tilstrækkelig væske- og ernæringsindtag, og systematisk medicinsk overvågning skal finde sted, når tilbageholdte er underlagt kostmanipulation.«

Bradbury-notat, 10. maj 2005

Obama åbner mulighed for retsforfølgelse
Den amerikanske regering erklærede ved offentliggørelsen af de juridiske notater om CIA’s forhørsnotater torsdag den 16. april, at ingen forhørsledere eller embedsmænd ville blive stillet retligt til ansvar for brud på den amerikanske anti-torturlovgivning.

Knap en uge senere, onsdag den 23. april, ændrede præsident Barack Obama imidlertid kurs, idet han nu lod muligheden for retsforfølgelse stå åben. Det vil være op til statsadvokaten at afgøre, udtalte han.

– Med hensyn til dem, der formulerede disse juridiske beslutninger, må jeg sige, at det mere vil blive en beslutning for statsadvokaten inden for de forskellige loves grænser, sagde Obama ifølge BBC.

Læs mere i artiklen »CIA memo prosecutions ’possible’« på hjemmesiden for BBC

.

5. Nøgenhed

»Denne teknik bliver brugt til at forårsage psykisk ubehag, især hvis en fange af kulturelle eller andre årsager er særlig sømmelig. Når teknikken er i anvendelse, kan påklædning ydes som øjeblikkelig belønning for samarbejde. Under og mellem forhørerne kan en tilbageholdt blive holdt nøgen, forudsat at omgivelsernes temperaturer og den tilbageholdtes helbred tillader det«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

»[…] forhørslederne kan udnytte fangens frygt for at blive set nøgen. Kvindelige officerer, der er med i forhørsprocessen, kan derudover muligvis se fangerne nøgne , og […] vi vil formode, at fanger, der er udsættes for nøgenhed som forhørsteknik, er klar over, at de vil kunne blive set nøgne af kvinder«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

6. Slag i maven

»Med denne teknik rammer forhørslederen maven på den tilbageholdte med bagsiden af sin åbne hånd. Forhørslederen må ikke bære ring eller andre smykker på hånden. Forhørslederen stiller sig lige foran den tilbageholdte, normalt ikke mere end 50 centimeter fra fangen. Med sine fingre holdt let sammen og fuldt strakt, med håndfladen mod forhørslederens egen krop og ved at bruge sin albue som en fast svingaksel kan forhørslederen slå den tilbageholdte i maven. Forhørslederen må ikke bruge en knytnæve, og slaget skal sætte ind oven for navlen og neden for brystbenet. Denne teknik bliver brugt til at få en tilbageholdt til at være opmærksom på forhørslederens spørgsmål og til at fjerne forventninger om at fangen ikke vil blive berørt fysisk«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

7. Forhør med anvendelse af vand

»Koldt vand bliver hældt på fangen fra enten en beholder eller fra en slange uden en dyse. Denne teknik har til formål at svække den tilbageholdtes modstand og overtale ham til at samarbejde med forhørslederne […]. En militærlæge skal observere og overvåge den tilbageholdte under anvendelsen af denne teknik, herunder se efter tegn på hypotermi [unormal lav legemstemperatur, red.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

»Man har også beskrevet en variation af vandoverhældning, der bruger meget mindre mængder af vand; denne teknik er kendt som »knips«. Vandknips opnås ved at forhørslederen væder sine fingre og derefter svipper dem mod den tilbageholdte, så vanddråberne sprøjter på den tilbageholdte. Vandknips bliver udøvet i et forsøg på at skabe en distraherende virkning, til at vække, overraske, irritere eller forårsage en midlertidig ydmygelse […]. Selvom vand kan knipses i den tilbageholdtes ansigt med disse variationer, skal vandknips altid udføres på en måde, så man undgår indånding eller indtagelse af vand af den tilbageholdte«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

8. Søvnberøvelse

»Den primære måde til søvnberøvelse indebærer brugen af lænkning for at holde en tilbageholdte vågen. Ved denne metode bliver den tilbageholdte holdt stående og påført håndjern, og håndjernene bliver fastgjort med en kæde til loftet. Den tilbageholdtes hænder bliver lænket foran hans krop, så at den tilbageholdte har 75-100 centimeter i bevægelsesdiameter. Den tilbageholdtes fødder bliver lænket til en bolt i gulvet«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

»I stedet for en stående søvnberøvelse kan en tilbageholdt blive sat og lænket til en lille skammel. Skamlen støtter den tilbageholdtes vægt, men er for lille til at tillade personen at finde tilstrækkelig balance til at falde i søvn«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

»Vi har forstået, at en tilbageholdt, der underlægges søvnberøvelse, normalt håndfodres af CIA-medarbejdere, så han ikke behøver at blive løst fra lænkerne«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

»Hvis en tilbageholdt er påklædt, går han med en voksenble under sine bukser […] Hvis en tilbageholdt går med ble, skal den undersøges regelmæssigt og udskiftes, hvis nødvendigt. Brugen af ble skyldes sanitære og helbredsmæssige årsager for fangen, den må ikke bruges med formålet at ydmyge den tilbageholdte, og den må ikke opfattes som en del af en afhøringsteknik«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

»Den højst tilladte varighed af søvnberøvelse, der er godkendt af CIA, er 180 timer […]. Man har informeret os om, at mere end et dusin tilbageholdte indtil nu har været underlagt søvnberøvelse i mere end 48 timer, og tre tilbageholdte har været underlagt søvnberøvelse i mere end 96 timer«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

9. Sammensætning af teknikker

CIA »[…] har skitseret, hvordan mange enkeltstående teknikker, som vi tidligere har overvejet, kan kombineres«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

»I et prototypisk forhør begynder den tilbageholdte sit første forhørsmøde frataget sit tøj, lænket og hætteklædt, samt med et halsbånd fra væggen over hovedet og rundt om halsen […] Forhørslederne fjerner hætten og forklarer, at den tilbageholdte kan forbedre sin situation ved at samarbejde og vil eksempelvis kunne sige at forhørslederne ’vil gøre det, der er nødvendigt for at opnå vigtige efterretninger’.
Så snart den tilbageholdte gør noget uforeneligt med forhørsledernes instrukser, vil forhørslederne bruge et fornærmelsesslag eller slag i maven. De benytter skub ind i væggen [walling, red.], hvis det står klart, at den tilbageholdte ikke er samarbejdsvillig under forhøret. Denne rækkefølge ’kan gentages flere gange, mens forhørslederne forsætter med at måle modstandsevne og tilføjer en negativ konsekvens ved modstandsbestræbelser’.
Forhørslederne og undersøgelsesofficererne vil så gøre den tilbageholdte klar til en stående søvnberøvelse, begynde kostmanipulation gennem en flydende diæt og holde den tilbageholdte nøgen (bortset fra en ble). Det første forhørsmøde, som kan have varet fra 30 minutter til flere timer, kan så være nået til en slutning«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

»Hvis forhørsholdet bestemmer, at der ikke er behov for at fortsætte, og hvis det medicinske og psykologiske personale ikke mener noget modsiger det, kan et andet møde begynde«.

Bradbury-notat, 10. maj 2005

10. Simuleret drukning (»waterboarding«)

»Endelig vil man gerne bruge en teknik som kaldes ’vandbræt’ [»waterboard«, kilde til begrebet »waterboarding«, simuleret drukning, red.]. Ved denne fremgangsmåde bliver personen bundet forsvarligt til en skrå bænk, der er cirka 120 gange 210 centimeter lang. Personens fødder bliver normalt hævet. En klud bliver lagt over pande og øjne. Vand bliver derefter tilført på en kontrolleret måde. Når det er gjort, vil klædet blive sænket, indtil det dækker både næse og mund, luftindsugningen bliver let hindret i 20 til 40 sekunder på grund af tilstedeværelsen af kluden. Det forårsager en forøgelse af kuldioxid-niveauet i personens blod. Forøgelsen af kuldioxid-niveauet stimulerer en forøget indsats for at ånde. Dette forsøg plus klædet skaber en oplevelse af ’kvælning og begyndende panik’, dvs. oplevelsen af drukning«.

Bybee-notat, 1. august 2002

»Vi finder, at brugen af vandbrættet etablerer en trussel om forestående død. Som man har forklaret fremgangsmåden med vandbrættet for os, giver det den forhørte en ukontrolleret fysiologisk fornemmelse af, at den forhørte drukner«.

Bybee-notat, 1. august 2002

»Selv om vandbrættet skaber en trussel om forestående død, kræves der en langvarig mental skade for at resultere i krænkelse af det lovmæssige forbud mod påførelse af alvorlig mental smerte eller lidelse«.

Bybee-notat, 1. august 2002

»På grund af fraværet af langvarig mental skade, vil der ikke være påført en alvorlig mental smerte eller lidelse, og brugen af disse fremgangemåder vil ikke udgøre tortur«.

Bybee-notat, 1. august 2002


De kommende dage


Modkraft FOTO
26. februar 2012 | Foto

Stop ACTA


20. februar 2012 | Foto

Fastelavn i Ungeren


6. februar 2012 | Foto

Anima blander sig i modeugen


11. januar 2012 | Foto

Roj TV i retten


4. januar 2012 | Foto

De hjemløses nytårskurTidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer