Vi er flyttet! modkraft.dkLønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

Hvis ikke lønarbejderne skal overvintre på højrefløjen, er det på tide at tage arbejdshandskerne på.

|
Af Karsten Hønge - 19. februar 2012


Hvordan er vi kommet så galt af sted, at de såkaldte arbejderpartier ikke længere er det naturlige førstevalg for almindelige lønarbejdere? Der er brug for at venstrefløjen og fagbevægelsen finder veje til, at lønarbejderne igen kan se arbejderpartierne, som deres egne partier.

En ny og stærkere lønmodtagerprofil på venstrefløjen skal først og fremmest føre til, at lønmodtagernes interesser bliver bedre varetaget. Hvis det ikke lykkes, at få tegnet en sådan stærkere profil, vil vi tabe næste folketingsvalg. Det første argument handler om substansen, men vil desværre ikke nødvendigvis, i sig selv flytte debatten hos centrum-venstre. Det sidste argument handler om magt, og det plejer at gøre indtryk på Christiansborg – også hos socialdemokrater og SF’ere.

Gennem årtier udgjorde lønarbejderne et sikkert fundament for især Socialdemokratiet, men også for resten af venstrefløjen. Sådan er det ikke mere. Arbejderne er blevet sving-vælgere, som til hvert valg skal overbevises om at krydset skal sættes til venstre. Dansk Folkeparti har på grund af partiets særlige karakter haft en stærk tiltrækning, men mange arbejdere støtter nu et traditionelt borgerligt parti som Venstre. Især privatansatte rykker mod højre.

Det er på høje tid at centrum-venstre gør flere forskellige ting, hvis ikke lønarbejderne ender med at overvintre på højrefløjen. Det er få stemmer, der afgør valgene, og netop den ændrede vælgeradfærd blandt privatansatte LO-arbejdere gjorde udslaget, og bragte Anders Fogh til magten i 2001. Der skulle gå en del år før der blev rettet op på det billede. Socialdemokraterne og SF fik gennem årene sidst i 00`erne igen godt fat i disse vælgere, og det var afgørende for at vi vandt valget i 2011. Desværre tyder meget på, at disse vælgere igen er i drift væk fra S og SF.

Der skal langt stærkere politisk fokus på de emner, der påvirker almindelige lønarbejdere, hvor utryghed har sneget sig ind i tusindvis af hjem, især i udkantsdanmark. Jobs er forsvundet, huspriserne falder, uddannelsesniveauet er lavt, efteruddannelse er besværligt og der er udsigt til at mange mennesker vil falde for tidsbegrænsningen af dagpengene, hvoraf de fleste ikke engang vil være berettiget til kontanthjælp.

JPEG - 165.1 kb
»Måske får de mennesker som rejser debatten, et træt udtryk frem blandt deltagerne, og skyld for arbejderisme«, mener Karsten Hønge. Foto: SF

For øvrigt har understøttelsen en langt dårligere dækning end før i tiden. De er de samme mennesker som rammes hårdt af afskaffelsen af efterlønnen. Hvornår får vi en beskæftigelsespolitik, der motiverer og opkvalificerer de ledige, i stedet for det omfattende kontrol- og aktiveringscirkus? Der skal findes langtidsholdbare løsninger på udfordringerne omkring social dumping og erhvervsuddannelsernes manglende praktikpladser.

Socialdemokraterne og SF skal have en troværdig politik overfor disse lønarbejdere, hvor jobskabelse til almindelige faglærte og ufaglærte er helt afgørende. De har krav på tryghed, og den skal leveres af centrum- venstre. Der skal snart vises konkrete resultater. Jeg håber, at det senest bliver til virkelighed i forbindelse med 3-parts-forhandlingerne senere på året, og gennem en skattereform, der prioriterer almindelige lønarbejdere.

Det er godt, at de lave sociale fattigdomsydelser er afskaffet, og jeg er stolt af at Danmark har Europas mest grønne regering. Og naturligvis hænger tingene sammen. Fjernelse af de lave offentlige ydelser skaber mere lighed, og dermed tryghed i samfundet. En ambitiøs miljø-klima- og energipolitik vil lægge grunden til mange af fremtidens jobs.

Det er også godt at der er sat mere blus under samfundsøkonomien, med de fremrykkede offentlige investeringer. Alligevel rammer det kun i kanten af skiven, i forhold til de fleste lønarbejderes bekymringer. Hvad er der egentlig galt med at formulere en egentlig ”industripolitik”, eller en beskæftigelses- og efteruddannelsespolitik, der netop retter sig mod faglærte og ufaglærte?

Lyder det gammeldags? For mange lønarbejdere lyder det nok mest som det svar, de med rette kunne forvente af ”deres egen regering”.

Valget i 2011 gav det mest socialt skævt sammensatte folketing nogensinde. Intet mindre. Selv dengang for over hundrede år siden, hvor de privilegerede samfundsgrupper sad tungt på magten overalt i samfundet, og hvor uddannelse var forbeholdt de få, formåede folketinget at have en sammensætning, der bedre afspejlede befolkningen, end det folketing som vi har nu.

Eliten har sat sig tonstungt på det politiske liv, og de faglærte og ufaglærte er blevet sociologiens truede dyreart i politik. 64% af MF`erne er akademikere, mens kun 7% af befolkningen har denne uddannelsesbaggrund. En tredjedel af befolkningen har en faglært baggrund, men er kun repræsenteret med 11% i folketinget. En fjerdedel af befolkningen er ufaglærte, og er repræsenteret af 5%. Udviklingen er gået dramatisk den forkerte vej, også bare set i forhold til valget i 2007.

Er det så et tema, der diskuteres hos Socialdemokraterne og SF? Fylder emnet debatsiderne i dagspressen?

Bortset fra enkelte pip i ganske få medier, er det en debat, som overses. Eller måske får de mennesker som rejser debatten, et træt udtryk frem blandt deltagerne, og skyld for ”arbejderisme”.

JPEG - 53.6 kb
»En ny og stærkere lønmodtagerprofil på venstrefløjen skal først og fremmest føre til, at lønmodtagernes interesser bliver bedre varetaget. Hvis det ikke lykkes, at få tegnet en sådan stærkere profil, vil vi tabe næste folketingsvalg«, mener Karsten Hønge. Foto: Sasa Mackic

Prøv lige at forestille dig situationen, hvis folketinget kun havde ganske få medlemmer under 40 år, hvis kvindernes repræsentation var lige så skæv, eller hvis der næsten ikke blev valgt MF `ere med etnisk minoritetsbaggrund. Vel at mærke med en nedadgående tendens for disse vælgergrupper.

Helt med rette, ville vi opleve en storm i den offentlige debat, om hvordan partierne kunne blive bedre til at inkludere disse mennesker. Alle mulige belæste personer ville levere analyser, om hvordan det politiske liv ekskluderer samfundsgrupper fra at deltage, og om hvordan demokratiet mistrives i en fattig og fordrejet udgave. Fraværet af denne helt nødvendige debat, er ganske enkelt udtryk for akademisk arrogance.

Nu drejer det sig bare om politikernes sociale og uddannelsesmæssige baggrund, og så sker der stort set ingenting. Men S og SF er ikke partier, der i deres historie og idegrundlag specifikt henvender sig til unge, kvinder eller etniske minoriteter.

De er partier, som forsøger at tale lønarbejdernes og de underprivilegeredes sag. Skal de opfattes som arbejderpartier, skal de ikke kun føre en politik som substansmæssigt tilgodeser disse mennesker, men også vælge mange flere almindelige lønarbejdere, til selv at tale deres sag i politiske forsamlinger, fra byråd til folketing.

Lønarbejdere gider ikke høre flere bortforklaringer og mere akademisk bullshit, hvis de skal føle sig hjemme hos de partier, der påstår at ville repræsentere netop de almindelige hårdtarbejdende lønmodtagere. Hvor er fagbevægelsen for øvrigt henne i denne debat?

SF har både i det politiske indhold, og i sammensætningen af den politiske repræsentation brug for en langt stærkere lønmodtagerprofil.

Karsten Hønge er formand SF’s faglige landsudvalg, fhv. MF.Kommentarer


Kommentar af Margit Kjeldgaard, 19. februar 2012

Den skæve rekruttering til Folketinget er en skam, bl.a. for dig Karsten. Du havde jo selv chancen da du sad i Folketinget for SF til at repræsentere almindelige lønarbejdere og formulere en ”industripolitik”, en beskæftigelses- og uddannelsespolitik, alt det du nu efterlyser?

Ja undskyld jeg er lidt ligefrem, men jeg havde forventet at du med din erfaring kunne frembringe en analyse af hvorfor arbejderne stemmer på akademikere og ikke stemmer på SF og den øvrige venstrefløj. Hvis ikke du selv har et bud, kunne du så forholde dig til den forklaring, jeg søgte at viderebringe i artiklen http://modkraft.dk/sektion/kontrado... ?: At der er en meget stor del af arbejderne, som er småborgere indeni. Deres forældre var småborgere og de er endnu mere blevet småborgere, fordi de er blevet boligejere og fordi de identificerer sig mere med mester, som har givet dem et job, end med fagforeningen, som kræver højere løn og ikke kan sikre dem job.

Hvorfor kræver SF ikke mere indflydelse for arbejderne på egen arbejdssituation? Hvorfor forsøger SF ikke at gøre op med magtforholdene i samfundet og finde en vej ud af krisen, hvor almindelige mennesker kan tage del? Hvorfor bruger SF ikke regeringsmagten til noget nyt?


Kommentar af Christian Juhl, 19. februar 2012

Vi har i Enhedslisten taget et lille nap ved sidste valg og udlignet skævheden, ved at vi nu er 4 ufaglærte fra 3F ud af en gruppe på 12. Det er dog ikke nok. Jeg tror også at vores fremgang ved valget skyldes, at vi gør hvad vi kan for at der er overenstemmelse med det vi siger og det vi gør.

Det er dog en række faktorer til at især S og SFs tilbagegang fortsætter: Den nye regering havde tilsyneladend eikke en plan for de første 100 dage. Det åbnede en ladeport for en kampagne om løftebrud fra de borgerliges side. Det manglende beredskab til at tage debatten om fattigdom, gav os alle skrammer. Efterlønsforløbet gav store skrammer - ikke mindst fordi S og SF lovede Rad. Venstre at stemme for tilbagetrækningsreformen, som de var inderlige imod. Den forsigtige kickstart giver i bedste fald resultater over en længere periode. Det samme fremrykningen af de offentlige investeringer. En uklar holdning til de arbejdsløses dagpenge trækker den forkerte vej. Den meneg snak om ret og pligt - hvor realindholdet er, at regeringen satser på at spare på kontanthjælpsmodtagere, flexjobbere og førtidspensionister - og derfor mest satser på nye pligter, arbejder også i den forkerte retning. Den store uklarhed om, hvilken vej regeringen vil med trængselsringen skader også.

Der er mange enkeltpunkter, som skaber misnøje og utilfredshed. desværre er det ikke sådan at folk automatisk vandrer til venstre, når de er utilfredse med S og SF. Derfor har vi en forbandet stor opgave i at gøre alternativet til de blå meget klarerer - og meget rødere. Ellers fpår Hønge ret i at regeringen ikke holder mere end een periode.


Kommentar af stephan, 19. februar 2012

siden 1960’erne er lönarbejdets-ideniten den dominerende politisk mobiliseringspunkt fra venstreflöjen forsvundet, fordi 1960ernes kritik af den autoritäre socialisme og kapitalismen er ogsaa en kritik af lönarbejdet, og inden for det politiske system er ikke interesse at skabe noget anti-kapitalisme som formaar at tale til lönarbejder uden at väre arbejderistis, facistisk eller ligefrem socialistisk,og det sklyde fordi der ikke er nogen interesse og nödvendighed.


Kommentar af Jakob Lindblom, 20. februar 2012

Hej Karsten

Du problematiserer den lave dækningsgrad ift. dagpenge. Og nævner en skattereform med fokus på lønarbejdere...

Hvordan forholder du og SF’s faglige udvalg sig i den anledning til min kritik af jeres skatteudspil, hvor jeg hævder, at det faktum at lettelser ikke skal gælde folk på overførsler faktisk vil medføre lønpres på de lavestlønnede?

Du kan læse hele kritikken her: http://www.modkraft.dk/blogs/jakob-...

Jeg har nemlig i den grad savnet, at folk fra SF forholdt sig til kritikken, så det vil være fedt, hvis du tog den på dig, og hvis du er enig, ville bære den ind i SF. Det er påtrængende.

Venligst

Jakob Lindblom


Kommentar af Jens Voldby Crumlin, 21. februar 2012

Hvorfor er det så mærkeligt at arbejder stemmer siver til højre når centrum venstre reelt ikke har noget politisk alternativ at byde på, så har folk en tendens til at vælge den rene borgerlige vare. Vores nuværende centrum venstre regering gør alt for at følge finanskapitalens krav om konsekvent ødelæggelse af fagbevægelsens styrke og indflydelse på løn og arbejdsforhold i DK og Europa. Regeringen nægter at arbejde for en social klausul i EU, men er istedet stor fortaler for finanspagten som er en direkte knytnæve i ansigtet på almindelige lønmodtageres arbejdsforhold med krav om større profit til kapitalen gennem pres på lønninger og arbejdsforhold. Regeringen har stort set intet gjort for at lette fagbevægelsens kamp for at bevare de kollektive overenskomster og kæmpe mod løndumpning. Den har fastholdt stort set alle de angreb på vores flexicuritymodel som den tidligere regering fik gennemført. Desuden fører den nøjagtig den samme asociale skattepolitik, og vil ikke engang indføre en Tobinskat. Oven i dette skal vi så høre på den samme retorik overfor folk på overførelsesindkomster som kendetegnede den borgerlige regering. Til det stiller Jakob et særdeles relevant spørgsmål om det yderligere lønpres på de lavestlønnede som denne politik medfører.


Kommentar af Thorkil Jansen, 24. februar 2012

Hvem skal tilbage til "centrum venstre"?

Tiden er desværre for kort til reagere på alle de uendeligt lange - og mange - indlæg på modkraft.

Men ind imellem når man smertegrænsen!!!!

Ifølge Karsten Hønge skal arbejderklassen tilbage til en "centrum venstre" position? Det kan han og andre (der skulle vist endda være en bog på vej om emnet?) så have mange argumenter og analyser af...

Til den diskussion kan jeg sige at vi står, hvor vi har været hele tiden! Vi bar regeringen til sejr på skævt-kampagnens paroler om en tilbagerulning af dagpengeforringelserne, efterlønnens bevarelse, "her & nu" forbedringer af kontrolsystemerne for de arbejdsløse + de rigtig mange gode udsagn om hvad "centrum-venstre"-politikerne ville sikre os efter valget....

De holdninger har vi stadig!

Problemet er ikke at arbejderne løber fra "centrum-venstre"-positionerne. Men at l er stukket at fra de "centrum-venstre" udmeldinger I gik til valg på!

Skulle I finde på at vende tilbage til en politik vi kan kende så står vi her såmænd nok endnu! Og indtil da synes jeg I skulle tage ansvar for egne handlinger- det er en god gammel kultur i arbejderklassen.

Det er for billigt at give os skylden for jeres manglende evner til at opfylde de krav I fik os på gaden for!

MVH Thorkil


Kommentar af Thorkil Jansen, 25. februar 2012

Hvem skal tilbage til centrum venstre - version 2—

Helt ærligt!!! Gennem skævtkampagnen, LO-stormøde i Odense m.m. har 10.000’er af arbejdere været mobliseret til at diskutere på gader og stræder, i familien og i kantinerne. Det - ALENE(!) - sikrede valgsejren. Siden har I stort set ikke opfyldt et eneste af de mange konkrete løfter vi var på gaden med... I har tumlet rundt fra den ene tabersag efter den anden...

Og så skal arbejderklassen efterfølgende lægges under mikroskobet og tildeles skylden for elendighederne?

Luk den debat! Drop jeres "centrum-venstre"-pladder!

Vis de mange mennesker (FRA ARBEJDERKLASSEN!!!!!) I fik på gaden respekt. Grib i egen barm og før en politik der kan kendes!!!

MVH Thorkil


Kommentar af Hemmelig, 26. februar 2012

Undskyld mig, men det er sgu da noget forbandet ævl, at tro flere lønarbejdere er løsningen på de problemer (de svage) lønarbejderne oplever. Udhulingen af lønarbejdernes vilkår er hverken abstrakte eller skjulte. De er helt reelle og burde være evidente, for ethvert nogenlunde fornuftigt menneske. Eksempelvis kræver det altså ikke en arbejder, at konstatere HKs manglende evner til at forhandle noget som helst brugbart hjem på handelsområdet. Det kræver sgu heller ikke en arbejder, at se afskaffelsen af lukkeloven dybest set er et krav til de butiksansatte om at prostituere sig selv - nu har man bare at stille, når ens pimp beder en om det, på en hvilken som helst af ugens syv dage, ud af 352 dage om året. Det eneste en varetagelse af lønmodtagernes tarv kræver, er almindelig sund fornuft og et minimum af empati. Vi må jo så bare konstatere, at den danske venstrefløj ikke besidder et minimum af sund fornuft eller empati.

For arbejderne er der ikke rigtigt andet at gøre, end vente på venstrefløjen selv opdager deres manglende humanisme og lægger stilen om. Personligt ville jeg foreslå man startede steder som dette. En artikel og/eller en demonstration, der udviser støtte til de danske butiksansatte ville måske være et godt sted at starte? Boykot af cupcakes var jo populært en overgang - hvorfor ikke arrangere et boykot af Netto eller en anden tilfældig kæde også?Kommentarfunktionen er lukket

Se hele kalenderenModkraft FOTO

26. februar 2012 | Foto

Stop ACTA20. februar 2012 | Foto

Fastelavn i Ungeren


6. februar 2012 | Foto

Anima blander sig i modeugenTidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer