Vi er flyttet! modkraft.dkUndergravende EU-dom

Ny afgørelse i Europa begrænser muligheden for almengørelse af overenskomster.

|
Af Tony Selvig - 31. januar 2012


Mandag d. 23. januar 2012 afsagde EFTA domstolen i Luxemburg kendelse i en sag fra Norge.

Som det er Modkrafts læsere bekendt har man i Norge et system hvor man ”almengør” overenskomsterne ved at ophæve dem til lov. Det sikre ordnede forhold på hele arbejdsmarkedet – og beskytter mod social dumping fra udenlandske firmaer og arbejdskraft.

På den måde gælder de regler der er aftalt indenfor den norske skibs- og værftsindustri således også for arbejdere og virksomheder fra EU og resten af verden.

Norsk praksis truet

I forbindelse med en konkret sag fra appel domstolen i Norge har spørgsmålet været forelagt EFTA domstolen, der delvist har underkendt den norske praksis.

JPEG - 42.1 kb
EU lægger op til snævre grænser for en stats adgang til at ophæve overenskomster til lov – og dermed skabe samme betingelser for alle virksomheder uanset de har overenskomst eller ej. . Arkivfoto: Mark Knudsen/Monsun

Dommens udgangspunkt er at medlemsstaterne ikke må gå ud over direktivets ufravigelige regler for minimumsbeskyttelse af arbejderne. EFTA Domstolen forholder sig til de norske bestemmelser i tre dele:

1. En medlemsstat har ret til at fastlægge for både normal og længste arbejdstid. Der må også være forskel fra branche til branche. Der må også fastsættes en minimumsbetaling for overarbejde. Den Norske praksis på dette område er altså i orden.

2. Tillæg til grundlønnen for overnatning uden for hjemmet i forbindelse med arbejde kan være en hindring for arbejdskraftens fri bevægelighed indenfor EU og udgør en restriktion, der kun kan retfærdiggøres med henvisning til tvingende almene hensyn. Hvorvidt sådan en situation er tilstede – og reglen er et egnet middel til at nå formålet – må en norsk domstol efterfølgende tage stilling til. En forudsætning for at et tillæg kan være tilladt er, at det udgør en minimumsbetaling. Beløb højere end et fastsat minimum kan ikke tillades.

3. Kompensation for udgifter til rejse, kost & logi er ikke omfattet af lønbegrebet. En EU stat har derfor ikke ret til at pålægge virksomheder fra andre EU Lande den udgift.

Logisk, men undergravende

For så vidt er dommen logisk nok, idet den udenlandske arbejdskraft i f.eks. offshore industrien har væsentligt større omkostninger til rejser hjem mv. og dermed ikke reelt kan konkurrere med den norske arbejdskraft. Dermed er det vel også indlysende at reglerne hindrer arbejdskraftens fri bevægelighed.

Men dommen stiller alligevel den del af fagbevægelsen, der kæmper for almengørelse af overenskomsterne i et dilemma.

Dommen fastslår med stor tydelighed at medlemsstaterne kun kan lovgive om forhold som løn og arbejdstid, - og kun i det omfang det er set som en ”beskyttelse” af arbejderen.

Øvrige bestemmelser som er aftalt mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne kan ikke udstrækkes til at omfatte nogen der står udenfor aftalerne.

JPEG - 65.6 kb
Ny EU-dom gør social dumping nemmere. Arkivfoto: Mark Knudsen/Monsun

Det betyder i praksis, at aftaler om f.eks. uddannelse, kompensation for udgifter til transport mv. og alle andre omkostninger der ikke kan regnes som løn i snæver forstand – alene bliver en omkostning for de virksomheder, der har en overenskomst.

Derudover kan lovgivning om diverse tillæg kun baseres på minimumsstandarder – og dermed kan særligt favorable overenskomster ikke almengøres på de områder hvor de ligger over minimum.

Alt i alt sætter domstolen altså nogle nye og ret snævre grænser for en stats adgang til at ophæve overenskomster til lov – og dermed skabe samme betingelser for alle virksomheder uanset de har overenskomst eller ej.

Der er dermed åbnet for en undergravning af overenskomsterne idet udenlandske firmaer og firmaer uden overenskomster kan slippe billigere end virksomheder der har overenskomst.

Et lille lyspunkt i dommen er, at domstolen ikke mener det er relevant at forholde sig til hvor stor en del af arbejdsmarkedet der er overenskomstdækket– eller hvor stor tilslutning der er til den eller de faglige organisationer – for at en overenskomst kan ophæves til lov.Kommentarfunktionen er lukket

Se hele kalenderenModkraft FOTO

26. februar 2012 | Foto

Stop ACTA20. februar 2012 | Foto

Fastelavn i Ungeren


6. februar 2012 | Foto

Anima blander sig i modeugenTidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer