Vi er flyttet! modkraft.dkDR’s Jacob Rosenkrands vil blæse og have mel i munden

Rosenkrands’ journalistiske kriterier i »Jagten på de røde lejesvende« er i værste fald manipulation, i bedste fald resultat af en blind plet i hans ræsonnement.

|
Af Thomas Fauth Hansen - 25. september 2010


Journalisten Jacob Rosenkrands, der fremstår som idemand og interviewer i TV-programmet »Jagten på de røde lejesvende«, har opstillet en række kontroversielle kriterier for sin programserie på DR’s hjemmeside i artiklen »Neutralitet er ikke et ideal«.

Kriterierne tager form af en slags forsvarsskrift for programmets interviewform og vinkling.

Han forklarer blandt andet, at han har fået et mere nuanceret syn på journalistik, hvor neutralitet ikke er et ideal og journalistiske normer ikke er stedsegrønne sandheder.

Rosenkrands’ atypiske kriterier har resulteret i kraftige reaktioner fra de medvirkende i udsendelserne, især Jens Navntofte og Ruth von Sperling.

Stærkt kritiske indlæg har også trængt sig på i medierne, blandt andet fra Christian Nissen, tidligere generaldirektør i DR, mens markante borgerlige røster indtil videre stort set lader gryden koge i fred.

Et forsvarsskrift der stritter i to retninger

Rosenkrands’ erklærede mål er ifølge forsvarsskriftet at gøre påstandene om »røde lejesvende« i DR mere konkrete ved at »give DR’s seere en mulighed for selv at vurdere beviserne«, og derefter spørge seerne om, de er forargede.

– Jeg synes aldrig, debatten er gjort rigtig konkret. Så jeg havde lyst til at invitere aktørerne ind på slagmarken igen og prøve at hive debatten lidt ned på jorden, så vi, der ikke er en del af kampen, kan få syn for sagen. Og sige: Er det her noget, der forarger os? siger Jacob Rosenkrands.

Han fortsætter:

– Det neutrale er egentlig ikke et ideal, jeg har stillet op for mig selv. Jeg er blevet opmærksom på, at de journalistiske normer ikke er stedsegrønne sandheder. Det er ikke fasttømrede regler.

Rosenkrands opfatter altså ikke sig selv som part i sagen og mener derfor, at han uden risiko kan navigere udenfor de traditionelle journalistiske normer. Han mener i sin egen optik, at han er hævet over problemstillingen og selv kan vurdere, hvornår det er passende ikke at være neutral.

Offer for naivt ræsonnement

Det er på den baggrundsfarve, at seerne skal vurdere beviserne, som af Rosenkrands betragtes som entydige sandhedsvidner, der ikke kan manipuleres. Konteksten kan altså af TV-underholdningsmæssige hensyn manipuleres uden relevans for bevisførelsen.

De oprindelige lejesvende var blå

Betegnelsen De Røde Lejesvende tilskrives normalt Erhard Jakobsen, stifter af partiet Centrum Demokraterne i 1973 og foreningen Aktive lyttere og seere i 1976, men er ikke korrekt.

Betegnelsen stammer fra et læserbrev, som venstremanden Jens Sønderup skrev til dagbladet Vestkysten i 1968. Læserbrevet var en replik til et kritisk interview, som Jens Sønderup havde givet til fire journalister i DR. Læserbrevet indeholdt blandt andet den historiske formulering: »Skal regeringen Baunsgaard dolkes og ødelægges af fjernsynets røde lejesvende«

Med til historien hører, at Journalistforbundet på vegne af de fire journalister fra DR, lagde sag an mod Jens Sønderup for ærekrænkelse. Journalistforbundet vandt sagen. Den ene af de fire, som fik påhæftet mærkaten rød lejesvend, var DR journalisten Ole Andreasen.

Han melder sig senere i 1975 ind i partiet Venstre og bliver medlem af hovedbestyrelsen og Europaparlamentet for partiet. Ifølge ham ændrede dommen intet i praksis.

– Jeg husker et par dage efter møder jeg Hartling (Poul Hartling, daværende Udenrigsminister, red.) på Christiansborg og siger: Nå Hartling, nu har vi dom for, at vi ikke er røde lejesvende. Nej nej, siger Hartling, I har dom for, at I ikke må kaldes det! fortæller Ole Andreasen til Jakob Rosenkrands i programmet.

– Hvis jeg fortæller en historie, der farver DR rødt, så er det fordi, den kan fortælles. På basis af vidneudsagn og på basis af arkivklip. Man kan sikkert også finde eksempler på borgerlige journalister og vinkler i DR’s arkiver. Men billedet af det røde DR har været mere fremherskende end billedet af det borgerlige DR, begrunder Rosenkrands.

Rosenkrands kan som ganske få altså både blæse og have mel i munden samtidig. Han er på den ene side ikke »en del af kampen« og kan derfor tilsyneladende tillade sig at gøre debatten mere konkret på bekostning af neutraliteten og de journalistiske normer.

På den anden side mestrer han samtidig den uneutrale kunst i en sådan grad, at han kan præsentere beviserne for seerne på en måde, hvor de stadig er i stand til upåvirket at vurdere dem.

Det virker som om Rosenkrands har en megalomanisk blind plet i sit ræsonnement eller blot er ramt hårdt af naivitet. Begge muligheder rummer en fare for manipulation af seeren.

»Virker som noget ungdomsredaktionen lavede i halvfjerdserne«

Flere kritikere fremhæver netop faren for manipulation. Spørgsmålet er, om seerne kan vurdere, om programrækken giver et retvisende billede eller blot bekræfter en allerede fastslået opfattelse i samfundet, når objektiviteten obstrueres af programmets erklærede setup og journalistiske form.

Tidligere generaldirektør i DR, Christian Nissen, mener, at netop denne uneutrale tilgang giver programmet nogle af de samme slagsider, som det ønsker at afsløre.

– Jeg er kritisk over for programmet. Hele setup’et virker helt typisk som noget, ungdomsredaktionen lavede i halvfjerdserne. For eksempel har de inviteret folk ind med en skjult dagsorden, skriver Nissen i internetportalen Mediawatch.

DR’s Kulturredaktør Morten Hesseldahl er ikke enig med Nissen i, at vinklingen giver en slagside, han deler derimod Rosenkrands’ kriterier.

– På DRs hjemmeside fremgår det, at Jacob Rosenkrands ikke havde som ideal at være neutral i programmet »Jagten på de røde lejesvende«, men det er ikke ensbetydende med, at man har dømt folk på forhånd, siger han til Berlingske.

Er det ikke? Ikke at være neutral betyder i normal sprogbrug, at man har en holdning til sagen, man balancerer ikke, men hælder til den ene side. Her er sagen de medvirkendes politiske ståsted og dette ståsteds indflydelse på deres journalistiske neutralitet.

Kan man bare vælge ikke at være neutral i en sag om folks politiske ståsted, det vil sige at have en holdning til sagen, uden samtidig at have foretaget en dom om dette ståsted?

Det forudsætter i bedste fald en raffineret begrebsforståelse, som i givet fald bør formidles til seerne, hvis de skal kunne vurdere personerne. I værste fald dækker det over en underliggende dagsorden, som kan være alt lige fra blå, rød eller bare rumme et ønske om at forarge og trække seere til skærmen.

Men DR’s kulturredaktør Morten Hesseldahl mener alligevel, at kriterierne holder og at Navntofte ikke behøver at frygte, at han er stemplet som rød lejesvend på forhånd.

– Han kan tage det helt roligt, man er jo ikke ude på at hænge ham op på noget kriminelt, forsikrer Hesseldahl.

Den lader vi lige stå et øjeblik.

»Det er ganske enkelt grov manipulation«

Søndag den 19. september gik det så løs. I første afsnit hudfletter Rosenkrands den mangeårige DR-journalist Jens Nauntofte og den tidligere redaktør af DR’s daglige radioprogram Orientering Ruth von Sperling samt den tidligere souschef for Børne- og Ungdomsafdelingen, Per Schultz-Jørgensen.

Både Navntofte og Sperling har efter at have set udsendelsen kritiseret vinkling, journalistisk form og kronologi i udsendelsen, mens Schultz har været tavs.

– Der er nogle klare journalistiske problemer ved programmet. Det er manipuleret, og der er tale om manglende etik, siger Sperling til dagbladet Information.

Også Navntofte føler sig krænket og har truet med at melde DR til pressenævnet. Han mener ikke, at præmissen for programmet har været klar, og at Rosenkrands misbruger materiale, som Nauntofte har produceret før sin ansættelse i DR for at kunne knytte betegnelsen rød lejesvend til ham.

– Det er ganske enkelt grov manipulation. Da Jacob Rosenkrands kontaktede mig, sagde han ikke noget om røde lejesvende. Han fortalte blot, filmen handlede om DR i den givne periode. Jeg blev ganske enkelt lokket i en fælde, siger Nauntofte til Information.

Rosenkrands vil dog ikke acceptere Navntoftes udlægning.

– Nu siger han, det kun må handle om hans arbejde i DR i filmen. Han har helt frivilligt udleveret alle sine værker, og derfor undrer det mig meget, han ikke har protesteret tidligere i forløbet, siger han til Information.

Reaktionerne bør vel ikke undre Rosenkrands, de må forventes i forlængelse af hans journalistiske kriterier. Så er vi forargede, som Rosenkrands retorisk spørger? Tja, måske bare skuffede.

Anden del af »Jagten På De Røde Lejesvende« vises søndag den 26. september kl. 21.50 på DR2.Kommentarer


Kommentar af Thorbjørn, 25. september 2010

Det er ret sigende for hele affæren, at man har været nødt til at anvende materiale, som Nauntofte har lavet som for andre arbejdsgivere og i privat regi flere år før sin ansættelse i DR for at have noget at hænge ham op på.

Det var måske ikke lige til at finde noget fra Nauntoftes 30 i DR, hvor han opfører sig rødt nok til at bekræfte Rosenkrands tese?

Måske kan det skyldes, at Nauntofte faktisk besidder en journalistisk begavelse og professionalisme, som sætter ham i stand til at følge basale redaktionelle retningslinjer, om f.eks. at tilstræbe neutralitet samtidig med at man er kritisk. I modsætning til det tendentiøse ævl, som Rosenkrands lukker ud.

Det kan godt være at DR var mindre fladt og midtersøgende i 1970’erne end i dag, men kom, så lad os diskuttere det i stedet for at hænge enkeltpersoner ud på et tvivlsomt grundlag. Jeg kan sgu godt forstå, man bliver sur, når ens arbejdsplads gennem et halvt liv pludselig forsøger at karaktermyrde én.

PS: Jeg tror ikke, jeg forstår Kaj-kagerne her. Repræsenterer de de ‘stedsegrønne sandheder’ eller er det en henvisning til B&U-afdelingen?


Kommentar af Peterhansen, 4. maj 2011

Det første offer i krig er sandheden. De "gamle" røde lejesvende har stadig magt. Så meget magt at Jacob Rosenkrands måtte lave et TV dokumentar om, og samtidig en dokumentation af den gamle kendte sætning om sandheden som krigsoffer. Der er altså flere sandheder. En STOR TAK til Jacob Rosenkrands, du har sat din person og karrierre på spil for den sandhed alle danskere (læs: almindelige mennesker) elsker og KENDER alllerede. Derfor krænkes vi når vi gang på gang ser manipulerende TV og Radio "Nyhedsformidling". Lektien som vi almindelige danske mennesker håber at journalist og "media-konger" lærer, er at så dumme er befolkningen ikke, men vi bekymres fordi ve jo ved at vi alle samme "forføres" til at tage fejl i vores valg af vej af det/de danske/europæiske samfund. Det skete i Tyskland i 1930’erne og hjalp nazisterne, det skete i 1960’erne og 1970’erne i Rusland og Østeuropa og hjalp kommunismen/socialismen - den gang betalte hele den sydvietnamesiske befolkning prisen!! Resultatet i Vietnam svarer til at hvis Østbloklandene angreb/besatte os og at England/USA blev slået tilbage ideologisk i et forsøg på at "befri" os. Hvis det var gået som Østblokkens kommunister bevist hevde til hensigt, ville de "De røde Lejesvende" i den forbindelse være "5-kolonne" virksomhed, også kaldet "Landsforrædere" - for med Danmarks Radio/TV som vøben var De Gamle Røde Lejesvende i gang med at lade Østblokken overtage Danmark, for at få deres drøm om et Socialistisn Danmark opfyldt. En drøm der også indbefattede den daværende socialistiske doktrin om at lukke munden på anderledes tænkende med alle midler, som det jo skete i Østblokken og Rusland. Selv da den almindelige dansker søgte journalisternes svar på hvorfor beboere i Østblokken (især Øst Berlin) ikke frit kunne rejse til Vest Europa, var der oftest larmende tavshed eller "lange bortforklaringer" i socialistretorik LEVERET AF JOURNALISTER/LEDELSE i Danmarks Radio/TV - det var dårligt skjult indoktrinering styret mediemonopolet styret af DE Gamle Røde Lejesvende.) Tak Jacob Rosenkrands og stå nu imod presset fra de "Gamle Røde Lejesvende, vi ser nu at der skal laves en udsendelse om "DE Blå Lejesvende", ud fra den mening at den der får det sidste ord får sit budskab igennem, og sløret at "DE Gamle Røde Lejesvende stadig er aktive. De almindelige mennesker i Danmark håber at du holder fast Jacob Rosenkrands, og fortsætter din stil fra den første udsendelse af De Røde Lejesvende. Hilsen Peter HansenKommentarfunktionen er lukket

Se hele kalenderenModkraft FOTO

26. februar 2012 | Foto

Stop ACTA20. februar 2012 | Foto

Fastelavn i Ungeren


6. februar 2012 | Foto

Anima blander sig i modeugenTidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer