Vi er flyttet! modkraft.dkhvordan får vi sprængt siloerne?

Nu får vi masser af reformer, men kommer de sociale reformer til at hænge sammen?

Af Knud Vilby - 26. februar 2012


Folketingets socialudvalg var næsten fuldtalligt, og medlemmerne var lydhøre og tog godt imod os, da vi præsenterede dem for resultatet af Socialpolitisk Forenings høring om den gode socialpolitik. Vi var repræsentanter for Børnerådet, Projekt Udenfor og Socialpolitisk Forening og vi fortalte, hvordan en ekspertkomite af forskere, praktikere og kommunale folk har konkluderet, at der er brug for en helt andet helhedsorienteret og overskuelig socialpolitik end den nuværende opsplittede og siloopdelte. Opsplitningen er bl. a. et resultat af rigide statslige krav og af en form for specialisering, der har gjort det hele så uigennemtrængeligt, at det nogle steder ikke længere er nok med forløbskoordinatorer i den enkelte sociale sag.

De dårligst stillede har givet op overfor systemet.

Budskabet om opsplitning og uoverskuelighed på grund af manglende helhedstænkning kommer alle steder fra. I et interview i Politiken talte beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om behovet for en socialpolitisk revolution. Og måske skal der en revolution til for at sprænge siloerne væk.

Vi fornemmede forståelse og lydhørhed blandt folketingets medlemmer, men også stor rådvildhed. Hvordan laver man om på et helt system, der er groet i alle retninger med grene, der har isoleret sig i forhold til hinanden?

Nu skal folketinget i gang med de store reformer. Først kommer førtidspensions- og flexjobsreformen, siden blandt andet kontanthjælpsreformen, og det er ikke slut med det. Men kommer det til at hænge sammen? Og bliver det lettere for de vanskeligst stillede at få et ordentligt liv på eller udenfor arbejdsmarkedet.

Et af problemerne er, at der skal spares. Det primære formål med flexjobs- og førtidspensionsreformen er at mindske tilgangen til disse kostbare og varige ordninger. Men skal der give mening, kræver det andre og bedre helhedsorienterede tilbud og evne til kommunalt at tænke og arbejde på tværs af jobcentre og det opdelte sociale system. Kravet om at alle skal hare en fast kontaktperson og et individuelt udviklingsforløb er en forbedring, men er det tilstrækkeligt?

Revalideringsindsatsen er gennem mange år blevet forringet, og LO har nu fremsat forslag om bredere og mere omfattende rehabiliteringsindsatser, der både kan hjælpe folk i randen af arbejdsmarkedet ind på det almindelige jobmarked, og støtte andre i at blive forberedt til alternative former for beskæftigelse. Der skal også arbejdes mere med socialøkonomiske virksomheder. Men det koster alt sammen penge.

Hvis en ny lov i en arbejdsløshedssituation gør det vanskeligere at få førtidspension og at blive flexjobber, vil antallet af registrerede arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere alt andet lige stige. Derfor er det en meget stor opgave.

Der er tæt sammenhæng mellem socialpolitik og beskæftigelsespolitik, og i virkeligheden burde folketinget ikke vedtage ret meget, før sammenhængen mellem de planlagte reformer er klart beskrevet, og det står klart, at vi ikke får en række delløsninger men et samlet system som den enkelte borger kan finde ud af og ind i. Det overordnede er vigtigere end detailstyring.

Det er samtidig vigtigt at huske, at vel er der 746.000 mennesker uden for arbejdsmarkedet, men som bl. a. påpeget af CEVEA er beskæftigelsesfrekvensen i Danmark stadig den næsthøjeste i Europa. Tre ud af fire arbejder. Det er mere end næsten alle andre steder. Beskæftigelsesfrekvensen bliver aldrig 100 %.

Der vil altid være mennesker udenfor det ordinære arbejdsmarked. Den afgørende udfordring er at sikre, at ledigheden ikke som nu rammer de unge og de særligt udsatte, og at der er rimelighed og værdigheden i den måde samfundet forholder sig til resten på.

Vi har lige fået nye tal for krævementaliteten i direktørlaget, der sidste år fik 13 % i lønstigninger. Det ville være lidt lettere at løse nogle af problemerne, hvis denne krævementalitet kunne dæmpes enten i form af løntilbageholdenhed blandt direktører eller lidt millionærskat. Men det er jo ikke en mulighed, siger regeringen. Knud Vilby er formand for Socialpolitisk foreningKommentarfunktionen er lukket

Se hele kalenderenModkraft FOTO

26. februar 2012 | Foto

Stop ACTA20. februar 2012 | Foto

Fastelavn i Ungeren


6. februar 2012 | Foto

Anima blander sig i modeugenTidsskriftcentret

Robinson Crusoe

24. april 1731

Daniel Defoe udgiver bogen Robinson Crusoe


Tidsskriftnyt

Nye numre online:

International Socialism
Logos: a journal of modern society & culture
Jump Cut: a review of contemporay media
Kritisk Debat
Video: Marxism and Revolution TodayMarxist books on the global financial crisis and capitalism

Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger tilføjet af af bl.a. Mick Brooks, Andrew Kliman og Paul Mattick, jr.Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer