Vi er flyttet! modkraft.dkKronstadt 1921

Linkbox med baggrund og debat om det russiske Kronstadt-oprør i 1921, med leksikalt, dokumenter, artikler og bøger.
(Tidsskriftcentret, marts 2011)Forord

Kronstadt-oprøret startes 2. marts 1921 af soldater og matroser som reaktion på Bolsjevikpartiets politik over for landbruget og på situationen i landet. Opstanden slås ned af Bolsjevikkerne den 17. marts. Hærens politiske leder er den russiske revolutions organisator Leon Trotskij.
Debatten om begivenhederne, deres karakter, bolsjevikernes politik, statens karakter mv. kommer i gentagne debatter i 20’erne, 30’erne, og i årene efter 68-oprøret i det nye venstre kommer de gamle debatter op igen mellem anarkistiske og trotskistiske traditioner.
Vi har lagt vægt på denne historiske diskussion i samlingen af links til debatten af Kronstadt.
Se også:
- Emnelisten Den Russiske Revolution 100 år (Modkraft Biblioteket)
- Emnelisten Den russiske revolution, fra februar - oktober 1917 (Modkraft Biblioteket)


Indhold:
Forord
Leksikalt
Sites
Dokumenter
Danske (skandinaviske) artikler mv.
Articles & pamphlets in English
Litteratur
Illustrationen til højre: "Længe leve revolutionens fortrop" og nederst på plakaten: "Den Røde Flåde"

Illustration: Matroser med fane med teksten "Død over bourgeosiet"Leksikalt

Kronsjtadt (Leksikon.org)

Kronstadtupproret (Wikipedia.se)

Kronstadt Uprising (Spartacus Educational)

Kronstadt rebellion (Wikipedia.org)Sites

Nedenstående to omfattende engelsksprogede sites alene rummer det meste af debatten om Kronstadt, begivenheder og perspektiver, fra hhv. bred trotskistisk tradition og anarkistisk. Den første (MIA) har dog medtaget disse to hovedsider i debatten. I de andre sektioner er gentaget de meste centrale dokumenter og bidrag til debatten.

Kronstadt 1921 (Marxists Internet Archive, MIA)
With documents, among others Kronstadt Izvestia (Issue 1-14, 1921) + government communiques, articles and pamphlets (1921-1971) by Dwight Macdonald, John G. Wright. Leon Trotsky, Alexander Berkman, Ante Ciliga, Emma Goldman and Victor Serge.

Kronstadt (Libcom.org)
"Articles about the 1921 mutiny and rebellion of sailors and workers on the Kronstadt naval base against the authoritarianism of the new Russian Bolshevik government" + pamphlets by Ida Mett, Cajo Brendel mfl.

Kronstadthändelserna 1921 (Marxistarkiv.se)
"Här försöker vi samla texter om detta ur olika synvinklar."Dokumenter

Samtidige dokumenter:
Kronstadt Izvestia (Marxists Internet Archive, MIA; History section)
"Main publication of the Kronstadt rebels, who fought to protect the gains of the Russian Revolution from the growing Bolshevik bureaucracy and authoritarianism. Issues 1-14, March 3-March 16, 1921."
Oversat til dansk i Niels Brunse & Hans-Jørgen Nielsen (red.) Oprøret i Kronstadt: et dokumentarium om marts 1921 (Rhodos, 1973, s.45-241)

The truth about Kronstadt (Prag, 1921). A translation with a discussion of the authors by Scott Zenkatsu Parker, edited by Mary Huey (1992/1998).
"A translation of Pravda o Kronshtadte, produced by SRs shortly after the event in 1921."

Illustration til venstre: Omslaget til pjecen: "Sandheden om Kronstadt" og højre hjørne nederst: "Forlægger: Det russiske vilje i Prag.

Sanningen om Kronstadt. Av Maria Isidine (Röda Fanor, nr.6, juni 1921; online på Anarkistiska Studier)

Kronstadt (pdf). Av V.I. Lenin & Leo Trotskij (Marxistsarkiv.se, [1979], 49 sider)
15 tekster af Lenin og Trotskij fra 1921,oversat til svensk, se side 22-38.

The Kronstadt uprising. By Karl Radek (Bulletin Communiste, April 1, 1921; online at Workers’ Liberty)
"A great joy seized white-guards all over the world when on the 2nd of March, news reached the outside world that that the sailors of Kronstadt had risen up against the Soviets."

The Krondstadt Rebellion (1922). By Alexander Berkman (Berlin, Der Syndikalist, 1922, 42 p.; online at Anarchy Archives)

My further disillusionment in Russia. By Emma Goldman (New York, Doubleday, 1924; online at Anarchy Archives). See chapter VI: Kronstadt

Bolsheviki crush Moscow uprising (New York Times, March 11, 1921). New York Times on the ending of the uprising.Danske (skandinaviske) artikler mv.

NB: Evt. links til skandinaviske oversættelser af engelsksprogede artikler og pjecer, kan ligge under de pågældende titler på engelsk.

Kronstadt - sidste stop før Stalin. Af Daniell Marcussen (Aktivist.nu, 35 sider)
Hf-opgave i historie, med dokumenter og litteraturliste. Artiklen er p.t. ikke online.

Debatt om Kronstadrevolten 1921 (pdf) (Marxistarkiv.se)
"Under 1981 fördes i veckotidningen Internationalen en debatt om händelserna i Kronstadt 1921. Vi har nedan samlat artiklarna."

Om Kronstadtupproret 1921 (1979) (pdf). Av Pierre Frank (Marxistarkiv.se, [1979], 16 sider). Förordet till en bok som innehåller en sammanställning av artiklar etc. som Lenin och Trotskij skrivit om Kronstadtupproret: Kronstadt.

Kronstadt 1921 (Afsnit fra Arbetarråden - de proletära maktorganen, Arbetarpress, 1975; online på Marxists Internet Archive (MIA), svenske sektion)

Meningsutbyte om Kronstadt (pdf) (Marxistarkiv.se, 2012-03-04)
"De följande debattinläggen består av artiklar/brev som publicerades i de amerikanska trotskisternas månatliga teoretiska tidskrift New International 1938-39."

Kronstadt-opprøret (1938). Av Anton Ciliga (Frihetlig.org; online på Internet Archive WayBackMachine). Utgitt på norsk av Kommunen/Folkebladet i 1972. Oversættelse af The Kronstadt Revolt (Libcom).org)Articles, pamphlets & book extracts

What was the Kronstadt Rebellion?. By Iain McKay (An Anarchist FAQ, 2010, 101 p.; online at The Anarchist Library)

Kronstadt 1921: Bolshevism vs. counterrevolution: Russian archives refute Anarchist lies, again. By International Communist League (Fourth Internationalist) (Spartacist, No.59, Spring 2006)
From the Trotskyist Spartacist tendency.

Kronstadt: Trotsky was right! By A. Kramer (In Defence of Marxism, December, 2003)
"New material from Soviet archives confirms the Bolsheviks’ position."

A tragic necessity. By Abbie Bakan (Socialist Worker Review, Issue 136, November 1990)
"Continuity between Lenin and Stalin is often claimed by reference to the Kronstadt revolt of 1921. But as Abbie Bakan explains the repression was necessary to defend the revolution."

The Kronstadt Uprising of 1921. By Lynne Thorndycraft (Seattle, Left Bank Books, 1976, 19 p.; online at Libcom.org)
"The story of the Kronstadt revolt, compactly told, a decisive moment in the Bolshevik counter-revolution."

The lessons of Kronstadt (1975). By International Communist Current (ICC) (International Review, No.3, October 1975)
ICC is an Left Communist tendency.

How the revolution was lost? (Anarchism Web Site)
"A critique of Chris Harman’s ’How the Revolution was Lost’ showing the links between Leninism and the rise of Stalinism."
See also Chris Harman’s article in International Socialism (No.30, Autumn 1967); og i dansk udgave: Den russiske revolutions nederlag (Internationale Socialister, 1973, 29 s.; online på Marxisme Online)

Hue and cry. By Chris Harman (International Socialism, No.49, Autumn 1971)
A review of Maurice Brinton, The Bolsheviks and Workers Control (Solidarity, 1970) + Paul Avrich, Kronstadt 1921 (Princeton University Press, 1970)

Kronstadt 1921. By Paul Avrich (Princeton University Press, 1970)
"Avrich has written the first reliable, full-scale account of the rise, course and suppression of the Kronstadt insurrection." See selections online (pdf) (Introduction + Chapter 4-7, p.3-6 + 131-156 + 179-232)

1921 and all that. By Brian Pearce (Labour Review, Vol.5, No.3, October-November 1960)
"What was the setting in which the garrison of Kronstadt, the fortress-island which guards the seaward approach to Leningrad, mutinied against the Soviet power, and in which an opposition faction claiming to represent the interests of the Soviet working class, against the line of Lenin and Trotsky, appeared within the Russian Communist Party?"

The unknown revolution 1917-1921 (1947). By Voline (Detroit, Black & Red/Solidarity, 1974; online at Libcom.org). See Book 3: Struggles for the real social revolution (p.434-538)

Kronstadt ’21. An excerpt from Victor Serge’s book Memoirs of a Revolutionary (1945) (Marxists Internet Archive, MIA)
"The following is an excerpt from Memoirs of a Revolutionary (1945) on the Kronstadt rebellion against the Bolshevik autocracy ... Despite Serge remaining an (albeit highly critical) Bolshevik apologist and remaining in the camp of those who claimed Kronstadt as ’a tragic necessity’, he is honest enough to describe the facts of the situation in their own damning terms."
Se også svensk udgave: Kronstadt 1921 (Marxists Internet Archive (MIA); svenska arkivet)

The Kronstadt uprising of 1921 (1938). By Ida Mett (Solidarity, 1967, 93 p.; online at Libcom.org). With preface and introduction by Maurice Brinton and Murray Bookchin.
"Ida Mett’s history of the Kronstadt uprising highlights one of the most important yet neglected events of the Russian Revolution."
Se også svensk udgave: Kronstadt 1921 (1938) (Göteborg, Libertad, 1968, 83 sider; online på Marxists Internet Archive (MIA); svenska arkivet)Litteratur

Oprøret i Kronstadt: et dokumentarium om marts 1921. Redigeret af Niels Brunse & Hans Jørgen Nielsen (Rhodos, 1973, 420 sider) (Revolutionshistoriske dokumenter, bind 2)
"Dette omfattende dokumentarium rummer dels analyser til belysning af, hvad der faktisk foregik og den historiske betydning af det, dels oversatte uddrag af det meste af den relevante litteratur. Det mest omfangsrige kapitel er en oversættelse af oprørernes egen avis. Desuden er der tekster af bl.a. Lenin, Trotsky, Berkman, Serge, Goldman og Enzenberger."

Kronstadt 1917-1921: the fate of a Soviet democracy. By Israel Getzler (Cambridge University Press, 1983, 296 p.)
"This is the first major study of revolutionary Kronstadt to span the period from February 1917 to the uprising of March 1921."

Kronstadt 1921. By Paul Avrich (Princeton University Press, 1970, 271 p.)
"The uprising of sailors at the Kronstadt naval base is examined in the context of the political development of the new Soviet state." See selections online (pdf) (Introduction + Chapter 4-7, , p.3-6 + 131-156 + 179-232)

The Serge-Trotsky Papers. Edited and introduced by David Cotterill (Pluto Press, 1994)
See chapter 4 for the Trotsky-Serge debate 1937/1938: Kronstadt and the Fourth International, introduction by Susan Weissman (page 150-62), The documents (page 162-91).

Kronstadt (pdf). Av V.I. Lenin & Leo Trotskij (Marxistarkiv.se, [1979], 49 sider)
Med forord af Pierre Frank, og 22 tekster af Lenin og Trotskij fra 1921 og 1937/1938. Forkortet udgave af V.I. Lenin & Leon Trotsky: Kronstadt (Monad Press, 1979, 159 sider).

Illustration: Soldater loyale mod sovjetregeringen og bolsjevikkerne under angreb på kronstadt over isen


Emneindex: Historie / History
Placering: Modkraft.dk/Tidsskriftcentret / Linksamlinger
Kort URL:
Emneord: russiske revolution, kontrarevolution, Kronsjtad, matrosopstand, oktoberrevolutionen, bolsjevikkerne, petropavlov, finlandsbugten, Kotlin-øerne, Kronshtadt, Kronshtad, Kronsjtád, Izvéstij, Cronstadt,
Variantord: kronestad, Kronshtadte, kommunisme, diktatur


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Jeg erkender, at det er beskæmmende, at vi ikke før har fået øjnene op for, hvad Luther har sagt. Der må siges fra nu, inden verden eksploderer i en ny religionskrig.

Leif Bork Hansen. Sognepræst. Om Folkekirkens grundlag i forhold til Martin Luthers fordømmelse af muslimer, opfordringer til afbrændinger af synagoger mm. Til P1 Morgen den 15. juni 2006.

Flere citater