Vi er flyttet! modkraft.dkKulturradikalismen

Samling af links - især på Modkraft Biblioteket - om kulturadikalismen.


Her i februar 2017 har Georg Brandes både 175 års fødselsdag den 4. februar 1842 + 90 års dødsdag den 19. februar 1927. Derfor denne linksamling.
Langt flere personer, tidsskrifter og tekster kunne sikkert komme med på nedenstående lister, men vi har taget udgangspunkt i materialerne på Modkraft Biblioteket og forsøgt at få de mest centrale med.
Georg Brandes. Fra Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket (Danmarkshistorien.dk)

Indhold:
Leksikalt
Artikler
Bøger
Biografier
Tidsskrifter/grupper
Appendix: Kulturkamp i Danmark. Af Georg Molved (Kronik, Information, 1. oktober 1953 Indskannet tekst.


Leksikalt mv.:

Kulturradikalisme. Af Morten Thing (Leksikon.org).

Kulturradikalisme (Fredsakademiet.dk, Ordbog).

Kulturradikalisme. Af Hans Hertel (Denstoredanske.dk).

Kulturradikalisme (Wikipedia.dk).

Kulturradikalismen. Af Tore Daa Funder (FaktaLink, revideret januar 2014). Linksamling i artikelform med kilder.

Se også:
Kulturkamp mod nazismen (Denstoredanske.dk).
Kulturkampen (Denstoredanske.dk) Af Aage Trommer og Tage Kaarsted.


Artikler:
Elias Bredsdorff (kilde: Nationalmuseet; Frihedsmuseets Modstandsdatabase)

Kulturradikalismen - to artikler. Af Elias Bredsdorff (indskannede tekster). To helt centrale kilde-tekster fra 1950’erne. Nævnes ofte som introduktionen af begrebet (se fx Den Store Danske); se dog om bl.a. første brug af begrebet og om kulturradikalismens historie:
Kulturradikalismens blinde pletter. Af Hans Hertel (Information.dk, 16. juni 2001).

Kulturkamp i Danmark. Af Georg Moltved (Kronik i dagbladet Information, 1. oktober 1953). Indskannet tekst på Modkraft Biblioteket, 12. april 2017.
"Der findes ingen kulturkamp i det moderne Danmark, hævder læge Georg Moltved. End ikke socialdemokraterne og kommunisterne varetager de radikale traditioner i dansk kultur, siger han."

De kulturradikale tidsskrifter. Af Morten Thing. Tekst skannet fra hans bog Kommunismens kultur: DKP og de intellektuelle 1918-1960. 2 bind (Tiderne Skifter, 1993, side 198-211). Kapitlet 3.2: ’De kulturradikale tidsskrifter’. Tekster om tidsskrifterne Klingen, Sirius, Kritisk Revy og Ekko

Døde kulturradikalismen med Rifbjerg? Af Niels I. Meyer (Politiken.dk, 28. april 2015). "Gid flere fra de yngre generationer interesserede sig for kulturradikale tanker."

Kulturradikalisme i det 21. århundrede? Af Rune Engelbreth Larsen (Politiken, 3. juni 2001; online på Humanisme.dk). "... kunne ikke kampen for den multikulturelle samfundsudvikling være første skridt i retning af en ny, kulturradikal agenda ..."

Kulturradikalismen har længe været død. Af Hans Hertel (Politiken.dk/Kronik, 19. december 2015). "Bevægelsen er i dag mest et hadeobjekt trods begrebets lange historie." Adgang til hele kronikken kræver abonnement.

Kulturradikalisme og kulturpolitik (pdf). Af Morten Thing (Nordisk Kultur Institut, Arbejdspapir, 2002, 17 sider). "Gruppen af radikale intellektuelle ser ud til at have været størst og tidligst i Danmark. Norge ser ud til at komme på andenpladsen og Sverige til sidst."

Kulturradikalismens blinde pletter. Af Hans Hertel (Information.dk/Kronik, 16. juli 2001). "Når kultur-radikalismen føler sig klemt som igen i disse år ..."

Se også Modkraft Bibliotekets indskannede tekst: Sumpplanten af Elias Bredsdorff (Politiken.dk/Kronik, 1. december 1985). "H.C. Andersen var et fuldkomment eksemplar på, hvordan fyrsterne gerne ville have, at en digter skulle være."


Bøger: Generelle bøger, kronlogisk. (Bøger om de enkelte kulturradikale personer står under personerne på Tidslinjen, se Biografier nedenfor) og for Tidsskrifter, se nederst på denne linkbox.

Kulturradikalismens musik. Af Michael Fjeldsøe (Museum Tusculanum, 2013, 829 sider) (Danish humanist texts and studies, 45). Doktorafhandling i filosofi; på Google Books er gode uddrag.
Kulturradikale kapitler - fra Georg Brandes til Otto Gelsted. Af Carl Erik Bay (C.A. Reitzel, 2003, 255 sider). Appendiks, side235-254: Georg Brandes i den marxistiske kritik.
Den kulturradikale udfordring: Kulturradikalismen gennem 130 år - en antologi. Med bidrag af Thøger Seidenfaden, Klaus Rifbjerg mfl. (Tiderne Skifter, 2001, 349 sider). 12 forelæsninger fra foråret 2000 på Københavns Universitet. Med bidrag af Thøger Seidenfaden, Klaus Rifbjerg mfl.
Mondegruppen: kampen om kunsten og socialismen i Danmark 1928-32. Af Olav Harsløf (Museum Tuscalanums Forlag, 1997, 639 sider).
Kommunismens kultur: DKP og de intellektuelle 1918-1960. 2 bind. Af Morten Thing (Tiderne Skifter, 1993, 1088 sider).
Revolutionær humanisme: en introduktion til 1930’ernes venstreorienterede kulturtidsskrifter. Af Elias Bredsdorff (Gyldendal, 1982, 225 sider). Om de "ni mest fremtrædende tidsskrifter og den betydning de fik i 30’ernes kulturkamp."
Arbejderkultur 1924-1948: en antologi. Red af Ib Bondebjerg og Olav Harsløv (Medusa, 1979, 555 sider) (Arbejderkultur, bd. 2). Bidrag fra debatten i tidsrummet, indhold bl.a. tema IV: "Klassekamp og kulturkamp", side 363-547).
Dialog: en antologi. Udvalg og forord ved Carl Erik Bay. Efterord ved Sven Møller Kristensen og Arne Gaardmand, side 218-224 (Gyldendals Uglebøger, 1978, 229 sider). Dækker tiden 1950-1961.
Kulturdebat i 20’erne. Af Olav Harsløf (Medusa, 1976, 163 sider).
Kulturkampen: en antologi fra tidsskriftet Kulturkampen. Red. af Ole Grünbaum og Henrik Stangerup. Introduktion af Elias Bredsdorff, side 9-24 (Fremads Fokusbøger, 1968, 223 sider).
Ny-radikalismen: en antologi. Udvalg og indledning ved Erik Vagn Jensen (Gyldendals Uglebøger, 1965, 201 sider). Indehold: bl.a. Johan Fjord Jensen: "Kultur-radikalismen", side 16-44 + Klaus Rifbjerg, Poul Henningsen, Johan Fjord Jensen, Villy Sørensen, mfl.
Kritisk Revy: en antologi af tekster og illustrationer af tidsskriftets tre årgange. Red. af Sven Møller Kristensen. Efterskrift af Poul Henningsen, side 176-180 (Gyldendals Uglebøger, 1963, 180 sider)
Kulturdebat 1944 - 58. Red. af Erik Knudsen og Ole Wivel. (Gyldendal, 1958, 308 sider). Bred dækning af kulturdebaten i "konformitetsalderen".


Biografier: Personer med tilknytning eller berøring til kulturradikalismen fra 1870 - . Datoerne er på Modkraft Bibliotekets Tidslinje.

Abell, Kjeld: 5. marts 1961.
Barbusse, Henri: Se Wikipedia (engelsk artikel); se også Barbusses indflydelse på Otto Gelsted og Sirius.
Brandes, George: 4. februar 1842.
Bredsdorff, Elias: 15. januar 1912.
Fleron, Kate: 6. juni 1909.
Frisch, Hartvig, se: Denstoredanske.dk.
Gelsted, Otto: 22. december 1968.
Henningsen, Poul (PH): 9. september 1894.
Hørup, Ellen: 25. marts 1953.
Hørup, Viggo: 22. maj 1842.
Iversen, Herbert: 26. april 1890.
Kirk, Hans, se: Hans Kirk (1898-1962) og Fiskerne (personliste).
Leunbach, J.H.: Wikipedia.dk.
Møller Kristensen, Sven: 12. november 1909.
Reich, Wilhelm: 3. november 1957.
Rifbjerg, Klaus: 4. april 2015.


Tidlig PH-pendel af patineret kobber med mathvide skærmundersider, cirka 1926. (© Bruun Rasmussen Kunstauktioner) (Kilde: PH-lampen fylder 90).

Tidsskrifter og grupper/redaktioner: Antologier med de enkelte tidsskrifters indhold og artikler om tidsskrifterne står på linkene på Tidslinje og linksamlingerne.

Clarte (tidsskrift, årgang 1-2, 1926-1927 online på KB).
Ekko (1929): De kulturradikale tidsskrifter (indskannet tekst).
Klingen (1917-1920): De kulturradikale tidsskrifter (indskannet tekst).
Kritisk Revy (1926-1928): De kulturradikale tidsskrifter (indskannet tekst).
Frem, 1932-1935, se bibliografiske oplysninger på Arbejderhistorisk Bladliste, 1931-1940: 1932: Frem.
Kulturkampen, 1935-1939/Frisindet Kulturkamp (Denstoredanske.dk).
Kritisk Revy (1926-1928).
Monde, 1928-1931: Oktober 1928.
Mot Dag (tidsskriftsgruppe) 19. september 1921.
Plan, 1932-1935, se bibliografiske oplysninger på Arbejderhistorisk Bladliste, 1931-1940: 1932: Plan.
Sirius, Dansk Literaturtidende (1924-25): De kulturradikale tidsskrifter (indskannet tekst).
Sex og Samfund, 1937-1940, se bibliografiske oplysninger på Arbejderhistorisk Bladliste, 1931-1940: 1937: Sex og Samfund.
Vi Gymnasiaster, 1929-1940, se bibliografiske oplysninger på Arbejderhistorisk Bladliste, 1931-1940: 1929: Vi Gymnasiaster.
Aandehullet, 1933-1934, se bibliografiske oplysninger på Arbejderhistorisk Bladliste, 1931-1940: 1933: Aandehullet.


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Det er nu kommet så vidt med det helt igennem omsiggribende, men mere eller mindre varme, fællesskab mellem jordens folk, at en krænkelse, der foretages et sted på jorden, vil blive følt af alle.

Immanuel Kant. (1724-1804) »Til den evige fred«.

Flere citater