Vi er flyttet! modkraft.dkCarl Heinrich Petersen

Antiautoritær socialist og arbejderhistoriker


- Forord
Biografier & nekrologer
Carl Heinrich Petersen - en bibliografi
Tekster online
Tillæg (2 indskannede tekster):
Viborg er noget lort - men der er også lyspunkter. Af Carl Heinrich Petersen.
Den sorte fanes muntre vagabond. Af Frederik Stjernfelt (2015)


Forord


Carl Heinrich Petersens (29.6.1915 - 8.8.1988) gjorde en tradition levende. Gennem foredrag, artikler, læserbreve og debat formidlede og diskuterede han arbejderbevægelsens især venstreoppositionelle traditioner, personer og erfaringer.
Som han selv formulerede det:
"Ud over at fortælle spændende historie og videregive vigtige erfaringer fra fortidens kampe, så er formålet med min skribentvirksomhed i det hele taget at inspirerere den studerende ungdom til videregående forskning i socialismens og klassekampens historie og vække og befordre en kritisk indstilling og oppositonel holdning til enhver form for magthavere."
(Den glemte socialisme, 1981, side 16).
Han gjorde også den danske venstreoppositions navne og kampe fra 1900-tallets første årtier til selvfølgelige erfaringer for mange af de ny-radikalisede 68’ere, især gennem dokumentsamlingerne i sine bøger, først og fremmest Danske revolutionære (1970, flere udgaver).
Tak for tilladelse til skanning af bidrag og bibliografi fra Morten Thing og Karen Petersen.

Påbegyndt juli 2007
Jørgen Lund

Se også den udvidede online-udgave af tillægget til Carl Heinrich Petersens Danske Revolutonære: Arbejderhistorisk bladliste 1835-1940 med Efterskrift af Carl Heinrich Petersen (side 370-71 i bogen).Biografier & nekrologer

Petersen, Carl Heinrich (Leksikon.org)

Carl Heinrich Petersen (Wikipedia.dk)

Carl Heinrich Petersen: Anarkisten fra Viborg. Af Rasmus Pinnerup (Libertære Socialister, 10. juni 2011)

Jens Engberg: Carl Heinrich - et flittigt liv som arbejdssky. I: Anarki og arbejderhistorie: festskrift for Carl Heinrich Petersen. Red. Karen Pedersen og Terkel Stræde (Tiderne Skifter, 1985, side 9-17; online på Sorte Fane Blog & Distro).

Anarkisten fra Viborg er død. Nekrolog. Af Morten Thing (Information, 12. august 1988). Artiklen er p.t. ikke online.

Mindeord fra Bulldozer. Published by Daniell Marcussen’ Mindeord i anledning af Carl Heinrich Petersens død. (fra det anarkistiske blad Bulldozer, nr. 3, efterår 1988).

Petersen, Carl Heinrich (Sorte Fane Blog & Distro). Bibliografi over bøger/artikler af CHP + links.

Danmarks Radio; Radioklassikeren:

Carl Heinrich Petersen og de revolutionære, 1:2. Erindringsudsendelse sendt første gang i DR 18. oktober 1974. "... brudstykker af beretningen om cigarmageren, der blev skolelærer og endelig fandt sin rette hylde som historiker." Er p.t. ikke online.

Carl Heinrich Petersen og de revolutionære, 2:2. Erindringsudsendelse sendt første gang i DR 3. marts 1965. "... to af Carl Heinrich Petersens samtalepartnere, og vi får der igennem glimt fra livet blandt politisk bevidste arbejdere i første halvdel af forrige århundrede." Er p.t. ikke online.

Viborg er noget lort - men der er også lyspunkter. Af Carl Heinrich Petersen. (Indskanning af 15-sider særtryk af indlæg i "Her i byen - stykker om Viborg" (Red. af Peter Seeberg. Forlaget Komplot, 1974, 221 sider + bilag, 1974.) Anarkistiske lokalerindringer.Tekster online

Kronologisk, ældste først.

Petersen, Carl Heinrich (Sorte Fane Blog & Distro). Bibliografi over bøger/artikler af CHP + links.

Ned med Undtagelsestilstanden! (Leksikon.org). Særnummer af det illegale blad Arbejder-Opposition: Ned med undtagelsestilstanden!, 29. juni 1944.

Kommunismens kættere (Munksgaard, 1964, 134 s.). CHP’s første bog. Også udgivet som to pjecer i 1995 (Forlaget Pirattryk; online på Scribd.com):
Bind 1: Den demokratisk-humanistiske "afvigelse": Rosa Luxemburgs kamp mod Lenin; Den syndikalistiske "afvigelse": Arbejderoppositionen og rådskommunisme, Kollontaj og Pannekoek; Venstreafvigelsen Trotzky og trotskismen.
Bind 2: Højreafvigelsen Bucharin og Brandler; Moskva-processerne og den store udrensning; Borgerkrigen i Spanien; Litteratur.

Historien om "Internationale" – verdens mest kendte sang. Af Carl Heinrich Petersen. Foredrag i Danmarks Radio 2. november 1963. I: Carl Heinrich Petersen: Agitatorer og Martyrer: profiler og skæbner fra socialismens verdenshistorie (Fremad, 1966, side 9-21; online på Marxisme Online). Her også det 5. vers, oversat af Carl Heinrich Petersen: "Med krigsbegejstring de os fylder ..."

Thy - paradis eller forbryderrede. Af Carl Heinrich Petersen, Viborg. Fra ”Hovedbladet”, 1971 (Thisted Bibliotek; Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune; Dengang i Thylejren 1970; Tekster om Thylejren).

Arbejderhistorisk bladliste 1835 - 1940. Af Willy Markvad Hansen. Tillæg i: Carl Heinrich Petersen: Danske Revolutionære. 2 bind. 3. udgave (Borgens Billigbogs Bibliotek, nr. 24, 1974. Bd. 2, side 185-200; online på Modkraft Biblioteket).

Opfordring til generalstrejke! (1944). Baggrund og efterspil til opråb fra Arbejder-oppositionen med opfordring til generalstrejke i juni 1944. Af Carl Heinrich Petersen (1975) (Indskannet tekst fra Carl Heinrich Petersen: Fra klassekampens slagmark i Norden. 2. rev. udg. (Modtryk, 1975, side 165-166; online på Modkraft Biblioteket) (Til arbejderbevægelsens historie; 1).

Dansk trotskist i spansk borgerkrig. Af Åge Kjelsø (Revolution, 17. oktober 2006). Tidligere publiceret i Hug (årg.4, nr.17, 1977/78, side 56-64) + Ny Politik (årg.9, nr.10, 1978, side 26-28).
"Åge Kjelsø om sine oplevelser som frivillig i Den internationale Brigade 1936-38. Nedskrevet af Carl Heinrich Petersen i overensstemmelse med Åge Kjelsøs mundtlige beretning – og derpå godkendt af A.K. i juni 1976."
In English: A Danish Trotskyist in the Spanish Civil War (pdf) (What Next? No.29, 2004, p.45-50). Translated by Mike Jones.

Lidt om anarkismen - historisk og aktuelt. Af Carl Heinrich Petersen. Udgivet af Anarkistisk Boghandel, Viborg, [ca. 1980], 6 A4 sider, stencileret.

De er ikke anarkister: Baader-Meinhof-gruppen i anarkistisk belysning (1975). I: Carl Heinrich Petersen: Den glemte socialisme (Rhodos, 1981, side 21-30; online på Aktivist.nu/WayBackMachine).
"Det er fantastisk, som der lyves nu om stunder, og siden stalinisternes løgnekampagne mod trotskister – og såkaldte ’trotskister’ – og nazisternes tilsvarende mod jøder og ’marxister’ har jeg ikke oplevet så megen løgn, som den der kommer til udtryk i betegnelsen ’anarkister’ om den berygtede Baader-Meinhof-gruppe med udløbere."

Bevægede majdage Chicago 1886 til Nakskov 1931. Af Carl Heinrich Petersen (Information, 1. maj 1980; online på Sorte Fane Blog & Distro). Om bl.a. Chicago-anarkisterne, 1. maj og arbejdstidsforkortelsens pionerer og martyrer, Den første danske majdag, To politioverfald og deres følger i Nakskov i 1931.

Anarkosyndikalisten Rudolf Rocker (1873-1958), - i: Carl Heinrich Petersen: Den glemte socialisme (Rhodos, 1981, side 185-198; online på Sorte Fane Blog & Distro).

Den anarkistiske kommunisme. Af Pjotr Kropotkin og Errico Malatesta. Oversat af Carl-Heinrich Petersen på opfordring- og udgivet af Anarkistisk Boghandel (Århus, 1982; online på Sorte Fane Blog & Distro).

Træk af arbejderbevægelsens historie i Viborg - og af min egen. Af Carl Heinrich Petersen. Udgivet som Særtryk af »Fra Viborg Amt 1982«" (årg. 47, 1982) på Special-Trykkeriet Viborg a/s. (61 sider; online på Scribd.com, published by Daniell Marcussen).

Se også:
- Linkbox: Anarkisme vs. Marxisme (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret).


Emneindeks: Arbejderbevægelse/Labour Movement + Historie/History
Kort URL: linkweb.dk/chp
Emneord: anarkisme, anarkister, anarkist, syndikalisme, syndikalist, syndikalister, anarko-syndikalisme, anarko-syndikalister, anarkosyndikalisme, arbejderhistorie, danmarkshistorie, historie, arbejdere, arbejderbevægelse, arbejderbevægelsens historie, kommunisme, kommunister, venstrefløj, venstreopposition, socialister, socialisme, Viborg
Variantord: annarki, annarkist, annerkisme, anerkisme, anarkistsyndikalist, Karl Hernik Pedersen, heinrik, hejnrik

Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Han tog livet af dem, men han kan aldrig knuse de ting, som de troede på og brændte for: Tolerance og anti-racisme.

Eskil Pedersen. Formand for den norske, socialdemokratiske ungdomsorganisation AUF (Arbeidernes Ungdomsfylking) på et pressemøde 23. juli 2011, dagen efter en højreekstremists drab på mindst 69 børn, unge og voksne på politisk sommerlejr på øen Utøya.

Flere citater