Vi er flyttet! modkraft.dk1871

Tidslinje med progressive links til begivenheder i året 1871
Se index over personer, organisationer/partier og værker (bøger, malerier, mm.), der har datoer på hele Tidslinjen.Bladliste
Nye blade 1871:
- Socialistiske Blade
- Socialisten
- Maanedsblad for Randers Arbeiderforening
- Fremad. Kolding
Se:
Bladliste, under året 1871 og nedenfor 22. maj og 21. juli.
24. januar 1871
Den tyske utopiske socialist Wilhelm Weitling dør i New York. Født i Magdeburg, Tyskland, 5. oktober 1808, se denne)


24. februar 1871
Dansk Kvindesamfund stiftes af en række kvinder og med ægteparret Frederik og Matilde Bajer som drivkræfter. De første 10 hed foreningen " Comité de l’alliance internationale des femmes".
Se:
Dansk Kvindesamfund (Denstoredanske.dk)
Dansk Kvindesamfund (Wikipedia.dk)
Dansk Kvindesamfund (Danmarkshistorien.dk)
Dansk Kvindesamfund: kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet. Udarbejdet af Nina Christine Lundbye mfl. (Roskilde Univ.Center, 2005, 125 sider) studerende-opgave.
Se også:
Kvindebevægelsen i Danmark (Leksikon.org)


5. marts 1871 JPEG
Den tyske revolutionære Rosa Luxemburg fødes i Zamość, nuværende østlige Polen. (Myrdes i Berlin af kontrarevolutionære frikorps under socialdemokratisk ledelse 15.1.1919, se denne).
Se:
- Personlisten Rosa Luxemburg (1871-1919) (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)18. marts 1871
Pariserkommunen starter:
"Om morgenen den 18. marts 1871 blev Paris vækket af det tordnende råd: "Kommunen leve! (...) Den var væsentlig en arbejderklassens regering, resultatet af den producerende klasses kamp mod den udbyttende klasse, den endelig opdagede politiske form, under hvilken arbejdet økonomiske befrielse kunne foregå. (...) arbejderklassen kan ikke simpelthen tage den færdige statsmaskine i besiddelse og sætte den i bevægelse for sine egne formål."
(Karl Marx: Adresse fra Generalrådet om borgerkrigen i Frankrig 1871, afsnit 3 (Udvalgte Skrifter, bind 1, Forlaget Tiden, 1971, s. 511-518; online på Marxistisk Internet Arkiv: Danske afdeling)


Se:
Pariserkommunen (Leksikon.org)
Pariserkommunen 1871 (Denstoredanske.dk)
- Linkbox: Pariserkommunen 1871 (Modkraft Biblioteket)22. maj 1871
Første nummer af Louis Pios Socialistiske Blade - i tvangsfri Hefter: Udgivne af en Arbejder.
Se:
Arbejderhistorisk bladliste. Scroll ned til 1871.
Socialistiske Blade, Nr. 1 og 2/1871 (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv; Dokumenter). Scroll ned.
Louis Albert Francens Pio (1841-1894) (PerBenny.dk). Med biografier af Pio, Brix og Geleff + tekster fra Socialistiske Blade (1871-72) og Socialisten (1871-72) mv. Scroll ned.
Se også:
- Tidslinjen 23. maj 1877 om Louis Pio.


28. maj 1871
Pariserkommunen knuses blodigt (starter 18.3.1871): "Dem, der tilintetgjorde den, har historien allerede nu naglet til den skampæl, som alle deres præsters bønner ikke vil magte at frelse dem fra. (Marx: Adresse fra Generalrådet ... (se 18. marts 1871).30. juni 1871
Sangen "Internationale" blev skrevet af Eugene Pottier (valgt ind i Pariserkommunen marts 1871). Sangen blev sunget på melodien til Marsaillaisen (den franske revolutions soldatersang, nationalmelodi fra 1795). Nuværende melodi er af A. de Geyter fra 1888.
Franske originaltekst: "Debout, les damnés de la terre" (’Stå op, I Jordens fordømte’). Tre danske oversættelser: Hans Laursen 1911 (med 5. antimiltaristiske vers hos Carl Heinrich Petersen 1963), A.C. Meyers socialdemokratiske udgave 1910 og Ivan Malinovski 1978. De tre danske oversættelser er kopieret her (fra nu ophørte Sangbog.revo.dk): Internationale (tekster) (Modkraft Biblioteket).
Links:
Internationale (Leksikon.org)
Historien om “Internationale” - verdens mest kendte sang. Af Carl Heinrich Petersen (Marxisme.dk). Foredrag i Danmarks Radio 2. november 1963. Trykt i Carl Heinrich Petersen: Agitatorer og Martyrer: profiler og skæbner fra socialismens verdenshistorie (Fremad, 1966, s.9-21)
The Internationale (Wikipedia.org)
We shall be all (SocialistWorker.org, January 9, 2014). "Jason Netek explains the history of the socialist movement’s best-known anthem."
Decyphering The Internationale: the Eugène Pottier code. By Donny Gluckstein (International Socialism, Issue 120, Autumn 2008, p.113-124). "The secret of the poem is that Pottier was able to use his immediate experience and ideological framework and yet transcend them to weave a universal message in which the internationalist heart and soul of the Parisian workers in their titanic fight comes through."
The Internationale and Eugène Pottier (Paris Mojo, May 25, 2013) + L’Internationale Documentary by Peter Miller (2000), with 6 different video versions.
- Lyd + tekst: The International (Marxists Internet Archive). På engelsk, fransk og russisk.
Se også / See also:
- Tidslinjen 4. oktober 1816 om tekstforfatteren Eugène Pottier.
- Linkboxen Pariserkommunen 1871 (Modkraft Biblioteket)


22. juli 1871
Første nummer af ugeavisen Socialisten: Et Dagblad for Arbeidernes Berettigede Fordringer (Det danske socialdemokratis fødselsdag).
Se:
Arbejderhistorisk bladliste. Scroll ned til 1871.
Socialisten, 2. maj 1872 (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv; Dokumenter). Scroll ned.
Socialisten, juli 1871 (forsiden af første nr.), pdf-fil på AvisNet.dk
- Tidslinjen 8. juni 1876 med link til partiprogrammer mv.13. august 1871
Den tyske revolutionære Karl Liebknecht fødes. Første socialdemokratiske parlamentariker, der gik imod partiets (SPD) opbakning bag Tysklands deltagelse i 1. Verdenskrig. Myrdet sammen med Luxemburg (15.1.1919) i den tyske revolution.
Se:
Liebknecht, Karl (Leksikon.org)
Karl Liebknecht (Marxists Internet Archive). Med biografi og tekster (in English), og en længere biografi.
Karl Liebknecht (Marxists Internet Archive, Deutschsprachiger Teil)
Karl Liebknecht (Wikipedia.org)
- 100 years ago: Karl Liebknecht expelled from German SPD (World Socialist Web Site, January 11-17, 2016)
Liebknecht’s historic appeal against world war. By John Riddell (SocialistWorker.org, December 2, 2014)
- Red Letter Days: Leipzig, 13 august 1871. By Ian Birchall (Socialists Review, No.232, July/August 1999)
Karl Liebknecht and Rosa Luxeburg: last hours (The Communist Review, Vol.4, No.9, January 1924)
Political Profiles: Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg (1919). By Leon Trotsky (Marxists Internet Archive)
Karl Liebknecht. By Clara Zetkin (The Communist International, No.5, 1 September 1919)
Militarism & Anti-Militarism with special regard to the International Young Socialist Movement (1907). By Karl Liebknecht (Marxists Internet Archive). I svensk udgave: Militarism och antimilitarism (1922) (Marxists Internet Archive, Svenska arkivet)
Se oså links:
- Tidslinjen 15. januar 1919, Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht myrdes.
- Linkbox om Den tyske revolution 1918-1923
- Emneliste om Liebknecht-Luxemburg-demoer i januar i Berlin
- Personliste om Rosa Luxemburg


27. august 1871
Den sociale amerikanske forfatter Theodore Dreiser fødes
i Terre Haute, Indiana, USA. (Dør 28.12.1945). (Især romanen En amerikansk tragedie 1925, dansk v. Tom Kristensen, 1928)
Se:
Theodore Dreiser 1871 - 1945) : a web guide to literary criticism on Theodore Dreiser, from literaryhistory.com
Theodore Dreiser (Wikipedia.org) Biografisk artikel med mange links, bl.a. til online værker.
Theodore Dreiser, 1871-1945 (Gonzaga University). "Links to information and all texts available on the web, information."


1. september 1871
Cigarmagernes fagforening "Enigheden" dannes, Danmarks første egentlige fagforening.


26. september 1871
Den socialdemokratiske socialismes teoretiker, historikeren Gustav Bang fødes (dør 1915).
Se:
Bang, Gustav (Leksikon.org)
Gustav Bang. Af Niels Finn Christiansen (Denstoredanske.dk/Dansk Biografisk leksikon)
Gustav Bang (Marxisme Online). En række artikler og bøger online.
Litteratur:
Den materialistiske historieopfattelse. Af Gustav Bang. Efterord af Niels Rosendal Jensen (s.64-92) (Forlaget Solidaritet, 2017, 92 s.; online på Marxisme Online). Oprindelig udgivet 1915.
Gustav Bang - historiker og socialdemokrat. Af Mogens Rüdiger (Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie, 1987, 351 s.). Se anmeldelse af Niels Ole Finnemann (Historisk Tidsskrift, bind 15, række 4, nr.1, 1989, s.162-67)
Gustav Bang: En bibliografi. Af Karen Bache (1977, 73 s.). Specialeopgave ved Danmarks Biblioteksskole Sektion II.
Dansk socialistisk teori 1850-1900. En antologi ved Jette Lundbo Levy og Morten Thing (Politisk Revy, 1973). Tekster af Gustav Bang s.203-251.
Den materialistiske historieopfattelse i Danmark før 1945. Bind 1. Red. Uffe Østergaard (Modtryk, 1973). Tekster af Gustav Bang s.204-348.
Arbejdernes livsforhold under kapitalismen: udvalgte artikler. 2 bind. Af Gustav Bang (Socialdemokratiets Forlag Fremad, 1915, 288 + 304 s.; online på Marxisme Online)
Se også:
- Tidslinjen 16. oktober 1866 om ægtefællen og kollegaen Nina Bang.


30. september 1871
På skibsværftet Burmeister & Wain i København starter Danmarks første strejkebevægelse.
Se:
Arbejdskonflikter i Danmark. Af Knud Knudsen (Leksikon.org). Se afsnit: ’Omgangsskruen’ og den tidlige arbejderbevægelse 1871-1879.15. oktober 1871
På Tømrerkroen, Adelgade 27 i København, dannes denne søndag Den Internationale Arbejderforening i Danmark ("Internationalen") på initiativ af Pio, Brix og Geleff, danske afdeling af Første Internationale.

- Se:
Den danske IAA-sektions forhistorie. Af Hans-Norbert Lahme (Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 2 (1975), nr. 1) side 321-32) Pdf-version.
Se også:
Socialdemokratiet (linksamling)
Tømrerkroen var også tilholdssted for Danmarks første strejkende i Tømrerskruen, se 30. juli 1794


November 1871
Vi vil ikke sulte, vi vil op paa Tribunen
Og dømme, — og Dommen skal hedde Kommunen!


I tidsskriftet Nyt dansk Månedsskrift udgiver digteren Holger Drachmann under mærket "Marc Cole" digtet Engelske Socialister. Siden blev digtet udgivet i Digte, 1872 - tilegnet min ven Georg Brandes, der betegnede samlingen som "Internationalens program sat på vers". Drachmann svingede kraftigt politisk.
Links:
Engelske Socialister (Kalliope)
Engelske Socialister (Arkiv for Dansk Litteratur). I faksimile- og pdf-udgaver.
Fra Drachmanns tid som dekorationsmaler på Bornholm: På billedet ser man personalet på Hjorths Fabrik 1873. Holger Drachmann er med, men det er ikke herren (som vi ikke kender navnet på) med den store hat, som man kunne tro, men den person – med skæg – der står til venstre for ”hatten” bag gelænderet. (kilde: Bornholms Museum)
Biografiske artikler:
Holger Drachmann (Wikipedia.dk)
Holger Drachmann (Dansk Biografisk Leksikon, 2. udg.)
Havets sanger - Holger Drachmann. Af Lise Busk-Jensen (Dansk Litteraturs Historie, bd. 3, side 105-123)
Holger Drachmann (Arkiv for Dansk Litteratur). Biografi, forfatterportræt, bibliografi, titelliste, manuskriptliste og online værker.
Se også:
- Linksamlingen om "Kommunen" = Pariserkommunen 1871 (Modkraft Biblioteket).


3. november 1871
Georg Brandes indleder forelæsningsrækken ved Københavns Universitet om "Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur" - det såkaldte moderne gennembrud.

Se:
Det moderne gennembrud (Leksikon.org)
Det moderne gennembrud (Denstordanske.dk)
Tekster:
- Georg Brandes: Titelliste: H (Arkiv for Dansk Litteratur)
- En del af Hovedstrømninger ligger i en mere overskuelig online udgave på Bjørnetjenesten; Tekster (scroll ned til Georg Brandes).
Se også:
- Tidslinjen 4. februar 1842 med mere Brandes-materiale (Modkraft Biblioteket)
Kulturradikalismen (linkbox)


29. december 1871

Ellen Hørup fødes i København. Datter af Viggo Hørup. (Dør i København, 25. marts 1853, se denne dato).


Tilbage til forsiden af TidslinjenTidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Ordener hænger man paa Idioter.

P. A. Heiberg. Dansk forfatter (1758-1841). I en vise i anledning af Kronprins Frederiks bryllup med Marie Sophie Frederikke af Hessen-Kassel i 1790. Visen kostede Heiberg en bøde på 150 rigsdaler.

Flere citater