Vi er flyttet! modkraft.dk1877

Tidslinje med progressive links til begivenheder i året 1877Bladliste
Nye blade 1877:
- Den gamle Ravn
- Arbejdertidende
- Flyvebladet
- Folkeviljen
- Den radikale
- Fremad
- Reform
Se:
Arbejderhistorisk bladliste, under året 1877 (scroll ned)


23. marts 1877
"Førerne" Louis Pio og Paul Geleff emigrerer til Amerika (med politiledsagelse på en del af rejsen!), rejsepengene er indsamlet af politiet hos storkapitalisterne, for at danne en socialistisk koloni ved Smoky Hill River i Kansas (eksisterer 6 uger).


Samtidig karrikatur af "førernes flugt"
Links:
Pio, Louis Albert Francois. Af Søren Federspiel (Leksikon.org)
Louis Pio (Denstoredanske.dk). Kortere artikel.
Louis Pio (Wikipedia.dk)
Louis Pio. Af Niels Finn Christiansen (Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave, 1979-84). Længere artikel.
Louis Pio 1841-1894. Af Tinna Ryom Petersen (Danmarkshistorien.dk). Med link til to Pio-artikler online.
Kilder til den tidlige arbejderbevægelse (Arbejdermuseet). Scroll ned til ’Louis Pios storhed og fald’; her bla. brevveksling Engels-Pio.
Socialistiske Blade 1871 (Arbejdermuseet). To små pjecer udgivet af ’en anonym arbejder’ [i.e. Louis Pio]. Online med gotisk skrift (krøllede bogstaver).
Louis Albert Francois Pio (Gravsted.dk)
Mindetavle for Louis Pio. Af Sune Hundebøll (Rådhusbiblioteket, 6. april 2010)
Louis Pio, i: Socialdemokratiets Aarhundrede. Red. af C.E. Jensen og Fr. Borgbjerg (1904; online på PerBenny.dk)
Louis Albert Francens Pio (1841-1894) (PerBenny.dk). Med biografier af Pio, Brix og Geleff + tekster fra Socialistiske Blade (1871-72) og Socialisten (1871-72) mv.
Hyldest: Louis Pio fylder 175 år. Af Henning Tjørnehøj (Netavisen Pio, 14. december 2016). "... Louis Pio er ikke en person, som fylder meget i historiebøgerne og dermed heller ikke i folkets bevidsthed. Det er en fejl."
Louis Pio kæmpede for ligeberettigelse. Af Henning Tjørnehøj (Netavisen Pio, 18. maj 2016). "Det er et godt ord, Pio her har fundet frem: Ligeberettigelse i stedet for lighed."
Pio og Brandes – et umage par i den danske guldalder (pdf). Af Claus Larsen (Arbejderhistorie, nr.4, 2002, s.116-123). "På nogle punkter ligner Pio og Brandes hinanden."
- ’Louis Pio: baggrund og udvikling 1868-1871’. Af Claus Larsen. I: Årbog for Arbejderbevægelsens Historie (nr. 2, 1972, s.7-70; online på Slideshare.net/SFAH, scroll ned).


Banner, som hylder Den Internationale Arbejderforenings ledere Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff. Banneret blev beslaglagt af politiet i forbindelse med forbudet mod Internationalen i 1873 og først leveret tilbage i 1931. Tilhører Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Litteratur:
80 Louis Pio breve og en bibliografi. Redigeret af Børge Schmidt (Fremad, 1950, 110 sider)
Louis Pio og slaget paa Fælleden. Red. af Jens Engberg (Munksgaard, 1971, 104 sider) (Acta-serien, 2)
- ’Louis Pio’. I: Dansk socialistisk teori 1850-1900. Red. af Morten Thing & Jette Lundbo Levy (Politisk Revy, 1973, side 60-107). Tekster af Pio.
Louis Pio: folkevækkeren. Af Henning Tjørnehøj (Fremad, 1992, 237 sider). Side 91-196 tekster af Louis Pio.
Louis Pio: en biografisk skitse (Clio, 1976, 32 sider; fotomekanisk genoptryk fra 1873). Side 18-32 er udvalgte artikler fra Socialisten.
Til arbejdet! Liv eller død!: Louis Pio og arbejderbevægelsen. Af Jens Engberg (Gyldendal, 1979, 393 sider)
Den Internationale Arbejderforening for Danmark: aktstykker til belysning af statsmagtens kamp mod den tidlige arbejderbevægelse i Danmark fra august 1871 til slaget på Fælleden i maj 1872. Red. af Jens Engberg (SFAH/ABA, 1985, 428 sider) (SFAH skriftserie, 16)
Den internationale arbejderforening for Danmark: aktstykker til belysning af statsmagtens kamp mod den tidlige arbejderbevægelse i Danmark fra slaget på Fælleden i maj 1872 til førernes bortrejse til Amerika i marts 1877. Red. af Jens Engberg (SFAH/ABA, 1992, 610 sider) (SFAH skriftserie, 28)
Arbejderbevægelsens forhistorie. Af Niels Finn Christiansen (SFAH, 1986, 188 sider) (SFAH skriftserie, 18)
Se også:
Kilder til den tidlige arbejderbevægelse (Arbejdermuseet & Arbejderbebægelsens Bibliotek og Arkiv). Scroll ned.
- Linkbox om Første Internationale (Modkraft Biblioteket)
- Tidslinjen 5. maj 1872 om slaget på Fælleden.
En vild historie om en stærk kvinde. Af David Rehling (Information.dk, 24. september 2010). Anmeldelse af Kristian Hvidt: Sylvia Pio: en adelig socialist (Gyldendal, 2009, 214 sider)
- Linkbox om Socialdemokratiet (Modkraft Biblioteket)


23. august 1877
Den franske syndikalist og Trotskij-tilhænger og -ven Alfred Rosmer fødes i New York. (Dør 6. maj 1964 i Créteil, Frankrig).
Se:
Alfred Rosmer (Wikipedia.org). Mindre engelsk artikel, link til større på fransk
Alfred Rosmer Archive (Marxists Internet Archive). With Biography + Works.
Strengths and weaknesses (Weekly Worker, Issue 1132, 24 November 2016). "Ian Birchall looks at the valuable work of Alfred Rosmer - in particular his book Lenin’s Moscow."
Alfred Rosmer: A lifelong revolutionary (RS21: Revolutionary Socialism in the 21th Century, August 2, 2015). "... Ian Birchall introduces French syndicalist and communist Alfred Rosmer."
Rereading Rosmer. By Ian Birchall (International Socialist review, Issue 97, Summer 2015). "Ian Birchall’s introduction to a forthcoming Haymarket Books edition he has translated of Le mouvement ouvrier pendant la guerre (The Workers’ Movement During the War) by Alfred Rosmer."
From revolutionary syndicalism to Trotskyism. By Michael MacEoin (Solidarity, Issue 273, 6 February 2013). "Alfred Rosmer was a leading figure in the French revolutionary syndicalist union movement at the turn of the 20th century."
Alfred and Marguerite Rosmer kept the flame of revolution burning. By Ian Birchall (Socialist Worker, Issue 1930, 4 December 2004). "The final part in our series on the socialists who opposed Stalin looks at Alfred and Marguerite Rosmer."
When Rosmer reviewed Cliff. By Ian Birchall (International Socialism, Issue 103, Summer 2004) + Alfred Rosmer: Stalin’s Satellites in Europe (ibid., p.163-166)
Alfred Rosmer. By Ian Birchall (Grimanddim.org). Notes for a meeting on Rosmer given at Marxism 1999.
- Alfred Rosmer: Preface to Katia Landau, Stalinism in Spain (1938) (Revolutionary History, Vol.1 No.2, Summer 1988; online at Marxists Internet Archive)
Litteratur/Books:
From Syndicalism to Trotskyism: Writings of Alfred and Marguerite Rosmer (Revolutionary History, Vol.7, No.4, 2000, p.3-182)
Legacy of a pioneer French communist. Review by Ian Donovan (Weekly Worker, Issue 374, March 8, 2001)
Lenin’s Moscow. By Alfred Rosmer. Translated by Ian Birchall (Pluto Press, 1971, 253 p.). Amerikansk udgave: Moscow under Lenin (Monthly Review Press, 1972, 266 p.). Svensk udgave: Moskva under Lenin (pdf) (René Coeckelberghs Partisanförlag, 1971; online på Marxistarkiv.se)
Trotsky and the Origins of Trotskyism. By Alfred Rosmer et al. (Francis Boutle, 2002, 250 p.)
Review by Mike Jones (Revolutionary History, Vol.8, No.3, 2003)
Permanent debate. By John Molyneux (Socialist Review, Issue 260, February 2002)
A philistine attack on Alfred Rosmer’s book: A letter to Socialist Review and John Molyneux. By Bob Gould (2002; online at Marxists Internet Archive)


31. december 1877
Den franske realistiske maler Gustave Courbet dør i eksil i Svejts. (Født 10. juni 1819, se denne)Tilbage til forsiden af Tidslinjen

Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Nødvendigheden af at skaffe stadig øget afsætning af produkterne jager bourgeoisiet ud over hele jordkloden. Det tvinges til at skaffe sig indpas overalt, at slå sig ned overalt, at knytte forbindelser overalt.

Karl Marx og Friedrich Engels. Det kommunistiske Manifest, 1848.

Flere citater