Vi er flyttet! modkraft.dk1913

Tidslinje med progressive links til begivenheder i året 1913
Bladliste
Nye blade 1913:
- Lille Poul : Sabroes Blad [titelskift. Tidl. titel: Sabroe’s Blad]
Se: Arbejderhistorisk bladliste, under året 1913 (scroll ned)

11.-15. februar 1913
Socialdemokratiets 14. kongres vedtager et nyt program, der erstatter Gimle-programmet (1888-udg.) og var gældende til 1961. Hovedforfattere var Gustav Bang og Gerson Trier.
Se:
Program og Love for Socialdemokratiet i Danmark : Vedtaget af Kongressen 1913 (Det Kongelige Bibliotek; partiprogrammer, 16 sider, pdf-format) + Wikisource-udgave
Socialdemokraterne (Lekiskon.org), afsnit: Socialdemokratiets parlamentariske gennembrud.


4. februar 1913
Rosa Park fødes i Tuskegee, Alabama (dør 25.10.2005), hvor hun i byen Montgomery 1.12.1955 nægtede at overlade sin plads til hvide passagerere, og blev anholdt. Det blev omdrejningspunket for en af de mest spektakulære kampagner i borgerrettighedskampen i USA.
Se links:
Biography:

The Rosa Parks Portal (site)
Rosa Parks (Wikipedia.org)
Rosa Parks (Spartacus Education)
Rosa Park Bus at Henry Ford Museum (Online Exibition)

Articles:

On Rosa Parks’ 100th birthday, recalling her rebellious life before and after the Montgomery Bus (Democracy Now, February 4, 2013). Video (58:56 min.) + links.
Rosa Parks at 100. By Dianne Feeley (Solidarity, February 4, 2013)
View from the bus. By Leona Vigille (Socialist Rewiev, No.230, May 1999). Review of Rosa Parks’ book, My Story (Puffin, 1992)
Nekrologer v. Rosa Parks død, oktober 2005:
Farewell, sister Rosa (Socialist Worker, Issue 1975, 5 November 2005)
’A life history of being rebellious’ (SocialistWorker.org, November 4, 2005)
Rosa Parks was not the beginning (Alternet, November 2, 2005)
Rosa Parks and her times. By Dan Katz (Solidarity, 3/83, 3 November 2005)
Se også:
If you miss me at the back of the bus - Pete Seeger (Youtube, 2:10 min.). June 1963, the Carnegie Hall Concert.
- Tidslinjen 25. marts 1931 om Scottbory Boys-sagen.
- Tidslinjen 1. december 1955, om Montgomery Bus Boycot.

Rosa Parks sits in the front of a bus in Montgomery, Alabama, in [21 Sep] 1956 after the U.S. Supreme Court ruled segregation illegal on the city’s bus system. Behind Parks is Nicholas C. Chriss, a UPI reporter covering the event. (Wikipedi.org.)


4. juni 1913
Emily Wilding Davison (11.10.1872 – 8.6.1913) træder ved Epsom Derby ud foran kongens hest (og dør af skaderne 8. juni) til støtte for suffragetternes sag og kvindelig stemmeret.
Se:
Emily Davison (Wikipedia.org)
Emily Wilding Davison (Spartacus Educational)
Emily Wilding Davison Memorial Campaign (site)
Launch meeting of campaign to honour the death of Emily Wilding Davison, who died fighting for votes for women. videos of the speeches on launch event.
The Epsom Derby and the deaths of Emily Wilding Davison and Herbert ‘Diamond’ Jones (Another Nickel in The Machine). Samtidige fotos & videoer.
Death in plain sight (London Review of Books, Vol.35, No.13, 4 July 2013). Marina Warner spoke about Emily Davison and modern martyrdom last month at the Wilding Festival.
Emily Wilding Davison: The one who threw herself under the horse (Counterfire, 3 June 2013). Kate Connelly interviews the people behind a new play about the suffragette hero.
Stealing the suffragettes: Margaret Thatcher’s funeral and false historical parallels. By Katherine Connelly (Counterfire, 19 April 2013)
A suffragette hero: a minute for Emily Wilding Davison. By Kate Connelly (Counterfire, 1 November 2012)
Video: Remembering Emily Wilding Davison. Written and produced by Dan Poulton; Emily Wilding Davison Memorial Campaign (Counterfire, 4 June 2013, 1:46 min.)
Video: Emily Davison. Muerte en el Derby de Epsom (YouTube, 1:46 min.). Slow sequence.

Se også:
Om suffragetterne på Tidslinjen / On the Suffragettes on the Timeline: 13. oktober 1905, med links til flere samlinger.9. juli 1913
Den britiske marxist og leder af Militant-tendensen i en årrække, Ted Grant, fødes i Germinston, ved Johannesburg i Sydafrika (dør 20. juli 2006 i London).
Links:
Dansk:
Ted Grant (Marxistiske klassikere). Se Andre forfattere. Med biografi, nekrologer og tekster på dansk.
Ted Grant – ti år efter hans død (Socialisten, 28. december 2016). "Lasse Bertelsen skriver en personlig beretning om Ted Grants betydning for både sig selv og den trotskistiske bevægelse."
Stalinisme i efterkrigstiden. Af Ted Grant (Socialisten, 2016, 28 s.)
Ted Grant - den permanente revolutionære. Af Andreas Bülow (Revolution, 31. juli 2013). Anmeldelse af Alan Woods: Ted Grant – The Permanent Revolutionary (Wellred, 2013, 287 p.)
Ted Grant: 1913-2006. Af Alan Woods (Revolution, 23. juli 2006)
Ted Grant – et liv viet til socialismen (Revolution, 15. juli 2003). Interview med Ted Grant.
In English:
Ted Grant (Wikipedia.org)
Ted Grant Internet Archive (Marxists Internet Archive; Marxists Writers). With Biography, Works and Videos.
The early years (In Defence of Marxism, 11 April 2014). Chapter 1 from Alan Woods’ book, Ted Grant - The Permanent Revolutionary (Wellred, 2013, 287 p.)
Ted Grant: the unbroken thread of Marxism. By Rob Sewell (In Defence of Marxism, 9 July 2013)
Ted Grant - The Permanent Revolutionary. By Rob Sewell (In Defence of Marxism, 5 April 2013). Review of Alan Woods’ biography (Wellred Publications, 2013, 287 p.). See also: A review of Ted Grant: The Permanent Revolutionary, by Tom Trottier (22 April 2013)
Ted Grant and Marxism. By Sean Matgamna (Workers Liberty, 19 April 2007). With links to Some readings on the Grant tendency.
Ted Grant (1913–2006). By Tony Aitman (Revolutionary History, Vol.9, No.4, 2007, p.275-281)
Ted Grant: A political appraisal of the former leader of the British Militant Tendency, Part 1-2. By Ann Talbot (World Socialist Web Site, 27-28 September 2006)
Ted Grant: 1913-2006. By Alan Woods (In Defence of Marxism, 20 July 2006)
Se også/See also:
Militant tendency (Wikipedia.org)
In, out, shake it all about (Weekly Worker, Issue 839, October 28, 2010) + Entries and exits (Issue 840, November 4, 2010) + Dances with scabs (Issue 841, November 11, 2010). "How did the far-left policy of Labour Party entry develop? Mike Macnair looks at the changing attitudes of British Trotskyism."
As to how ’Militant’ developed. By John Archer (Revolutionary History, Vol.9, No.4, 2007, p.281-294)
Militant after Grant: the unbroken thread? By Colin Lloyd and Richard Brenner (Permanent Revolution, Issue 10, Spring/Summer 1994, p.100-139)
The history and politics of Militant. By Sheila MacGregor (International Socialism, Issue 33, Autumn 1986, p.59–88; online at Marxists Internet Archive)
Entrism (Wikipedia.org) / Entrisme (Leksikon.org)
Video:
Ted Grant’s Speech to Militant Rally 1984 Part 1/4.


23. juli 1913
Leder af det britiske Labour Party Michael Foot fødes (Dør 3. marts 2010).
Se:
Michael Foot (Spartacus Schoolnet)


26. juli 1913
Ved togulykke i Bramminge ved Esbjerg omkommer 20 personer, deriblandt det socialdemokratiske folketingsmedlem Peter Sabroe (født 23. januar 1867), kendt for højt profilerede børne- og tyendesager og redaktør af bladet Lille Poul: Sabroes avis og Demokraten i Århus (1895-1908).
Links:
Rasmus Peter Sabroe (Gravsted.dk). Biografi.
Rasmus Petersen Sabroe (Århus Wiki)
Peter Sabroe (Wikipedia.dk)
Persongalleri - Peter Sabroe (Arbejdermuseet)
Peder Sabroe (Bramming Egnsmuseum)
Peter Sabroe (Dansk Biografisk Leksikon). Længere artikel.
De fattiges værner: Peter Sabroe 1867-1913: 100-året for en socialdemokratisk stridsmand (pdf). Af Karl Vilhelm Christiansen (Peter Sabroe Klubben, 2013, 46 sider)
Skejbyulykken 1898 (Århus Statsgymnasium, klasseekskursion)
Stadig brug for ildsjæle som Peter Sabroe (Nyt fra Arbejdermuseets venner, 2013, nr. 3, side 17-20). Pdf-fil af hele bladet. Mindesammenkomst på Arbejdermuseet.
Video: Mette Frederiksen om Peter Sabroe (YouTube, 3:37 min.)
- Dokumentar: Peter Sabroe - de fattiges værner (Tv-Gladsaxe, 2013, 21:37 min., speak: Mogens Jensen, MF). På samme side: 3 videoer om uddelingerne af Sabroe-prisen, 2011, 2012 og 2013. Videoen afsluttes af Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard.
Radio: Den populære politiker Peter Sabroe (DRP1/Alle tiders historie, 12. august 2013, 29:28 min.)

Samtidig billedtekst: "Det eneste eksisterende Billede af Sabroe unde besøg paa et Børnehjem. Sabroe ses mellem drengene på Gelsed Børnehjem.Drengene synes alle mærket af Slid og Arbejde, selv om de vel i Anledning Besøget er i deres Søndagsstads"
Se også:
Bramminge-ulykken (Wikipedia.dk)
Brammingeulykken 1913 (Bramming Egnsmuseum)
- Om tyendeloven 5. september 1852


13. august 1913
Den tyske socialistleder August Bebel dør (født 22.2.1840).
Forfatter til Kvinden og socialismen/Die Frau und der Sozialismus (1879).
Links:
August Bebel (Leksikon.org)
August Bebel (1840-1913) (Marxists Internet Archive). Biography + Texts online.
August Bebel (Wikipedia.org) + større på tysk.
August Bebel (Spartacus Educational)
Articles:
The Tower of Bebel. Part 1. By T. Chevsky (Marxist Center, August 13, 2013) + Part 2 (September 4, 2013) + Part 3 (October 31, 2013)
August Bebel and the political awakening of the working class. By Ulrich Rippert (World Socialist Web Site, 28 August 2013)
Women and socialism: Bebel’s forgotten legacy. By Ben Lewis (Weekly Worker, Issue 959, April 25, 2013). Review of Anne Lopes and Gary Roth, Men’s feminism: August Bebel and the German socialist movement (Amherst, 2000). See also review by Somara Marik (Against the Current, No.109, March/April 2004).
August Bebel. By V.I. Lenin (Pravda, No.6, August 8, 1913; online at Marxists Internet Archive)
August Bebel. By Clara Zetkin (British Socialist, August 1913; online at Marxists Internet Archive)
A few reminiscences of August Bebel. By E. Belfort Bax (British Socialist, October 1913; online at Marxists Internet Archive)
Se også:
- Tidslinjen februar 1879 om Bebels bog Kvinden og socialismen/Die Frau und der Sozialismus. (Links til online dansk, English, Deutsch, etc.)

"Die berühmte Bierrunden-Aufnahme": Im Gasthof zum Löwen Bendlikon bei Zürich 1893. Von links nach rechts: Dr. Simon (Schwiegersohn Bebels), Frieda Simon-Bebel, Clara Zetkin, Friedrich Engels, Juli Bebel, August Bebel, Ernst Schatter, Regine Bernstein, Eduard Bernstein (teilweise abgeschnitten). (Source: Wikipedia.de). Foto von Herman Greulich.21. august 1913
Harry Magdoff, amerikansk økonom og mangeårig redaktør af Monthly Review, fødes i Bronx, New York. (Dør 1.1.2006 i Burlington, Vermont)
Links:
Harry Magdoff (Wikipedia.org). With links.
Online articles, books, and interviews (Monthly Review)
- Theme: Harry Magdoff: a collective portrait (Monthly Review, Vol.58, No.6, October 2006, 96 p.)
The optimism of the heart. By John Bellamy Foster (Monthly Review, Vol.58, No.5, October 2006, p.10-26). With a bibliography of Harry Magdoff’s major writings.
- ’Magdoff, Harry’. By John Bellamy Foster. I: A Biographical Dictionary of Dissenting Economists (pdf). Second edition. Edited by Philip Aretis and Malcolm Sawyer (Edward Elgar, 2000, p.385-394). Scroll down.
Remarks on capitalism and the environment it produces (1971 or 1972). By Harry Magdoff (Monthly Review, September 16, 2015). Written 1971 or 1972.
Litteratur (på dansk)
Imperialismens epoke. Af Harry Magdoff (Demos, 1970, 194 sider)
Det gamle venstre – og det ny. Af Paul M. Sweezy og Harry Magdoff, –i: Politisk Revy (6. årg., nr.129, 8. aug. 1969, side 7)
Se også/see also:
Monthly Review (Wikipedia.org)
Introduction: a socialist magazine in the American century. By Christopher Phelps (Against the Current, Vol.51, No.1, May 1999, p.1-30)
- Personlisten om Paul M. Sweezy (Modkraft Biblioteket)23. august 1913
Den grimmeste havfrue med de absolut grimmeste souvinir-udgaver - statuen Den Lille Havfrue - opstilles ved Langelinie i København. 1964 blev den danske turistattraktion Den Lille Havfrue halshugget, angiveligt som led i en kunsthappening af Jørgen Nash, der skulle provokere danskernes selvforståelse. (Foto: Wikimedia Commons ) Kilde:Stakkels lille Danmark
Se:
Den lille Havfrue (Wikipedia.dk)
- Om kunstneren Edvard Eriksen, biografi og gravsted (Gravsted.dk), med bronzefiguren "Hun duede ikke", opstillingsår 1960 (foto på KOES.dk)
Se også:
Begærets pris. Af Pernille Rübner-Petersen. (Modkraft; Modkultur, 13. august 2013) "Kvinder vil, havfruer eller ej, det samme som mænd: realisere deres begær".


26. august 1913
Den største arbejdskamp i irsk historie starter (slutter 18. januar 1914). Dele af organiseringerne bliver vigtige i Påskeoprøret 1916. En af strejkelederne, James (Jim) Larkin.
Links:
Dublin Lock-out (Wikipedia.org)
The stamp of militancy. By Kevin Devine (Socialist Review, Issue 383, September 2013)
The Dublin Lockout 1913 and the unions today. By Joe Higgins (Socialism Today, Issue 171, September 2013)
Dublin 1913: the "proletarian army" is born. By Tom Harris (Solidarity, Issue 294, 28 August 2013)
Let us rise: the Dublin Lockout of 1913. By Sean Leadwith (Counterfire, 26 August 2013)
Lessons of the 1913 Dublin Lockout. By John Newsinger (Socialist Worker, Issue 2367, 20 August 2013)
1913 The great lockout: a survey. By Paul O’Brien (Irish Marxist Review, Vol.2, No.5, 2013, p.5-14)
The 1913 Dublin Lockout: helots and slaves of an empire. By Eóin Gilligan (In Defence of Marxism, 4 July 2012)
Jim Larkin, Syndicalism and the 1913 Dublin Lockout. By John Newsinger (International Socialism, Issue 25, Autumn 1984, p.3-36; online at Marxists Internet Archive)
The Dublin Lock Out: on the eve. By James Connoly (Irish Worker, August 30, 1913; online at Marxists Internet Archive)
Litteratur:
Strumpet City. By James Plunkett (Arrow Books, 1969). Dansk udgave: Dublin, Dublin. 2 bind (Lademan, 1970, 246 + 264 s.). See Wikipedia.org + review by Kevin Devine (Socialist Review, Issue 361, September 2011)
Rebel City: Larkin, Connolly and the Dublin Labour Movement. By John Newsinger (Merlin Press, 2004, 182 p.). See review by Kieran Allen: Militant Dubliners (International Socialism, Issue 106, Spring 2005)
Se også:
- Tidslinjen 30. januar 1947 om James Larkin.
- Tidslinjen 26. juni 1907 om den irske Dublin-strejke.


22. oktober 1913
Den ungarns-amerikanske fotograf, kendt for sine billeder fra Den Spanske Borgerkrig og D-dagen på Omaha Beach, Robert Capa fødes i Budapest (dør i Thai Binh, Vietnam, 25. maj 1954, se denne).


7. november 1913
Den britiske naturforsker og evolutionsteoretiker og -forsker Alfred Russel Wallace dør i Broadstone, Dorset, England. Offentliggjorde 1858 sammen med Charles Darwin den revolutionerende evolutionsteori om den naturlige udvælgelse. Han var også erklæret socialist og støttede kvindernes kamp for valgret. (Født 8.1.1823).
Links:
Alfred Russel Wallace (Wikipedia.dk). Dansk artikel, også længere på engelsk
The Russel Wallace Website. Se her bl.a. Biography of Wallace + FAQs, myths & misconceptions
Wallace Online (site). "... the first complete edition of the writings of Alfred Russel Wallace ... The project is directed by John van Wyhe."
Alfred Russel Wallace: A biographical sketch. By John van Wyhe (Wallace Online)
Wallace100: celebrating Alfred Russel Wallace’s life and legacy (Natural History Museum)

A fascinating new book on Wallace and his ideas. By Matthew Cobb (Why Evolution is True, September 10, 2013). Review of Ted Benton, Alfred Russel Wallace: Explorer, Evolutionist, Public Intellectual. A Thinker for Our Own Times? (Siri Scientific Press, 2013, 230 p.). See also review by Sean Sheehan (Marx & Philosophical Review of Books, 11 Februar 2015)
Alfred Russel Wallace: socialist and co-founder of evolutionary theory. By John Green (London Progressive Journal, 7 March 2012)
Alfred Russel Wallace and his inestimable contribution to the workers’ movement (International Communist Current, January 26, 2010)
Charles Darwin: revolution of evolution. By John Parrington (Socialist Review, February 2009)
Se også debat: Wallace and Darwin by Pete Wearden (March) + A class traitor? by Nick Grant (March) + Darwin and Wallace by John Parrington (April) + Wallace’s evolution by Barry Conway (April)
In Darwin’s shadow. By Michael Shermer (Michaelshermer.com). Excerpt from Michael Shermer, In Darwin’s Shadow: The Life and Science of Alfred Russel Wallace: A Biographical Study on the Psychology of History (Oxford University Press, 2002, 422 p.). Se bogen online på Worldtracker.org (pdf)
The first Darwinian left: radical and socialist responses to Darwin, 1859-1914 (pdf). By D.A. Stack (History of Political Thought, Vol.21, No.4, Winter 2000, p.682-710). Se om Russel Wallace side 690-694.
Se også:
- Linkboxen Kampen om Darwin (Modkraft Biblioteket). Sites og artikler om Charles Darwin, hans teorier og samtid, og om kritikken fra religiøse kredse. Med appendix: Marx and Darwin.22. november 1913
Den britiske komponist Benjamin Britten fødes i Lowestoft, Suffolk (dør Aldeburgh, Suffolk, 4. december 1976).
Skrev en række operaer og værker med social og anti-krigs indhold, mest kendt er korværket "War Requem" (1962).
Links:
Benjamin Britten (Denstoredanske.dk). Med links til nogle værker.
Benjamin Britten (Wikipedia.org). Længere engelsk, med links til værker mv.
Britten-Pears Foundation (BPF). "We promote the music of Benjamin Britten and his work with singer Peter Pears, and are based at the home they shared, The Red House in Aldeburgh."
Articles:
Brittens dødsmesse over krigens gru. Af Valdemar Lønsted (Information.dk, 25. november 2013)
Smuk dødsmesse vækkede krigens uudsigelige rædsler. Af Thomas Michelsen (Politiken.dk, 23. november 2013)
The 100th anniversary of the birth of composer Benjamin Britten. By Fred Mazelis (World Socialist Web Site, 23 November 2013)
The Graun on Britten: political idiots hail a political idiot (Shiraz Socialist/Blog, November 22, 2013)
Benjamin Britten’s anniversary is a chance to celebrate one of the best British composers. By Rob Hoveman (Socialist Worker, Issue 2031, 16 December 2006)
Film:
Benjamin Britten - Peace and Conflict (Benjaminbrittenfilm.co.uk). "a lesser-known theme running through his life - as a war-hating pacifist." Incl. trailer (3 min.)
- Expanded trailer: Teaser (Vimeo), 8 min..
Film to lift lid on beliefs of Lowestoft-raised and Holt-educated composer Benjamin Britten. By Richard Batson (Eastern Daily Press, June 15, 2012)


S:t Jacob’s Ungdomskör performs "Advance Democracy" by Benjamin Britten at a recent concert in S:t Jacob’s Cathedral in Stockholm, Sweden. (YouTube, 3:36 min.)
"Advance Democracy" - "a piece of unabashed political propaganda" (Boosey & Hawkes)


3. december 1913
Gerry Healy, britisk marxist og stifter af det trotskistiske Socialist Labour League og WRP, Workers Revolutionary Party, fødes (dør 14. december 1989).
Se:
Gerry Healy (Wikipedia.org)
Gerry Healy (pdf) (The Lubitz TrotskyanaNet, July 2007). With Biographical sketch (p.1-5) + Selective bibliography (p.6-11)
In memory of Gerry Healy (A World to Win, 3 December 2013)
The break-up of the WRP: from the horse’s mouth. By Simon Pirani (Libcom.org, February 3, 2013)
Healy’s WRP: the inside story. By Richard Price (Solidarity, Issue 251, 29 June 2012). Review of Alex Mitchell, Come The Revolution: A Memoir (NewSouth, 2011, 544 p.)
The rise and fall of George Healy. By Bob Pitt (What Next! June 2002). Pamphlet in 12 chapters.
Some reflections on the Healy Group. By Cyril Smith (New Interventions, Vol.8, No.1, 1997)
Gerry Healy: a revolutionary life. By Corinna Lotz and Paul Feldman (A World to Win, April 1994)
Gerry Healy and the failure of the old British trotskyist movement. By Sean Matgamna (Socialist Organiser, 1994)
The theoretical foundations of Healyism. By Chris Bailey (New Interventions, Vol.3, No.1,1992)
Gerry Healy, Stalinism and ’Revolutionary History’. By David Binns (New Interventions, Vol.2, No.3,1991)
Se også:
In, out, shake it all about (Weekly Worker, Issue 839, October 28, 2010) + Entries and exits (Issue 840, November 4, 2010) + Dances with scabs (Issue 841, November 11, 2010). "How did the far-left policy of Labour Party entry develop? Mike Macnair looks at the changing attitudes of British Trotskyism."24. december 1913
I Calumet, Michigan, USA, bliver julefest, arrangeret af strejkende kobbermineminearbejderes støttegruppe og pårørende i Italian Hall, omringet af strejkebryderkorps, der sætter panik i forsamlingen og 73 omkommer. (Kaldes The Italien Hall Disaster, vi siger: 1913 Massacre)

(Kilde: http://genealogytrails.com/mich/hou...)
Se:
Italian Hall disaster (Wikipedia.org)
Julemassakren i Michigan: 100 år siden i dag (Arbejderen.dk, 24. december 2013)
The Christmas Eve Calumet massacre, 1913 (Libcom.org, December 22, 2014)
100th Anniversary of Copper Miners’ Strike (The Spark, August 19, 2013)
The Italian Hall Disaster: one reason to observe a Silent Night this Christmas Eve. By Steve Lehto (Huffingtonpost.com, 21.12.2011)
Christmas Eve, 1913. By Mark Nowak (MR Zine, 24.12.2010). With Woody Guthrie video.
Class war at Christmas (Socialist Review, December 2007). "John Newsinger looks at how class war was waged in the US."
1913 Massacre (site)
Bob Dylans ’Song To Woody’ er på melodien. Mere herom med links på:
1913 Massacre (Woody Guthrie) ... YouTube.com Text/Lyrics
PBS’s Red Metal: The Copper Country Strike of 1913 commemorates Michigan’s bitter labor past. By Debra Watson (World Socialist Web Site, 8 January 2014)
(Bob Dylan’s "Song to Woody" på samme melodi)


Børneoptog af strejkende kobberminearbejderes børn. (Se om paraden m.m.: Big Annie leading parade of 500 children ...)
Trailer: 1913 Massacre: A film inspired by a Woody Guthrie Song. with Authie Guthrie (Vimeo, 2:44 min.)
1913 Massacre: Inspired by a Woody Guthrie Song – A Story of Greed and the Ruin It Brought to an American Town. Produced and directed by Ken Ross & Louis V. Galdieri, 2011. The film - The song, etc. (1913massacre.com)
Se også:
Anna Clemenc (Michigan Historical Centre & Hall of Fame)
"This Machine kills fascists" - Woody Guthrie - 100 år (Modkraft biblioteket/Linkbox)Tilbage til forsiden af Tidslinjen


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Vi er en græshoppegeneration. Vi æder alt og efterlader intet.

Björn Nörgaard. Deadline 2. sektion 14.9.03.

Flere citater