Vi er flyttet! modkraft.dk1924

Tidslinje med progressive links til begivenheder i året 1924Bladliste Nye blade 1924:
- Alarm
- Pioneren
- Sirius
Se:
Arbejderhistorisk bladliste, under året 1878 (Scroll ned)

7. januar 1924
Den britiske marxist og sociolog Ralph Miliband fødes i Bruxelles, Belgien. (Dør 21. maj 1994 i London). Grundlagde i 1964 årbogen Socialist Register sammen med John Saville. Far til Miliband-brødrene i det britiske Labour Party.


Ralph Miliband, at home in Hampstead, London, 1958 or 1959. In a letter to Miliband, Mills wrote, "I refuse to have any more of those pictures of you made up; I am a semiprofessional photographer, not a snap shooter; when next we meet I’ll take a roll (36 shots). […] In the meantime you ought not to joke about your graven image."
(Kilde: C. Wright Mills: Letters and Autobiographical Writings)
Links:
Ralph Miliband (Spartacus Educational)
Ralph Miliband (Wikipedia.org). Længere engelsk biografisk artikel med links.
Ralph Miliband (Marxist Internet Archives). Biography, selected bibliography and works (articles 1958-1995, many from Socialist Register, incl. Thirty Years of The Socialist Register)
Texter av den brittiska marxisten Ralph Miliband (Marxistarkiv.se). Bl.a. de to bøger: Statsmakten i det kapitalistiska samhället (1969) + Marx och politiken (1977)
Articles:
No easy outs: the revolutionary reformism of Ralph Miliband. By Shawn Gude (In These Times, May 7, 2015). Review of Ralph Miliband, Class War Conservatism: And Other Essays (Verso, 2015, 368 p.)
Registering class and politics. By Leo Panitch (Jacobin: A Magazine of Culture and Polemic, December 11, 2013). "On Ralph Miliband and fifty years of the Socialist Register."
The Miliband Affair. By Tariq Ali (Jacobin, 11.10.2013). "Ralph Miliband was no patriot. He was a stern critic of the British ruling elite and its institutions."
Miliband and Marx. By Charlie Kimber (Socialist Worker, Issue 2374, 8 October 2013)
Why my father loved Britain. By Ed Miliband (Daily Mail, 30 September 2013)
The man who hated Britain. By Geoffrey Levy (Daily Mail, 27 September 2013)
Labourism and socialism: Ralph Miliband’s Marxism. By Paul Blackledge (International Socialism, Issue 129, Winter 2011)
Ralph was the real red Miliband. By Ian Birchall (Socialist Worker, Issue 2222, 9 October 2010). Se også debatten i Socialist Register: Ralph Miliband Moving On (1976, p.128-40) + Duncan Hallas: How can we move on? (1977, p.1-10)
Ralph Miliband: accurate diagnosis, faulty prescription. By Phil Shannon (Green Left Weekly, Issue 546, July 23, 2003). Review of Michael Newman, Ralph Miliband and the Politics of the New Left (Merlin Press, 2002)
Ralph Miliband: Socialist intellectual, 1924-1994. By Leo Panitch (The Socialist Register 1995, p.1-21)
Ralph Miliband: The common sense of socialism (pdf). By Ellen Meiksins Wood (Radical Philosophy, Issue 68, Autumn 1994)
Obituary by Colin Barker (International Socialism, No.176, June 1994) (scroll ned) + Letters (No.177, July/August 1994)
Ralph Miliband, 1924-1994. By Tariq Ali (Against the Current, No.52, September/October 1994)
Muscular reformism. By Colin Barker (International Socialism, No.102, October 1977). Review of Ralph Miliband, Marxism and Politics (Oxford, 1977)
Se også/see also:
Socialist Register (site). Britisk socialistisk årbog.
- Tidslinjen om John Saville, se 13. juni 2009
- Tidslinjen 25. september 2010 om sønnen Ed Miliband, som vinder formandsposten i det britiske Labour party.


9. januar 1924
Stiftelsesdagen for Arbejdernes OplysningsForbund (AOF).
Ud over den socialdemokratiske oplysningsvirksomhed, var AOF også forlag, der bl.a. udgav partihistoriske værker som "Pionerer" (1938), af Oluf Bertolt, AOF-leder fra 1930-57.

Fotografi fra Arbejdernes Oplysningsforbund i Lyngby med teksten: Studiekreds i samfundsøkonomi 1931-1932. Leder bibliotekar Møballe. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (kilde: Bibliotekshistorie, nr. 6)
Se:
Arbejdernes oplysningsforbund (AOF) (Leksikon.org)
AOF (Wikipedia.dk)
AOF (site)
Om AOF Danmark
Et ord til arbejderne. Af Hans Hansen-Hersnap (Weekendavisen, 13. juli 2012). Er på Infomedia via folkebibliotekerne.
"Arbejdernes Oplysningsforbund gik lige fra begyndelsen målrettet efter at skabe en positiv fællesskabsfølels blandt arbejderne i Danmark og var med til at sikre den historisk store opbakning i mellemkrigstidens Danmark." Artiklen bygger på Hans Hansen-Hersnaps historiespeciale, "Arbejdernes Oplysningsforbund 1924-1940 - arbejderoplysningens virke, visioner og italesættelser", fra april 2012. Det kan lånes på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
Se også:
L.P. Hansen (Socialister på Assistens Kirkegård), om Arbejdernes Læseselskab.


21. januar 1924
Den russiske revolutionsleder Lenin dør (født 24. april 1870) se denne.


3. februar 1924
Den britiske historiker E.P. Thompson [Edward Palmer] fødes i Oxford (dør 28. august 1993 i Worchester). Forfatter til The Making of the English Working Class (1963). Fremtrædende i New Left og i 1980’ernes fredsbevægelse.


Links:
In Scandinavian:
E.P. Thompson (Denstoredanske.dk). Intro til E.P. Thompson på dansk.
E.P. Thompson (Wikipedia.no) norsk artikel m. link til lidt længere svensk. Links til bl.a. norsk biografisk Wiki-artikel.
Klassekamp: E.P. Thompson og hvordan den engelske arbejderklasse skabte sig selv (pdf). Af Frank Meyer (Arbejderhistorie, nr.3, 2013, s.88-93)
E.P. Thompsons videnskabelige fortælling om arbejderklassen og klassebegrebet (pdf). Af Erland Viberg Joensen (Arbejderhistorie, nr.2, 2009, s.51-66)
Om Edward Palmer Thompson (pdf). Af Lars Magnusson (Marxistarkiv.se, december 2015). Efterskrift till Thompson-antologin Herremakt & folklig kultur (1980).


Talking History: E.P. Thompson and C.L.R. James (YouTube.com, 1983, 51:40 min.) - jump to 0:17 to avoid the ear splitting noise. See links on C.L.R. James on Modkraft Library.
Links In English:
E.P. Thompson (Marxists Internet Archive). With biography & Texts.
E.P. Thompson (Wikipedia.org)
E. P. Thompson’s romantic Marxism. By Jeffery R. Webber (Jacobin: Reason in Revolt, July 24, 2015). "E. P. Thompson brilliantly chronicled the ravages of early capitalism — and the fierce resistance it provoked."
E.P. Thompson: A giant remembered. By Paul Buhle (Monthly Review, Vol.66, No.5, October 2014). Review of E.P. Thompson and the Making of the New Left: Essays & Polemics, edited by Cal Winslow (Monthly Review Press, 2014, 333 p.). See also review by Dominic Alexander (Counterfire, May 22, 2015) + review by Allister Mactaggart (International Socialism, Issue 149, Winter 2016) + review by Joseph White (New Politics, Issue 61, Summer 2016) + review by Dan Johnson (Against the Current, Issue 188, May-June 2017)
Introduction to Remembering E.P. Thompson. By the Editors (Against the Current, Issue 167, September-October 2013 + Issue 167, November 2013 + Issue 168, January/February 2014):
Ellen Meiksins Wood: Recovering the contrality of class (Issue 166)
Paul Buhle: Remembering E.P. Thompson (Issue 166)
Bruce Levine: A flawed conception of class (Issue 166)
Bryan D. Palmer: History as argument (Issue 166)
Barbara Winslow: E.P. Thompson: feminism, gender, women and history (Issue 167)
Rafael Bernabe: Thompson, William Morris and ecosocialist tasks (Issue 167)
Sheila Cohen: On E.P. Thompson’s legacy (Issue 168)
Manuel Yang: Breadking the grid, making our class (Issue 168)
A class that made itself (Socialist Review, April 2013). Keith Flett takes a look at the classic book The Making of the English Working Class.
Remembering E P Thompson. By Christian Høgsbjerg (International Socialism, Issue 134, Spring 2012). Review of Scott Hamilton, The Crisis of Theory: EP Thompson, the New Left and Postwar British Politics (Manchester University Press, 2011)
The crisis of theory: E P Thompson, the new left and postwar British politics. By Dominic Alexande (Counterfire, 6 October 2011). Review of Scott Hamilton’s book (Manchester University Press, 2011)
E P Thompson and The Making of the English Working Class. By Dominic Alexander (Counterfire, 9 April 2010)
E. P. Thompson: The activist historian. By David Renton (New Correspondence, Vol.1, No.1, September 2004, p.20-24)
E.P. Thompson, 1924-1993. By Kate Soper (Radical Philosophy, Spring 1994)
The Hidden Marxism of The Making of the English Working Class. By Bernie Moss (What Next?, No.26, 2003)
- Edward Thompson, the Communist Party and 1956. By John Saville. (The Socialist Register, 1994, pp.20-31.)
The making of a working class historian. By Duncan Hallas and Alex Callinicos (Socialist Review, No.168, October 1993, p.20-22; online at Marxists Internet Archive)
E.P. Thompson: class struggle and historical materialism. By David McNally (International Socialism, Issue 61, Winter 1993, p.75-89; online at Marxists Internet Archive)
E.P. Thompson, the historian: an appreciation (pdf). By Penelope Corfield (New Left Review, Issue 201, September-October 1993, p.10-17)
The ingredient of humanity. By Alex Callinicos (Socialist Review, No.9, February 1979). Review of E.P. Thompson, The Poverty of Theory and Other Essays (Merlin Press, 1978)


Litteratur:
- ’Hinsides den kolde krig’. Af E.P. Thompson, i: Der er kun ét Europa. Red. Søren Møller Christensen (Eirene, 1982, s.21-63)
- ’Tilintetgørelsen, civilisationens slutfase’. Af Edward P. Thompson, i: 80’ernes udfordring: en antologi om atomoprustningens logik og fredsbevægelsens politik. Red. Jesper Højberg Christensen (Politisk Revy, 1982, s.48-80)
- ’Europa: den kolde krigs svage led’. Af Edward P. Thompson, i: ibid. (s.294-313)
The Making of the English Working Class (Wikipedia.org)
The Making of the English Working Class. By E.P. Thompson (Victor Gollancz, 1963, 848 p.; online at Libcom.org)
Se også:/See also:
Reason in revolt. By Lawrence Parker (Weekly Worker, Issue 1138, 19 January 2017). Review of Paul Flewers and John McIlroy (editors), 1956: John Saville, EP Thompson and The Reasoner (Merlin Press, 2016, 450 p.)
Marxism and the Missiles 1980. By Chris Harman (Socialist Review, No.9, October 1980)
Historikergruppen i det britiske kommunistparti (Leksikon.org)
Communist Party Historians Group (Wikipedia.org)


23. april 1924
Dansk-Russisk Samvirke oprettes.
Se:
Dansk Russisk Forenings historie (Aktive Lejere i Danmark)
Dansk-russisk samvirke i 75 år (pdf). Redigeret af Asger Pedersen mfl. (Dansk-Russisk Forening, juni 1999, 22 s.).


23. april 1924
Første arbejderregering i Danmark under ledelse af Thorvald Stauning.

Litteratur:
Arbejderregering på kobberplatter. Af Henning Grelle (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv; Årsskrift 1997, side 36-42) (download pdf-fil)
Se:
Ministeriet Thorvald Stauning (Wikipedia.dk)
Se også på Tidslinjen om:
- Thorvald Stauning, 26. oktober 1873
- Nina Bang: 16. oktober 1866
- Om Steincke + Borgbjerg, se "Det Røde Hav" - socialister på Vestre Kirkegård


23. april 1924
Den italienske venstrefløjspolitiker, Rossana Rossanda fødes i Pula (nu Kroatien, dengang Pola, Italiensk). Medstifter af dagbladet Il Manifesto (23. august 1969- maj 2012) og venstrefløjsgruppen PdUP. Partito di Unità Proletaria per il comunismo (1972-1974).
Se:
Rossana Rossanda (Wikipedia.org). Med links til nogle værker på engelsk.
Rossana Rossanda (Marxists Internet Archive; svensk avdelning). Tekst på svensk: Klasse och parti (1969).
Memoirs of a loyal oppositionist. By Toby Abse (Weekly Worker, Issue 907, March 29, 2012). Review of Rossana Rossanda’s memoirs, The Comrade from Milan (Verso, 2010)
The Comrade from Milan. By Rossana Rossanda (New Left Review, Issue 49, January-February 2008, p.76-100). Memoir article, 2005. With biograpical introduction.
Sartre’s political practice. By Rossana Rossanda (The Socialist Register, 1975, p.48-74)
Revolutionary intellectuals and the Soviet Union. By Rossana Rossanda (The Socialist Register, 1974, p.21-47)
Mao’s Marxism. By Rossana Rossanda (The Socialist Register, 1971, p.53-80)
Class and party. By Rossana Rossanda (The Socialist Register, 1970, p.217-231)


Rossanda taler (på italiensk) om venstrefløjen m.m. 6. maj 2008 (YouTube, 9:11 min)
Litteratur på dansk:
- Rossana Rossanda: Halvdelen af jorden: dialog med feminismen (Politisk Revy, 1981, 240 sider)
- Rossana Rossanda: Sartre og den politiske praksis (Kultur & Klasse, nr.34, 1979, s.70-103)
- Rossana Rossanda: Venstrefløjen og Sovjetunionen [1-2] (Socialistisk Politik, nr.2, februar 1976, s.14-21 + nr.3, maj 1976, s.22-28)
Il Manifesto: klasse, parti, arbejderråd. Red. Jørgen Stender Clausen (Røde Hane, 1973, 267 sider). Artikler fra tidskriftet/dagbladet Il Manifesto, af bl.a. Lucio Magri og Rossana Rossanda.
Se også:
Proletarian Unti Parti (Italy). Om PdUP.
Il manifesto (Wikipedia.org)
Arrivederci Il Manifesto? Af Alfred Lang (Modkraft.dk/Kontradoxa, 29. maj 2012)
Il Manifesto: on the wrong side and kicking. By Fabio De Propris (Swans Commentary, June 28, 2010)
Italian Communism remembered (New Left Review, Issue 151, May-June 1985; online at Jacobin, 31 March 2014). Interview with Luciana Castellina on Il Manifesto and the PCI.
- Tidslinjen 28. november 2011 om Lucio Magri.


10. juni 1924
Den italienske socialistleder Giacomo Matteotti (født 22.5.1885) dræbes i Rom af fascister. Lagde navn til den socialdemokratiske antifascistiske hjælpefond, Matteottifonden.
Se:
Giacomo Matteotti (denstoredanske.dk)
Giacomo Matteotti (Wikipedia.org)
Se også:
Flygtninge fra Tyskland (Plads til os alle; Socialdemokratiet og nazismen)17. juni - 8. juli 1924
Kommunistiske Internationale afholder sin femte kongres i Moskva. Kongressen beslutter at "bolsjevisere" alle kommunistiske partier.
Se:
The Communist International 1919–1943 (Marxists Internet Archive). Scroll ned.
The forgotten Fifth Comintern Congress: Bridge between Lenin and Stalin. By Joel Geier (John Riddell: Marxist essays and commentary, June 23, 2014)
Left oscillation - right turn. Chapter 5, -i: The Comintern. By Duncan Hallas (Bookmarks, 1985, p.104-122)
Se også:
Zinovievism and the degeneration of world Communism. By Joel Geier (International Socialist Review, Issue 93, Summer 2014, p.41-73)
- Linkbox: Kommunistisk Internationale (Komintern) 1919-1943 (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)1. august 1924
Lenins mausoleum åbnes på Den Røde Plads i Moskva med udstilling af det balsamerende ikon.
Se:
Lenins mausoleum (Wikipedia.dk)
Lenin Mausoleum (site) m. historiske foto.
On You Tube.com:
Lenin’s body (0:32 min.)
Mausoleum Lenin; corpo de Lenin; mumia de Lenin
Se også:
- Tidslinjen 22. april 1870 om V.I. Lenin.
- Linkbox: Lars T. Lihs Lenin-biografi (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)

Illustration: Lenins skind-sæk på udstillingen i mausoleet og ved sit årlige kemiske bad


2. august 1924
Den afroamerikanske forfatter James Baldwin fødes i Harlem, New York City (dør 30. november 1987 i Saint-Paul, Frankrig). Se:
James Baldwin (Bibliografi.dk: international forfatterbibliografi)
James Baldwin (Wikipedia.org)
James Baldwin, Stan Weir, and Socialism. By Dan La Botz (New Politics, Blog, May 3, 2017). "Raoul Peck’s powerful documentary “I Am Not Your Negro” ... presented Baldwin as a powerful voice of the black liberation movement, but hardly mentioned his longtime commitment not only to full equality for black Americans, but also to socialism."
Who James Baldwin was and why you should see I Am Not Your Negro (Socialist Worker, Issue 2549, 11 March 2017). "Elizabeth Grant-Campbell reviews I Am Not Your Negro, a new film about radical writer and activist James Baldwin, and Dave Sewell looks at the work and politics of a unique fighter against oppression."
I Am Not Your Negro: Raoul Peck’s documentary on James Baldwin. By Clare Hurley (World Socialist Web Site, 14 February 2017). "The American novelist, essayist and intellectual James Baldwin is the subject of Raoul Peck’s stylish, but ultimately superficial and often wrongheaded quasi-documentary ..."
How Baldwin saw Palestine (Marxist Marginalia, June 21, 2010). "Paul Heideman discusses solidarity with Palestine through the work of Black author James Baldwin."
James Baldwin’s Harlem: The key to his politics. By Gerald Meyer (Socialism and Democracy, Vol.25, No.1, March 2011, p.273-281). Review of Herb Boyd, Baldwin’s Harlem: A Biography of James Baldwin (Simon and Schuster, 2008, 272 p.). "The publication of a paperback edition of Herb Boyd’s [book] brings a fresh interpretation of Baldwin’s life and work to the attention of Baldwin loyalists as well as to potentially larger audiences."


12. september 1924
Amílcar Cabral fødes i Bafatá (Guinea, daværende portugisisk koloni). Myrdes ved bombeattentat 20. januar 1973 i Conakry, Guinea. Guerilla-teoretiker og grundlæggeren (1956) af PAIGC og befrielsesbevægelsen i Angola (med Agostinho Neto).
Se:
Cabral, Amilcar (Leksikon.org).
Amilcar Cabral (Wikipedia.org). Med links.
Amilcar Cabral (Marxists Internet Archive; Marxism and Anti-Imperialism in Africa). Articles 1961-1969.
Resistance and Decolonization. By Dianne Lalonde (Marx & Philosophy Review of Books, 30 December 2016). Review of Amílcar Cabral’s book (Rowman & Littlefield International, London, 2016, 196 p.)
Amílcar Cabral and the African Revolution, Part 1. By Arturo Rodríguez (In Defence of Marxism, 25 May 2016) + Part 2 (2 June 2016)
Cabral: Exemplary light and guide for the pan-African and socialist revolution. By Imani Na Umoja (Pambazuka News, January 22, 2014)
Amilcar Cabral’s theory of class suicide and revolutionary socialism. By Tom Meisenhelder (Monthly Review, Vol.45, No.6, November 1993; online at Libcom.org)
Review by John Newsinger of A. Cabral, Unity & Struggle and J. Saul, The State and Revolution in East Africa (International Socialism, Issue 12, Spring 1981)
Amilcar Cabral: outstanding leader of African liberation movement - a tribute (African Communist, No.53, 1973; online at Marxists Internet Archive)


15. september 1924
Trotskij færdiggør Læren af Oktober ("Oktobers læredomme"). Udgives 6. oktober 1924.
Se:
Lærdommene fra oktober (Oslo, Internationale Sosialister, 1997, 54 sider; online på Marxists Internet Archive; Norsk seksjon). Se også:
De tyske begivenheder i 1923 og læren af Oktober. Af Leon Trotskij (1928) (Marxistiske Klassikere)
Læren af den russiske revolution : (Leon Trotskij: "Læren af Oktober"). Af Jørn Andersen (Socialistisk Arbejderavis, nr. 170, 6. november 1997)
The political struggles in Russia, 1921-1929. By Pierre Broué (Marxists Internet Archive). Chapter 7-11 of The history of the Bolshevik Party (CP) of the U.S.S.R. (1971; online at Marxists Internet Archive)


30. september 1924
Forfatteren Truman Capote fødes i Los Angeles (dør 25.8.1984 s.st.)
Se:
Truman Capote (Wikipedia.org)
American artists and American tragedy. By David Walsh (World Socialist Web Site, 17 November 2005)
Litteratur:
Med koldt blod: en sandfærdig beretning om et massemord og dets følger (Gyldendal, 1966, 329 sider)


12. oktober 1924
Den franske sociale forfatter Anatole France dør (født 16. april 1844, se denne) .


17. december 1924
Stalins teori om Socialisme i et land formuleres.
Se:
- J.V. Stalin: Oktoberrevolutionen og de russiske Kommunisters Taktik : Forord til bogen På vej til oktober, 17. december 1924 (Marxistisk bibliotek)
’Socialisme - i eet land’. Tillæg, - i: Leon Trotskij: Revolutionen forrådt (Borgen, 1960). Opr. udgivet i 1936.
The theory of Socialism in One Country. - i: Max Shachtman: Genesis of Trotskyism (1933)
Socialism in a separate country? Appendix No.2, - i: Leon Trotsky: The History of the Russian Revolution, Vol.3 (1932)
Litteratur:
- J.V. Stalin: Leninismen Problemer (Tiden, 1949). Heri: ’Oktoberrevolutionen og de russiske Kommunisters Taktik’ (s.83-111)Tilbage til forsiden af TidslinjenTidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Nødvendigheden af at skaffe stadig øget afsætning af produkterne jager bourgeoisiet ud over hele jordkloden. Det tvinges til at skaffe sig indpas overalt, at slå sig ned overalt, at knytte forbindelser overalt.

Karl Marx og Friedrich Engels. Det kommunistiske Manifest, 1848.

Flere citater