Vi er flyttet! modkraft.dk1989

Tidslinje med progressive links til begivenheder i året 1989
22. januar 1989
Den surrealistiske maler Salvador Dali dør.
Se
- Llinkbox: Surrealistisk forår 2009: Udstillinger og manifester om surrealismen (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


5. februar 1989
Chris Gueffroy skydes ned som sidste dødsoffer, for at prøve at krydse Berlinmuren (se også9. nov. 1989, længere nede på denne side).
Se:
Chris Guefroy (Wikipedia.no) (Bokmål-artikel)
Chris Gueffroy (Wikipedia.org)
Chris Gueffroy (Wikipedia.de)


14. februar 1989
Iranske ayatollah Khomeini udsteder fatwa mod Salman Rushdie efter udgivelsen af De Sataniske Vers.
Se:
Salman Rusdie (Denstoredanske.dk). Med links.
Satanisk, guddommeligt - og såre menneskeligt: Rushdie-sagen ti år efter Khomeinis dødsdom (Islamisk Studiebogsamling). Boganmeldelse af Aminah Tønnsen.
The Satanic Verses (Wikipedia.org)
Salman Rushdie (Wikipedia.org)
Fatwa (Wikipedia.org)
The tragedy of Salman Rushdie. By Gareth Jenkins (Socialist Review, November 2012). Review of Salman Rushdie, Joseph Anton: A Memoir (Jonathan Cape, 2012)
The myths of muslim rage. By Kenan Malik (Pandaemonium, September 26, 2012)
Introduction to Kenan Malik’s book: From Fatwa to Jihad: The Rushdie affair and its legacy (Atlantic Books, 2009). See also review by James Turley: Islam and Rushdie (Weekly Worker, Issue 780, July 30, 2009)
Twenty years on: internalising the fatwa. By Kenan Malik (Spiked Review of Books, Issue 18, November 2008)
Writers reviewed: Salman Rushdie (Socialist Review, Issue 209, June 1997)


18. februar 1989
FIS (Den islamiske Frelserfront, Algeriet) dannes.
Se:
FIS (Den islamiske Frelserfront, Algeriet) (Leksikon.org)
Krig i Algeriet – Korstog eller borgerkrig? Af Rasmus Alenius Boserup (Forlaget Vandkunsten, 2004)


24. marts 1989
Tankeren Exxon Valdez grundstøder ved Alaska og spilder mere end 11 mio. tønder olie.
Se:
Exxon Valdez (Denstoredanske.dk)
Exxon Valdez Wikipedia.org)
Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council (ARLIS : Alaska Resources Library & Information Services)


25. april 1989
"Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet", sagt af statsminister Poul Schlüter fra Folketingets talerstol den 25. april 1989 under 1. behandlingen af B78 - Forslag til Folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommissionsdomstol vedr. administration af udlændingeloven. (Folketingstidende, FF 1988/89, spalte 8990). Citat: "Der er ingen tvivl om, hvor ansvaret placeres. Det placeres hos justitsministeren og regeringen. Den foreliggende sag er belyst tilstrækkeligt, og ansvaret var Regeringens og Justitsministerens. Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet."
Se også:
- Tidslinjen 14. januar 1993 om Tamilrapporten og regeringens fald.
Tamilsagen (Wikipedia.dk)


15. maj 1989
Starter demonstrationerne på Tiananmen Square i Beijing, der slås ned (starter 3. + 4. juni).
Bl.a. rejses en kopi af Frihedsgudinden.
Se:
- Linkbox Den Himmelske Freds Plads, 1989 (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


31. maj 1989
Cyril Lionel Robert James (C.L.R. James) dør i London (født 4.1.1901 i Tunapuna, Trinidad).
Se:
The C.L.R. James Institute.
C L R James Archive (Marxists.org Internet Archive). Biography + Articles on Marxism, Revolution and Black History.
- Personlisten C.L.R. James (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


8. august 1989
Enhedslisten bliver opstillingsberettiger som liste (se også 1. december 1989, længere nede på denne side).


22. august 1989
Huey P[ercy]. Newton, medstifter og forsvarsminister i Det Sorte Panterparti, dør i Oakland, Calif. (Født 17.2.1942 i Monroe, Louisianna).
Se:
Black Panthers Party (BPP) (Leksikon.org)
Huey P. Newton (Wikipedia.org)
25 years ago: Black Panther leader Huey Newton shot dead in Oakland (World Socialist Web Site, 18 August 2014)
A Huey P. Newton Story (Luna Ray Films)
Rise and fall of a Black radical. By David Thurston (International Socialist Review, Issue 53, May–June 2007). Review of David Hilliard, Huey: Spirit of the Panther (Thunder’s Mouth Press, 2006)
The Making of a Revolutionary (New York, 1995). By Brian Richardson (International Socialism, March 1996, No.70, p.91-101). Review of H P Newton, Revolutionary Suicide (New York, 1995)
Litteratur:
- Jørgen Dragsdahl: Det Sorte Panterparti: Amerikas revolutionære avantgarde (Røde Hane, 1970, 202 s.)
- Huey P. Newton: Forsvar for selvforsvar (Politisk Revy, 1971, 80 s.)
- Huey P. Newton: Lad os holde ideen om det revolutionære verdenssamfund og Huey P. Newtons uovervindelige tanker højt (Særtryk af Politisk Arbejde, u.å., 16 s.). Huey P. Newton’s budskab på Boston College 18. nov. 1970.
- Bobby Seale: Den ensomme vrede: selvbiografi (Rhodos, 1978, 329 s.).
Angela Davis: En selvbiografi. Af Angela Davis (Gyldendal, 1975, 361 s.)
Hvis de kommer om morgenen: modstandsrøster. Af Angela Davis, Ruchell Magee, Soledad-brødrene (Tiden, 1972, 176 s.)
- Bobby Seale: Tiden er inde: det sorte panterpartis historie (Gyldendal, 1971, 375 s.)
- Eldridge Cleaver: Sjæl på is: åbne breve til USA (Rhodos, 1969, 185 s.)
Se også:
- Linkbox: Black Power : Historie og personer (Modkraft.dk/Tidsskriftcentret)


23. august 1989
Anti-psykiateren Ronald D. Laing dør i St. Tropez, Frankrig (født 7.10.1927 i Glasgow).
Se:
Ronald David Laing (Leksikon.org)
Ronald David Laing (Wikipedia.org)
Who’s mad – you or the system? By Peter Sedgwick (Socialist Worker, 5 February 1972)


1. oktober 1989
Kriminalforsorgen overtager brugsretten til de første bygninger i Sandholmlejren til brug for asylansøgere.
Se:
Sandholmlejren (WIkipedia.dk)
Globale Rødder besætter asylfængsel! : Pressemeddelelse 12.9.2002. (Netavsien, 14.9.2002)
"Intet menneske er illegalt" .. Globale Rødder satte med tre aktioner fokus på asylansøgeres forhold og fattigdomsflygtninge.. (Modkraft.dk, 15.2.2002)


9. oktober 1989
80.000 demonstrer i Leipzig, DDR - ("Wir sind das Volk").
Se:
Montagsdemonstrationen 1989-1990 in der DDR (Wikipedia.de)
Wir sind das Volk (Die Deutsche Einheit; wandel im Osten). Officielt tysk site.
Se mere nedenfor - 9. november 198919. oktober 1989
The Guildford Four befries efter 15 års britisk fængsel beskyldt for pub-bombning (5.10.1974, der dræbte 5 personer). Se:
Guilford Four (Wikipedia.org)
What In the Name of the Father teaches about false confessions : Summary of the book and the movie. By Hans Sherrer (Justice Denied, vol.2, no.4, 2001).
Litteratur:
Trial & Error : The Maguires, the Guilord pub Bombings and British Justice. By Robert Kee. [Undertitel på omslaget: The true events surrouding the convictions and trials of the Guildford Foour and the Maguire Seven.] (Penguin Books, 1986/1989, 284 sider)
Se også:
- Tidslinjen 21. november 1974 om sagen mod Birmingham Six


5. november 1989
Lyrikeren Ivan Malinowski dør (født 18. februar 1926, se denne.


9. november 1989
Berlinmurens fald med beslutningen om fri udrejse fra DDR.
Se:
- Linkbox: Berlinmurens fald (Modkraft Biblioteket). Om Berlinmurens historie, dens fald i november 1989 og stalinismens sammenbrud i Østeuropa.


17. november 1989
Starter "fløjlsrevolutionen" i Tjekkoslovakiet med politiets angreb på massedemonstrationer i Prag. Generalstrejken 28. november 1989 får regeringen til at love vidtrækkende reformer og optagelse af ikke-kommunister i regeringen. 10. december dannes national samlingsregering og 24. november overgiver den kommunistiske regering magten til Borgerforum.
Se:
Fløjsrevolutionen (Wikipedia.dk)
Fløjlsrevolutionen (Denstoredanske.dk)
Fløjlsrevolutionen i 1989 (Tourist Guide Prague)
Se også:
- Tidslinjen 6. januar 1977 om Charter 77.
- Tidslinjen 18. december 2011 om Václav Havel.
Tjekkiet (Leksikon.org)1.-3. december 1989
Med sin første kongres/årsmøde stiftes Enhedslisten: De Rød-Grønne som et valgsamarbejde mellem Venstresocialisterne, Socialistisk Arbejderparti og Danmarks Kommunistiske Parti.
Se leksikale links:
- Enhedslisten (Wikipedia.dk)
Enhedslisten. Af Albert Jensen (Leksikon.org)
Enhedslisten. Af Bertel Nygaard (Danmarkshistorien.dk, 15. august 2011)
Enhedslisten (GF.dk)
Enhedslisten: de rød-grønne (Enhedslisten.dk). Med bla. Årsmødepapirer 2009-2014.
25 års artikler m.m.
Enhedslisten: Den Ægte Vare? Af Jan Hoby (Modkraft Blog, 15. maj 2014)
Enhedslisten 25 år: Udvikling eller afvikling? Af Anna Rytter (Modkraft.dk, Blog, 14. maj 2014)
EL 25 år - tak til grundlæggerne! Af Pelle Dragsted (Modkraft.dk, Blog, 28. april 2014)
25 år med Enhedslisten: Enhedslisten 25 års jubilæum (pdf) (Rød + Grøn Jubilæumsnummer, Enhedslisten, maj 2014, 32 sider)
Røverhistorier om Enhedslisten: Fra sammenrend til parti. Af Jeppe Rohde (Modtryk.dk/Kontradoxa, 29. april 2014). Interview med Jette Gottlieb, der repræsenterede Enhedslisten i Folketinget 1994-2001.
Andre oversigtsartikler:
Enhedslistens historie: Fornyelse af venstrefløjen. Af Thomas Clausen (Enhedslisten.dk, 2. november 2006)
Programmer, pjecer mm.
Enhedslistens principprogram (2003/2004) (Enhedslisten.dk)
- Partiprogrammer: Enhedslisten (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv). Fem stk. for perioden 1989-1996.
- Politiske partiers programmer: Enhedslisten (Det Kongelige Bibliotek) Mere end 100 stk. skannede pjecer og småtryk. Kan vælges på årstal.
Se også:
Diskussionsoversigt: oversigt over indlæg på Modkraft om Enhedslistens principprogram-debat (2012-14)


14. december 1989
Den russiske atomvidenskabmand - og "systemkritiker" og Nobelprisvinder - Andrej Sakharov dør i Moskva (født 21.5.1921 i Moskva).
Se:
Andrej Sahkarov (Denstoredanske.dk)
Andrei Sakharov (Wikipedia.org)
- Andrei Sakharov: Autobiography (Nobelprize.org)


14. december 1989
Den britiske marxist og trotskist Gerry Healy dør (født 3. december 1913, se denne)


20. december 1989
USA invaderer Panama for at afløse tidligere CIA-klient Manuel Noriega.
Se:
Manuel Noriega (Wikipedia.org)
United States invasion of Panama (Wikipedia.org)
1968-1990: The invasion of Panama and US intervention (1993). By Noam Chomsky (Libcom.org)
The 1989 US invasion of Panama – George Bush Sr was a killer too (Socialist Worker, issue 1779, 15 December 2001)
Se også:
Panama (Leksikon.org)


25. december 1989
Rumæniens præsident Ceausescu og Elena C. henrettes.
Se:
Ceaucescu, Nicolae (Leksikon.org)
Ceausescu, Nicolae (1918-1989) (Marxists Internet Archive)
Ceausescu.org: The leading infosource on the web about Ceausescu and his era!
Revolution in Romania (Trotskyist International, No.4, Spring 1990)
Romania’s Ceausescu. Book review by Chris Harman (International Socialism, No.64, November 1973)
Se også:
Rumænien (Leksikon.org)Tilbage til forsiden af TidslinjenTidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Jeg erkender, at det er beskæmmende, at vi ikke før har fået øjnene op for, hvad Luther har sagt. Der må siges fra nu, inden verden eksploderer i en ny religionskrig.

Leif Bork Hansen. Sognepræst. Om Folkekirkens grundlag i forhold til Martin Luthers fordømmelse af muslimer, opfordringer til afbrændinger af synagoger mm. Til P1 Morgen den 15. juni 2006.

Flere citater