Vi er flyttet! modkraft.dkArbejderhistorisk bladliste 1871-1880

Kronologisk oversigt over blade og tidsskrifter udgivet af arbejderbevægelsen og dens forløbere eller med tilknytning hertil


Forord / Indledning
1835-1850
1851-1860
1861-1870
1871-1880
1881-1890
1891-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
Alfabetisk register, 1835-1940


1871

Socialistiske Blade : i tvangsfri Hefter : Udgivne af en Arbejder (Louis Pio). Nr. 1 udkom den 21. maj, nr. 2 den 12. juli.

Socialisten : Et Ugeblad for Arbejdernes Berettigede Fordringer.
Motto: "Ingen Rettigheder uden Pligter, Ingen Pligter uden Rettigheder". Nr. 1 udkom den 21. [22.juli **]. Den 2. april 1872 blev Socialisten dagblad. Socialisten var en videreførelse af Socialistiske Blade og var udgivet af de samme personer, Pio og Brix. Sidstnævnte stod som redaktør indtil overgangen til dagblad. Socialisten udkom sidste gang den 9. maj 1874 og blev den 10. maj fortsat under navnet Social-Demokraten.
[** Svar fra Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv, november 2006: "På forsiden af det første nummer af Socialisten står: Juli 1871 og "Udgaar hver lørdag". Da det næste nummer var sidste nummer i juli, må det nummer være udkommet 2. sidste lørdag, der var den 22. april 1872"].Gnsn.oplag 2.500
[If. Socialdemokratiets århundrede II var Wilh. Rasmussen, redaktør "nogen tid efter Pios fængsling (og) ledede til dens ophør i maj 1874"]
Litteratur:
Socialistiske Blade I-II. Af Louis Pio. Red. af Kurt Luchau Nielsen. (Odense, Clio-Reprint, totografisk genoptr., ca. 48 sider, 1974.) (Louis Pios skrifter, bd. 1). (Kilder til Danmarks økonomiske og sociale historie, 2)
Antisocialistiske Blade : dagspressens anmeldelser af Louis Pios "Socialistiske Blade", 1871. Udg. af Kurt Luchau Nielsen. (Odense, Clio, 1975. 120 sider). (Kilder til Danmarks økonomiske og sociale historie, 3). (Louis Pios skrifter, bd. 2)

Maanedsblad for Randers Arbeiderforening. Red. H. Christensen. Nr. 1 udkom den 9. september, sidste nr. (nr. 4) november-december 1871.

Fremad. Kolding. Udg. M. Heimann. (Dansk Arbejdersamfund). Nr. 1 den 3. december 1871, sidste nr. (nr. 42) den 29. september 1872.

1872

Dansk Arbejdertidende. Ugeblad for ”Dansk Arbejdersamfund". Nr. 1 udkom den 30. november, sidste nr. (nr. 26) den 28. juni 1873. Udg. og red. typograf H. P. Løber. Fra 29. januar 1873 overtog M. Lazarus red. og udg.

Dansk Arbejdertidende. Odense. Nr. 1 udkom den 6. juli, sidste nr. (nr. 14) den 8. april 1873. Udg. og red. af en forening. I kommission hos boghandler N. Jacobsen, Vestergade 97, Odense.

Folkets Barn. Udg. og red. Alfred Jørgensen. Kun eet nr. den 28. oktober.

En Røst fra Fængslet. Udg. og red. F. L. Zimmermann. Nr. 1 og 2 udaterede (udkom 18. og 25. maj), sidste nr. (nr. 5) den 22. juni.

Almindelig dansk Velfærdsforening. Organ for en forening af samme navn. Red. P. F. Lunde. Nr. 1 udkom den 16. november 1872, sidste nr. (nr. 21) den 31. maj 1873. Fortsatte i Arbejderbladet.

1873

Arbejderbladet. Nr. 1 udkom den 7. juni 1873, sidste nr. (11. årg. nr. 15) d. 11. august 1883. Red P. F. Lunde. Organ for Almindelig dansk Velfærdsforening.

Arbejdervennen. Udgivet af Socialdemokratiet. I komm. hos Hornbeck. Nr. 1 udkom den 28. december, sidste nr. den 28. august 1875. Fra 31. januar til 28. marts 1875 var Th. Andersen red., og fra søndag den 4. april og til bladets ophør Louis Toucher.

Demokraten. Nr. 1 udkom den 6. januar, sidste nr. (nr. 52) den 29. december. Socialistisk Ugeblad, udg. og red. C. Würtz. [og E.W. Klein, A. B. Weiss, V. Rasmussen].

Figaro. Nr. 1 udkom den 1. februar 1873, sidste nr. den 28. maj 1876. Politisk satire. Første red. Carl Sacht, der senere var red. på Social-Demokraten. Kommer i opposition til socialdemokratiet og senere redaktører fjerner det mere og mere fra arbejderbevægelsen.

Maanedsblad for demokratisk Arbejderforening. Kun eet nr. Red. S. Pihl.

1874

Bibliotek for Arbejderne. Udg. og red. Laurids Hansen, tidligere Socialisten. Kun eet nr. den 20. april.

Lanternen. Udg. Vilh. Hornbeck. Henri Rocheforts blad La Lanterne, oversat til dansk. 12. juli til 22. oktober, ialt 14 numre.
Om Henri Rochefort, se Wikipedia, engelsk eller på fransk, om: La Lanterne

Social-Demokraten. Første nr. den 10. maj. Red. Anton Mundberg
[".. Efter ham fulgte Carl Sacht, der tidligere havde udgivet vittighedsbladet »Figaro«. Hans virksomhed afbrødes ved en dom på 6 måneders fængsel (ligeledes for majestætsfornærmelse); han rejste til Sverige for at unddrage sig den, men blev eftersøgt og anholdt. Efter at V. T. Holst en kort tid havde været ansvarhavende, blev Søren Larsen redaktør, indtil Pio efter sin løsladelse atter overtog ledelsen.." Kilde: Socialdemokratiets århundrede II]
Om Socialdemokratiets dagbladshistorie, se: Aktuelt (Wikipedia.dk)

1875

Den danske Lanterne. To numre, 14. og 23. januar.

Samfundet. Udgivet af Socialdemokratisk Samfund. Red. Th. Bjørnstrup. Nr. 1 udkom den 8. september, sidste nr. (nr. 2) den 30. oktober.
Se:
Socialdemokratisk Samfund, 1875-1882 (speciale, ABA)

1876

Ravnen. Fra 2. april 1876 til 7. januar 1877 og igen fra 6. oktober 1878 til 15. juli 1921. I perioden 1877-78 udkom Den gamle Ravn (se nedenfor). Udgivet af socialdemokratiet. Første red. Harald Brix.
Se også:
Harald Brix (og Ravnens forhold til Socialisten) (Pladstilosalle.dk)
Den 5. Juni (Ravnen 1876)
Satiren som våben (Kommunistisk Politik)

Ugeblad for Almuen. Udg. og red. typograf H. P. Løber. Nr. 1 udkom den 4. november 1876, sidste nr. (nr. 17) den 31. marts 1877. National-demokratisk organ.

Maanedsblad for socialdemokratisk Arbejderparti. Nr. 1 udkom juli 1876, sidste nr. juni 1877. Red. Louis Pio, sidste nr. dog Chr. Hørdum.

1877

Den gamle Ravn. Red. Saxo W. Wiegell. Første nr. den 1. april 1877, sidste nr. den 29. september 1878.

Arbejdertidende. Udgivet af tidligere medlemmer af Almindelig dansk Velfærdsforening. Red. M. Lazarus. Nr. 1 udkom den 22. september 1877, sidste nr. (nr. 52) den 28. november 1878. Fortsatte som Reform.

Flyvebladet. Udgivet af Heinemann og Klein. Kritisk over for socialdemokratiet. Fra 14. januar til 14. oktober (nr. 40). Nr. 1-8 ansv. L. Hansen, derefter er Klein ansv. red.
If. Oversigt over trykte aviser i Statens Avissamling København: Flyvebladet. Et demokratisk Ugeblad for Hvermand. (Red. : L. Hansen og E. W. Klein). 21/1 – 14/10 1877

Folkeviljen. Ugeblad for Arbejdere. Udg. af Socialdemokratiet. Specielt med henblik på landarbejdere. Red. Laurids Hansen. Fra 1. januar til 26. marts. 1877.

Den Radikale. Socialdemokratisk Ugeblad. Red. P. C. Johnsen [og J. Liljenkranz]. I opposition til socialdemokratiet. Fortsatte som Fremad.
If. Oversigt over trykte aviser i Statens Avissamling København:
(Red. : P. C. Johnsen og J. Liljenkranz). 30/6 – 26/9 1877

Fremad!. Social-demokratisk Ugeblad. Fortsættelse af Den Radikale. Udgivet af Det socialistiske Forenings Forbund. Red. F.R.Foltmar. Fra 6. oktober til 2. december.

Reform. Udgivet af Søren Larsen og Anton Mundberg, efter at disse var afskediget fra Social-Demokraten. Nr. 1 udkom den 28. oktober, sidste nr. (nr. 3) den 11. november.

1878

Den frie Tanke. Organ for fritænkerforeningen. Nr. 1 udkom den 1. oktober 1878, sidste nr. den 15. juli 1883. Red. K. Legarth. Fra 1. januar 1880 red. C. G. Lundquist indtil marts, derefter en lang række skiftende redaktører.

Reform. Medlemsblad for Dansk Vælgerforening. Fortsættelse af Arbejdertidende. Red. M. Lazarus. Nr. 1 udkom den 9. november, sidste nr. den 26. september 1881.


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Kunder i Danske Bank er ufrivillige medbidragsydere, når bankejer Mærsk McKinney Møller hvert år uddeler pengepræmier til sine lydhøre partier: Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det er ikke kun i USA, at man ved kontant opmuntring kan sikre sig venner i lovgivende forsamlinger.

David Rehling. Journalist, dagbladet Information, 16. marts 2011.

Flere citater