Vi er flyttet! modkraft.dkBlekingegade-sagen - Baggrundsmateriale og leksikaartikler

Hvad mente de? Tidslinje 1963-1991 og materialer om den politiske og teoretiske udvikling i organisationerne bag sagen gennem 3 årtier.


Forord
Bøger
Film
Baggrundsmateriale og leksikaartikler
Tidslinje 1963-1991 : Fra KAK til Manifest-KA


Sagen
Mediernes dækning
KAK og KUF
Manifest-KA
PFLP og Palæstina
Andre Organisationer
Politiets Efterretningstjeneste
PET-kommissionen
Undersøgelseskommission vedrørende centrale myndigheders rolle i Blekingegade-sagen
Andet baggrundsmateriale


Sagen

Leksikon.org:
Blekingegadesagen

Denstoredanske.dk
Blekingegadesagen

Wikipedia:
Blekingegadebanden

Information:
Om Peter Øvig og straffelovens § 114. Af Claus Bergsøe. (16. januar 2008)
"Det er egentlig et journalistisk scoop, at det er lykkedes Øvig at få et antal velmenende debattører til at reagere på konspirationsteorien om Justitsministeriet". Jurist om den under retssagen gældende fortolkning af "terrorismeparagraffen".

Mejling.dk:
Blekingegadesagen. Af Claus Mejling. [1991]
"Formålet med denne artikel er at redegøre for Blekingegadegruppens politiske fundament, ideologi, og politiske baggrund, der resulterede i dens kriminelle aktiviteter. Derudover at redegøre for Politiets efterretningstjenestes (PET) overvågning af gruppen og PET’s motiver for at lade gruppen fortsætte efter at man i mange år havde haft mistanke til de tiltalte. Til sidst diskuteres retssagens forløb, herunder politiets indvirken på pressens behandling af hele sagen, med henblik på følgende spørgsmål : Har Blekingegadegruppens sag været ført på et grundlag, der er et retssamfund værdigt ?"

Blekingegade-sagen. Af Hans Davidsen-Nielsen (s. 293-325 i: En højere sags tjeneste : PET under den kolde krig. Af Hans Davidsen-Nielsen. Politikens Forlag, 2007, 399 s., ill.)
Gennemgang af Politiets Efterretningstjeneste PETs overvågning og registrering af KAK, KUF og KA.

Blekingegadebetjenten : Kriminalinspektør Jørn Moos fortæller. Af Jeppe Facius og Anders-Peter Mathiasen. People’s Press, 2007, 208 s., ill.
I anden del af bogen (s. 67-177) fortæller Jørn Moos om sin deltagelse i opklaringsarbejdet med Blekingegadesagen. Bogen har været inspirationskilde til TV2 krimiserien Blekingegade. Se afsnittet om Film

Gyldendal:
Blekingegadebanden : den hårde kerne
Website med uddrag af bogen af samme navn, billeder fra sagen og politiets video fra det første besøg i lejligheden Blekingegade 2, 1.

Jyllandsposten
6 artikler om selve retsagen på grundlag af bl.a. retsreferater af Morten Pihl, Carsten Ellegaard, Jesper Stein Larsen:
Århundredets retssag 1 (17.03.08)
Århundredets retssag 2 (18.03.08)
Operation Good Caesar (19.03.08)
Operation Good Caesar (2) (20.03.08)
Drabet på en politibetjent (22.03.08)
Dommens dag. (23.03.08)

Information

- Oversigt over artikler om Blekingegadesagen


Mediernes dækning

PRESS versus Villemoes. Af Lasse Højsgaard (Journalisten.dk, 31/01/2008)
Samler materiale omkring nogle af mediernes, specielt de "røde" mediers dækning af sagen, med link til en artikel i Press og den første af Lars Willemoes artikler i Information, der skabte meget debat i medierne i 1989. Desværre er kopikvaliteten sådan, at de er svært læselige, ligesom det er ærgerligt, at resten af Lars Willemoes’ artikler ikke findes online, i betragning af den debat de gav anledning til - ikke så meget på grund af deres journalistiske kvaliteter.


KAK og KUF

Leksikon.org:
Appel, Gotfred
Kommunistisk Arbejdskreds (KAK)
Tøj Til Afrika (TTA)

Tidsskriftet Rødt!, Norge
Gotfred Appel og snylterstaten. Mathias Bismo. (Tidsskriftet Rødt!, nr. 4, 2009 (Norge)) "Med unntak av den bevegelsen Torkil Lauesen og Gotfred Appel var en del av, samt en kortlivet svensk avlegger, har teorien om snylterstaten ikke satt varige spor i sin rendyrkede form. Imidlertid er kjernen i teorien, at imperialismen har utviklet seg på en slik måte at hele den vestlige arbeiderklassen utgjør et antisosialistisk arbeideraristokrati, en vurdering som har relativt stor støtte i aktivistmiljøer, både i Norge og i resten av vesten, enten man snakker om autonome og anarkister eller bevegelser av typen Framtiden i våre hender."

- "Et undertrykt folk har altid ret" Solidaritet med den 3. verden i 1960’ernes og 1970’ernes Danmark. Ph.D.-afhandling af Karen Steller Bjerregaard. Institut for kultur og identitet. Afdeling for historie, RUC 2010. 499 s. (online på rudar.ruc.dk - pdf)
Behandler venstrefløjen og solidaritetsarbejdet, specielt kapitler om solidaritetsarbejdet i forhold til Algier, Sydafrika, Vietnam, Cuba og Palæstina. Behandlingen af KAK og KUF, men det skæmmes af, at forfatteren mangler helt centrale kilder, og hovedsagelig alene benytter sig af en noget kulørt kilde, nemlig Peter Øvigs bøger og selvom hun har haft næsen ned i en del artikler, mangler der nogle ganske vigtige aspekter af historien - ligesom hun totalt overser en vigtig del af det antiimperialistiske solidaritetsarbejde i Danmark, nemlig klunsergrupperne, som spredte sig til flere byer landet over fra begyndelsen af 1970’erne og frem, og som KAK/KUF og senere KA var en central del af gennem Tøj til Afrika, der arbejdede bredt sammen med andre klunser grupper, men det skal medgives, at der ikke er voldsomt meget tilgængelig materiale om det, så forskning på dette område ville være godt.

De gode viljers gruppe - fra KAK til Blekingegade. Af Åse Høgsbro Lading. (i: Grupper : Om Kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. Redigeret af Åse Høgsbro Lading og Bent Aage Jørgensen. Forlaget Frydenlund, 2010, s. 365-383.)
Indeholder en analyse af den historiske og psykogiske baggrund for etablering af KAK og Blekingegadegruppen. Forfatteren arbejder med organisationspsykologi på RUC. Artiklen findes også i en kortere udgave: De gode viljers gruppe - om fundamentalisme, Kommunistisk Arbejdskreds og Blekingegadegruppen. Af Åse Høgsbro Lading (Psykologisk Set. 2010, Vol. 27, Nr. 78, 01.01.2010. s. 17-25)

- Palæstina-solidaritet - En undersøgelse af Palæstina-solidaritet på den danske venstrefløj fra 1967 til 1978. Af Jens Høyer Rasmussen, Anya Tolstoy og Mette Iversen. Historie, 3. modul, RUC forår 2008. (kan lånes på ABA)
Dette RUC-projekt beskæftiger sige med solidaritetsarbejdet med Palæstina i KUF og Palæstinakomiteen, som var blandt de første herhjemme til at støtte palæstinensernes kamp, og begge støttede PFLP.


Manifest-KA

Leksikon.org:
Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA)
Tøj Til Afrika (TTA)

Danmarks Radio P1:
Postrøverens historie - radiomontage 46,19 min.
"Montage om Carsten Nielsen, der i 1991 blev idømt otte års fængsel for sin medvirken til kuppet på Købmagergades Postkontor."..."Montagen blev sendt første gang i maj 1991."


PFLP og Palæstina

Popular Front for the Liberation of Palestine.
Officiel engelsksproget hjemmeside for PFLP, med udtalelser, artikler, interviews, videoer og omfatten plakat galleri.

Leksikon.org:
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)
Bosættelser (Israelske bosættelser i de besatte områder)
Israel
Palæstina
Zionisme

Aktivist.nu
Palæstinas tragedie. Af Autonomi-kollektivet.
"Den israelske regerings apartheidpolitik overfor palæstinenserne er endt i en blindgyde, hvor voldsspiralen synes uendelig. Hvordan kunne det komme så langt ? Hvorfor har det ikke været muligt at finde en løsning på denne nu omtrent 90-år gamle konflikt ? Hvordan startede det hele ? Dette og andre spørgsmål vil vi – nogle autonome som har været engageret i Palæstinaspørgsmål siden starten af 80’erne – forsøge at give vores bud på."
Palæstinas venstrefløj. Af Inge Kongsgård Hansen og Alfred Lang.
Artikel-serien består af:
1: Den palæstinensiske venstrefløj med udgangspunkt i staten Israel
2: PFLP og DFLPs historie og politik
3: Palæstinas kvinder
4: Den palæstinensiske venstrefløjs forgreninger
5: Den palæstinensiske venstrefløj og Oslo-aftalen


Andre organisationer

Leksikon.org:
Brigate Rosse (De røde Brigader)
Rote Armee Fraktion (RAF)
Bewegung 2. Juni (2. Juni Bevægelsen)


Politiets Efterretningstjeneste PET

Leksikon.org:
Politiets Efterretningstjeneste (PET)

De hemmelige tjenester. PET og FE gennem 40 år. En oversigt.
(Demos Nyhedsbrev nr. 49-51, Sommeren 1998, 92 s., pdf)

En højere sags tjeneste : PET under den kolde krig. Af Hans Davidsen-Nielsen. Politikens Forlag, 2007, 399 s., ill.
Om Politiets Efterretningstjeneste PETs virksomhed under den kolde krig. Fra befrielsen i 1945 til Berlin-murens fald i 1989. Historien handler ikke mindst om PETs overvågning, infiltration og registrering af den danske venstrefløj, og en lang række sager er beskrevet, bl.a. Blekingegade-sagen s. 293-325. Desuden er der en bilags-del s. 345-399 med kronologi over den kolde krig, kilder, litteratur, PETs love og instrukser samt et personregister.

Politiets hemmeligheder : Kriminalinspektør Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen. Af Anders-Peter Mathiasen og Jeppe Facius. People’s Press 2009, 256 s.
"I 1989 skrev kriminalinspektør Jørn Moos en rapport, der fik afgørende betydning for optrevlingen af den spektakulære Blekingegadebande. Rapporten blev døbt ”Heliumrapporten”, for ingen troede Moos’ vilde teori om en rød tråd mellem en række af 1980’ernes største og mest brutale kup, der kulminerede i røveriet mod postkontoret i Købmagergade og drabet på en ung betjent. I Politiets hemmeligheder vender Jørn Moos blikket mod en række uafklarede og besynderlige omstændigheder i sagen – mod hemmelighedskræmmeri i Justitsministeriet og PET, der allerede fra 1980’ernes begyndelse forhindrede optrevlingen af bandens kriminelle aktiviteter."

Blekingegadebanden og PET’s ansvar. Kronik af Anders-Peter Mathiasen og Jeppe Facius. (Politiken, 27. december 2009)
Af forfatterne til "Politiets hemmeligheder". "Hindrede Politiets Efterretningstjeneste, at en gruppe forbrydere ikke blev standset i tide?"

Ny bog om Blekingegadebanden: PET ledte politiet på vildspor. Af Ulrik Dahlin (Information, 29. oktober 2009)
"Ifølge tidligere kriminalinspektør Jørn Moos har PET siden starten af 1980’erne holdt hånden over Blekingegadebanden ved ikke at dele sin viden med det almindelige politi."


PET-kommissionen

PET-kommisionens Beretning, 16 bind om PET’s overvågning under den kolde krig, 1945-1989. Alle 16 bind ligger online i pdf-format.
Bind med relation til Blekingegade-sagen:

Bind 9: PET’S overvågning af den antiimperialistiske venstrefløj 1945-1989. Trotskister, Maoister, Appel-Gruppen, Fælles Kurs Klubben, Skolesamvirket Tvind, Den Røde Højskole samt solidaritetsbevægelser
Indhold i relation til Blekingegade-sagen
Bind 10: PET’s overvågning af protestbevægelser 1945-1989. Fra Atomkampagnen til BZ-Brigaden
Indhold i relation til Blekingegade-sagen
Bind 12: Operation Zeus
Operation Zeus handler om PET’s infiltration i det århusianske militante aktivistmiljø i 70’ere.
I relation til Blekingegade-sagen, særligt afsnittene omkring ”Danmarks Socialistiske Befrielseshær, DSB", som har været mistænkt for at have forbindelse til Blekingegadegruppen.

Efterretningstjenestens natur. Af Torkil Lauesen. (Social Kritik, nr. 120, december 2009, s. 104-115, nu online på Snylterstaten.dk) og Modktaft.dk/Kontradoxa)
"PET-folk var let genkendelige. I 30erne, omkring 180 cm, nobelt og sportsligt klædt, dykkerure og bule i inderlommen hvor radioen sad."..."Ofte kunne vi regne med, at skygningerne ophørte fredag kl. 16 og blev genoptaget mandag morgen. Enkelte gange var det mere professionelt, men for det meste gik der ikke mange minutter før man var klar over, at man havde nogen efter sig."
Torkil Lauesen kommenterer de afsnit i PET-kommissionens rapport, der beskæftiger sig med Blekingegadebanden, og ser på, hvad rapporten også burde have beskæftiget sig med.
Kortere version online på norsk: PET : Den danske Lund-rapporten. Af Torkil Lauesen [Rødt!, nr 3, 2009, s. 116-123,].

Blekingegademedlem: PET kunne ikke have stoppet os. Af Niels Fastrup. (Modkraft.dk/Kontradoxa 5. januar 2010)
Interview med Torkil Lauesen. "Et tidligere Blekingegademedlem afviser beskyldningerne om, at PET i 80’erne obstruerede politiets opklaring af sagen ved at holde på afgørende informationer. PET forstod ikke, hvad gruppen havde gang i, vurderer han."

Undersøgelseskommission vedrørende centrale myndigheders rolle i Blekingegade-sagen

Ny undersøgelseskommission nedsat 11. juni 2010 for at undersøge Justitsministeriets og PETs rolle i Blekingegade-sagen. Den 15. september 2010 blev der sat navne på kommissionens medlemmer: Som formand for undersøgelseskommissionen er udpeget landsdommer Jens Rosenløv, Østre Landsret. Advokat Jakob Lund Poulsen og forhenværende politimester Jakob Skov er udpeget som kommissionens to andre medlemmer. Advokat Gunnar Homann er udpeget til udspørger for kommissionen.

- Den 26. maj 2014 forelå kommisionens rapport. De vigtigste konklusioner referes her af TV2 Nyhederne: Blekingegade: Her er konklusionerne. Af Jan Lauridtsen og Astrid Søndberg (TV2 Nyhederne, 26/5-2014)

- Kommissionens Beretning i 8 bind kan findes på Justitsministeriets hjemmeside: Blekingegade-kommissionen har afgivet sin beretning (Justitsministeriet.dk, 26. maj 2014)

- Blekingegade-kommissionens kommisorium kan findes på siden: Blekingegade-kommissionen

Det skjulte PET dokument. Af Peter Øvig Knudsen (oevig.dk, 30. maj 2014)
En kritik af kommissionens beretning, efter at Peter Øvig havde berettet om det i Deadline (Url til denne). Øvig mener, at PET havde nok materiale til at gribe ind over for gruppen. Som dokumentation fremlægger han 12 sider af en rapport fra PET fra , som Øvig ikke tidligere har haft adgang, til men som er optrykt i Kommissionens beretning, på side 910.

Øvigs blinde øje i Blekingegadesagen. Af Hans Davidsen-Nielsen (Politiken, 6. juni 2014)
"Det var kriminalpolitiet mere end PET, der svigtede i århundredets sag."

Når staten forsvarer sig selv. Af Peter Øvig Knudsen. (oevig.dk, 28. maj 2014)
Peter Øvig Knudsen egne kommentarer til beretningen.

Sandheden om Blekingegade? Af Peter Øvig Knudsen (Oevig.dk, 26. maj 2014)
I forbindelse med udgivelsen af kommissionsberetningen linker Øvig til et kapitel i sin nye bog "Nakkeskuddet - og andre historier om at beskrive virkeligheden" (Gyldendal, 2014, 218 s.). Kapitlet hedder "Identitet: Idealist Blekingegadebanden (2007)"

Efter Blekingegadekommissionen. (Information, maj 2014 -)
Oversigt over artikler skrevet af flere journalister efter at Blekingegadekommissionen barslede med sin beretning 26. maj 2014.

Ekspert om Blekingegade-kommission: Stærkt betændt frikendelse af Justits-ministeriet. Af bt-niep, Niels Pedersen (BT, 26. maj 2014) "...Justitsministeriet har selv valgt de folk, der skal undersøge dem. Og konklusionen på undersøgelsen er, at Justitsministeriet bliver frikendt. Det virker stærkt betændt, siger Anders-Peter Mathiasen til bt.dk..."

Nye lig i gamle kister. Af Anders-Peter Mathiasen (Politiken, 25/9 2010)
"Hvis man strammer retorikken lidt, kan man desværre også frygte, at undersøgelsen er spild af både tid og skattekroner. Kommissionen kan faktisk lige så godt stoppe, allerede inden den er begyndt, for det kan med rimelig sikkerhed slås fast, at der ingenting kommer ud af dens arbejde. Dette har justitsminister Lars Barfoed og topembedsmændene i hans ministerium formentlig sikret sig."


Andet baggrundsmateriale

Leksikon.org:
Imperialisme
Maoisme
Terrorisme
Ulige bytte
Vietnambevægelsen

Dansk Vienamesisk Forening:
Vietnambevægelsen i Danmark 1964-1975 af Inger V. Johansen og Wilfred Gluud. (pdf-format)Kaderprosjektet(Norge):
- Nik Brandal: Kinesere og kameler
Kort gennemgang af maoistiske organisationers historie i Danmark siden 1963.

Speciale/Bogbidrag:
Weekendavisen og opgøret med venstrefløjen (pdf). Af Jens Liljegren.
Speciale ved Center for Historie, Syddansk Universitet, 2002, 91 s. (2006)
Undersøgelse af Weekendavisens opgør med venstrefløjens gøren og laden under den kolde krig i de første år efter den murens fald.
Blekingegadesagen har et særskilt afsnit: 2.3.2.2: Blekingegade-banden, s. 51-55.
Specialet findes også i omarbejdede udgaver i bøgerne:

Når avisen skriver historien: om Weekendavisens dækning af antisemitisme på den historiske, danske venstrefløj. Af Jens Liljegren. - i: Adam Holm og Peter Scharff Smith (red.): Idealisme eller fanatisme? Forum, 2003, side 144-163.
Kampagnen mod venstrefløjen: Weekendavisens opgør med den historiske danske venstrefløj. Af Jens Liljegren - i: Claus Bryld og Søren Hein Rasmussen (red.): Demokrati mellem fortid og fremtid. Tiderne Skifter, 2003, side 199-216.


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Nødvendigheden af at skaffe stadig øget afsætning af produkterne jager bourgeoisiet ud over hele jordkloden. Det tvinges til at skaffe sig indpas overalt, at slå sig ned overalt, at knytte forbindelser overalt.

Karl Marx og Friedrich Engels. Det kommunistiske Manifest, 1848.

Flere citater