Vi er flyttet! modkraft.dkDen spanske borgerkrig og revolution - Artikler

Denne emneliste er lavet ud fra en revolutionær socialistisk vinkel på borgerkrigen, og materialerne er valgt ud fra ønsket om republikanernes sejr.


Forord og Oversigtsartikler
Artikler
Bøger, pjecer og sites
Bogoversigter
Bøger på svensk online
- Appendiks 1: Om Capas fotografi Faldende soldat
- Appendiks 2: Ken Loachs film Land and Freedom
- Appendiks 3: Andrés Nin & POUM
- Film & plakakater; se Films & Posters (in English)
- Sange; se: Songs (in English)


Se også: The Spanish Civil War and Revolution 1936-1939 (engelske referencer)

Arbejderen
Spaniensmonumentet - fra ide til virkelighed
(17. oktober 2006).
"Monumentet over de danske spaniensfrivillige der faldt i Den Spanske Borgerkrig, som i dag står i Churchillparken i København, har en lang og broget forhistorie."
- Anton Nielsen: Kampen for fred og frihed - mod terror, fascisme og krig (1. november 2006).
Tale holdt ved offentligt møde den 28. oktober i anledning af 70-året for udbruddet af den spanske borgerkrig.

Serie ved Erik Pedersen (interviewserie med 5 veteraner):
- Spanien i vore hjerter (5. august 2006, s.6-7). Interview med Alun Menai Williams fra Wales. Artiklen er p.t. ikke online.
"De vestlige demokratier var mest interesseret i at republikanerne tabte, måske ikke så meget for at fascisterne kunne vinde, men mere af frygt for kommunismen.."
Spanien i vore hjerter (19. august 2006). Interview med Michael O Riordan fra Irland.
"Jeg mener at republikanerne tabte, fordi vi ikke havde nok udstyr."
Vi tog derned for at bekæmpe fascismen (28. oktober 2006). Interview med Villy Fuglsang, Danmark.
"Fronten foran Madrid var vores sydlige front - det var et forsvar for verdensfreden og også vores egen fred."
Vi havde vundet - hvis det kun havde været Franco (7. december 2006). Interview med Otto Plasil, Østrig.
"Hovedårsagen til nederlaget var ifølge Plasil den udenlandske indblanding, altså den tyske og italienske."

Anton Nielsen:
Generalprøven – første akt (11. april 2006).
"Den 18. juli 1936 udbrød en revolte i Spansk Marokko, vendt mod den lovlige spanske regering. Det var indledningen til de nationalistiske generalers oprør, anført af general Franco."
Skandinaver i hårde kampe ved Quinto (18. april 2006).
"Godt 500 danskere deltog som frivillige i den spanske borgerkrig 1936 til 1939. 150 fandt døden dernede."
Fascismens sorte nat (19. april 2006).
"Under Franco blev terroren sluppet løs på en forsvarsløs befolkning. Det anslås, at cirka 200.000 personer blev henrettet i årene 1939 til 1944."
- Maria Tarp: Viva la Republica (26. april 2006).
"Selv om den Anden Spanske Republik (1931-39) er forbundet med den spanske borgerkrig, vil jeg her udelukkende erindre om Republikken, dens ideer og den betydning, som den fik, og hvorfor mange mænd og kvinder kæmpede og gav deres liv for at forsvare den."

Arbejderhistorie
- Svend Rybner: Madrid 1936 : socialisterne under den spanske borgerkrig (pdf) (nr. 1, 2002, s.16-35).
"Ude af stand til at handle, da det gjaldt, måtte socialisterne se Kommunistpartiet marchere ind på scenen som den drivende kraft i kampen mod general Francos fremrykkende styrker."
- Carsten Jørgensen: Danske frivillige i den spanske borgerkrig (nr. 32, april 1989, s.2-23).
"I denne artikel undersøges de danske frivilliges rekruttering med henblik på at bestemme det præcise antal, der deltog, samt deres sammensætning og sociale baggrund."
- Kjeld Arne Hansen: Socialdemokratiet og den spanske borgerkrig (nr. 26, april 1986, s.3-22).
"(En undersøgelse af) hvordan det danske socialdemokrati, som regeringsbærende parti ... forholdt sig til den spanske konflikt og de danske frivilliges deltagelse deri."

Autonom Infoservice
Tidsdoku. "Revolution for friheden" - Barcelona 1936 (22. september 2016). Uddrag af Paul Thalmann’s selvbiografi ”Revolution für die Freiheit” , 2. del: Et interview med Andrés Nin fra det venstresocialistiske POUM + Mødet med anarkosyndikalisten Augustin Souchy i Barcelona. Se også 3. del: Tidsdoku. ”Revolution für die Freiheit” - Nederlaget i Spanien (25. januar 2017)

Horserød-Stutthof Foreningen
- Sektion: Spanien (menu foroven).
Indeholder bl.a. artikler, bibliografien, Litteratur om de frivillige, Plakater, postkort, monumenter internationalt om borgerkrigen, det danske Monumentet på Esplanaden til minde om de faldne danske spaniensfrivillige 1. november 1986 m.m.


Foto: XI Brigade. Anti-fascist War in Spain 1936-1939. Tyske frivillige.
"Victor Priess længst til venstre i øverste række. Hans Benfeldt længst til højre i øverste række. Karl Kloster længst til venstre i nederste række. Hans og Karl - to tyske kammerater der før den spanske borgerkrig boede hos mine bedsteforældre i Kastrup på Amager. Victor - en tysk kammerat, som min familie også kendte. En kommunist til det sidste - trods hans årelange ophold i sovjetisk arbejdslejr." (Tak til kilde: Per Rasmussen, Facebook)

Den Jyske Historiker
Revolution og kontrarevolution i Spanien fra 1800 til 1976 (nr. 8, 1976, 266 s.).
Af indholdet: Revolution og kontrarevolution 1936-1939 - Den sociale revolution 1936-37 - Partido Comunista Espanol (PCE) - CNT-FAI, UGT-PSOE, POUM og arbejderklassens revolution.
Dokumenter til den spanske arbejderklasses og arbejderbevægelses historie 1880-1976 (Særnummer, 1977, 166 s.).
Af indholdet: Grundlæggelse af den spanske arbejderbevægelse - Revolutions- og kontrarevolutionsprocessen 1934-1938 - Litteraturorientering.
- Jørn Hansen og Torsten Borring Olesen: Dokumentarfilm og historieformidling : den spanske borgerkrig (Særnummer, december 1984, s.4-16).

Kurasje
- Karl Korsch: Økonomi og politik i det revolutionære Spanien (pdf) (nr. 2-3, 1970, s.142-146).
Artiklen blev første gang offentliggjort i maj 1938.

Marxistarkiv.se
- Ignacio Iglesias: Leo Trotskij och den marxistiska vänstern i Spanien (1930-1939) (pdf) (98 s.).
"Ignacio Iglesias, författaren till denna skrift, som färdigställdes 1974, är en f d ledande medlem av det anti-stalinistiska vänsterpartiet POUM. Skriften avlossar en ordentlig bredsida mot Trotskijs politik när det gäller Spanien."

Marxisme Online
- Leon Trotskij: Svar på visse spørgsmål fra korrespondenten fra den franske nyhedstjeneste Havas.
Kort erklæring fra Trotskij 19. februar 1937 (ca. 2 A4-sider), om borgerkrigen, POUM og Folkefrontens politik, "dristige sociale reformer ... er den grundlæggende betingelse for at vinde over fascismen".

Marxistiske Klassikere
- Leon Trotskij: Læren fra Spanien - Den sidste advarsel.
"Teksten er fra 17. december 1937 og findes i samlingen af Trotskijs tekster om revolutionen og kontrarevolutionen i Spanien: Leon Trotsky: The Spanish Revolution (1931-39) s.306-26."
- Leon Trotskij: Klassen, partiet og ledelsen
"Råudkastet og de fragmentariske noter til denne artikel blev fundet blandt Trotskijs papirer kort efter hans død. Artiklen blev publiceret i bladet Fourth International, december 1940."

Modkraft
- Andreas Bülow og Svend Vestergaard Jensen: Nyfundne dokumenter bekræfer stalinismens blodige rolle under Den Spanske Borgerkrig (Kontradoxa, 12. november 2014).
Om danske Aage Kjeldsøs oplevelser bl.a. i hemmeligt, stalinistisk-styret fængsel og om bogen Midnat i århundredet af Andreas Bülow (Forlaget Solidaritet, 2014).

Politisk Revy
- Allan Anarchos: Spanienskæmper med George Orwell (nr. 452, 20. januar 1984, s.18-20 + nr. 453, 3. februar 1984, s.21-22).
"Politisk Revy mødte den nu 66-årige Stafford Cattman i London, og fik ham til at genopfriske sit bekendtskab med Orwell i Spanien."
- Jan Birket-Smith: Vi kunne have taget magten (nr. 299, 12. november 1976, s.5-7).
"Samtale med den tyske anarko-syndikalist Augustin Souchy."

Revolution
- Andreas Bülow: Trotskij skrifter om den spanske borgerkrig og revolution (5. november 2012).
Forord til bogen: Den spanske borgerkrig og revolution (1931-39) af Leon Trotskij (Forlaget Marx, 2012, s.1-26).
- Åge Kjelsø: Dansk trotskist i spansk borgerkrig (Revolution, 17. oktober 2006). Tidligere publiceret i Hug (årg. 4, nr. 17, 1977/78, s.56-64) + Ny Politik (årg. 9, nr. 10, 1978, s.26-28).
"Åge Kjelsø om sine oplevelser som frivillig i Den internationale Brigade 1936-38. Nedskrevet af Carl Heinrich Petersen i overensstemmelse med Åge Kjelsøs mundtlige beretning – og derpå godkendt af A.K. i juni 1976."
In English: A Danish Trotskyist in the Spanish Civil War (pdf) (What Next? No. 29, 2004, p.45-50). Translated by Mike Jones.
- Andreas Bülow: Revolutionen og borgerkrigen i Spanien - 1931-1939 (13. september 2006).
"Væbnede anti-fascister der baner sig vejen frem, med nye våbenforsyninger. Gader fulde af lastbiler, der alle bærer de militante fagforeningers symboler. Landsbyer hvor jorden er kollektiviseret og underlagt bønder og landarbejdernes demokrati fra neden. Revolutionære militser hvor soldaterne selv diskuterer og stemmer om taktikken. Stedet er Spanien og tidspunktet er 1936."
- Kasper Siegismund: Den spanske revolution (april 2002).
"Fra det spanske monarkis fald i 1931 til nedkæmpelsen af majopstanden i Barcelona i ’37 udspillede den spanske revolution sig ... Hvorfor mislykkedes revolutionen i Spanien, mens den lykkedes i Rusland i 1917, hvor arbejderklassen var meget mindre, og situationen i det hele taget var meget mere ugunstig for arbejderne?"

Socialisten
- Andreas Bülow: Revolutionen og borgerkrigen i Spanien – 1931-1939 (juli 2016)
"Den 17. juli markerer 80-året for den spanske borgerkrigs udbrud. I dag, hvor Spanien igen går mod turbulente tider og hvor venstrefløjskoalitionen Unidos Podemos er vokset enormt ved seneste valg, er det enormt vigtigt at lære af fortidens erfaringer. Vi genudgiver derfor denne pjece, skrevet for ti år siden."

Socialistisk Arbejderavis
- Andy Durgan: Kæmp mod fascisterne – skab en ny verden (nr.353, 19. august 2016, s.15).
"Revolutionen, hvor de spanske arbejdere og bønder gjorde oprør mod et fascistisk kup, ligger nu 80 år tilbage."
- Andy Durgan: Barcelona maj 1937 – revolutionens vendepunkt (nr. 270, 20. juni 2007, s.15).
"I maj 1937 udbrød der blodige gadekampe i Barcelona ... De efterfølgende blodige kampe i Barcelonas gader markerede et vendepunkt i den revolutionære bevægelse, som var udsprunget 10 måneder tidligere som svar på fascisternes kupforsøg."
- Andy Durgan: Kæmp imod fascisterne - skab en ny verden (nr. 258, 16. august 2006, s.6).
".. kigger tilbage på revolutionen for 70 år siden, hvor de spanske arbejdere og bønder gjorde oprør imod et fascistisk kup."
- Jørgen Lund: Den spanske borgerkrig 1936 (nr. 142, 12.-25. september 1996, s.4-5).
"I september 1936 stod den spanske arbejdermagt ved en korsvej. En social revolution havde taget sin begyndelse og der var blevet skabt en dobbeltmagt i Spanien: på den ene side arbejdermagten, på den anden side en handlingslammet statsmaskine. Spørgsmålet var hvilken vej arbejdermagten skulle gå."
- Dorte Lange: De politiske våben stærkest (nr. 21, august 1986, s.10-11).
"Spanien fik sin første regering med arbejderdeltagelse i 1936, Folkefronts-regeringen. Præcis som det ville ske herhjemme idag var den ikke istand til at styrke arbejderklassens kamp for socialisme - men smadrede derimod arbejderopstandene mod fascismen."

Socialistisk Information
- Peter Kragelund: Borgerkrig og revolution i Spanien (nr. 97, juli 1996, s.21-26).
"Taktiske alliancer, parlamentarisme og stalinisme er nøgleord i forståelsen af den spanske borgerkrig."
- Pierre Sylvian: Spanien i krig og revolution (nr. 89, 1995, s.24-25)
"I denne artikel præsenteres det revolutionære parti POUM og dets mangeårige formand, Wilebaldo Solano, interviewes."

Tiden
- Villy Fuglsang: Spaniens himmel, 1-2 (48. årg., nr. 3, 1987, s.13-18) + (nr. 4, 1987, s.13-20).
"Den 1. november afsløredes i København et mindesmærke for 220 unge danske, som for 50 år siden faldt i Spanien ... hvor mange unge ved i dag, hvad ialt 550, som frivilligt meldte sig til en krig i et fremmed land, var for mennesker? Og hvorfor de gjorde det?"Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Et liv uden fester er som en lang rejse uden gæstehus.

Demokrit. Materialistisk græsk filosof (ca. 460 – ca. 370 fvt.)

Flere citater