Vi er flyttet! modkraft.dkResursesites - alfabetisk


Indledning
Resursesites - Emner
- Resursesites - Alfabetisk


Aktivist.nu (Danmark)
"Aktivist.nu er en portal, for alle antikapitalistiske aktivister ... Siden fungerer primært som arkiv for materiale, der kan være relevant for venstreorienterede aktivister: både pratiske guides til aktioner, mere teoretiske tekster og analyser samt et omfattende linkarkiv.". Sitet er ophørt, se Internet Archive WaybackMachine.

Alternative Press Center (APC) - (USA)
"... a non-profit collective dedicated to providing access to and increasing public awareness of the alternative press." Udgiver tidsskriftsindekset Alternative Press Index: "... a biannual subject index to over 300 alternative, radical and left periodicals, newspapers and magazines." The Alternative Press Center’s Directory of Periodicals: Alphabetic names of publications - Titelindgang til engelsksprogede tidsskrifter. Browse by Category: Names of publications by subject - Emneindgang til engelssprogede tidsskrifter. Links: A list of our friends, allies, and useful resources (with Categories) - Alfabetisk linksamling til andre internetresurser.

Anarchy Archives : An Online Research Center on the History and Theory of Anarchism - (USA)
Større anarkistisk historisk materialesamling. Har en samling af klassiske pjecer og tidsskrifter.

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - (København)
Den danske arbejders dagligdag fra 1870 til i dag. Museem, skoletjeneste, faste og skiftende udstillinger, film online, Cafe & Ølhalle m.m.
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA)
Katalog over biblioteks- og arkiv-samlingerne, foto(net)butik, m.m.

Arbeidernes Leksikon (1931-1936) - (Norge)
"Innholdsmessig forsøke Arbeidernes Leksikon å få med seg alt det andre leksika hadde. Dette ble imidlertid presentert ut fra et marxistisk synspunkt. Videre viet verket stor plass til ulike marxistiske begreper. Til sist ble arbeiderbevegelsens historie i Norge og internasjonalt kraftig vektlagt." Delvis online.

CorpWatch : Holding Corporations Accountable - (USA)
Større amerikansk resurceside med materiale om de multinationale. Har søgefunktion. Se også den britiske organisation Corporate Watch, som udgiver et kvartalmagasin af samme navn.

Crosspoint Anti Racism - (Holland)
"… the Net’s biggest collection of links in the field of Human Rights, Anti-Racism, Refugees, Women’s rights, Antifascism, Shoah etc." "Links currently 2000 organizations in 112 countries." Har en landeopdelt oversigt.

Danmarkshistorien - (Danmark)
"Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie i 17 bind er den hidtil mest omfangsrige Danmarkshistorie udgivet i 2000-tallet. Den er udkommet i to udgaver, senest i 2002-05, og det er 2. udgaven af værket, du finder her på Den Store Danske." Hvert bind har en Litteraturvejledning, og i bind 17, Danmark i tal, vises "ved hjælp af en række skemaer og kort nogle hovedlinjer på langs og tværs gennem danmarkshistorien." (Værket er online på Denstoredanske.dk).

Dansk Kvindebiografisk Leksikon - (Danmark)
"Et leksikon med 1924 biografier om Danmarks mest betydningsfulde og berømte kvinder fra middelalderen til i dag." Med mange link- og søgemuligheder i forhold til trykte udgave (udkom 2001-2002).
Main site: KVINFO. "Informations- dokumentations- og kulturcenter, som formidler kvinde- og kønsforskningens resultater ..." Se også Kvindernes Blå Bog (LO).

A Dictionary of Marxist Thought (pdf)
Edited by Tom Bottomore. 2. edition (Oxford, Blackwell, 1991, 647 p.; online University of the Left). "This new edition provides a still more comprehensive and up-to-date guide to the basic concepts of Marxism, taking account of different interpretations and criticisms, and to the individuals and schools of thought whose work has contributed to forming the body of Marxist ideas since Marx’s day."

Enclyopedia of Trotskyism On-Line (ETOL): A Resource Center for the Study of the International Trotskyist Movement
En del af stoffet er lagt ind som Leon Trotsky Internet Archive på sitet Marxist Internet Archive.

Folkrörelser och Protester – (Sverige)
"Folkrörelser och protester - en hemsida för alla i Norden som är intresserade av folklig kamp för samhällsförändring, för att värna solidaritet och miljö".
Sitet har bl.a. Folkrörelsetraditioner med historisk materiale, en emneinddelt oversigt over bl.a. Arbetarrörelser, Bonderörelser, Nationella rörelser, Solidaritetsrörelser, Medborgarrättsrörelser, Kvinnorörelser, Fredsrörelser og Miljörörelser og en emneindelt Webbplatser. Har også Folkrörelselexikon: 280 politiska uttryck förklarade och insatta i sitt folkrörelsesammanhang, og en Kommenterad lista över folkrörelselitteratur.

Fred på Nettet - (Danmark)
"Civilt område - Militær adgang forbudt"
Fælles Netsted for den danske fredsbevægelses organisationer (i menu-spalten th.), og med en større materialesamling, se Oversigt.
Omfatter bl.a. en Kronologi over fredssagen og international politik. og et Freds- og Sikkerhedspolitisk Leksikon.

Global Exchange : Building People to People Ties - (USA)
"Global Exchange is a non-profit research, education, and action center dedicated to promoting people-to-people ties around the world. Since our founding in 1988, we have been striving to increase global awareness among the US public while building international partnerships around the world."

Global Policy Forum - (USA)
"We monitor global policy making at the United Nations". Et omfattende Netsted, for overblik, se Site Map og A-Z Index.

Globaliseringens Atlas (Le Monde Diplomatique)
Redigeret af Alain Gresh mfl. (Oslo, Diplos/Pax, 2007, 198 s.)
Truls Lie: Der er forskell på ... (s.5) + Ignacio Ramonet: Hele verden er en scene (s.8-9)
Kap. 1: En truet planet: De store miljøutfordringene (17 afsnit, s.11-45)
Kap. 2: En ny geopolitisk epoke: Verden etter 11. September (11 afsnit, s.47-69)
Kap. 3: Globaliseringens vinnere og tapere: Den eksplosive økningen i ulikheter (21 afsnit, s.71-113)
Kap. 4: Langvarige konflikter: Farlige blindspor (20 afsnit, s.115-155)
Kap. 5: Asias ustoppelige vekst: Ett nytt sentrum i det globale spillet (18 afsnit, s.157-193)
Sitet giver mulighed får 5 gratis besøg daglig.

A History of Socialist Thought
By G.D.H. Cole. Vol.1-5 (MacMillan, 1953-1960; online at Libcom.org)
"All of G.D.H. Cole’s five volume (in seven parts) series chronicling the history of socialist thought from 1789 to 1939."

Infoshop.org : Your online anarchist community - (USA)
Også spanske og portugiske udgaver. Emneopstillede resurser i The TAZ : Anarchy on the web. På forsiden også Other Resources og Reading Room. For overblik over sitet, se Site Map.

Institute for Policy Studies (IPS) - (USA)
"A multi-issue progressive think thank … (who) offers resources for progressive social change locally, nationally, and globally". Se Projects (emner). Har også en større tilknyttet Foreign Policy in Focus.

International Action Center (IAC) - (USA)
"Information, Activism, and Resistance to U.S. Militarism,War, and Corporate Greed, Linking with Struggles Against Racism and Oppression within the United States."
Emnesamlinger/Issues i menuen th. AIC er orienteret i forhold til Workers World Party, som udgiver ugebladet Workers World.

The International Encyclopedia of Revolution and Protest
Edited by Immanuel Ness (Wiley-Blackwell, 2009, 8 vol., 4005 p.).
Den trykte udgave er anskaffet til Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkivs håndbogssamling (03 In).
"The online version of The International Encyclopedia of Revolution and Protest allows you to explore, browse, and search the contents of this comprehensive reference work."
- Browse "Table of Contents" (menu, left): A-Z, with many articles free online.
Sample Entries

International Institute of Social History (IISH) - (Holland)
Har en større linkssamling: Virtual Library Labour History, med en geografisk opdeling og Special Topics om bl.a. Anarchism, Culture, Gender, Labour og Marxism. Se også sektionerne Virtual Library Women’s History og Virtual Library Economic and Business History.

International Progressive Publications Network – (Grækenland)
Mulighed for afgrænsning på Continent/Country og Category (Cultural, Ecological, Economic, Human Rights, Humoristic, Labor, Literacy, Minority, Peace, Political).

Jay’s Leftist & ’Progressive’ Internet Resources Directory - (USA)
"A Web Portal for all Good People around Planet Earth who are anti-War, anti-Imperialist, anti-Racist, anti-Sexist, and anti-Homophobic and who want to Fight Back and build together a Better World."
Omfattende amerikansk Netsted. Se menu foroven for overblik - her er bla. en søgefunktion; se også Internet Resources Directory (menu tv.), delt op i General - Subjects - Regions/Countries.

Kvindernes Blå Bog (LO) - (Danmark)
"For at råde bod på de gammeldags kriterier og på kønsubalancen [i Kraks Blå Bog] har vi, en gruppe kvinder fra fagbevægelsens kvindeuddannelser, defineret nogle andre kriterier, som dels er mere moderne og dels favoriserer kvinder."

LaborNet: Global online communications for a democratic, independent labor movement - (USA)
Amerikansk Netsted. Har en LaborNet Resources. Se her bl.a. Labor News Publications + Other LaborNets.

LabourStart: Where trade unionists start their day on the Net - (UK)
Har daglige nyheder fra hele verden og lande/regionsopdeling af nyhederne. Sitet er flersprogligt, bla. norsk og svensk.

Leftist Parties of the World - (USA)
Med opdeling geografisk og på politisk orientering af "the entire spectrum of political parties, organizations and groups which consider themselves to be leftist or have origins in leftist movements."

Leksikon for det 21. Århundrede - (Danmark)
Dansk venstrefløjs-leksikon udgivet af forlaget Solidaritet. Har en alfabetisk oversigt Artikelindex. Blandt meget andet se også den grundige omtale af lande fra hele verden med historie og statistik.

Libcom.org - (UK)
"The libcom group is a small collective of libertarian communists ... We intend our site to be a resource for all people who wish to fight to improve their lives, their communities and their working conditions."
Sitet har et Library (Authors, People and Groups) og en History ("a growing database of historical events, groups, people and countries told from the point of view which you’ll never learn in school - by and about ordinary people").

Marxisme Online - (Danmark)
Tekster (mest danske) af marxistiske klassikere, nogle nyere og fra den danske arbejderbevægelses historie og fra det britiske Socialist Workers Party (SWP). Der er også danske tekster af marxismens klassikere på Marxistisk Internet Arkiv, Dansk afdeling og Marxistiske Klassikere, som derudover også har tekster fra deres søsterorganisation Socialist Appeal. Desværre er det nødvendigt at tjekke på alle tre sites, da deres samlinger af klassiske tekster ikke er helt ens.

Marxists Internet Archive - (USA)
Omfattende online "værker af især de klassiske marxister" og socialistiske skribenter delt op med engelsk hovedafdelig i sites med katagorier - kan vælges nederst på siden, lige som liste over et par hundrede forfatternavnes tekster om marxisme, arbejderbevægelse, filosofi, osv. Ikke-marxisternes værker er samlet i Reference Writers : A guide to writers relevant to understand the concept of Marxism. Indeholder også leksikon Encyclopedia of Marxism. Incl. Portrait Gallery & Historic Events. I menu for oven er link til sitets afdelinger på 21 sprog i en non-english section (med oversigt over ikke-engelske skribenter).
Se også: Research note on the Marxists Internet Archive. By Mike Bessler (Capital & Class, issue 89, summer 2006). Via Find Articles.

Marxistarkiv.se - (Sverige)
"På denna webbplats hittar du artiklar, dokument, böcker – såväl ’klassiker’ som nyare texter – som rör marxistisk ekonomi, arbetarrörelsens historia, osv. Plattformen är anti-stalinistisk, men är inte knuten till någon politisk organisation - webbplatsen ska vara en icke-sekteristisk mötesplats där de flesta icke-stalinistiska socialister ska kunna medverka."

Modkraft.dk: Progressiv Portal - (Danmark)
" ... et sted på nettet, der kan fungere som hoveddør til det progressive internet. Dels ved at give et overblik over de progressive ressourcer på nettet, dels ved at skabe et progressivt nyhedsmedie ..."

OneWorld.net : Connect to a better world - (UK)
Har daglige nyheder fra hele verden, samt Special Reports fra verdens brændpunkter og et større arkiv, hvor der kan søges på Topic (emner) og lande (i menu foroven tv.).

PaxLeksikon (1976-1982) - (Norge)
"... et leksikon som skulle bryte det borgerlige herredømmet over kunnskapsfomidlingen ... ’Det er et politisk leksikon, ikke et leksikon for konversasjon’."
Bind 7: Fakta om krig og fred (1983).

Plads til os alle : en beretning om den danske arbejderbevægelses historie - (Danmark)
Et netsite i tilknytning til en tematisk dokumentarfilm-serie i otte afsnit om arbejderbevægelsens historie. Med undervisningsstof og baggrundsmaterialer: Billedgalleri, persongalleri, statistik, temaartikler, dokumentation, tidslinje.

Politisches Wörterbuch - (Tyskland)
"Ein Nachschlagewerk zu Fragen des Marxismus-Leninismus, zur Geschichte der Arbeiterbewegung ..." Baseret på Kleines Politisches Wörterbuch (Berlin [DDR]: Dietz, 1967).
Opslagsværk fra DDR-/Sovjet-tiden, fx beskrives DDR som "bedeutendste Errungenschaft der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung und der deutschen Geschichte überhaupt."
Enkelte artikler er ført ajour efter 1989 og indsat link ift. trykte udgave.

Project Censored - (USA)
"The mission of Project Censored is to teach students and the public about the role of a free press in a free society - and to tell the News That Didn’t Make the News and Whys."
Arkiv for en årlig Top 25 Censored Stories. Har også en omfattende Independent News Sources.

ProtestNet - (USA)
Dækker diverse protester og aktioner på verdensplan med geografisk og emnemæssig opdeling af aktiviteter (i menu tv.).

The Red Encyclopedia : A Communism and Communists Reference Guide
"This site is no longer maintained but we are keeping it online as an interesting reference."
Indhold: American Red Groups - French Red Groups - Red Groups UK - Old Red Groups - Red Red Vocabulary - Red Biographies - Leftist Votes for President - Red Links.

Red Pepper - (UK)
Radical directory
Categorised links to to external resources: Anti-capitalism and corporate accountability - Anti-racism/fascism - Arts and music - Asylum, refugee and immigration - Civil liberties and human rights - Community - Disability - Economic and social rights-justice - Environment - Gender - Media - Organised labour - Peace - Politics, political parties and movements - Sexuality - Solidarity.

ResistanceMP3 - (UK)
"Hear presentations on topics from Anti Capitalism to Zionism. They are presented by speakers from a broad spectrum of ’the left’ ... A major portion of the files on this website are recorded at an event hosted by the Socialist Workers Party each year in London called Marxism." Har en emnemæssig opdeling.

The Skeptic’s Dictionary - (USA)
"The Dictionary provides definitions, arguments, and essays on subjects supernatural, occult, paranormal, and pseudoscientific ... The reader is forewarned that Dictionary does not try to present a balanced account of occult subjects."
Med en emnemæssig opdeling.
Se også det danske site: Skeptica

Marx Matters - (USA)
"Collected here are SocialistWorker.org articles that elaborate the principles of the Marxist tradition and how socialists can use those principles as a guide for changing society."

Spartacus Educational - (UK)
Har et større historisk materiale om emner som Civil Rights Movement - Emancipation of Women - Nazi Germany - Slavery - Vietnam War, og meget andet.

Surfebrettet - (Norge)
"Surfebrettet er en oversikt over nyttige ressurser på internett."
Har en emnemæssig inddeling.

Udviklingstal.dk - (Danmark)
"Flere end 250 opdaterede tabeller og figurer m.m. giver dig information om udviklingsniveauer og udviklingstendenser i den globaliserede verden. Fokus ligger på oplysninger om udviklingslandene og forholdet mellem i-lande og u-lande."

Union of Concerned Scientist: Citizen and Scientists for Enviromental Solutions - (USA)
Hovedområder: Food and Environment - Clean Vehicles - Global Environment - Clean Energy - Global Security.
For overblik, se Site Map.

Wikipedia: Den frie encyklopædi (Wikipedia.dk) - (Danmark)
Mest omfattende forsøg på universel vidensdeling i form af encyklopædi online, men stært svingende i omfang og politisk pålidelighed. Nederst t.v. ligger links til andre sprog-udgaver, fx større norske, noget større svenske og meget større engels-sprogede udgaver. Den sidste kan dog have en stærk borgerlig observans for visse politiske betændte emner, fx Mellemøstern, USA, personer, mv.

ZNet: A Community of People Commited to Social Change - (USA)
Omfattende amerikansk site. Har nyhedsstof, og blandt meget andet en Places og Topics. Arkiv for månedsmagasinet Z Magazine.Til toppen af sidenTidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Personalet i en patruljevogn undrede sig over, at to mænd var i færd med at åbne en personvogn med en skruetrækker. Politipersonalet ønskede at vide hvem de to personer var. Den ene ønskede ikke at oplyse navn m.v. til politimanden. Til gengæld fremsatte han trusler om anvendelse af vold overfor politimanden, og drog sammenligning med politimanden og ideologien bag den tyske besættelsesmagt, der var i landet for 60-65 år siden. Den pågældende, - en 20-årig mand, - blev anholdt og sigtet efter straffelovens bestemmelser.

Københavns Politi. Døgnrapport, 2. marts 2006 kl. 1704.

Flere citater